Zaawansowane ustawienia karty bezprzewodowej Intel®

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000005585

19-10-2020

Uzyskaj dostęp do zaawansowanych ustawień karty i skonfiguruj je, aby sprostać wymaganiom sieci bezprzewodowych.

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Jak uzyskać dostęp do zaawansowanych ustawień karty w systemie Windows® 10
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Rozpocznij w lewym dolnym rogu.
 2. Kliknij opcję Menedżer urządzeń.
 3. Kliknij > znak, aby rozwinąć pozycję karty sieciowe .
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę bezprzewodową, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Kliknij kartę Zaawansowane , aby skonfigurować ustawienia zaawansowane.
Jak uzyskać dostęp do zaawansowanych ustawień karty w systemie Windows 8 * 8.1 *
 1. Wybierz opcję panelu ≫ ustawienia ≫ informacje o komputerze (lub możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Start w lewym dolnym rogu).
 2. Kliknij przycisk Menedżer urządzeń (znajdujący się w lewej górnej części ekranu).
 3. Kliknij > znak, aby rozwinąć pozycję karty sieciowe .
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę bezprzewodową, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Kliknij kartę Zaawansowane , aby skonfigurować ustawienia zaawansowane.
Jak uzyskać dostęp do zaawansowanych ustawień karty w systemie Windows 7 *
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę mój komputer na pulpicie lub z menu Start .
 2. Kliknij przycisk Zarządzaj.
 3. Kliknij opcję Menedżer urządzeń.
 4. Kliknij znak + , aby rozwinąć pozycję karty sieciowe .
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę bezprzewodową, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 6. Kliknij kartę Zaawansowane , aby skonfigurować ustawienia zaawansowane.

Screenshot of the right-click context menu

Screenshot of the Intel® Centrino® advanced-n 6250 AGN Properties

Zaawansowane ustawienia karty Wi-Fi

UwagaNiektóre właściwości mogą się nie pojawiać w zależności od typu karty bezprzewodowej, wersji sterownika lub zainstalowanego systemu operacyjnego.
Tryb bezprzewodowy 802.11 a/b/g lub tryb bezprzewodowy

Umożliwia wybór, czy karta działa w pasmach 802.11 b, 802.11 g i 802.11 a.

 • tylko 802.11 a: Podłącz kartę bezprzewodową tylko do sieci 802.11 a.
 • tylko 802.11 b: Podłącz kartę bezprzewodową tylko do sieci 802.11 b.
 • tylko 802.11 g: Podłącz kartę bezprzewodową tylko do sieci 802.11 g.
 • 802.11 a i 802.11 g: Podłącz kartę bezprzewodową tylko do sieci 802.11 a i 802.11 g.
 • 802.11 b i 802.11 g: Podłącz kartę bezprzewodową tylko do sieci 802.11 b i 802.11 g.
 • 802.11 a, 802.11 b i 802.11 g (domyślnie): Połącz się z sieciami bezprzewodowymi 802.11 a, 802.11 b lub 802.11 g.
UwagaAby włączyć standard 802.11 n/ac, zachowaj domyślne ustawienie trybu bezprzewodowego. Tryb HT w przypadku 802.11 n lub VHT tryb w przypadku standardu 802.11 AC w trybie HT.
Tryb bezprzewodowy 802.11 n/ac/AX lub Tryb HT

Ustawienie umożliwia wybór trybu wysokiej przepustowości 802.11 n (w trybie HT), trybu bardzo wysokiej przepustowości 802.11 AC (tryb VHT), 802.11 AX lub wyłączenie trybu 802.11 n/ac/AX. Wartość domyślna może być w standardzie 802.11 AC lub 802.11 AX w zależności od posiadanej karty.

 • Wyłączone
 • Tryb HT lub 802.11 n: Włączanie częstotliwości danych 802.11 n
 • Tryb VHT lub 802.11 AC: zapewnia szybkość danych w strumieniu 802.11 AC
 • 802.11 AX: włącza stawki danych 802.11 AX
Tryb 802.11 n (tylko dla kart starszych 11n)

Standard 802.11 n dodaje wielokrotne wejście wielowyjścia (MIMO). MIMO zwiększa przepustowość danych, aby poprawić szybkość transferu. Użyj ustawienia, aby włączyć lub wyłączyć obsługę trybu dużej przepustowości (MIMO-802.11 n).

 • Włączone (ustawienie domyślne)
 • Wyłączone
Notatki

Ustawienia są dostępne tylko dla tych kart:

 • Intel® WiMAX/WiFi Link 5350
 • Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
 • Łącze Intel® WiFi Link 5300
 • Łącze Intel® WiFi Link 5100
 • Łącze Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
Dla innych nowszych kart, Tryb HT lub bezprzewodowy standard 802.11 n/aczastępuje to ustawienie.

