Kody POCZTOWe portów 80h dla Płyty główne Intel® do komputerów desktop

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000005500

09-11-2017

W tym dokumencie określono kody dYwiękowe, komunikaty o błędach oraz kody zaawansowane (POST) związane z wersjami systemu BIOS opartymi na interfejsie EFI (Extensible Framework Interface).

Zawartość:
Kody sygnałów dźwiękowych
Komunikaty o błędach systemu BIOS
Kody POCZTOWe portów 80h
Wyświetlanie kodów POCZTOWYch
Przedziały kodu POCZTOWego
Kody POCZTOWe
Typowa sekwencja księgowania

Kody sygnałów dźwiękowych

Głośnik na płycie emituje sygnały dźwiękowe w trakcie księgowania. Nie wszystkie Płyty główne Intel® do komputerów desktop są dołączone do głośników na płycie głównej.

TypuWzórCzęstotliwości
Błąd pamięciTrzy długie sygnały dźwiękowe1 280 Hz
Ostrzeżenie termiczneCztery naprzemienne sygnały dźwiękowe:
Wysoka tonacja, niska tonacja, Wysoka tonacja, niska tonacja
Wysoka tonacja: 2 000 Hz
Niska tonacja: 1 600 Hz

Komunikaty o błędach systemu BIOS

Komunikat o błędzieWyjaśnienie
Wykryto procesor, który nie miał być używany z tą kartą. Korzystanie z nieobsługiwanego procesora może spowodować niewłaściwe działanie, uszkodzenie płyty głównej lub procesora lub skrócenie czasu życia produktu. System zostaje zamknięty w ciągu 10 sekund.Zainstalowany procesor nie jest zgodny z płytą główną.
Niski poziom baterii CMOSBateria może utracić moc. Wymień baterię wkrótce.
Zła suma kontrolna CMOSSuma kontrolna CMOS jest niepoprawna. Uszkodzenie pamięci CMOS. Uruchom Instalatora, aby zresetować wartości.
Zmniejszono rozmiar pamięciRozmiar pamięci zmniejszył się od ostatniego uruchomienia komputera. Jeśli nie usunięto żadnej pamięci, może to oznaczać, że pamięć jest zła.
Brak dostępnego urządzenia rozruchowegoSystem nie znalazł urządzenia do rozruchu.

Kody POCZTOWe portów 80h

Podczas autotestowania wł. (POST) system BIOS wysyła kody postępu (kody POCZTOWe) do portów we/wy 80h. Jeśli wpis nie powiedzie się, oznacza to, że ostatni wygenerowany kod pocztowy zostanie pozostawiony na porcie 80h. Użyj tego kodu, aby dowiedzieć się, dlaczego wystąpił błąd.

Wyświetlanie kodów POCZTOWYch

Kody POCZTOWe można wyświetlać przy użyciu jednej z poniższych metod.

Pocztówka (karta dodatkowa PCI)Dekoduje port z karty POCZTOWej i wyświetla zawartość na wyświetlaczu diody LED. Karta POCZTOWa musi być zainstalowana w złączu magistrali PCI 1.PCI postcard
Wyświetlacz LED kodu POST po płycie głównejNiektóre Płyty główne Intel® do komputerów desktop zawierają wbudowane DIODy pokazujące kody POCZTOWeonboard post

Zakresy kodów POCZTOWYch portów 80h

W poniższych tabelach wszystkie kody POCZTOWe i wartości zakresów są wyświetlane w formacie szesnastkowym.

