Mój szperacz nie widzi sieci VLAN, 802.1 q lub funkcji QoS – oznakowanych ramek

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000005498

31-01-2020

Co widzę?

Na moim wyszperaczu nie widać ramek sieci VLAN ani funkcji QoS.

Jak rozwiązać ten problem?

Uwaga
 • Po zmianie ustawienia rejestru karty w systemie Windows *, musisz ponownie uruchomić system Windows, aby nowe ustawienie rejestru działało.
 • Ramy znakowania są odwracane przez kierowcę; wprowadzenie zmian w rejestrze może być jednak wykonane w celu wyświetlenia tych tagów. W niektórych sterownikach zmiana rejestru nie pozwala na przekazywanie typów etykiet. Większość sterowników ma teraz tę funkcję. Zalecamy użycie najnowszej dostępnej wersji sterownika.

 

 • W systemie Windows *

  Aby zezwolić na przekazywanie oznakowanych ramek do oprogramowania do przechwytywania pakietów, Dodaj wpis DWORD i wartość rejestru lub zmień wartość klucza rejestru. Używany sterownik ma wpływ na wymaganą zmianę rejestru:

   
  Sterownik kartyKlucz rejestru
  e1g, e1e, e1yMonitorModeEnabled
  e1c, e1d, e1k, e1q, e1r, ixe, ixn, ixtMonitormode
  Uwaga

  Umieść nowy klucz (DWORD) w:

  HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\00nn

  Gdzie nn to fizyczne wystąpienie portu sieciowego, w którym chcesz przechwytywać znaczniki sieci VLAN. ControlSet001 może wymagać bieżącego zestawu kontrolnego lub innego numeru 00x.

   
  Ostrożność
  Zmiany w rejestrze mogą uniemożliwić system. Wykwalifikowani technicy dokonują zmian w rejestrze. Ta zmiana jest tylko w przypadku korzystania z trybu ogólnego/wykrywania.

  Podczas tworzenia lub modyfikowania danych DWORD rejestru MonitorModeEnabled ustaw wartość DWORD na jedną z następujących wartości:

  • 0— wyłączona (nie przechowuj uszkodzonych pakietów, nie przechowujej CRCs, pasków 802.1 q, Tagi sieci VLAN)
  • 1— włączone (przechowuj złe pakiety. Sklep CRCs. Nie 802.1 Q tagów VLAN)

  Podczas tworzenia lub modyfikowania klucza monitora dwordmode ustaw wartość DWORD na jedną z następujących opcji:

  • 0— wyłączona (nie przechowuj uszkodzonych pakietów, nie przechowujej CRCs, pasków 802.1 q, Tagi sieci VLAN)
  • 1— włączone (Odbierz złe/Runt/nieprawidłowe pakiety CRC. Pozostaw CRCs dołączony do pakietów. Nie należy wyplatać znaczników sieci VLAN ani ignorować pakietów wysyłanych do innych sieci VLAN zgodnie z normalną operacją.)
  UwagaMusisz ponownie uruchomić system Windows, aby zmiana w rejestrze zaczęła obowiązywać.
   
 • W systemie Linux *

  Domyślnie sterownik w trybie ogólnym nie zawiera znaczników VLAN.

  Do pasków sieci VLAN: Załaduj jądro dostarczone z modułem q 802.1. Ten krok umożliwia automatyczne Odciążanie sprzętowe sieci Intel w celu odciążania i wstawiania znaczników sieci VLAN. Aby uzyskać pomoc techniczną i informacje na temat ładowania modułu q 802.1, skontaktuj się z rozdysponowaniem.

  Oprogramowanie do przechwytywania jest odpowiedzialne za włączenie trybu ogólnego w sterowniku. Jeśli sterownik nie jest w trybie ogólnym, pakiety są porzucane lub ignorowane ze względu na złe pole Type/len.

Tematy pokrewne
Najnowsze sterowniki i Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless dostępne w centrum pobierania
Asystent pomocy technicznej & sterownika firmy Intel®