Szybkie kontrole w celu usprawnienia lub naprawienia problemów z połączeniem Wi-Fi

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000005493

16-10-2020

Co widzisz?
Problemy z połączeniem Wi-Fi.

Dlaczego go widzisz?
Problemy z łącznością Wi-Fi i Wi-Fi mogą wystąpić z wielu powodów. Do przykładów tych należą: przestarzała lub nieprawidłowa wersja sterownika, nieoptymalna lub niepoprawna konfiguracja sieci, ustawienia karty bezprzewodowej, konfiguracja AP/routerów lub problemy z zakłóceniami.

Jak rozwiązać ten problem.
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby rozwiązać ten problem:

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Sterownik

Czy Twój sterownik jest aktualny?

Nie trzeba aktualizować najnowszej wersji, jeśli nie występują problemy. Możesz rozwiązać wiele problemów, aktualizując przestarzały sterownik.

Aby zaktualizować sterownik i oprogramowanie karty bezprzewodowej Intel®:

Uwaga

Producent komputera może mieć dostosowane sterowniki i oprogramowanie, aby włączyć lub zmienić funkcje lub zapewnić lepsze działanie komputera.
Skontaktuj się z producentem, Aby uzyskać najnowsze informacje o aktualizacjach i pomocy technicznej.
Jeśli producent komputera nie uzyska już pomocy technicznej dla sterowników, można pobrać ogólne sterowniki firmy Intel.

Sieć Wi-Fi

Czy odbiornik radiowy Wi-Fi jest włączony?

Jeśli komputer nie widzi żadnych sieci Wi-Fi, sprawdź, czy radio Wi-Fi jest włączone.
Wybierz swój system operacyjny:

Windows® 10Wybierz ikonę sieciUser-added imagew zasobniku zadania w prawym dolnym rogu ekranu. Kliknij przycisk Wi-Fi, aby je włączyć.
Windows 8,1 *Wybierz ikonę sieci w zasobniku zadań w prawym dolnym rogu ekranu. Kliknij suwak w obszarze Wi-Fi, aby go włączyć.
User-added image
Windows 7 *Jednocześnie naciśnijWindowsIXKlucze. Lub kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę zasilania w zasobniku zadania w prawym dolnym rogu ekranu, aby uruchomićCentrum mobilności w systemie Windows.
WybierzWłącz łączność bezprzewodowąJeśli łączność bezprzewodowa jest wyłączona.
User-added image
Czy karta Wi-Fi jest włączona?

Przejdź do strony uruchamianiePanelu sterowaniapołączeń sieciowych i internetowych > sieciowych, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy kartę. Jeśli polecenie disable jest wyświetlone jako opcja konfiguracji, oznacza to, że adapter jest włączony.

User-added image

Punkt dostępu lub router szerokopasmowy

Czy działa bezprzewodowy punkt dostępu (AP) lub szerokopasmowy router sieci Wi-Fi?

Sprawdź, czy system może połączyć się z siecią i Internetem. Możesz użyć innych urządzeń Wi-Fi, takich jak smartfon lub tablet, aby sprawdzić, czy działa punkt bezprzewodowy lub router szerokopasmowy. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z dostawcą punktu dostępu lub dostawcą usług internetowych.

Czy karta sieciowa została wykryta?

W przypadku pojawienia się komunikatu o błędzie przy zalogowaniu lub podczas logowania zobacz możliwe problemy i wymagania regulacyjne.

Zakłócenia

W jaki sposób sprawdzać źródła lokalnych interwencji?

Sprawdzać źródła zakłóceń, zwłaszcza jeśli korzystasz z kart Wi-Fi IEEE * 802,11, pracujących w widmie 2,4 GHz. Możliwe źródła zakłóceń to:

  • Telefony bezprzewodowe działające na widmie 5 GHz
  • Kuchenki mikrofalowe
  • Urządzenia z obsługą technologii Bluetooth®
Jak identyfikować zakłócenia lub rywalizację z innych sieci Wi-Fi?

