Zaawansowane ustawienia kart Intel® Ethernet

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000005593

24-03-2020

Intel® PROSet dla Windows * Menedżer urządzeń to możliwe do wyboru komponenty w przypadku instalowania ogólnych pakietów sterowników i oprogramowania z Centrum pobierania.

UwagaIntel® Advanced Network Services (Intel® ANS) nie jest obsługiwana na sterownikach w systemie Box.

Intel® PROSet dla Menedżera urządzeń Windows zawiera kartę Zaawansowane z opcjami i definicjami ustawień:

Intel PROset help for adapter configuration

 

Jeśli ustawienie konfiguracji nie jest wyświetlone, nie jest dostępne dla Twojego urządzenia lub wersji systemu Windows *.

Najbardziej zaawansowane ustawienia i definicje konfiguracji opisano w poniższej tabeli. Aby uzyskać najnowsze informacje o ustawieniach, przejdź do karty Zaawansowane w programie Intel PROSET for Windows Device Manager.

 

Gigabit Master Slave, tryb

Zdecyduj, czy adapter lub partner łącza ma być wyznaczony jako wzorzec. Inne urządzenie jest wyznaczone jako element podrzędny.
Zmiana tego ustawienia może zwiększyć jakość łącza dzięki określonym partnerom połączeń.

Ostrożność
caution icon
Niektóre urządzenia z wieloma portami mogą być wymuszane w trybie głównym. W przypadku wymuszonego trybu głównego urządzenie może zostać rozłączone lub downshift na link 100-MB/s. Ten problem może również występować w wymuszanym trybie podrzędnym w celu wymuszenia trybu podrzędnego. Zmiana tego ustawienia może spowodować chwilową utratę łączności.

Duże ramki
(duży pakiet)

Włącza lub wyłącza funkcję dużej ramki. W przypadku dużych pakietów, które zwiększają ruch i można dowolnie opóźnić czas oczekiwania, duże ramki mogą zmniejszyć wykorzystanie procesora i poprawić efektywność przewodową.

Duże ramki są większe niż standardowe ramki Ethernet o rozmiarze 1,5 k.

Uwagi dotyczące użytkowania

 • Używaj bardzo dużych ramek tylko wtedy, gdy urządzenia obsługują sieci i są skonfigurowane tak, aby miały ten sam rozmiar klatki. Konfigurując bardzo duże ramki na innych urządzeniach sieciowych, należy pamiętać, że różne urządzenia sieciowe w różny sposób obliczają duże rozmiary ramek. Niektóre urządzenia zawierają informacje nagłówka w rozmiarach ramek, podczas gdy inne nie. Karty sieciowe Intel® nie zawierają informacji nagłówka w rozmiarze ramki.
 • Duże ramki obsługują tylko protokół TCP/IP.
 • Użycie bardzo dużych ramek przy 10 lub 100 MB/s może spowodować niską wydajność lub utratę łącza.
 • Konfigurując bardzo duże ramki na przełączniku, należy ustawić rozmiar klatki o 4 bajty wyższy dla CRC, powiększony o 4 bajty w przypadku korzystania z sieci VLAN lub znakowania pakietów usługi QoS.
Większe odciążanie wysyłania

Umożliwia karcie odciążanie zadania segmentacji komunikatów TCP na prawidłowe ramki Ethernet.

Dzięki temu, że sprzęt karty może zakończyć segmentację danych szybciej niż oprogramowanie systemu operacyjnego, ta funkcja może poprawić wydajność transmisji. Karta sieciowa wykorzystuje również mniej zasobów procesora.

Dla protokołów IPv4 i IPv6 można skonfigurować duże odciążanie wysyłania oddzielnie.

UwagaAby adaptery korzystały z tej funkcji, partnerzy łączący muszą obsługiwać ramki kontroli przepływu.

Adres administrowany lokalnie

Ostrożność
caution icon
Adres administrowany lokalnie zastępuje adres MAC tej karty sieciowej. Upewnij się, że żaden inny system w sieci nie używa tego adresu.

Adres wirtualny nie zmienia nagranego (fizycznego) adresu na karcie.

Aby wprowadzić nowy adres sieciowy, wpisz 12-cyfrowy numer szesnastkowy w polu wartość .

