Omówienie,® diagnostyki procesorów Intel®, pliki do pobrania i dokumentacja

Dokumentacja

Zidentyfikuj produkt

000005567

01-03-2021

Wprowadzenie

Narzędzie do diagnostyki® procesorów Intel® lub inne Intel® PDT to oprogramowanie do pobrania, które instaluje się na komputerze, aby:

  • Sprawdź funkcjonalność wszystkich rdzeni procesora Intel®.
  • Sprawdź identyfikator marki.
  • Sprawdzić częstotliwość pracy procesora.
  • Przetestować specyficzne funkcje procesora.
  • Wykonać test obciążenia na procesorze.

Pobierz

Pobierz narzędzie do diagnostyki procesorów Intel®.

Jak przetestować procesor Intel®

Po zainstalowaniu oprogramowanie Intel® PDT testować procesor w domyślnej konfiguracji. Mogą pojawić się dwa okna, które pokazują, że test jest w toku.

Kiedy Intel® PDT, status testu wyświetli albo PASS, albo FAIL.

Alternatywnie możesz otworzyć lub zapisać plik z wynikami testu za każdym razem po jego uruchomieniu, klikając Plik > Zobacz plik z wynikami, Plik, a następnie Zapisz jako w dowolnym miejscu, które określisz.

Konfiguracja testu dla technologii Intel®® PDT
Możesz skonfigurować narzędzie, przechodząc do narzędzia > Konfiguracja > Edytuj. Otrzymasz notę o wpływie zmiany Intel® PDT z domyślnej konfiguracji. Wyniki i konfiguracja mogą zostać edytowalne. Kliknij Start, aby rozpocząć test.

Wstępnie ustawiona konfiguracja technologii Intel® PDT

Aby uruchomić Intel® PDT z predefiniowanych konfiguracji, idź do Narzędzia > Konfiguracja > Wstępnie ustawiona. Dostępne są trzy wstępnie ustawione opcje, wymienione poniżej, kliknij Rozpocznij test, aby rozpocząć dowolny test:

  • Szybki test: Ustawia wszystkie Intel® PDT wyłączone. Uruchom test Genuine Intel®, ciągu marki i częstotliwości.
  • Funkcjonalny test: Włącza wszystkie Intel® PDT i działa Intel® PDT przez kilka minut. Jest to domyślne ustawienie Intel® PDT danych.
  • Test burn-in: Włącza wszystkie Intel® PDT i działa Intel® PDT przez 120 minut. Dzięki temu ustawieniem Burn-in możesz również włączyć pętli.

Cechy procesora

Wyświetl Rozszerzenia zestawu instrukcji obsługiwane przez procesor.

UwagaNarzędzie do diagnostyki procesorów Intel® nie ma wersji systemu Linux* ani macOS*.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z narzędzia, kliknij O narzędziu > Pomoc. Znajdziesz tam plik pomocy dla narzędzia do diagnostyki procesorów Intel®.

Intel Processor Diagnostic Tool Help Documentation file

Podobne tematy
Pomoc® instalacji procesora Intel®
Zasoby® pomocy technicznej dla procesorów Intel® do komputerów stacjonarnych