Sterownik podstawowy systemu Linux* dla połączeń sieciowych® Intel® Gigabit Ethernet

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000005480

02-04-2021

Istnieją trzy sterowniki podstawowe systemu Linux* dla połączeń sieciowych w standardach Intel® Gigabit:

 • sterownik igb-x.x.x.marca.gz: obsługuje wszystkie połączenia sieciowe oparte na gigabitach 82575/6, 82580, I350, I354 oraz I210/I211.
 • sterownik e1000e-x.x.x.x.pl: obsługuje karty sieciowe Intel® PRO/1000 PCI-E (82563/6/7, 82571/2/3/4/7/8/9 lub 82583) I217/I218/I219 oparte na gigabitowych kartach sieciowych.
 • Sterownik e1000-x.x.x.gz: obsługuje gigabitowe połączenia sieciowe z rodziny Intel® PRO/1000 PCI i PCI-X.

Wybierz odpowiednią wersję poniżej, by uzyskać instrukcje dotyczące pobierania i instalacji.

Kliknij lub temat, by uzyskać szczegółowe informacje:

Sterownik podstawowy systemu Linux* igb* dla instrukcji instalacji połączenia sieciowego Intel® Gigabit Ethernet

Sterownik systemu Linux* igb obsługuje wszystkie połączenia sieciowe oparte na kartach Intel® Gigabit Ethernet 82576, 82580, I350, I354 oraz I210/I211.
Szczegółowe informacje na temat konfiguracji sterownika można znaleźć w pliku "Przeczytaj mnie" w Centrum pobierania.

Przegląd

Sterowniki podstawowe systemu Linux obsługują jądro 2.4.x, 2.6.x i 3.x. Sterowniki te obejmują obsługę systemów® Itanium® z procesorem Intel® 2.

Te sterowniki są obsługiwane wyłącznie jako moduł do ładowania. Nie dostarczamy poprawek względem źródła jądra, aby umożliwić statyczne odszybowanie sterowników. W przypadku pytań związanych z wymaganiami sprzętowymi zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną wraz z Twoją kartą sieciową Intel Gigabit. Wszystkie wymienione wymagania sprzętowe dotyczą użytkowania w systemie Linux.

Następujące funkcje są dostępne w obsługiwanych jądrze:

 • Natywne sieci VLA
 • Łączenie kanałów (teaming)
 • Snmp

Znajdź dokumentację łączenia kanałów w źródło jądra systemu Linux: /documentation/networking/bonding.txt.

Sterownik igb obsługuje znacznik czasu IEEE 1588 dla jąder wersji 2.6.30 i powyższych. Aby uzyskać podstawowy poradnik dotyczący tej technologii, zobacz NIST.

Informacje sterownika wcześniej wyświetlane w systemie plików /proc nie są obsługiwane w tej wersji. Możesz użyć ethetheth (wersja 1.6 lub nowsza), lspci, i jeśli konfiguracja, aby uzyskać te same informacje.

Tworzenie i instalacja

Poniższe kroki wymagają podwyższonych uprawnień.

Wymagania wstępne

Platformy oparte na Red Hat: CentOS, RHEL lub Fedora

 • yum zainstaluj gcc make
 • yum zainstaluj kernel-devel
Platformy oparte na Ubuntu i Ubuntu
 • apt-get install linux-headers-$(uname -r)
 • apt-get install gcc make
Przed wykonaniem kolejnych kroków konieczne może być wykonanie ogólnej aktualizacji i ponowne uruchomienie komputera.
 1. Pobierz bieżący pakiet igb z Centrum pobierania. Przenieś podstawowy plik sterownika do wybranego katalogu.
  Na przykład użyj /home/username/igb lub /usr/local/src/igb.

 2. Rozpakować/rozpakować archiwum, gdzie to numer wersji pliku sterownika.

  zxf igb-.wyniki
 3. Zmień na katalog sterowników srk, gdzie jest numerem wersji sterownika.

  cd igb-/srk/
 4. Kompiluj moduł sterownika:

  dokonaj instalacji

  Plik binarny zostanie zainstalowany jako:

  /lib/modules//kernel/drivers/net/igb/igb.ko

  Lokalizacja instalacji, wymieniona powyżej, to domyślna lokalizacja. Może się to różnić w przypadku różnych dystrybucji Linuxa.

