Podstawowy sterownik systemu Linux * dla połączeń sieciowych Intel® Gigabit Ethernet

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000005480

02-06-2020

Istnieją trzy podstawowe sterowniki systemu Linux * dla połączeń sieciowych Intel® Gigabit:

 • IGB-x. x. x. tar. gz Driver: obsługuje wszystkie gigabitowe połączenia sieciowe oparte na procesorach 82575/6, 82580, I350, I354 i I210/I211.
 • e1000e-x. x. x. x. tar. gz : obsługujegigabitowe karty sieciowe oparte na procesorach Intel® Pro/1000 PCI-E (82563/6/7, 82571/2/3/4/7/8/9 lub 82583) I217/I218/I219.
 • Sterownik E1000-x. x. x. tar. gz : obsługuje procesory GIGABIT sieciowych Intel® Pro/1000 PCI i PCI-x.

Wybierz odpowiednią wersję poniżej, aby uzyskać instrukcje dotyczące pobierania i instalacji.

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Sterownik podstawowy Linux * IGB * do instrukcji instalacji połączeń sieciowych Intel® Gigabit Ethernet

Sterownik IGB Linux * obsługuje 82580 82576 82575 wszystkie połączenia sieciowe z procesorami Intel® Gigabit Ethernet I350, I354 i I210/I211.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o konfiguracji sterownika, zobacz plik Read Me w centrum pobierania.

Przegląd

Podstawowe sterowniki systemu Linux obsługują jądra 2.4. x, 2.6. x i 3. x. Sterowniki te obejmują obsługę systemów opartych na procesorach Intel® Itanium® 2.

Sterowniki te są obsługiwane tylko w module do ładowania. Nie dostarczamy poprawek względem źródła jądra, aby umożliwić statyczne łączenie sterowników. Aby uzyskać pytania związane z wymaganiami sprzętowymi, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z kartą sieciową Intel Gigabit. Wszystkie wymienione wymagania sprzętowe dotyczą systemów z systemem Linux.

W obsługiwanych jądrach dostępne są następujące funkcje:

 • Natywne sieci VLAN
 • Łączenie kanałów (Tworzenie grupowe)
 • Snmp

Znajdź w źródle jądra systemu Linux dokumentację dotyczącą wiązania kanałów:/Documentation/Networking/Bonding.txt.

Sterownik IGB obsługuje sygnaturę czasową IEEE 1588 dla jądra 2.6.30 i wyżej. Aby zapoznać się z podstawowym samouczekem dotyczącym technologii, zobacz NIST.

Informacje o sterowniku, które wcześniej były wyświetlane w systemie plików/proc, nie są obsługiwane w tej wersji. Aby uzyskać takie same informacje, można użyć ethtool (wersja 1,6 lub nowsza), lspci i ifconfig.

Budynek i instalacja

Poniższe kroki wymagają podniesionych uprawnień.

Wymagania wstępne

Platformy oparte na Red Hat: CentOS, RHEL lub Fedora

 • Yum instalacja w zatoce wprowadza
 • Yum Zainstaluj jądro jądra-devel
Platformy oparte na Ubuntu i system operacyjny Debian
 • apt-get install Linux-Headers-$ (uname-r)
 • apt – Uzyskaj instalację w zatoce Marka
Przed rozpoczęciem następnych kroków może być konieczne wykonanie ogólnej aktualizacji i ponowne uruchomienie.
 1. Pobierz bieżący pakiet IGB z Centrum pobierania. Przenieś plik "tar Base Driver" do wybranego katalogu.
  Na przykład użyj /home/username/IGB lub /usr/local/src/IGB.

 2. Untar/rozpakować archiwum, gdzie < x. x. x > jest numerem wersji dla pliku pułapki sterownika:

  tar zxf IGB-< x. x. x >. smoły. gz
 3. Zmień katalog src sterownika, gdzie < x. x. x > to numer wersji dla sterownika smołowego:

  CD IGB-< x. x. x >/src/
 4. Skompiluj moduł sterownika:

  Instalacja

  Plik binarny zostanie zainstalowany jako:

  /lib/modules//kernel/Drivers/NET/IGB/IGB.ko

  Podana wyżej lokalizacja instalacji jest lokalizacją domyślną. Może to być różne dla różnych dystrybucji w systemie Linux.

 5. Załaduj moduł za pomocą polecenia insmod lub modprobe:

  modprobe igb insmod igb

  Należy zwrócić uwagę na to, że dla jądra 2,6 polecenie insmod może zostać użyte w przypadku określenia pełnej ścieżki do modułu sterownika. Na przykład:

  insmod/lib/modules//kernel/Drivers/NET/IGB/IGB.ko

  Dzięki jądrom opartym na 2,6 Sprawdź także, czy starsze sterowniki IGB są usunięte z jądra, przed załadowaniem nowego modułu:

  rmmod igb; modprobe igb
 6. Przypisz adres IP do interfejsu, wprowadzając następujące polecenie, gdzie < x > to numer interfejsu:

  ifconfig ETH < x > < IP_address >
 7. Sprawdź, czy interfejs działa. Wprowadź następujące polecenie, gdzie < IP_address > to adres IP innego komputera w tej samej podsieci, w którym znajduje się testowany interfejs:

  IP_address < ping >
Uwaga

Niektóre systemy mają problemy z obsługą przerwań MSI i/lub MSI-X. Jeśli system musi wyłączyć ten styl przerwań, sterownik można zbudować i zainstalować za pomocą polecenia:

Zrób CFLAGS_EXTRA =-DDISABLE_PCI_MSI Instaluj

Zwykle sterownik generuje przerwanie co dwie sekundy. Jeśli nie będziesz już otrzymywać przerwań w cat/proc/Interrupts dla urządzenia ethX IGB, to rozwiązanie może być konieczne.

