Instalacja systemu operacyjnego na urządzeniach Intel® NUC

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000005471

14-01-2021

UwagaW celu zapoznaj się z listą wersji systemu Windows* obsługiwanych przez Twój komputer Intel® NUC zapoznaj się z treścią Systemy operacyjne obsługiwane przez® Intel® NUC.

Przygotuj instalację.

 1. Przejrzyj tabelę modeli w tabeli poniżej w celu sprawdzenia specyficznych informacji dotyczących modelu Twojego komputera Intel NUC.
 2. Zainstaluj niezbędne komponenty w intel nuc (pamięć i dysk, zakupione oddzielnie).
 3. Użyj innego komputera z dostępem do Internetu, aby pobrać najnowszy sterownik sieci przewodowej lub bezprzewodowej dla Twojego komputera Intel NUC. Zapisz go na urządzeniu przenośnym USB.
 4. Przygotuj obraz systemu Windows (zakupiony oddzielnie) na urządzeniu przenośnym USB lub na CD/DVD.

Kliknij lub temat, by uzyskać szczegółowe informacje:

Informacje dotyczące modelu

W tabeli poniżej poszukaj specjalnych informacji, z których warto się dowiedzieć przed rozpoczęciem instalacji systemu operacyjnego. Jeśli Twój model komputera Intel NUC nie jest wymieniony w tej tabeli, oznacza to, że nie ma dodatkowych specjalnych instrukcji dla tego modelu i można od razu wykonać czynności instalacyjne.

Modelzestawu Intel® NUCSystem operacyjny Informacje specjalne
NUC7i3BNH
NUC7i5BNH
NUC7i7BNH
Windows® 10Jeśli planujesz instalację zarówno dysku twardego, jak i pamięci Intel® Optane™, system Windows® 10 musi zostać zainstalowany na dysku twardym. Nie instaluj systemu Windows 10 na module Intel Optane pamięci.
Modele wyposażone jedynie w porty USB 3.0:
NUC6i7KYK
NUC6i5SYH
NUC6i5SYK
NUC6i3SYH
NUC6i3SYK
NUC5CPYH
NUC5PPYH
Windows 7*
Zapoznaj się z instrukcjami w instalacji systemu Windows 7* na komputerach z USB 3.0.
DN2820FYKH
DE3815TYKHE
DE3815TYBE
Windows® 10
Windows 8.1*
Windows 8*
Ubuntu*

Sprawdź te ustawienia systemu BIOS (i w razie potrzeby zmień):

 1. Naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu się monitu podczas uruchamiania komputera, by wejść do konfiguracji systemu BIOS.
 2. Naciśnij klawisz F9, by ustawić wszystkie opcje systemu BIOS na wartości domyślne.
 3. Wybierz Zaawansowane.
 • W menu Urządzenia i urządzenia peryferyjne > MENU SATA tryb chipsetu SATA do AHCI.
 • W menu Uruchamianie > Priorytet uruchamiania w panelu Starszy priorytet uruchamiania starsze uruchamianie jest wyłączone (nie jest zaznaczone).
 • W menu Uruchamiania > Konfiguracja uruchamiania w panelu uruchamiania UEFI wybór systemu operacyjnego ustawiony jest na Windows 8.x/Windows 10.
 1. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać ustawienia i zakończyć konfigurację systemu BIOS.

Przejdź do instalacji systemu operacyjnego.

DN2820FYKH
DE3815TYKHE
DE3815TYBE
Windows 7

Sprawdź te ustawienia systemu BIOS (i w razie potrzeby zmień):

 1. Naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu się monitu podczas uruchamiania komputera, by wejść do konfiguracji systemu BIOS.
 2. Naciśnij klawisz F9, by ustawić wszystkie opcje systemu BIOS na wartości domyślne.
 3. Wybierz Zaawansowane.
 • W menu Urządzenia i urządzenia peryferyjne > MENU SATA tryb chipsetu SATA do AHCI.
 • W menu Uruchamianie > Priorytet uruchamiania w panelu Starszy priorytet uruchamiania starsze uruchamianie jest wyłączone (nie jest zaznaczone).
 • W menu Uruchamiania > Konfiguracja uruchamiania w panelu uruchamiania UEFI wybór systemu operacyjnego wynosi 7.
 1. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać ustawienia i zakończyć konfigurację systemu BIOS.

Przejdź do instalacji systemu operacyjnego.

DN2820FYKH
DE3815TYKHE
DE3815TYBE
Openelec

Testy zostały przetestowane pod kątem tworzenia oprogramowania w openelec. Sprawdź te ustawienia systemu BIOS (i w razie potrzeby zmień je)

 1. Naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu się monitu podczas uruchamiania komputera, by wejść do konfiguracji systemu BIOS.
 2. Naciśnij klawisz F9, by ustawić wszystkie opcje systemu BIOS na wartości domyślne.
 3. Wybierz Zaawansowane.
 • W menu Urządzenia i urządzenia peryferyjne > menu SATA tryb chipsetu SATA ustawiony jest na AHCI.
 • W menu Urządzenia i urządzenia peryferyjne > Menu USB starsze usb jest włączone (zaznaczone).
 • W menu Urządzenia i urządzenia peryferyjne > Pamięć minimalna IGD wynosi 512 MB.
 • W menu Priorytet uruchamiania >:
  • Uruchamianie z UEFI jest wyłączone (nie zaznaczone).
  • Starsze uruchamianie jest włączone (zaznaczone).
 • W menu Uruchamianie > Konfiguracja uruchamiania złącze USB w pozycji Urządzenia uruchamiających jest włączone (zaznaczone).
 1. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać wprowadzone zmiany i zakończyć konfigurację systemu BIOS.


Przejdź do instalacji systemu operacyjnego.

Zainstaluj system Windows*

 1. Podłącz urządzenie do obrazu instalacji systemu Windows (port USB lub dysk optyczny USB, jeśli obraz systemu Windows znajduje się na CD/DVD).
 2. Zasilaj komputery Intel NUC.
 3. Na monit podczas uruchamiania naciśnij klawisz F10, aby otworzyć menu startowe i wybrać dysk instalacyjny.
 4. Rozpocznie się konfiguracja systemu Windows. Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji.

Po zakończeniu instalacji

 1. Po zakończeniu konfiguracji systemu Windows zainstaluj sterownik sieci przewodowej lub bezprzewodowej pobrany w Kroku 3.
 2. Połącz się z Internetem.
 3. Zainstaluj aktualizacje systemu Windows (opcjonalnie).
 4. Pobierz i zainstaluj pozostałe sterowniki intel nuc z Centrum pobierania.

Zasoby systemu Linux*

Zasoby dotyczące rozwiązywania problemów dotyczących systemu operacyjnego

Podobne tematy
Obsługiwane systemy operacyjne
Zasoby związane z PXE
Jak zainstalować system Windows* z urządzenia USB?