Szybkie kontrole w celu poprawy połączenia Wi-Fi lub naprawy związanych z tym problemów

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000005493

26-03-2021

Co widzisz?
Problemy z połączeniem Wi-Fi.

Dlaczego to widzisz?
Wydajność sieci Wi-Fi i połączenie Wi-Fi mogą wystąpić z wielu powodów. Niektóre przykłady z nich obejmują przestarzałą lub niewłaściwą wersję sterownika, nie optymalną lub niewłaściwą konfigurację sieci, ustawienia karty sieci bezprzewodowej, konfigurację AP/routera lub problemy z zakłóceniami.

Jak to naprawić?
Postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej, aby rozwiązać problemy:

Kliknij lub temat, by uzyskać szczegółowe informacje:

Sterownik

Czy Twój sterownik jest aktualny?

Nie musisz aktualizować do najnowszej wersji, chyba że napotkasz problemy. Możesz rozwiązać wiele problemów, aktualizując sterownik aktualny.

Aby zaktualizować sterownik i oprogramowanie dla Twojej karty sieci bezprzewodowej Intel®:

Uwaga

Producent Twojego komputera mógł dostosować sterowniki i oprogramowanie tak, aby umożliwić lub zmienić funkcje, lub też zapewnić usprawnione działanie Twojego komputera.
Skontaktuj się z producentem w celu aktualizacji najnowszych aktualizacji i informacji dotyczących pomocy technicznej.
Jeśli producent Twojego komputera nie oferuje już wsparcia technicznego sterowników, możesz pobrać ogólne sterowniki firmy Intel.

Sieć Wi-Fi

Czy wł. jest radio Wi-Fi?

Jeśli Twój komputer nie ma żadnych sieci Wi-Fi, sprawdź, czy radio Wi-Fi jest wł.
Wybierz swój system operacyjny:

Windows® 10Wybierz ikonę SieciUser-added imagew zasobniku zadań w prawym dolnym rogu ekranu. Kliknij przycisk Wi-Fi, aby go włączyć.
Windows 8.1*Wybierz ikonę Sieć w zasobniku zadań w prawym dolnym rogu ekranu. Kliknij suwak w obszarze Wi-Fi, aby go włączyć.
User-added image
Windows 7*Naciśnij jednocześnie przyciskWindowsIXKlucze. Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę zasilania w pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu, byCentrum mobilności systemu Windows.
WybierzWłącz łączność bezprzewodowąjeśli łączność bezprzewodowa jest wyłączona.
User-added image
Czy karta sieciowa Wi-Fi jest włączona?

Wybierz Start > Panel sterowania > Połączenia sieciowe i internetowe > Połączenia sieciowe i kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sieciową. Opcja Wyłącz jest wyświetlana jako opcja konfiguracji, co oznacza, że karta sieciowa jest włączona.

User-added image

AP lub router szerokopasmowy

Czy bezprzewodowy punkt dostępu (AP) lub router szerokopasmowy Wi-Fi działa?

Sprawdź, czy Twój system może połączyć się z Twoją siecią i Internetem. Możesz korzystać z innych urządzeń Wi-Fi, takich jak smartfon lub tablet, w celu sprawdzenia, czy bezprzewodowy AP lub router szerokopasmowy nie działa. W celu uzyskania pomocy skontaktuj się z dostawcą punktu dostępu lub dostawcą usług internetowych.

Czy wykryto kartę sieciową?

Jeśli na początku lub podczas logowania wyświetlany jest komunikat o błędzie, sprawdź możliwe problemy i wymagania regulacyjne.

Zakłócenia

W jaki sposób sprawdzasz źródła lokalnych zakłóceń?

Sprawdź, czy nie ma źródeł zakłóceń, zwłaszcza jeśli korzystasz z kart sieciowych Wi-Fi IEEE* 802.11, które pracują w pa częstotliwości 2,4 GHz. Możliwe źródła zakłóceń obejmują:

  • Telefony bezprzewodowe o częstotliwości 5 GHz
  • Kuchenki mikrofalowe
  • Urządzenia z® Bluetooth
W jaki sposób identyfikujesz zakłócenia lub treści w innych sieciach Wi-Fi?