Aby zbudować sterownik IGB z DCA:

Jeśli jądro obsługuje DCA, sterownik będzie domyślnie kompilować z DCA włączonym.

Sterownik podstawowy Linux * e1000e do instrukcji instalacji połączeń sieciowych Intel® Gigabit Ethernet

Sterownik E1000e Linux * obsługuje gigabitowe karty sieciowe z procesorami Intel® Pro/1000 PCI-E (82563/6/7, 82571/2/3/4/7/8/9 lub 82583) I217/I218/I219.

Aby uzyskać informacje na temat konfiguracji sterowników, zobacz plik Read Me w centrum pobierania.

Przegląd

Podstawowe sterowniki systemu Linux * obsługują jądra 2.4. x i 2.6. x. Obejmują one obsługę systemów opartych na procesorach Intel® Itanium® 2.

Sterowniki są obsługiwane tylko w module do ładowania. Nie dostarczamy poprawek względem źródła jądra, aby umożliwić statyczne łączenie sterowników. Aby uzyskać pytania związane z wymaganiami sprzętowymi, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną wraz z Intel® Gigabit Network Adapterem. Wszystkie wymienione wymagania sprzętowe dotyczą systemów z systemem Linux.

Funkcje dostępne obecnie w obsługiwanych jądrach:

 • Natywne sieci VLAN
 • Łączenie kanałów (Tworzenie grupowe)
 • Snmp

Znajdź w źródle jądra systemu Linux dokumentację dotyczącą wiązania kanałów:/Documentation/Networking/Bonding.txt.

Ta wersja nie obsługuje informacji o sterowniku, które Wyświetlono wcześniej w systemie plików/proc. Aby uzyskać takie same informacje, można również użyć ethtool (wersja 1,6 lub nowsza), lspci i ifconfig.

UwagaPołączenie sieciowe Intel® 82562v 10/100 obsługuje wyłącznie 10/100.

Budynek i instalacja

Poniższe kroki wymagają podniesionych uprawnień.

Wymagania wstępne

Platformy oparte na Red Hat: CentOS, RHEL lub Fedora

 • Yum instalacja w zatoce wprowadza
 • Yum Zainstaluj jądro jądra-devel
Platformy oparte na Ubuntu i system operacyjny Debian
 • apt-get install Linux-Headers-$ (uname-r)
 • apt – Uzyskaj instalację w zatoce Marka
Przed rozpoczęciem następnych kroków może być konieczne wykonanie ogólnej aktualizacji i ponowne uruchomienie.
 1. Pobierz bieżący pakiet e1000e z Centrum pobierania. Przenieś plik "tar Base Driver" do wybranego katalogu.
  Na przykład użyj /home/< nazwaużytkownika >/e1000e lub /usr/local/src/e1000e.

 2. Untar/rozpakować archiwum, gdzie < x. x. x > jest numerem wersji dla pliku pułapki sterownika:

  tar zxf e1000e-< x. x. x >. smoły. gz
 3. Zmień katalog src sterownika, gdzie < x. x. x > to numer wersji dla sterownika smołowego:

  CD e1000e-< x. x. x >/src/
 4. Skompiluj moduł sterownika:

  Instalacja

  Dane binarne są instalowane jako:

  /lib/modules//kernel/Drivers/NET/e1000e/e1000e.ko

  Podana tu lokalizacja instalacji jest domyślna. Lokalizacja może się różnić w zależności od dystrybucji w systemie Linux.

 5. Załaduj moduł za pomocą polecenia insmod lub modprobe:

  modprobe e1000e insmod e1000e
  UwagaJeśli zostanie określona pełna ścieżka do modułu sterownika, można użyć polecenia insmod dla jądra 2,6. Na przykład:

  insmod/lib/modules/< jądra w wersji >/kernel/Drivers/NET/e1000e/e1000e.ko

  W przypadku jądra opartego na 2,6, przed załadowaniem nowego modułu należy upewnić się, że starsze sterowniki e1000e są usuwane z jądra:

  rmmod e1000e; modprobe e1000e
 6. Przypisz adres IP do interfejsu, wprowadzając następujące polecenie, gdzie < x > to numer interfejsu:

  ifconfig ETH < x > < IP_address >
 7. Sprawdź, czy interfejs działa. Wprowadź następujące polecenie, gdzie < IP_address > to adres IP innego komputera w tej samej podsieci, w którym znajduje się testowany interfejs:

  IP_address < ping >
Uwaga

Niektóre systemy mają problemy z obsługą przerwań MSI i/lub MSI-X. Jeśli system musi wyłączyć ten styl przerwań, należy zbudować i zainstalować sterownik przy użyciu polecenia:

Zrób CFLAGS_EXTRA =-DDISABLE_PCI_MSI Instaluj

Zwykle sterownik generuje przerwanie co dwie sekundy. Jeśli nie widzisz już przerw w/proc/Interrupts Cat dla urządzenia ethX e1000e, to rozwiązanie może być konieczne.

