Zaktualizuj swój sterownik karty sieciowej Wi-Fi i Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000005478

17-09-2021

Przed aktualizacją:

Producent Twojego komputera może posiadać oprogramowanie lub sterowniki skonfigurowane specjalnie dla Twojego systemu. Skontaktuj się z obsługą klienta producenta w celu uzyskania najnowszych aktualizacji i informacji dotyczących pomocy technicznej.

Zaktualizuj swój sterownik i oprogramowanie Wi-Fi.

Kliknij lub odpowiedni temat, by uzyskać szczegółowe informacje:

Opcja 1: użyj Intel® Driver & Support Assistant (zalecane).

Najłatwiejszym sposobem aktualizacji Twojego sterownika i oprogramowania sieci Wi-Fi jest pobranie i instalacja Intel® Driver & Support Assistant. To narzędzie identyfikuje Twoją kartę sieciową i aktualizuje Twój sterownik do najnowszej wersji, jeśli to konieczne.

Opcja 2: pobierz sterownik ręcznie.
Uwaga

W systemie Windows® 10 począwszy od wersji 20.120 zapewniany jest pakiet zawierający wyłącznie sterowniki, bez Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless w pakiecie.

W systemie Windows 7/8.1* po aktualizacji Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless sterownik również jest domyślnie aktualizowany.

 1. Najpierw zidentyfikuj swoją kartę sieci bezprzewodowej Intel® oraz numer wersji sterownika.
 2. Pobierz sterownik ręcznie.
 3. Gdy oprogramowanie jest dostępne na Twoim dysku twardym, kliknij dwukrotnie plik wykonywalny. Zalecamy uruchamianie konfiguracji jako administrator. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik wykonywalny i Uruchom jako administrator.
 4. Postępuj zgodnie z kreatorem instalacji, przeprowadzanym przez proces instalacji.
 5. W przypadku systemu Windows 10 sterownik zostanie automatycznie zainstalowany.
  W przypadku systemu Windows 7/8.1 wybierz jedną z poniższych opcji podczas procesu instalacji:
  • Zainstaluj: (zainstaluj z ustawieniami domyślnmi, które zalecamy)
  • Dostosuj: Szczegółowe informacje na temat niestandardowej instalacji można znaleźć w Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless instalacji.
Powiązane tematy
Co to jest Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless?
Czy muszę zainstalować Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless w systemie Windows 10?
Zidentyfikuj swoją kartę sieci bezprzewodowej Intel® i numer wersji sterownika.
Pobierz sterownik ręcznie.
Pomoc techniczna dla produktów wycofanych z obiegu