ZakresKategoria/podsystem
00 – 0FKody debugowania: mogą być używane przez dowolne PEIM/sterowniki do debugowania
10 – 1FProcesory hosta
20 – 2FPamięć/Chipset
30 – 3FOdzyskiwania
40 – 4FZarezerwowane do użytku w przyszłości
50 – 5FBusses we/wy: PCI, USB, ISA, ATA i tak dalej
60 – 6FObecnie używany
70 – 7FUrządzenia wyjściowe: wszystkie konsole danych wyjściowych
80 – 8FZarezerwowane do użytku w przyszłości (nowe kody konsoli wyjściowej)
90 – 9FUrządzenia wejściowe: klawiatura/mysz
A0 – AFZarezerwowane do użytku w przyszłości (kody nowych konsoli wejściowych)
B0 – ZUrządzenia rozruchowe: obejmują nośniki stałe i nośniki wymienne.
C0 – CFZarezerwowane do użytku w przyszłości
D0 – DFWybór urządzenia rozruchowego
E0 – FFE0-EE: różne kody
F0 – FF: wyjątek procesora FF

Kody POCZTOWe portów 80h

Kod pocztowy 
00-0FKody debugowania: mogą być używane przez dowolne PEIM/sterowniki do debugowania
10-1FProcesor hosta
10Zainicjowanie zasilania procesora hosta (procesor ładowania początkowego)
11Inicjalizacja pamięci cache procesora hosta (w tym APs)
12Uruchamianie inicjowania procesora aplikacji
13Inicjowanie SMM
14Inicjalizacja sieci LAN
15Zakończ sterownik inicjowania wczesnej platformy
16Inicjowanie sterownika SMBUS
17Wejście do wykonywania operacji odczytu/zapisu dla SMBUS
19Wprowadzenie do programowania CK505
1fNieodwracalny błąd procesora
20-2FPamięć/Chipset
21Inicjowanie składnika Chipset
22Odczytywanie danych SPD z pamięci DIMM
23Wykrywanie obecności modułów pamięci DIMM
24Programowanie parametrów czasu w kontrolerze pamięci i w modułach DIMM
25Konfigurowanie pamięci
26Optymalizacja ustawień pamięci
27Inicjowanie pamięci, takie jak inicjowanie ECC
28Testowanie pamięci
2fNie wykryto pamięci lub nie wykryto przydatnej pamięci
30-3FOdzyskiwania
30Odzyskiwanie w sytuacjach kryzysowych zainicjowane na żądanie użytkownika
31Odzyskiwanie w sytuacjach kryzysowych zainicjowane przez oprogramowanie (uszkodzenie Flash)
34Ładowanie odzyskiwania kapsułowania
35Przekazywanie sterowania do odzyskiwania kapsuły
3fNie można odzyskać
50-5FBusses i/O (PCI, USB, ISA, ATA itd.)
50Wyliczanie PCI Busses
51Przydzielanie zasobów magistrali PCI
52Inicjalizacja kontrolera PCI hot plug
53 – 57Zarezerwowane dla magistrali PCI
58Resetowanie magistrali USB
59Zarezerwowane dla USB
5AResetowanie magistrali PATA/SATA i wszystkich urządzeń
5BZarezerwowane dla ATA
5CResetowanie SMBUS
5DZarezerwowane do SMBUS
5FNieodwracalny błąd magistrali we/wy
60-6F

Obecnie nie ma żadnych prawidłowych kodów POCZTOWYch w zakresie 60-6F.

Jeśli w tym zakresie znajduje się kod pocztowy, to należy go odczytać jako B0-Binding. (W przypadku monitora z 7-segmentem DIODa b wygląda jak 6.)

