Często zadawane pytania dotyczące wielu ekranów

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000005580

29-10-2020

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

O

Co to jest wiele wyświetlaczy lub wiele monitorów?

Wiele ekranów, określanych mianem monitorów lub wielokrotnym wyświetlaczy, jest funkcją obsługiwaną przez sterowniki graficzne Intel®. Pozwala na wyprowadzanie ekranu komputera do wielu ekranów w tym samym czasie.

Sterownik Intel Graphics Driver obsługuje następujące konfiguracje konfiguracji ekranu:

Jakie są wymagania systemowe dla obsługi wielu monitorów?

Na komputerze muszą być zainstalowane następujące elementy:

 • Fizyczne złącze wyjściowe wideo.
  • Wymagane jest co najmniej jeden łącznik. Laptopy mogą mieć złącza wyjściowe wideo na stacji dokującej, replikatorze portów lub za pośrednictwem specjalnego kabla producenta.
 • Są połączone dwa lub więcej urządzeń wyświetlających.
  • Skontaktuj się z producentem komputera, aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych wielu konfiguracji wyświetlania dla Twojego komputera.
Czy mogę zainstalować zewnętrzną kartę graficzną PCI Express * i użyć jej równolegle z grafiką Intel®?

Nr. Nie można użyć grafiki firmy Intel® razem z zewnętrznym kontrolerem grafiki PCI Express. Zainstalowanie kontrolera grafiki PCI Express wyłącza obsługę grafiki firmy Intel.

Ustawienia dla wielu ekranów

Co to jest tryb klonowania i jak je włączyć?

Tryb klonowania służy do wysyłania tej samej zawartości, rozdzielczości i głębi kolorów różnym urządzeniom wyświetlającym przy różnych częstotliwościach odświeżania. Zobacz , jak włączyć tryb klonowania.

Co to jest rozszerzony tryb pulpitu i jak go włączyć?

W trybie pulpitu rozszerzonego można uzyskać większy pulpit Windows *, który obejmuje wiele urządzeń wyświetlających. Możesz przenosić aplikacje z jednego urządzenia wyświetlającego na drugie. Wyświetlacze mogą obsługiwać różne rozdzielczości, głębię kolorów i częstotliwości odświeżania.

Zobacz metody włączania trybu pulpitu rozszerzonego.

Co to jest tryb wyświetlania 3 i jak go włączyć?

Tryb wyświetlania 3-ekran to konfiguracja, która pozwala na jednoczesne wyświetlanie trzech wyświetlaczy. Tryb rozszerzenia komputera stacjonarnego lub tryb klonowania można włączyć w przypadku korzystania z trzech wyświetlaczy.

Zobacz metody włączania trybu wyświetlania 3.

Co to jest panoramowanie i jak je włączyć?

Jeśli funkcja panoramowania jest włączona, to podczas wyświetlania powiększonej wersji na mniejszym ekranie wyświetlacz zapewnia wysoką rozdzielczość ekranu. Przykładem jest wbudowany wyświetlacz laptopa lub telewizor obsługujący rozwiązanie stałe lub ograniczoną rozdzielczość.

Nie wszystkie komputery obsługują panoramowanie. Skontaktuj się z producentem komputera, aby uzyskać informacje na temat obsługi wielu monitorów.

Ekran mniejszego ekranu odpowiada ruchowi kursora myszy. Ponieważ ekrany mają różne rozmiary, kursor myszy może znajdować się w różnych położeniach na obu ekranach.

Aby umożliwić panoramowanie:

 1. Włączanie klonowania lub rozszerzonego trybu pulpitu .
 2. Na jednym z urządzeń wyświetlających Wybierz rozdzielczość większą niż obsługiwana rozdzielczość ekranu.
 3. Kliknij Zastosuj. Wybrany wyświetlacz będzie teraz przesuwany.

Gdy kursor znajduje się w obszarze powiększenia mniejszego ekranu, kursor zachowuje się w normalny sposób. Gdy kursor przesuwa się blisko krawędzi mniejszego ekranu, widok Pans w kierunku kursora, aż zostanie osiągnięta krawędź pełnego ekranu. Nie ma to wpływu na widok o szerszym ekranie. Pozostaje taka sama bez względu na działanie mniejszej (panoramy) ekranu.

Jak zmienić położenie monitora?
 1. W trybie pulpitu kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit.
 2. Wybierz Właściwości grafiki ≫ wielu ekranach.
 3. Na ekranie pozycjonowania kliknij lewym przyciskiem myszy ekran, który chcesz przenieoć, a następnie przeciągnij go w odpowiednie położenie.
Nie widzę ani nie zaznaczasz pierwszego urządzenia monitor/wyświetlacz, kiedy podłączę drugie urządzenie. Jak rozwiązać ten problem?
 • Sprawdź, czy do komputera jest fizycznie podłączony inny wyświetlacz.
 • Sprawdź, czy jest włączony inny wyświetlacz.
 • Spróbuj ponownie podłączyć kabel do karty graficznej na obu końcach: gdzie łączy się on z ekranem i komputerem.
 • Spróbuj ponownie otworzyć okno właściwości grafiki.
 • Spróbuj ponownie uruchomić komputer.
 • Jeśli korzystasz z komputera przenośnego i Pracujesz w baterii, spróbuj podłączyć laptop do zewnętrznego źródła zasilania. W przypadku niektórych laptopów zewnętrzne złącze urządzenia wyświetlającego nie jest włączone, gdy laptop jest zasilany bateryjnie.
 • Wypróbuj inny kabel.
 • Niektóre monitory mają więcej niż jedno złącze wejściowe. Sprawdź, czy wyświetlacz jest skonfigurowany do korzystania z łącznika wejściowego, lub spróbuj użyć innego łącznika wejściowego na monitorze. Aby przełączyć się do odpowiedniego łącznika lub źródła wejściowego, może być konieczne użycie przycisku lub menu.
Jak ustawić zewnętrzny wyświetlacz jako główne urządzenie wyświetlające?
 1. W trybie pulpitu kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i wybierz polecenie Właściwości grafiki.
 2. Kliknij przycisk Wyświetl > do ekranów wielokrotnych.
 3. Kliknij strzałkę listy rozwijanej w trybie pracy. Wybierz opcję rozszerzonego ekranu stacjonarnego lub klonowania.
 4. Kliknij strzałkę listy rozwijanej w celu wyświetlania ekranu głównego. Wybierz ekran, którego chcesz użyć. Pomocniczy wyświetlacz jest automatycznie wypełniany innym urządzeniem. Kliknij przycisk Apply, > OK.

 

UwagaNiektórzy producenci laptopów mogą zezwolić tylko na to, aby wyświetlacz laptopu był głównym urządzeniem wyświetlającym.
Tematy pokrewne
Asystent pomocy technicznej & sterownika firmy Intel®
Wiele wyświetlaczy często zadawanych pytań na potrzeby starszych produktów graficznych Intel®
Karta graficzna Intel® HD 4000/2500
Często zadawane pytania dotyczące technologii HDMI