Aby osiągnąć szybkość transferu większą niż 54 MB/s na połączeniach 802.11 n, należy wybrać zabezpieczenia WPA2-AES. Możesz zaznaczyć opcję Brak zabezpieczeń (Brak), aby umożliwić konfigurację sieci i rozwiązywanie problemów. Administrator może włączyć lub wyłączyć obsługę trybu wysokiej przepustowości, aby zmniejszyć zużycie energii lub spowodować konflikty z innymi pasmami lub problemami ze zgodnością.

Szerokość kanału lub Szerokość kanału 802.11 n (pasmo 2.4/5 GHz)

Użyj szerokości kanału, aby ustawić Szerokość kanału dużej przepustowości w celu zmaksymalizowania wydajności.

 • Auto (domyślnie): dla pasm 5 GHz to ustawienie wykorzystuje 20/40/80/160 MHz, w zależności od punktu dostępu bezprzewodowego lub routera
 • 20 MHz
Kanał ad-hoc 802,11 b/g

Kanał ad-hoc 802,11 b/g to wybór pasma i kanału dla sieci urządzeń do urządzeń (ad hoc). Nie trzeba zmieniać kanału, jeśli inne komputery w sieci ad hoc nie korzystają z kanału domyślnego.

Jeśli musisz zmienić kanał, wybierz dozwolony kanał operacyjny:

 • 802.11 b/g (domyślnie): wybierz przy wykorzystaniu częstotliwości pasma 802.11 b i 802.11 g (2,4 GHz) ad-hoc.
 • 802.11 a: Wybierz podczas korzystania z częstotliwości pasma 802.11 a (5 GHz) w trybie ad-hoc.
UwagaTo ustawienie nie jest dostępne w systemie Windows® 10
Tryb QoS trybu ad-hoc

Kontrola jakości usług (QoS) w sieciach ad hoc określa priorytet ruchu z punktu dostępu za pośrednictwem sieci Wi-Fi Local Area Network (LAN) w oparciu o klasyfikację ruchu. Wi-Fi Multimedia * (WMM *) to Certyfikacja QoS w zakresie technologii Wi-Fi Alliance * (WFA). Gdy WMM jest włączone, karta używa WMM, aby obsługiwać znaczniki priorytetowe i funkcje kolejkowania dla sieci Wi-Fi.

 • WMM włączony
 • WMM wyłączona (ustawienie domyślne)
UwagaTo ustawienie nie jest dostępne w systemie Windows® 10.
Funkcja nie jest instalowana za pomocą pakietu administratora w przypadku komputera:
 • Bezprzewodowe produkty Intel® PRO/Wireless połączenie sieciowe 2915ABG
 • Bezprzewodowe produkty Intel® PRO/Wireless połączenie sieciowe 2200BG
Odciążanie ARP dla WoWLAN

Odciążanie ARP to zdolność karty sieciowej do odpowiadania na żądanie IPv4 ARP bez konieczności wznawiania pracy komputera. Aby włączyć tę funkcję, zarówno sprzęt, jak i sterownik muszą obsługiwać odciążanie ARP.

 • Włączone (ustawienie domyślne)
 • Wyłączone
Odporny na kanały FAT

Ustawienie to komunikuje się z otaczającymi sieciami, które karta Wi-Fi nie ma odporności kanałów o częstotliwości 40 MHz w paśmie 2,4 GHz. Wyłączenie karty nie powoduje wysłania tego powiadomienia.

 • Włączone
 • Wyłączona (ustawienie domyślne)
Globalne blokowanie skanowania

Domyślnie karta Wi-Fi będzie przeprowadzać okresowe skanowanie w poszukiwaniu innych dostępnych punktów dostępu (AP).
Wyłączenie tego zachowania może być pomocne w przypadku korzystania z oprogramowania aplikacji, które jest wrażliwe na krótkie przerwy w łączności sieciowej.

 • Zawsze: Nie będzie przeprowadzać okresowych skanowania na inne dostępne punkty dostępowe.
 • Nigdy (domyślnie): Przeprowadzi okresowe skanowanie w poszukiwaniu innych dostępnych APs.
 • Na dobrych RSSI: Przeprowadzi okresowe skanowanie tylko dla innych dostępnych APs, gdy siła sygnału bieżącego punktu dostępu jest niska.
UwagaZmiana tych ustawień nie jest zalecana dla użytkowników, którzy są mobilni przez cały dzień.
Ponowne tworzenie kluczy w programie GTK dla WoWLAN

Klucze do grupowego klucza czasowego (GTK) służą do szyfrowania i odszyfrowywania ruchu w sieci.

