Często zadawane pytania dotyczące rozdzielczości wyświetlaczy

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000005529

09-12-2022

Kliknij lub odpowiedni temat, by uzyskać szczegółowe informacje:

Jak zmienić rozdzielczość wyświetlacza?

Dowiedz się, jak zmienić rozdzielczość wyświetlacza.

Jaka jest maksymalna rozdzielczość, jaką może obsługiwać grafika Intel®??

Znajdź maksymalną rozdzielczość obsługującą grafikę Intel®.

Jaka jest rozdzielczość natywnej lub optymalna rozdzielczość dla mojego wyświetlacza?

W celu uzyskania tych informacji sprawdź instrukcję obsługi lub dokumenty techniczne dotyczące Wyświetlacza lub skontaktuj się z producentem.

Czy mogę otrzymać listę rozdzielczości obsługiwanych przez moją kartę graficzną Intel?

Skontaktuj się z producentami komputerów i wyświetlaczy, aby dowiedzieć się, jak obsługiwane rozdzielczości dla komputera i wyświetlacza.

Jeśli korzystasz z wielu wyświetlaczy w trybie klona lub powielania, możesz wybrać jedynie rozdzielczość obsługiwaną przez wszystkie wyświetlacze.

Czy mogę używać innej rozdzielczości na każdym wyświetlaczu w trybie klonowania?

Nie w trybie klonowania. Możesz ustawić jedynie wyświetlacze na tej samej rozdzielczości. Jeśli potrzebujesz różnych rozdzielczości na każdym wyświetlaczu, rozważ korzystanie z trybu pulpitu rozszerzonego .

Czy mogę używać innej rozdzielczości na każdym wyświetlaczu w trybie pulpitu rozszerzonego?

Tak. W trybie pulpitu rozszerzonego możesz ustawić każdy wyświetlacz na inną rozdzielczość.

Jak powiększyć lub pomniejszeć tekst?

Dowiedz się, jak sprawić, by tekst był większy lub mniejszy.

Nie mogę wybrać rozdzielczości większej niż 800x600 lub 1024x768. Jak rozwiązać ten problem?

Dowiedz się, jak wybrać rozdzielczość większą niż 800x600 lub 1024x768.

Moja gra lub program potrzebuje innej rozdzielczości. Jak zmienić rozdzielczość?

Twoje gry lub programy mogą posiadać ustawienie umożliwiające zmianę rozdzielczości. W przeciwnym razie możesz ręcznie zmienić rozdzielczość wyświetlacza.

Komputer stacjonarny Windows* jest mniejszy niż ekran mojego wyświetlacza. Jak rozwiązać ten problem?

Jak dopasować komputer stacjonarny do ekranu wyświetlacza?

Jak naprawić za duży tekst, system Windows i grafikę?

Sprawdź, dlaczego tekst, windows i grafika są za duże.

Górna część mojego wyświetlacza powtarza się poniżej paska zadań systemu Windows. Jak rozwiązać ten problem?

Użyj najnowszego sterownika zatwierdzonego przez producenta Twojego komputera do modelu komputera. Niektóre komputery mogą wymagać użycia niestandardowego sterownika od producenta komputera, aby rozwiązać ten problem.

 

Powiązane tematy
Jak otworzyć okno właściwości grafiki Intel®?
Intel® Driver & Support Assistant