Proces instalacji Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000005564

19-10-2020

Ważne informacjeOprogramowanie Intel® PROSet/Wireless wersje starsze i DCH zostały umieszczone w stanie końca życia (EOL), począwszy od pakietu oprogramowania w wersji 21.50. X.

W systemie Windows® 10 wystarczy zainstalować sterownik Wi-Fi, a nie cały Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless pakiet. Począwszy od wersji 20,120, pakiet instalacyjny tylko ze sterownikiem jest dostarczany w Centrum pobierania.

UwagaProducent systemu mógł wstępnie zainstalować oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless zgodne z DCH w systemie, aby włączyć funkcje specyficzne dla producenta OEM. Należy uzyskać najnowsze Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless zgodne ze standardem OEM, DCH od producenta komputera.
Funkcje specyficzne dla producentów OEM mogą zostać utracone w przypadku odinstalowania Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless zgodnych z DCH.
Instalacja w pierwszym czasie
 1. Pobierz oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless.
 2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby rozpocząć instalację.
 3. Zaznacz pole wyboru po przeczytaniu i zgodzie na umowę licencyjną użytkownika oprogramowania.
 4. Wybierz:
  • Zainstaluj w celu ustawienia domyślnego lub
  • Dostosuj do instalacji opcjonalnych funkcji
  UwagaJeśli w systemie już zainstalowano tę samą wersję Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless, zamiast niej zostaną wyświetlone opcje naprawy, modyfikacji lub dezinstalacji.

  User-added image
  • Przykłady dostępnych funkcji opcjonalnych:
   • Bezprzewodowe rozszerzenia oprogramowania/Technologia Intel® The WiFi
   • Administrator Toolkit
   • Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless Enterprise (znane również jako narzędzie połączenia Intel® PROSet/bezprzewodowe Wi-Fi)

    User-added image

 5. Oprogramowanie rozpocznie instalację:
  User-added image
 6. Instalacja zakończona:
  User-added image
Uaktualnij instalację
 1. Pobierz oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless.
 2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby rozpocząć instalację.
 3. Zaznacz pole wyboru po przeczytaniu i zgodzie na umowę licencyjną użytkownika oprogramowania.
 4. Wybierz:
  • Uaktualnij , aby korzystać z istniejących ustawień lub
  • Dostosuj do instalacji opcjonalnych funkcji
  UwagaJeśli w systemie już zainstalowano tę samą wersję Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless, zamiast niej zostaną wyświetlone opcje naprawy, modyfikacji lub dezinstalacji.

  User-added image
  • Przykłady dostępnych funkcji opcjonalnych:
   • Bezprzewodowe rozszerzenia oprogramowania/Technologia Intel® The WiFi
   • Administrator Toolkit
   • Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless Enterprise (znane również jako narzędzie połączenia Intel® PROSet/bezprzewodowe Wi-Fi)

    User-added image

 5. Oprogramowanie rozpocznie proces uaktualniania:
  User-added image
 6. Instalacja aktualizacji została zakończona:
  User-added image
Napraw, Modyfikuj lub Odinstaluj
 1. Kliknij przycisk Windows prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Programy i funkcje.
  • W przypadku systemu Windows * 7: kliknij przycisk Windows i wpisz programy i funkcje.
  • Dla systemu Windows 8,1: kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Windows i wybierz polecenie programy i funkcje.
 2. Wybierz oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless, a następnie wybierz pozycję Zmień.
  User-added image
 3. Wybierz jedną z opcji:User-added image
 4. Rozpocznie się naprawa lub modyfikowanie:
  User-added image
 5. Naprawa lub modyfikacja zakończyła się pomyślnie:
  User-added image
Instalacja dyskretna lub dostosowana przy użyciu pliku Setup. XML dla administratorów ITZobaczCicha instalacja sterownika Intel® WiFi i Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless.
Tematy pokrewne
Automatyczne identyfikowanie i Znajdowanie sterowników
Dowiedz się więcej o Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless
Informacje o pakiecie oprogramowania i wersji sterownika