Instrukcje dotyczące aktualizacji systemu BIOS dla Płyty główne Intel® do komputerów desktop

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000005547

13-02-2020

UwagaWszystkie aktualizacje systemu BIOS dla Płyty główne Intel® do komputerów desktop zostały usunięte z centrum pobierania w dniu 22 listopada 2019.  Następujące instrukcje dotyczące aktualizacji systemu BIOS pozostaną dostępne w celach historycznych.

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Przed aktualizacją systemu BIOS

Nie zalecamy aktualizacji systemu BIOS dla komputerów, które ich nie potrzebują. Przed zaktualizowaniem systemu BIOS należy zapoznać się z poniższymi zaleceniami:

  • Przed inicjacją aktualizacji systemu BIOS Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi aktualizacji. Otwieraj i drukuje dowolny plik PDF z tabeli instrukcji online w celu łatwego odwoływania się.
  • Nie zaleca się zmieniania wersji systemu BIOS na wcześniejszą wersję. Może nie być obsługiwana. Wcześniejsza wersja systemu BIOS może nie oferować wsparcia dla najnowszych procesorów, poprawek usterek, krytycznych aktualizacji zabezpieczeń lub obsługi najnowszych obecnie wyprodukowanych płyt głównych.
  • Wszystkie obrazy w przykładach używanych w instrukcjach służą tylko do celów ilustracyjnych. Musisz wybrać prawidłowe pliki systemu BIOS dla swojej płyty stacjonarnej.
  • Jeśli proces aktualizacji systemu BIOS zostanie przerwany, komputer może nie działać prawidłowo. Przeprowadzenie procesu w środowisku o stałym zasilaniu (najlepiej z zasilaczem UPS). W przypadku problemów z systemem po zaktualizowaniu wersji systemu BIOS zobacz Rozwiązywanie problemów z systemem BIOS.
Identyfikacja wersji systemu BIOS

Aby zidentyfikować bieżącą wersję systemu BIOS, sprawdź ciąg wersji systemu BIOS:

  1. Podczas rozruchu wprowadź konfigurację systemu BIOS, naciskając kombinację F2.
  2. Sprawdź menu Główne .
  3. Trzeci segment ciągu wersji systemu BIOS (4-cyfrowy numer) to bieżąca wersja systemu BIOS.
  4. Naciśnij Escape , aby wyjść z konfiguracji systemu BIOS.

Przykład ciągu identyfikatora systemu BIOS pokazującego numer wersji:

Example of BIOS ID string

Metody aktualizacji systemu BIOS

Aktualizacja systemu BIOS uruchomiona z:Ekspresowa Aktualizacja systemu BIOS1F7 BIOS Flash Update2Aktualizacja systemu BIOS iFlashAktualizacja systemu BIOS obrazu ISOAktualizacja systemu BIOS odzyskiwania
WindowsX    
Urządzenie USB (niestartowe) X  X
Urządzenie USB (rozruchowe) XX X
Dysk CD (nierozruch rozruchowy)   XX
Dysk CD (rozruchowy)  XXX
Dyskietka3  X X

1 dozwyczajna Aktualizacja systemu BIOS to najprostsza i najpopularniejsza metoda aktualizacji systemu BIOS.

2 Aktualizacja systemu BIOS F7 jest dostępna na płyty główne Intel® do komputerów desktop rozpoczynającym się w 2009. Aby sprawdzić, czy płyta obsługuje tę funkcję, w konfiguracji systemu BIOS Sprawdź menu opcji rozruchowego rozruchu ≫ wyświetlania F7, aby zaktualizować BIOS.

3 Metoda dyskowa jest używana tylko wtedy, gdy pliki aktualizacji systemu BIOS są wystarczająco małe, aby zmieściły się na dysku (mniejszej niż 1,44 MB) i jeśli płyta główna zawiera obsługę dysku.

 

Inne informacje na temat aktualizacji systemu BIOS dla płyt unikatowych: