Sterownik kontrolera hosta Intel® USB 3.0 eXtensible nie jest obsługiwana w systemie Windows XP * lub Windows Vista *

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000005506

24-02-2017

Sterownik kontrolera hosta Intel® USB 3.0 eXtensible nie jest obsługiwana w systemach Windows * XP i Windows * Vista. W przypadku tych systemów operacyjnych należy upewnić się, że ustawienia systemu BIOS mają tryb xHCI ustawiony na automatyczny lub inteligentny automatyczny. Ten krok powoduje ponowne skonfigurowanie portów USB 3,0, aby działały jako porty USB 2,0 przy użyciu macierzystego sterownika EHCI systemu Windows *.