Często zadawane pytania na temat gwarancji na procesory Intel®

Dokumentacja

Gwarancja i numer RMA

000005494

14-05-2020

Poniżej przedstawiono często zadawane pytania dotyczące informacji gwarancyjnych dla procesorów Intel®.

P: jaki typ gwarancji firma Intel zapewnia jej procesory i jaka jest długość pokrycia?

Procesory Intel® są sprzedawane jako zasobniki lub zamontowane w ramce.

  • Procesor Intel® w ramce: Z Intel® Authorized Distributor.

Procesory Intel® w zapakowanym sprzedaży są sprzedawane użytkownikom końcowym. W większości przypadków większość procesorów Intel® opakowanych ma roczną gwarancję obsługiwaną przez firmę Intel. Uprawnienia do gwarancji rozpoczynają się w pierwotnej dacie zakupu i nie są resetowane w przypadku, gdy lub kiedy Intel zapewnia wymianę produktów.

Intel Boxed Processor

  • Procesor z podajnikiem: Procesor OEM (Original Equipment Manufacturer).

Na ogół procesory z zasobnika są sprzedawane wyłącznie producentom OEM i autoryzowanym dystrybutorom firmy Intel, a nie użytkownikom końcowym. Firma współpracuje ściśle z firmami takimi jak Acer, ASUS, Dell, Hewlett-Packard lub Lenovo, aby uzyskać zoptymalizowane systemy. Przekazujemy do nich procesory i zwykle wstępnie instaluje procesor. Odnoszą się do tych procesorów jako zasobników lub procesorów OEM. W przypadku użytkowników końcowych firma Intel nie udziela bezpośrednich gwarancji gwarancyjnych na Zasobniki z wyjątkiem procesorów Intel® Data Center Block (Intel® DCB). (Zobacz więcej o Intel® DCB.) Skontaktuj się z producentem OEM lub sprzedawcą, aby uzyskać pomoc w zakresie gwarancji.

Tray processor

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź różnicę między procesorami Intel® i zasobników z ramkami.

 

P: jak sprawdzić, czy nie ma zasobnika lub procesora w ramce?

Możesz skorzystać z strony Informacje o gwarancji online, aby dowiedzieć się, czy masz procesor w ramce lub zasobnika.

Musisz dysponować numerem partii (FPO) oraz pełnym lub częściowym numerem seryjnym (pełnym lub częściowym numer atpo) z oznaczeniami procesora lub z pola wysyłka.

Teraz na stronie informacje o gwarancji na liście rozwijanej Typ produktu wybierz opcję procesor. Wprowadź numer partii (FPO) i częściowy numer seryjny (numer ATPO) w narzędziu, a następnie kliknij przycisk Sprawdź produkty. Twój procesor będzie pokazywany jako ramka lub zasobnik. W każdej chwili można skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Intel, jeśli wyniki wyszukiwania są niejednoznaczne.

 

P: Czy muszę uaktywnić lub zarejestrować swoją gwarancję dla procesorów Intel® w przetworze ?

Nr. Przed przetworzeniem prośby gwarancyjnej nie trzeba rejestrować procesora Intel® opakowanego w firmie Intel.

 

P: co robi ograniczony zakres gwarancyjny dla procesorów Intel® w przerobie ?

Ograniczona gwarancja obejmie nową wymianę procesora oraz rozwiązanie termiczne pakietu, jeśli procesor jest z nim wyposażony.

Boxed processor

 

P: jak sprawdzić uprawnienia gwarancyjne dla mojego procesora Intel® w przetworze ?

Skorzystaj z strony Informacje o gwarancji online, aby znaleźć uprawnienie do gwarancyjnej gwarancji.

Musisz dysponować numerem partii (FPO) oraz pełnym lub częściowym numerem seryjnym (pełnym lub częściowym numer atpo) z oznaczeniami procesora lub z pola wysyłka.

Teraz na stronie informacje o gwarancji na liście rozwijanej Typ produktu wybierz opcję procesor. Następnie wprowadź numer partii (FPO) i częściowy numer seryjny (numer ATPO) w narzędziu. Kliknij Sprawdź produkty. Zostanie wyświetlone pokrycie gwarancyjne. W każdej chwili można skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Intel, jeśli wyniki wyszukiwania są niejednoznaczne.

Jeśli sądzisz, że procesor Intel® w dalszym ciągu jest objęty gwarancją, możesz skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Intel. Przygotuj się na dostarczenie dowodu zakupu.