 5. Ładuj moduł za pomocą polecenia insmod lub modprobe:

  modprobe igb insmod igb

  Należy pamiętać, że w przypadku jąder 2.6 polecenie insmod może być użyte, jeśli zostanie określona pełna ścieżka do modułu sterownika. Na przykład:

  insmod /lib/modules//kernel/drivers/net/igb/igb.ko

  Dzięki jądrze opartym na wersji 2.6 upewnij się również, że starsze sterowniki igb są usunięte z jądra przed załadowaniem nowego modułu:

  rmmod igb; modprobe igb
 6. Przypisz adres IP do interfejsu, wprowadzając następujące informacje, gdzie jest numer interfejsu:

  jeśli konfiguracja eth
 7. Sprawdź, czy interfejs działa. Wprowadź następujące informacje, gdzie jest adresem IP innego komputera w tej samej podsieci co testowany interfejs:

  ping
Uwaga

Niektóre systemy mają problemy z obsługą przerwania MSI i/lub MSI-X. Jeśli Twój system musi wyłączyć ten styl przerwania, sterownik można sinstalować i zainstalować za pomocą polecenia:

nie CFLAGS_EXTRA=-DDISABLE_PCI_MSI instalacji

Zazwyczaj sterownik generuje przerwanie co dwie sekundy. Jeśli nie masz już przerw w pracy nad urządzeniem ethX igb, to rozwiązanie to może być konieczne.

Aby zbudować sterownik igb z DCA:

Jeśli Twoje jądro obsługuje DCA, sterownik będzie budować domyślnie, przy włączonej DCA.

Sterownik podstawowy systemu Linux* e1000e dla instrukcji instalacji połączenia sieciowego Intel® Gigabit Ethernet

Sterownik linux* e1000e obsługuje karty sieciowe Intel® PRO/1000 PCI-E (82563/6/7, 82571/2/3/4/7/8/9 lub 82583) I217/I218/I219 oparte na gigabitowych kartach sieciowych.

Informacje dotyczące szczegóły konfiguracji sterownika można znaleźć w pliku "Przeczytaj mnie" w Centrum pobierania.

Przegląd

Sterowniki podstawowe systemu Linux* obsługują jądro 2.4.x i 2.6.x. Obejmują one obsługę systemów® Itanium® Intel® 2.

Sterowniki są obsługiwane wyłącznie jako moduł do ładowania. Nie dostarczamy poprawek względem źródła jądra, aby umożliwić statyczne odszybowanie sterowników. W przypadku pytań związanych z wymaganiami sprzętowymi zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną wraz z Intel® Gigabit Network Adapter. Wszystkie wymienione wymagania sprzętowe dotyczą użytkowania w systemie Linux.

Funkcje obecnie dostępne w obsługiwanych jądrze:

 • Natywne sieci VLA
 • Łączenie kanałów (teaming)
 • Snmp

Znajdź dokumentację łączenia kanałów w źródło jądra systemu Linux: /documentation/networking/bonding.txt.

Ta wersja nie obsługuje informacji o sterownikach wcześniej wyświetlanych w systemie plików /proc. Możesz również użyć ethetheth (wersja 1.6 lub nowsza), lspci, i jeśli konfiguracja, aby uzyskać te same informacje.

UwagaKarta sieciowa Intel® 82562v 10/100 obsługuje jedynie 10/100.

Tworzenie i instalacja

Poniższe kroki wymagają podwyższonych uprawnień.

Wymagania wstępne

Platformy oparte na Red Hat: CentOS, RHEL lub Fedora

 • yum zainstaluj gcc make
 • yum zainstaluj kernel-devel
Platformy oparte na Ubuntu i Ubuntu
 • apt-get install linux-headers-$(uname -r)
 • apt-get install gcc make
Przed wykonaniem kolejnych kroków konieczne może być wykonanie ogólnej aktualizacji i ponowne uruchomienie komputera.
 1. Pobierz bieżący pakiet e1000e z Centrum pobierania. Przenieś podstawowy plik sterownika do wybranego katalogu.
  Na przykład użyj /home//e1000e lub /usr/local/slec/e1000e.

 2. Rozpakować/rozpakować archiwum, gdzie to numer wersji pliku sterownika.

  zxf e1000e-.anty.gz
 3. Zmień na katalog sterowników srk, gdzie jest numerem wersji sterownika.

  cd e1000e-/s letni/
 4. Kompiluj moduł sterownika:

  dokonaj instalacji

  Binarna instalacja:

  /lib/modules//kernel/drivers/net/e1000e/e1000e.ko

  Powyżej wymieniona lokalizacja instalacji jest wartością domyślną. Lokalizacja może się różnić w przypadku różnych dystrybucji Linuxa.

 5. Ładuj moduł za pomocą polecenia insmod lub modprobe:

  modprobe e1000e insmod e1000e
  UwagaMożesz użyć polecenia insmod dla jąder 2.6, jeśli określisz pełną ścieżkę do modułu sterownika. Na przykład:

  insmod /lib/modules//kernel/drivers/net/e1000e/e1000e.ko

  W przypadku jąder opartych na wersji 2.6 upewnij się, że starsze sterowniki e1000e zostały usunięte z jądra przed załadowaniem nowego modułu:

  rmmod e1000e; modprobe e1000e
 6. Przypisz adres IP do interfejsu, wprowadzając następujące informacje, gdzie jest numer interfejsu:

  jeśli konfiguracja eth
 7. Sprawdź, czy interfejs działa. Wprowadź następujące informacje, gdzie to adres IP innego komputera w tej samej podsieci co testowy interfejs:

  ping
Uwaga

Niektóre systemy mają problemy z obsługą przerwania MSI i/lub MSI-X. Jeśli Twój system musi wyłączyć ten styl przerwania, zbuduj i zainstaluj sterownik z poleceniem:

nie CFLAGS_EXTRA=-DDISABLE_PCI_MSI instalacji

Zazwyczaj sterownik generuje przerwanie co dwie sekundy. Jeśli nie widzisz już przerw w cat /proc/interrupts dla urządzenia ethX e1000e, to rozwiązanie może być konieczne.