Sterownik E1000 systemu Linux * dla rozwiązań Intel® PCI, PCI-X Gigabit Network Connection — instrukcje dotyczące instalacji

Sterownik E1000 systemu Linux * obsługuje starsze połączenia sieciowe Gigabit (PCI, PCI-X *).
Aby uzyskać szczegółowe informacje o konfiguracji sterownika, zobacz plik Readme w centrum pobierania.

UwagaSterownik E1000 nie jest już obsługiwany jako składnik samodzielny. Zażądaj wsparcia od utrzymania Twojego rozmieszczenia w systemie Linux *.

Podstawowe sterowniki systemu Linux obsługują jądra 2.4. x i 2.6. x. Sterowniki te obejmują obsługę systemów opartych na procesorach Intel® Itanium® 2.

Sterowniki te są obsługiwane tylko w module do ładowania. Nie dostarczamy poprawek względem źródła jądra, aby umożliwić statyczne łączenie sterowników. W przypadku pytań związanych z wymaganiami sprzętowymi zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z kartą Intel® Gigabit. Wszystkie wymienione wymagania sprzętowe dotyczą systemów z systemem Linux.

Następujące funkcje są obecnie dostępne w obsługiwanych jądrach:

 • Natywne sieci VLAN
 • Łączenie kanałów (Tworzenie grupowe)
 • Snmp

Dokumentację dotyczącą wiązania kanałów można znaleźć w źródle jądra systemu Linux:/Documentation/Networking/Bonding.txt.

Informacje o sterowniku, które wcześniej były wyświetlane w systemie plików/proc, nie są obsługiwane w tej wersji. W celu uzyskania tych samych informacji można również użyć ethtool (wersja 1,6 lub nowsza), lspci i ifconfig.

UwagaPołączenie sieciowe Intel® 82562V Fast Ethernet PHY 10/100 obsługuje tylko 10/100.

Budynek i instalacja

Poniższe kroki wymagają podniesionych uprawnień.

Wymagania wstępne

Platformy oparte na Red Hat: CentOS, RHEL lub Fedora

 • Yum instalacja w zatoce wprowadza
 • Yum Zainstaluj jądro jądra-devel
Platformy oparte na Ubuntu i system operacyjny Debian
 • apt-get install Linux-Headers-$ (uname-r)
 • apt – Uzyskaj instalację w zatoce Marka
Przed rozpoczęciem następnych kroków może być konieczne wykonanie ogólnej aktualizacji i ponowne uruchomienie.
 1. Pobierz bieżący pakiet E1000 z Centrum pobierania. Przenieś plik "tar Base Driver" do wybranego katalogu.
  Na przykład użyj /home/username/E1000 lub /usr/local/src/E1000.

 2. Untar/rozpakować archiwum, gdzie < x. x. x > jest numerem wersji dla pliku pułapki sterownika:

  tar zxf E1000-< x. x. x >. smoły. gz
 3. Zmień katalog src sterownika, gdzie < x. x. x > to numer wersji dla sterownika smołowego:

  CD E1000-< x. x. x >/src/
 4. Skompiluj moduł sterownika:

  Instalacja

  Plik binarny jest zainstalowany jako:

  /lib/modules//kernel/Drivers/NET/E1000/E1000.ko

  Podana wyżej lokalizacja instalacji jest lokalizacją domyślną. Może to być różne dla różnych dystrybucji w systemie Linux.

 5. Załaduj moduł za pomocą polecenia insmod lub modprobe:

  modprobe e1000 insmod e1000
  UwagaW przypadku jądra 2,6 polecenie insmod może zostać użyte w przypadku określenia pełnej ścieżki do modułu sterownika. Na przykład:

  insmod/lib/modules/< jądra w wersji >/kernel/Drivers/NET/E1000/E1000.ko

  Dzięki technologii 2,6 opartej na procesorach jądro upewnij się również, że starsze sterowniki E1000 są usunięte z jądra, przed załadowaniem nowego modułu:

  rmmod e1000; modprobe e1000
 6. Przypisz adres IP do interfejsu, wprowadzając następujące polecenie, gdzie < x > to numer interfejsu:

  ifconfig ETH < x > < IP_address >
 7. Sprawdź, czy interfejs działa. Wprowadź następujące polecenie, gdzie < IP_address > to adres IP innego komputera w tej samej podsieci, w którym znajduje się testowany interfejs:

  IP_address < ping >

 

Temat pokrewny
Strony internetowe dostawcy systemu operacyjnego Linux *