Upewnij się, że kanał, z którym korzysta Twój punkt dostępu lub router bezprzewodowy, nie nakłada się lub jest w użyciu przez inny w pobliżu punkt dostępu.

  • Narzędzia programowe, takie jak ZdjęciaGeek inSSIDer*, pomogą Ci wybrać najlepszy kanał dla Twojego punktu dostępu lub routera bezprzewodowego.
  • W przypadku korzystania z pasma 2,4 GHz użyj tylko kanałów 1, 6 lub 11.
  • W przypadku korzystania z pasma 5 GHz użyj kanałów 36, 40, 44 lub 48.
Jak wyłączyć automatyczny wybór kanału?

Niektóre punkty dostępu lub routery bezprzewodowe spróbują automatycznie wybrać najlepszy kanał do użycia. Automatyczne dobór danych może nastąpić podczas rozruchu lub na bieżąco podczas normalnej pracy. Jeśli występują losowe odłączenia od sieci, spróbuj wykonać następujące czynności:

  • Wyłącz ustawienie AUTO i ręcznie wybierz kanał.
  • Narzędzia programowe, takie jak ZdjęciaGeek inSSIDer*, pomogą Ci wybrać najlepszy kanał dla Twojego punktu dostępu lub routera bezprzewodowego.
  • W przypadku korzystania z pasma 2,4 GHz użyj tylko kanałów 1, 6 lub 11.

Ustawienia

W jaki sposób możesz sprawdzić i dostosować ustawienia zarządzania energią? Jak te ustawienia mogą spowodować potencjalne problemy z połączeniem?

Zarządzanie energią lub ustawienie Oszczędzanie energii (PSP) umożliwia wybranie równowagi między zużyciem energii a wydajnością karty sieciowej Wi-Fi. Zapoznaj się z tematem Ustawienie zarządzania zasilaniem karty sieci bezprzewodowej, aby dowiedzieć się, jak zmienić to ustawienie.
Mogą wystąpić problemy z połączeniem z punktem dostępu Wi-Fi (AP), który nie obsługuje funkcji PSP. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapoznaj się z punktami dostępu, które powodują problemy z połączeniem.

UwagaObniżenie ustawienia zarządzania zasilaniem może spowodować szybkie rozładowanie baterii, gdy nie jest podłączony do źródła zasilania.
Jak możesz sprawdzić ustawienia roamingu?

Sprawdź, czy ustawienie właściwości karty sieciowej nie jest minimalne ani maksymalne. Dowiedz się, jak skonfigurować ustawienia karty sieciowej.

Jakie są zalecane ustawienia 802.11n?

Przejrzyj zalecane ustawienia dla łączności w sieci 802.11n. Należą do nich korzystanie z zabezpieczeń WPA2-AES i 5 GHz. Jeśli korzystasz z 2,4 GHz, zalecamy wąskie kanały.
 

UwagaZalecamy korzystanie z łączenia kanałów w paśmie 5 GHz. Łączenie kanałów jest pomocne ze względu na ograniczone dostępne niepowiązane kanały w paśmie 2,4 GHz.
Jakie są zalecane ustawienia 802.11ac?

Zapoznaj się z zalecanymi ustawieniami dla łączności w sieci 802.11ac.

Jeśli przetestowano wszystkie powyższe sugestie dotyczące rozwiązywania problemów z połączeniem Wi-Fi, skontaktuj się z producentem swojego systemu lub kliknij Skontaktuj się z działem pomocy technicznej poniżej, aby znaleźć opcje pomocy dla Twojego regionu. Bądź gotów wyjaśnić kroki, które próbowano wykonać.

Podobne tematy
Napraw problemy z połączeniem sieciowym w systemie Windows 10.
Jak uzyskać dostęp i skonfigurować zaawansowane ustawienia karty Wi-Fi?
Często zadawane pytania dotyczące kart sieci bezprzewodowej Intel®
Zalecane ustawienia dla łączności w sieci 802.11ac.
Pobierz najnowszy sterownik dla Twojej karty sieci bezprzewodowej Intel®.
Obsługa użytkowników systemu Linux