Przykład:
post code B

70-7FUrządzenia wyjściowe
70Resetowanie kontrolera VGA
71Wyłączanie kontrolera VGA
72Włączanie kontrolera VGA
78Resetowanie kontrolera konsoli
79Wyłączanie kontrolera konsoli
7aWłączanie kontrolera konsoli
7fNieodwracalny błąd urządzenia wyjściowego
90-9FUrządzenia wejściowe
90Resetowanie klawiatury
91Wyłączanie klawiatury
92Wykrywanie obecności klawiatury
93Włączanie klawiatury
94Czyszczenie buforu wejściowego z klawiatury
95Uruchamianie autotestu przez kontroler klawiatury (tylko PS2)
98Resetowanie myszy
99Wyłączanie myszy
RozumieWykrywanie obecności myszy
9BTrwa włączanie myszy
9FBłąd nieodzyskiwalnego urządzenia wejściowego (klawiatury lub myszy)
B0-BINDINGUrządzenia rozruchowe
B0Resetowanie nośników stałych
B1Wyłączanie stałego nośnika
B2Wykrywanie obecności stałych nośników (wykrywanie dysku twardego IDE i tak dalej)
B3Włączanie/Konfigurowanie nośnika stałego
B8Trwa Resetowanie nośników wymiennych
B9Wyłączanie nośników wymiennych
BaWykrywanie obecności nośników wymiennych (IDE, wykrywanie dysków CD-ROM, itp.)
BcWłączanie/Konfigurowanie nośników wymiennych
BfBłąd nieodwracalnego urządzenia rozruchowego
D0-DFWybór urządzenia rozruchowego
DyTrwa uruchamianie wyboru uruchamiania y (y = 0-15)
E0-FFRóżne kody
E0Rozpoczęto dysponowanie PEIMs (wyemitowane z pierwszego raportu EFI_SW_PC_INIT_BEGIN EFI_SW_PEI_PC_HANDOFF_TO_NEXT)
ObracaZnaleziono pamięć trwałą
E1, E3Zarezerwowane dla PEI/PEIMs
E4Wejście do fazy DXE
E5Rozpoczęto wysyłanie sterowników
E6Rozpoczęto Podłączanie sterowników
E7Oczekiwanie na dane użytkownika
E8Trwa sprawdzanie hasła
E9Wprowadzanie konfiguracji systemu BIOS
EbTrwa wywoływanie urządzeń starszych niż ROM
EfBłąd wznawiania rozruchu/S3
F4Wprowadzanie stanu uśpienia
F5Zamykanie stanu uśpienia
NaciśnięciWywołano usługę rozruchu EFI ExitBootServices ()
F9Wywołano usługę EFI Runtime SetVirtualAddressMap ()
FaWywołano usługę EFI Runtime ResetSystem ()
FfWyjątek procesora

Typowy port 80h POST Sequence

Wartości kodu 80h portu zwykle zwiększają się podczas procesu rozruchu. Wczesne kody odnoszą się do podsystemów bliżej procesora, a dalsze kody do urządzeń peryferyjnych. W zasadzie, kolejność inicjacji jest w pamięci procesora >-> urządzenia Busses-> Output/Input, > urządzenia rozruchowe. Sekwencja danych POST jest zależna od systemu.

Kod pocztowyOpis
21Inicjowanie składnika Chipset
22Odczytywanie danych SPD z pamięci DIMM
23Wykrywanie obecności modułów pamięci DIMM
25Konfigurowanie pamięci
28Testowanie pamięci
34Ładowanie odzyskiwania kapsułowania
E4Wejście do fazy DXE
12Uruchamianie inicjowania procesora aplikacji
13Inicjowanie SMM
50Wyliczanie PCI Busses
51Alokacja pożądanego źródła do magistrali PCI
92Wykrywanie obecności klawiatury
90Resetowanie klawiatury
94Czyszczenie buforu wejściowego z klawiatury
95Autotest klawiatury
EbWywoływanie, BIOS Video
58Resetowanie magistrali USB
5AResetowanie magistrali PATA/SATA i wszystkich urządzeń
92Wykrywanie obecności klawiatury
90Resetowanie klawiatury
94Czyszczenie buforu wejściowego z klawiatury
5AResetowanie magistrali PATA/SATA i wszystkich urządzeń
28Testowanie pamięci
90Resetowanie klawiatury
94Czyszczenie buforu wejściowego z klawiatury
E7Oczekiwanie na dane użytkownika
01INT 19
00Gotowy do rozruchu