 • Włączone (ustawienie domyślne)
 • Wyłączone
Tryb oszczędzania energii MIMOTryb oszczędzania energii MIMO, nazywany także trybem oszczędzania energii przestrzennej (PREMIOWANE), umożliwia klientowi Oszczędzanie energii poprzez utrzymanie jednej anteny w stanie bezczynności odbioru.
 • Premiowane Auto (domyślnie): klient decyduje automatycznie, jaki tryb premiowane ma być stosowany, zależnie od różnych warunków.
 • Premiowane dynamiczne: klient utrzymuje tylko jedną antenę. Punkt dostępu (AP) musi wysłać żądanie wysłania pakietów RTS w celu wyzwolenia komputera klienckiego w celu wybudzenia urządzeń radiowych/antenowych w stanie uśpienia przed wysłaniem pakietów MIMO.
 • Statyczne premiowane: klient utrzymuje tylko jedną antenę, a punkt dostępu nie może wysyłać mimo pakietów do klienta.
 • Brak premiowane: klient zawsze utrzymuje aktywne wszystkie anteny, a punkt dostępu może wysyłać mimo pakiety do klienta.
UwagaNiektóre starsze punkty APs mogą mieć problem ze zgodnością z obsługą trybu PREMIOWANE i mogą powodować różne problemy z jakością łączy, takie jak niski poziom przepustowości. Zmiana tego ustawienia na no premiowane może pomóc w obejść ten problem.
Ochrona trybu mieszanego

Użyj ochrony trybu mieszanego, aby uniknąć kolizji danych w środowisku mieszanym 802.11 b i 802.11 g. Użyj żądania Send/Clear to Send (RTS/CTS) w środowisku, gdzie klienci mogą nie słyszeć się nawzajem. Użyj funkcji CTS-to-self, aby uzyskać większą przepustowość w środowisku, w którym klienci znajdują się w pobliżu słuchu.

 • Obsługa funkcji CTS-to-self
 • RTS/CTS włączone (domyślnie)
UwagaUstawienie jest nieprawidłowe, gdy włączony jest tryb 802.11 n.
Odciążanie NS dla WoWLAN

Odciążanie NS to zdolność karty sieciowej do odpowiadania na żądanie sąsiada odnajdowania sąsiadów za pomocą anonsu sąsiada bez konieczności wznawiania pracy komputera. Zarówno sprzęt, jak i sterownik muszą obsługiwać odciążanie NS w celu włączenia tej funkcji.

 • Włączone (ustawienie domyślne)
 • Wyłączone
Łączenie pakietów

Umożliwia oszczędność energii poprzez zmniejszenie liczby przerwań odbioru. Funkcja ta zmniejsza liczbę odbieranych przerwań poprzez losowe emisje emisji lub pakiety multiemisji.

 • Włączone (ustawienie domyślne)
 • Wyłączone
Preferowana GrupaW środowisku z innymi urządzeniami promieniującymi w pobliżu (takich jak kuchenki mikrofalowe, bezprzewodowe telefony, punkty dostępu lub urządzenia klienckie), aby zmniejszyć liczbę zakłóceń, można preferować 5 GHz pasma na pasmo 2,4 GHz lub wstecz.
 • Brak preferencji (ustawienie domyślne)
 • Preferuj 2,4 GHz
 • Preferuj 5 GHz
Agresywność roamingu

To ustawienie zmienia próg siły sygnału, przy którym adapter WiFi rozpoczyna skanowanie w poszukiwaniu innego, kandydującego punktu dostępu. Wartością domyślną jest średnie. W zależności od środowiska, jedna z opcji może działać lepiej. Możesz wypróbować inne wartości, aby dowiedzieć się, które działa najlepiej na potrzeby Twojego środowiska. Zaleca się jednak przywrócenie wartości domyślnej (średni), jeśli nie zaobserwowano żadnej poprawy z innymi wartościami.

 • Najniższy: Karta Wi-Fi wyzwoli skanowanie a dla innego, kandydującego punktu dostępu, gdy siła sygnału z bieżącym punktem dostępu jest bardzo niska.
 • Średnio-niski 
 • Średni (domyślnie): Zalecanej wartości.
 • Średnio-wysoki
 • Najwyższa: Karta Wi-Fi wyzwoli skanowanie a dla innego, kandydującego punktu dostępu, gdy siła sygnału z bieżącym punktem dostępu jest nadal dobra.
Uśpienie przy rozłączeniu WoWLAN

Uśpienie przy rozłączaniu WoWLAN to możliwość umieszczenia urządzenia w połączeniu z uśpieniem/porzuceniem po rozłączeniu WoWLAN.