 

P: czy firma Intel udziela gwarancji na potrzeby prób, jakich wykorzystano, czy inżynierowie przetwórczi?

Nr. Firma Intel nie sprzedaje na przykład procesorów technicznych , odnowionych lub publicznych. Firma Intel nie honoruje gwarancji na potrzeby przetwórców przykładów używanych, odnowionych lub inżynieryjnych.

 

P: kto najpierw się kontaktowauje z zastępowaniem procesorów Intel® w ramce?

Firma Intel zaleca współpracę z Intel® Technology Provider w przypadku, gdy wymagana jest gwarancja. Współpracujemy z firmą Intel, aby pomóc konsumentom w skróceniu czasu transakcji w wymianie. Jeśli nie jest to możliwe, lub jeśli system został zaprojektowany z myślą o tym, że nie masz dostawcy technologii lub Twój dostawca technologii odnosi się do firmy Intel, możesz skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Intel.

 

P: jakie informacje są potrzebne przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej firmy Intel w celu wymiany gwarancyjnej?

W przypadku wymiany gwarancyjnej na procesory w ramce trzeba

  • Nazwa procesora,
  • Numer seryjny (numer ATPO), oraz
  • Numer partii (FPO).

Processor number, serial number, and batch number

Dodatkowe informacje, które mogą być potrzebne, obejmują datę zakupu, dowód zakupu, dane kontaktowe, opis problemu, model płyty głównej i informacje o systemie BIOS, typ pamięci, systemy operacyjne lub inne informacje.

 

P: jak zapobiec fizycznemu uszkodzeniu w procesie wysyłki i dlaczego muszę dbać o to?

Prawidłowo spakować procesor po dostarczeniu go z powrotem do firmy Intel. Jeśli w trakcie procesu wysyłki wystąpiła szkoda, firma Intel zastrzega sobie prawo do odrzucenia roszczenia gwarancyjnego.

Najlepszym sposobem na wysyłkę procesora jest wykorzystanie procesora clamshell, który znajduje się w tym pudełku. Jeśli nie masz clamshellów, ostrożnie Zapakuj procesor w materiał zabezpieczający, np. na oblewanie pęcherzykowe. Materiał ochronny zapewnia ochronę przed szkodami. Roszczenie w ramach gwarancji może mieć wpływ na ewentualne fizyczne uszkodzenia w wysyłce.

 

P: jakie informacje są potrzebne do zastąpienia gwarancyjnej rozwiązania termicznego, które zostało dostarczone zprocesorem Intel® w ramce?

Do zastąpienia gwarancji na rozwiązanie termiczne firmy Intel® potrzebne są:

  • Numer katalogowy wentylatora
  • Nazwa części producenta

 

P: Czy mogę rozciągnąć gwarancję na moim procesorze Intel® opakowanym?

Nr. Okresy gwarancyjne dla procesorów Intel® w ramce nie są rozszerzane.

Q): korzysta z nadstanów i umożliwia Intel® XMP, które są w trakcie przetaktowania pamięci i wykorzystują je poza podanymi specyfikacjami objętymi gwarancją?

Zmiana częstotliwości i/lub napięcia poza specyfikacjami firmy Intel może spowodować unieważnienie gwarancji na procesory. Przykłady: nadtaktowanie i włączanie Intel® XMP, czyli typu pamięci, który jest zbyt zataktować i wykorzystanie go poza określonymi specyfikacjami, może unieważnić gwarancję w zakresie procesora.  Jeśli przeprowadzono rejestrację procesora w planie ochrony dostrajania wydajności (PTPP), plan ochrony będzie obejmował tylko zamiennik procesora, a nie wymianę pamięci.

Q) czy mam uniwersalnym procesorom w Chinach wsparcie gwarancyjne?

W Chinach tylko Chiny procesory są uprawnione do udzielania gwarancji. Uniwersalny procesor w ramkach nie kwalifikuje się do udzielenia gwarancji, o ile nie zostanie dostarczony dowód zakupu i potwierdzenia odprawy celnej.

Q: czy istnieje jakieś złącze do wyjaśnienia procesu gwarancyjnego dla procesorów Intel® ?

Tak. Film dotyczący procesu gwarancyjnego dla procesorów Intel® rozwiązuje najczęściej zadawane pytania.

 

Tematy pokrewne
Jak zidentyfikować procesory Intel® do komputerów stacjonarnych i znaczniki wentylatora dla wniosków gwarancyjnych
Opcje umożliwiające identyfikację procesora Intel® w Chinach dla Chin