Jak znaleźć sterowniki grafiki dla systemu Linux *

Dokumentacja

Kompatybilność

000005520

20-03-2020

Użytkownicy systemu Linux

Większość rozdzielania z systemem Linux obejmuje sterowniki graficzne Intel®. Sterowniki te są dostarczane i utrzymywane przez dostawców dystrybucji systemu Linux *. Skontaktuj się z dostawcą systemu operacyjnego (OSV) i korzystaj z dystrybucji, aby uzyskać dostęp do sterowników i pomoc techniczną.

System Linux dla programistów

Sterowniki grafiki Intel dla systemu Linux * są dostępne w formularzach źródłowych. Witryna Intel Graphics for Linux opisuje inne sposoby uzyskiwania sterowników.