Instalacja systemu operacyjnego dla rozwiązań Intel® NUC

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000005471

19-05-2020

UwagaPoznaj systemy operacyjne dla produktów intel® NUC , aby uzyskać listę wersji systemu Windows * obsługiwanych przez technologię Intel® NUC.

Przygotuj się na instalację

 1. W tabeli specyficznej dla modelu podano informacje, które dotyczą modelu Intel NUC.
 2. Zainstaluj niezbędne komponenty w procesorze Intel NUC (pamięć i dysk, zakupiono oddzielnie).
 3. Użyj innego komputera podłączonego do Internetu, aby pobrać najnowszy, przewodowy lub bezprzewodowy sterownik sieci Intel NUC. Zapisz je na urządzeniu przenośnym USB.
 4. Przygotuj obraz systemu Windows jako gotowy (zakup oddzielnie), na urządzeniu przenośnym USB lub dysku CD/DVD.

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Informacje specyficzne dla modelu

Przed rozpoczęciem instalacji systemu operacyjnego należy zapoznać się z tabelą, aby uzyskać informacje specjalne. Jeśli Twój model Intel NUC nie jest wymieniony w tej tabeli, nie ma żadnych dodatkowych instrukcji i możesz przejść bezpośrednio do etapów instalacji.

Model zestawu Intel® NUCSystem operacyjny Informacje specjalne
NUC7i3BNH
NUC7i5BNH
NUC7i7BNH
Windows® 10Jeśli planujesz zainstalować zarówno dysk twardy, jak i Intel® Optane™ pamięci, to system Windows® 10 musi być zainstalowany na dysku twardym. Nie instaluj systemu Windows 10 na module pamięci Intel Optane.
Modele, które mają porty USB 3,0:
NUC6i7KYK
NUC6i5SYH
NUC6i5SYK
NUC6i3SYH
NUC6i3SYK
NUC5CPYH
NUC5PPYH
Windows 7 *
Zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi instalacji systemu Windows 7 * na komputerach z portem USB 3,0.
DN2820FYKH
DE3815TYKHE
DE3815TYBE
Windows® 10
Windows 8,1 *
Windows 8 *
Ubuntu

Sprawdź te ustawienia systemu BIOS (i w razie potrzeby zmień ich):

 1. Naciśnij F2 po pojawieniu się monitu podczas rozruchu, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
 2. Naciśnij przycisk F9 , aby ustawić wartości domyślne wszystkich opcji systemu BIOS.
 3. Wybierz opcję Zaawansowane.
 • W menu urządzenia i urządzenia peryferyjne > SATA, tryb chipsetu SATA do AHCI.
 • W okienku priorytet rozruchowy > rozruchu w panelu Starsza wersja systemu rozruchowego jest wyłączona (niezaznaczone).
 • W menu Boot Configuration (Konfiguracja rozruchu >) w okienku rozruch UEFI Wybierz system operacyjny Windows 8. x/Windows 10.
 1. Naciśnij przycisk F10 , aby zapisać i wyjść z konfiguracji systemu BIOS.

Kontynuuj instalację systemu operacyjnego.

DN2820FYKH
DE3815TYKHE
DE3815TYBE
System Windows 7

Sprawdź te ustawienia systemu BIOS (i w razie potrzeby zmień ich):

 1. Naciśnij F2 po pojawieniu się monitu podczas rozruchu, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
 2. Naciśnij przycisk F9 , aby ustawić wartości domyślne wszystkich opcji systemu BIOS.
 3. Wybierz opcję Zaawansowane.
 • W menu urządzenia i urządzenia peryferyjne > SATA, tryb chipsetu SATA do AHCI.
 • W okienku priorytet rozruchowy > rozruchu w panelu Starsza wersja systemu rozruchowego jest wyłączona (niezaznaczone).
 • W menu Boot Configuration (Konfiguracja rozruchu >) w okienku rozruch UEFI, ustawienie systemu operacyjnego to Windows 7.
 1. Naciśnij przycisk F10 , aby zapisać i wyjść z konfiguracji systemu BIOS.

Kontynuuj instalację systemu operacyjnego.

DN2820FYKH
DE3815TYKHE
DE3815TYBE
Openelec

Przetestowano z kompilacją deweloperskią pod adresem OpenElec. Sprawdź ustawienia systemu BIOS (i w razie potrzeby zmień ich)

 1. Naciśnij F2 po pojawieniu się monitu podczas rozruchu, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
 2. Naciśnij przycisk F9 , aby ustawić wartości domyślne wszystkich opcji systemu BIOS.
 3. Wybierz opcję Zaawansowane.
 • W menu urządzenia i urządzenia peryferyjne > SATA, tryb SATA ma wartość AHCI.
 • W menu urządzenia i urządzenia peryferyjne > USB, Starsza wersja USB jest włączona (zaznaczona).
 • W menu urządzenia i urządzenia peryferyjne > IgD Minimalna pojemność pamięci jest ustawiona na 512 MB.
 • Menu Boot > Priority boot:
  • Rozruch w interfejsie UEFI jest wyłączony (niezaznaczone).
  • Starszy rozruch jest włączony (sprawdzany).
 • W menu Boot Configuration (konfiguracja rozruchowa) > włączone dyski USB w obszarze urządzenia rozruchowe (zaznaczone).
 1. Naciśnij przycisk F10, aby zapisać zmiany i wyjść z konfiguracji systemu BIOS.


Kontynuuj instalację systemu operacyjnego.

Instalacja systemu Windows *

 1. Podłącz urządzenie za pomocą obrazu instalacyjnego systemu Windows (portu USB lub dysku optycznego USB, jeśli obraz systemu Windows znajduje się na dysku CD/DVD).
 2. Moc firmy Intel NUC.
 3. W monicie podczas rozruchu naciśnij i przytrzymaj przycisk F10 , aby otworzyć menu Boot i wybrać dysk instalacyjny.
 4. Zostanie uruchomiony Instalator systemu Windows. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami instalacji.

Po ukończeniu instalacji

 1. Po zakończeniu pracy Instalatora systemu Windows zainstaluj sterownik sieci przewodowej lub bezprzewodowej pobrany w kroku 3.
 2. Połącz się z Internetem.
 3. Zainstaluj aktualizacje systemu Windows (opcjonalnie).
 4. Pobierz i Zainstaluj pozostałe sterowniki Intel NUC z Centrum pobierania.

Zasoby Linux *

Rozwiązywanie problemów z systemem operacyjnym

Tematy pokrewne
Obsługiwane systemy operacyjne
Zasoby związane z PXE
Jak zainstalować system Windows * z urządzenia USB