Obsługa systemu Linux * dla rozwiązań Intel® NUC

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000005499

30-07-2020

Uwaga

Intel® Product Compatibility Tool system wyświetli listę wersji systemu Linux *, które są zgłaszane jako zgodne przez użytkowników Intel® NUC. Firmy Intel nie sprawdziły tych systemów operacyjnych. Zalecamy korzystanie z najnowszego jądra.

Jeśli instalujesz OpenELEC * lub Ubuntu * na zestawie Intel® NUC DN2820FYKH lub DE3815TYKHE, w systemie BIOS są wymagane pewne zmiany. Aby uzyskać wymagane zmiany, zobacz instalację systemu operacyjnego .

 

Rozdział Linux *Zasobów
Ubuntu*

W skrócie * podano® nuców, a także można 16,04 pobrać LTS do komputerów stacjonarnych oraz podstawowy obraz IoT – z postaci kanonicznej.

Model NUCWersja Ubuntu

NUC7CJYH
NUC7PJYH
NUC7i3DNHE
NUC7i5DNHE
Nuc7i7dnhe –

Ubuntu 16,04 LTS

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Intel® , jeśli potrzebujesz pomocy na temat wyżej wymienionych produktów.

Wszystkie pozostałe produkty NUC zostały przetestowanei Ubuntu.

LibreElec*

Autonomiczny system operacyjny Kodi *.

Wyczyść system LinuxRozpowszechnianie systemu Linux firmy Intel.

Informacje o sterowniku systemu Linux *

Dystrybucje systemu Linux zwykle obejmują wszystkie niezbędne sterowniki. Aby pobrać i obsłużyć sterowniki, skontaktuj się z dostawcą systemu Linux i korzystaj z swoich zasobów dystrybucyjnych.

+ Przetestowano = zainstalowano testy systemu operacyjnego i podstawowej funkcjonalności.

Temat pokrewny
Rozwiązywanie problemów z systemem Linux * w systemie Intel® NUC
Sterowniki grafiki dla systemu Linux
Obsługa adapterów Intel WiFi w systemie Linux *
Obsługiwane systemy operacyjne dla kart Intel® Ethernetowych.