Zaktualizuj sterownik karty Wi-Fi i Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000005478

16-10-2020

Przed aktualizacją

Producent komputera może dostarczyć oprogramowanie lub sterowniki specjalnie skonfigurowane dla Twojego systemu. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej producenta , aby uzyskać najnowsze informacje o aktualizacjach i pomocy technicznej.

Aktualizacja sterownika Wi-Fi i oprogramowania

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Opcja 1: Użyj Asystenta wsparcia & sterownika firmy Intel® (zalecane)

Najprostszym sposobem zaktualizowania sterownika Wi-Fi i oprogramowania jest pobranie i zainstalowanie programu Intel® driver &Amp; Support Assistant. To narzędzie identyfikuje kartę i aktualizuje sterownik do najnowszej wersji, jeśli jest to konieczne.

Opcja 2: ręcznie Pobierz sterownik
Uwaga

W systemie Windows® 10, począwszy od wersji 20,120, dostarczany jest pakiet tylko ze sterownikiem, brak Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless w opakowaniu.

W przypadku aktualizacji Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless w systemie Windows 7/8.1 * Sterownik również jest aktualizowany domyślnie.

  1. Najpierw Zidentyfikuj adapter sieci bezprzewodowej i numer wersji sterownika Intel®.
  2. Ręcznie Pobierz sterownik.
  3. Po zainstalowaniu oprogramowania na dysku twardym kliknij dwukrotnie plik wykonywalny. Zalecane jest uruchomienie Instalatora jako administrator. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik wykonywalny i Uruchom jako administrator.
  4. Podczas procesu instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora instalacji.
  5. W przypadku systemu Windows 10 sterownik zostanie automatycznie zainstalowany.
    W przypadku systemu Windows 7/8.1 Wybierz jedną z poniższych opcji:
Tematy pokrewne
Co to jest Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless?
Czy muszę zainstalować Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless z systemem Windows 10?
Identyfikacja karty bezprzewodowej Intel® i numer wersji sterownika
Ręcznie Pobierz sterownik
Pobierz sterowniki produktów wycofanych