Sterownik podstawowy systemu Linux* e1000 dla technologii Intel® PCI oraz instrukcji instalacji połączenia sieciowego PCI-X Gigabit

Sterownik systemu Linux* e1000 obsługuje starsze połączenia sieciowe (PCI, PCI-X*) Gigabit.
Szczegółowe informacje na temat konfiguracji sterownika można znaleźć w pliku ReadMe w Centrum pobierania.

UwagaSterownik e1000 nie jest już utrzymany jako autonomiczny komponent. Prosimy o pomoc techniczną u konserwatora systemu Linux*.

Sterowniki podstawowe systemu Linux obsługują jądro 2.4.x i 2.6.x. Sterowniki te obejmują obsługę systemów® Itanium® z procesorem Intel® 2.

Te sterowniki są obsługiwane wyłącznie jako moduł do ładowania. Nie dostarczamy poprawek względem źródła jądra, aby umożliwić statyczne odszybowanie sterowników. W przypadku pytań związanych z wymogami sprzętowymi zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z Twoją kartą sieciową Intel® Gigabit. Wszystkie wymienione wymagania sprzętowe dotyczą użytkowania w systemie Linux.

Następujące funkcje są teraz dostępne w obsługiwanych jądrze:

 • Natywne sieci VLA
 • Łączenie kanałów (teaming)
 • Snmp

Dokumentacja łączenia kanałów znajduje się w źródło jądra systemu Linux: /documentation/networking/bonding.txt.

Informacje sterownika wcześniej wyświetlane w systemie plików /proc nie są obsługiwane w tej wersji. Alternatywnie można użyć ethetheth (wersja 1.6 lub nowsza), lspci oraz jeśli konfiguracja umożliwia uzyskanie tych samych informacji.

UwagaKarta sieciowa Intel® 82562V Fast Ethernet PHY 10/100 obsługuje jedynie 10/100.

Tworzenie i instalacja

Poniższe kroki wymagają podwyższonych uprawnień.

Wymagania wstępne

Platformy oparte na Red Hat: CentOS, RHEL lub Fedora

 • yum zainstaluj gcc make
 • yum zainstaluj kernel-devel
Platformy oparte na Ubuntu i Ubuntu
 • apt-get install linux-headers-$(uname -r)
 • apt-get install gcc make
Przed wykonaniem kolejnych kroków konieczne może być wykonanie ogólnej aktualizacji i ponowne uruchomienie komputera.
 1. Pobierz bieżący pakiet e1000 z Centrum pobierania. Przenieś podstawowy plik sterownika do wybranego katalogu.
  Na przykład użyj /home/username/e1000 lub /usr/local/src/e1000.

 2. Rozpakować/rozpakować archiwum, gdzie to numer wersji pliku sterownika.

  zxf e1000-.anty-gz
 3. Zmień na katalog sterowników srk, gdzie jest numerem wersji sterownika.

  cd e1000-/s letni/
 4. Kompiluj moduł sterownika:

  dokonaj instalacji

  Plik binarny jest zainstalowany jako:

  /lib/modules//kernel/drivers/net/e1000/e1000.ko

  Lokalizacja instalacji, wymieniona powyżej, to domyślna lokalizacja. Może się to różnić w przypadku różnych dystrybucji Linuxa.

 5. Ładuj moduł za pomocą polecenia insmod lub modprobe:

  modprobe e1000 insmod e1000
  UwagaW przypadku jąder 2,6 można użyć polecenia insmod, jeśli określono pełną ścieżkę do modułu sterownika. Na przykład:

  insmod /lib/modules//kernel/drivers/net/e1000/e1000.ko

  W przypadku wersji 2.6 jądra upewnij się również, że starsze sterowniki e1000 zostały usunięte z jądra przed załadowaniem nowego modułu:

  rmmod e1000; modprobe e1000
 6. Przypisz adres IP do interfejsu, wprowadzając następujące informacje, gdzie jest numer interfejsu:

  jeśli konfiguracja eth
 7. Sprawdź, czy interfejs działa. Wprowadź następujące informacje, gdzie to adres IP innego komputera w tej samej podsieci co testowany interfejs:

  ping

 

Powiązany temat
Strony internetowe dostawców systemu operacyjnego Linux*