Upewnij się, że kanał używany przez punkt dostępu lub router bezprzewodowy nie pokrywa się lub nie jest używany przez inny punkt dostępowy w pobliżu.

  • Narzędzia programowe, takie jak MetaGeek inSSIDer *, ułatwiają wybór najlepszego kanału dla punktu dostępu lub routera bezprzewodowego.
  • Jeśli korzystasz z pasma 2,4 GHz, użyj tylko kanałów 1, 6 lub 11.
  • Jeśli korzystasz z pasma 5 GHz, użyj kanałów 36, 40, 44 lub 48.
Jak wyłączyć automatyczne wybieranie kanałów?

Niektóre punkty dostępu lub routery bezprzewodowe próbują automatycznie wybrać najlepszy kanał, który zostanie wykorzystany. Autowybór może nastąpić podczas uruchamiania lub podczas normalnego działania. Jeśli występują losowe odłączenia od sieci, spróbuj wykonać następujące czynności:

  • Wyłącz automatyczne ustawienie i ręcznie wybierz kanał.
  • Narzędzia programowe, takie jak MetaGeek inSSIDer *, ułatwiają wybór najlepszego kanału dla punktu dostępu lub routera bezprzewodowego.
  • Jeśli korzystasz z pasma 2,4 GHz, użyj tylko kanałów 1, 6 lub 11.

Ustawienia

Jak sprawdzać i regulować ustawienia zarządzania energią? Jak te ustawienia mogą spowodować potencjalne problemy z połączeniem?

Funkcja zarządzania energią lub opcja sondowania oszczędzania energii (PSP) umożliwia wybór równowagi między zużyciem energii i wydajnością karty Wi-Fi. Zobacz Ustawianie zarządzania energią adaptera sieci bezprzewodowej , aby dowiedzieć się, jak zmienić to ustawienie.
Być może występują problemy z połączeniem z punktem dostępu Wi-Fi (AP), który nie obsługuje funkcji PSP. Zobacz sondowanie oszczędzania energii powoduje problemy z połączeniem z punktami dostępu , aby uzyskać szczegółowe informacje.

UwagaZmniejszenie ustawień zarządzania energią może spowodować szybsze działanie baterii w przypadku braku połączenia ze źródłem zasilania.
Jak sprawdzić ustawienia roamingu?

Sprawdź, czy właściwość karty na agresywne roaming nie jest ustawiona na wartość minimalną czy maksymalną. Dowiedz się, jak skonfigurować ustawienia karty sieciowej.

Jakie są zalecane ustawienia n – 802.11?

Sprawdź zalecane ustawienia łączności 802.11 n. Obejmują one korzystanie z zabezpieczeń WPA2-AES i 5 GHz. Jeśli korzystasz 2,4 GHz, zalecamy zawężenie kanałów.
 

UwagaZalecamy stosowanie wiązania kanału w paśmie 5 GHz. Łączenie kanałów jest przydatne z powodu ograniczonych dostępnych kanałów, które nie nakładają się na pasmo 2,4 GHz.
Jakie są zalecane ustawienia AC 802.11?

Zobacz zalecane ustawienia łączności 802.11 AC.

Jeśli przetestowałeś powyższe sugestie w zakresie rozwiązywania problemów i nadal masz problemy z połączeniem Wi-Fi, skontaktuj się z producentem systemu lub kliknij przycisk skontaktuj się z działem pomocy technicznej poniżej, aby znaleźć opcje pomocy technicznej dla Twojego regionu. Przygotuj się na wyjaśnienie podjętych kroków.

Tematy pokrewne
Rozwiąż problemy z połączeniem sieciowym w systemie Windows 10
Jak uzyskać dostęp do zaawansowanych ustawień karty Wi-Fi i skonfigurować je
Często zadawane pytania na temat kart bezprzewodowych Intel®
Zalecane ustawienia łączności 802.11 AC
Pobierz najnowszy sterownik karty bezprzewodowej Intel®
Pomoc techniczna dla użytkowników systemu Linux