Jak zidentyfikować i znaleźć sterowniki karty graficznej dla systemu Linux*

Dokumentacja

Kompatybilność

000005520

30-11-2022

Zidentyfikuj informacje o grafice w systemie Linux

W celu wykrywania sprzętu graficznego w Twoim systemie użyj tego polecenia:

> lspci -k | grep -EA3 'VGA|3D|Display'

Poniżej podano przykład produktu wyjściowego. W przykładzie kontrolerem karty graficznej jest grafika HD 500.

Example 2

Zainstaluj najnowszy sterownik karty graficznej dla systemu Linux

Sterowniki grafiki Intel® Arc™ dla Ubuntu*

Dokumentację i instrukcje instalacji, wdrażania i aktualizacji Intel software w celu umożliwienia ogólnego przeznaczenia gpu (GPGPU) dla Ubuntu* 22.04 na procesorach jedenastej generacji i nowsze Intel® Core™ z grafiką Intel® Arc™ z serii A można znaleźć na dgpu-docs.intel.com.

Dla wszystkich innych dystrybucji systemów operacyjnych opartych na systemie operacyjnym Linux* oraz grafiki Intel®.

Większość dystrybucji opartych na systemie Linux* obejmuje już sterowniki grafiki Intel®. Sterowniki te są dostarczane i zarządzane przez dostawców dystrybucji Linux*, a nie przez firmę Intel. Zalecamy skontaktowanie się z dostawcami systemu operacyjnego Linux*.