Włączanie i wyłączanie synchronizacji pionowych

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000005552

28-06-2021

Synchronizacja vertical (VSync) pomaga zapewnić stabilność poprzez synchronizację częstotliwości odświeżania obrazu gry lub aplikacji z częstotliwością odświeżania monitora wyświetlacza. Jeśli obraz nie jest zsynchronizowany, może on spowodować rozdarcie ekranu, co powoduje, że obraz wygląda na obrazie tchawicy lub powiela się poziomo na ekranie.

Kiedy VSync jest wł., masz idealnie ustawione klatki bez przebłyskowania. Kiedy VSync jest wyłączony, otrzymasz praktycznie nieograniczone klatki na sekundę (KL./S), ale w zależności od konfiguracji, rozdarcia ekranu, zacinania się lub zacinania się jest bardziej prawdopodobna.

Uwaga

W starszych® graficznych firmy Intel funkcja ta może zostać wyłączona dla aplikacji OpenGL* (a nie gier/aplikacji DirectX*).

W celu włączenia lub wyłączenia tej funkcji wybierz interfejs użytkownika Intel® używany przez Twój system.

Kliknij lub temat, aby rozwinąć zawartość:

Intel® Graphics Command Center (Intel® GCC)

VSync można ustawić na wartość Always On, Always Offlub Application Controlled.

Aby skonfigurować VSync w Intel®GCC, wykonaj następujące kroki:

 1. OtwórzTtheIntel® Graphics Command Center:
  • W menu Start systemu Windows wyszukaj Intel Graphics Command CenterKliknij ikonę Intel Graphics Command Center, aby otworzyć aplikację.
 2. W W: strona główna Zakładka sWybieragry lub aplikacji wymienionej w Moje gry aby edytować ustawienia.
  Uwaga

  Jeśli gra nie pojawia się w obszarze Mojegry , dodaj ją, korzystając z czynności podanych w przycisku Jak dodać Intel® Graphics Command Center.

 3. Kliknij Niestandardowe, aby stworzyć niestandardowy profil.
 4. Znaleźć TtheSynchronizacja vertical ustawienie i Zastosować żądane ustawienie dla gry lub aplikacji.
  Uwaga

  Always On ustawia VSync, by zawsze była włączona. Ustawienie Kontrola aplikacji kontroluje technologię VSync w grze lub aplikacji, która jej używa.

  Ustawienia VSync wpływają wyłącznie na gry i aplikacje na pełnym ekranie.

Intel® Graphics Control Panel VSync można ustawić na wartość Zawsze wł. Lub Użyj ustawień aplikacji. Tthe Użyj ustawień aplikacji ustawienie oznacza, że VSync nie może zostać wyłączona w Intel® Graphics Control Panel.

Używana gra lub oprogramowanie musi obsługiwać pełną dezaktywowanie. W przypadku gier ta opcja jest włączona lub wyłączona w menu ustawień gry lub konfiguracji w ustawieniach grafiki. W aplikacjach wizualnych, które korzystają z ustawień 3D, poszukaj w menu Preferencje, ustawienia lub Opcje oprogramowania.

Aby skonfigurować opcje Zawsze wł. lub Ustawienia aplikacji, wykonaj następujące kroki:

 1. Naciśnij klawisz Ctrl + Alt + F12, aby otworzyć Intel® Graphics Control Panel.
 2. Kliknij 3D.
 3. Wybierz Ogólne ustawienia > ustawienia niestandardowe.
 4. Wybierz Użyj ustawień aplikacji lub Wł.
UwagaNa zestawach VSync, aby zawsze włączone. Użyj Ustawienia aplikacji ustawia VSync pod kontrolą gry lub aplikacji, która z niego korzysta.
 

HDG Set 3D Custom

Ustawienia VSync, jak po Intel HD Graphics Control Panel

Intel® Graphics and Media Control Panel

VSync można ustawić na wartość Always On lub Use Application Settings. Nie można wyłączyć synchronizacji VSync w Intel® Graphics Control Panel. Używana gra lub oprogramowanie musi obsługiwać pełną dezaktywowanie. W przypadku gier ta opcja jest włączona lub wyłączona w menu ustawienia/konfiguracji gry w ustawieniach grafiki. W aplikacjach wizualnych, które korzystają z ustawień 3D, poszukaj w menu Preferencje, ustawienia lub Opcje oprogramowania.

Aby skonfigurować opcje Zawsze wł. lub Ustawienia aplikacji, wykonaj następujące kroki:

 1. Naciśnij klawisz Ctrl + Alt + F12, aby otworzyć Intel® Graphics and Media Control Panel.
 2. Kliknij 3D.
 3. Zaznacz pole wyboru Ustawienia niestandardowe.
 4. Kliknij strzałkę rozwijaną w obszarze Synchronizacja pionowo,a następnie wybierz Ustawienia aplikacji lub Wł.

GMCP 3-D Custom Settings

Ustawienia VSync, jak po Intel® Graphics and Media Control Panel

Intel® Graphics Media Accelerator Driver

Możesz włączyć lub wyłączyć opcję VSync w grze lub aplikacji, jeśli ta opcja jest obsługiwana. W tej wersji tej Intel® Graphics Control Panel nie ma opcji wyłączania lub włączania VSync dla gier lub aplikacji DirectX*.

Aby włączyć lub wyłączyć VSync dla gier lub aplikacji OpenGL*, wykonaj następujące kroki:

 1. Naciśnij klawisz Ctrl + Alt + F12, aby otworzyć Intel® Graphics Media Accelerator Driver.
 2. Przejdź do zakładki Ustawienia wyświetlania.
 3. Wybierz Zaawansowane ustawienia.
 4. Ustaw przerzucanie na wyeksponowanie (lub synchronizację pionowo w przypadku nowych wersji) na wł. lub wyłączone.
 5. Wybierz Zastosuj > OK.
GMA OpenGL* Settings

Ustawienia VSync (Przewracanie nieuchybne) widoczne w Intel® Graphics Media Accelerator Driver

Podobne tematy
Jak zainstalować Intel® Graphics Command Center
Jak uzyskać dostęp do ustawień grafiki OpenGL* i DirectX* 3D?