 • Włączone
 • Wyłączona (ustawienie domyślne)
Wzmocnienie przepustowości lub ulepszenie przepustowości

Zwiększ przepustowość transmisji, włączając możliwość rozrywającania pakietów.
Gdy to ustawienie jest włączone i klient (karta Wi-Fi) ma zbuforowane dane wystarczające, klient jest w stanie utrzymać nośnik w tym samym czasie, niż zwykle wysyła dane do punktu dostępu (AP).
Poprawia to tylko przepustowość przesyłania (od klienta do punktu dostępu do AP) i jest w większości efektywna pod względem obciążeń, takich jak przesyłanie dużych plików lub testów wydajności w postaci strumieniowej.

 • Włączone
 • Wyłączona (ustawienie domyślne)
UwagaW sieci Wi-Fi tylko jeden klient może się jednocześnie przekazywać. W przypadku włączenia tej funkcji przepustowość innych klientów w tej samej sieci może mieć negatywny wpływ.Uwaga:

Moc transmisji

Optymalne ustawienie polega na ustawieniu mocy transmisji na możliwie najniższym poziomie, a tym samym zgodności z jakością komunikacji. Ustawienie to pozwala na działanie maksymalnej liczby urządzeń bezprzewodowych w obszarach o dużej gęstości. Redukuje zakłócenia z innymi urządzeniami, które udostępniają spektrum radiowe. Jeśli zmniejszy się moc nadawania, zmniejszasz zakres radia.

 • Najniższy: Ustawia najniższą moc transmisji karty. Zwiększ liczbę obszarów zapotrzebowania lub Zawęź obszar zapotrzebowania. Obszar zasięgu powinien być zredukowany w obszarach dużej mocy, aby poprawić ogólną jakość transmisji i uniknąć przeciążenia lub ingerencji z innymi urządzeniami.
 • Średnio-niski, średni lub średni-wysoki: Określone przez wymagania państwowe.
 • Najwyższa (domyślna): Ustawia poziom transmisji karty na maksimum. Użyj tego ustawienia w środowiskach z ograniczonymi urządzeniami radiowymi, aby osiągnąć maksymalną wydajność i zakres.
Uwaga

To ustawienie działa w przypadku używania trybu sieci (infrastruktury) lub urządzenia do urządzenia (ad hoc).

Pomoc techniczna U – APSD

Polecenie U-APSD (lub WMM-Power Save lub WMM-PS) to funkcja sieci Wi-Fi, która oszczędza zużycie energii w przypadku niskich, okresowych trybów ruchu, takich jak VoIP. Zidentyfikowano problemy ze współdziałaniem (IOT) z niektórymi punktami dostępu, które skutkują zmniejszoną przepustowością odbioru.

 • Włączone
 • Wyłączona (ustawienie domyślne)

Screen shot of Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 Properties

Wznawianie na podstawie pakietu Magic

Jeśli to ustawienie zostanie włączone, komputer zostanie wznowiony ze stanu uśpienia po odebraniu pakietu Magic z komputera wysyłającego. Pakiet Magic zawiera adres MAC zamierzonego komputera docelowego. Włączenie funkcji wznawiania pracy na pakiecie Magic. Wyłączenie wyłącza wznawianie pracy na pakiecie Magic. Powoduje tylko wyłączenie funkcji pakietu Magic, a nie funkcji Wake w bezprzewodowej sieci LAN.

 • Włączone (ustawienie domyślne)
 • Wyłączone
Zgodność z wzorcem wznawiania pracy

Wznawia działanie komputera ze stanu uśpienia, gdy adapter odbierze konkretny wzorzec wznawiania pracy. Funkcja ta jest obsługiwana przez okno 7 *, system Windows 8 * i system Windows® 10. Wzorce są zazwyczaj:

 • Wznów działanie nowego przychodzącego połączenia TCP dla IPv4 i IPv6 (TCP SYN IPv4 i TCP SYN IPv6)
 • Wznawianie w oparciu o pakiety ponownego uwierzytelniania 802.1 x

Wyłączenie powoduje tylko wyłączenie funkcji dopasowania do wzorca, a nie trybu Wake w przypadku bezprzewodowej sieci LAN.

 • Włączone (ustawienie domyślne)
 • Wyłączone
Tematy pokrewne
Zalecane ustawienia łączności 802.11 AC
Zalecane ustawienia łączności 802.11 n
Omówienie łączenia pakietów