Zaktualizuj swój sterownik karty sieciowej Wi-Fi i Intel® PROSet/Wireless Software

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000005478

26-03-2021

Przed aktualizacją

Producent Twojego komputera może dostarczać oprogramowanie lub sterowniki skonfigurowane specjalnie dla Twojego systemu. Skontaktuj się z obsługą klienta producenta w celu aktualizacji najnowszych aktualizacji i informacji dotyczących pomocy technicznej.

Zaktualizuj swój sterownik i oprogramowanie sieci Wi-Fi.

Kliknij lub temat, by uzyskać szczegółowe informacje:

Opcja 1: użyj narzędzia Intel® Driver & Support Assistant (zalecane).

Najłatwiejszym sposobem aktualizacji Twojego sterownika i oprogramowania sieci Wi-Fi jest pobranie i instalacja narzędzia Intel® Driver & Support Assistant. Narzędzie to zidentyfikuje Twoją kartę sieciową i aktualizuje Twój sterownik do najnowszej wersji, jeśli to konieczne.

Opcja 2: pobierz sterownik ręcznie.
Uwaga

W systemie Windows® 10, począwszy od wersji 20.120, dostarczany jest pakiet jedynie sterownika, bez możliwości Intel® PROSet/Wireless Software w pakiecie.

W przypadku systemu Windows 7/8.1* sterownik jest aktualizowany domyślnie Intel® PROSet/Wireless Software aktualizacji.

  1. Najpierw zidentyfikuj swoją kartę sieci bezprzewodowej Intel® i numer wersji sterownika.
  2. Pobierz sterownik ręcznie.
  3. Po wyeksymieniu oprogramowania na dysku twardym kliknij dwukrotnie na plik wykonywalny. Zalecamy uruchamianie instalacji jako administrator. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik wykonywalny i Uruchom jako administrator.
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjeem Kreatora instalacji przez proces instalacji.
  5. W przypadku systemu Windows 10 sterownik zostanie automatycznie zainstalowany.
    W przypadku systemu Windows 7/8.1 wybierz jedną z poniższych opcji podczas procesu instalacji:
Podobne tematy
Co to jest Intel® PROSet/Wireless Software?
Czy muszę zainstalować oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless Software windows 10?
Zidentyfikuj swoją kartę sieci bezprzewodowej Intel® i numer wersji sterownika.
Pobierz sterownik ręcznie.
Pobierz sterowniki dla produktów wycofanych z produkcji.