Zakres

0000 0000 0001-FEFF FFFF

Uwagi dotyczące użytkowania

 • Nie używaj adresu multiemisji (najmniej znaczącego bitu dużej liczby megabajtów = 1). Na przykład w adresie 0Y123456789A wartość Y nie może być liczbą nieparzystą. Y muszą mieć wartość 0, 2, 4, 6, 8, A, C lub E.
 • Nie używaj wszystkich 0s ani wszystkich plików ZR.
 • Aby przywrócić domyślny adres MAC, Usuń adres w polu wartość lub kliknij opcję Użyj domyślnych, a następnie kliknij przycisk OK.

Zdarzenie stanu łącza dziennika

Umożliwia rejestrowanie zmian stanu linku następującego łącza w dzienniku zdarzeń systemu.

LINK_UP_CHANGE
Po wyświetleniu tego komunikatu łącze działa.

LINK_DOWN_CHANGE
Po wyświetleniu tego komunikatu łącze nie działa. Aby zbadać ten problem, kliknij kartę szybkość łącza i Uruchom diagnostykę.

LINK_DUPLEX_MISMATCH
Ten komunikat oznacza niezgodność dupleksu między kartą a partnerem łącza. Aby dozbadać ten problem, kliknij kartę szybkość łącza i odpowiednio zmień szybkość i ustawienia dupleksu.

Opcje wydajności – adaptacyjne odstępy między ramkami

Kompensuje nadmierne kolizje pakietów Ethernet poprzez kontrolę czasu powrotu do tyłu.

Gdy ta funkcja jest włączona, karta sieciowa dynamicznie dostosowuje się do warunków ruchu w sieci. Ustawienie domyślne działa najlepiej w przypadku większości komputerów i sieci. W rzadkich sytuacjach wydajność można osiągnąć w ten sposób, zmieniając to ustawienie.

Opcje wydajności – sterowanie przepływem

Umożliwia adapterom generowanie ramek sterujących przepływem lub odpowiadanie na nie, które pomagają regulować ruch w sieci.

Opcje

Bieg
Karta nie może wysyłać ani odbierać ramek sterowania przepływem.

Odpowiadać
Karta wstrzymuje transmisję po odebraniu ramki sterującej przepływem od partnera łącza.

Generowania
Karta generuje ramkę sterowania przepływem, gdy jej Kolejka odbioru osiągnie wstępnie zdefiniowany limit.

Generuj i odpowiadaj
Karta generuje i reaguje na ramki sterujące przepływem.

UwagaAby adaptery korzystały z tej funkcji, partnerzy łączący muszą obsługiwać ramki kontroli przepływu.

Opcje wydajności – częstotliwość łagodzenia przerwań

Ustawia częstotliwość ograniczania przerwań (ITR), częstotliwość, z jaką kontroler umiarkowanie się przerywa.

Domyślne ustawienie jest zoptymalizowane pod kątem typowych konfiguracji. Zmiana tego ustawienia może zwiększyć wydajność sieci w określonych konfiguracjach sieci i systemów.

Opcje

Adaptacyjny (ITR =-1, bez przerwań/s, jest dynamicznie zmieniana przez sterownik)

Wył . (ITR = 0, bez limitu)

Minimum (ITR = 200)

Niska (ITR = 400)

Średni (ITR = 950)

Wysoka (ITR = 2000)

Extreme (ITR = 3600)

Gdy wystąpi zdarzenie, karta generuje przerwanie, które pozwala sterownikowi obsłużyć pakiet. Przy większych prędkościach łączy tworzy się więcej przerwań, a także zwiększa szybkość procesora. Powoduje to niską wydajność systemu. W przypadku korzystania z wyższego ustawienia ITR szybkość przerwania jest niższa, a wynik jest lepszy w wydajności systemu.

UwagaWyższy ITR oznacza również większą liczbę opóźnień w obsłudze pakietów. Jeśli karta obsługuje wiele małych pakietów, należy obniżyć ITR, dzięki czemu sterownik będzie bardziej odpowiadać na pakiety przychodzące i wychodzące.

Opcje wydajności – deskryptory odbioru
Lub
Bufory odbioru

Ustawia liczbę buforów używanych przez sterownik podczas kopiowania danych do pamięci protokołu. Zwiększenie tej wartości może zwiększyć wydajność odbioru, ale także zużywać pamięć systemową.

Deskryptory odbioru to segmenty danych, które pozwalają karcie na przydzielanie odebranych pakietów do pamięci. Każdy odebrany pakiet wymaga jednego deskryptora odbioru, a każdy deskryptor wykorzystuje 2 KB pamięci.

Opcje wydajności – deskryptory transmisji
Lub
Bufory transmisji

Określa liczbę deskryptorów transmisji. Deskryptory transmisji to segmenty danych, które pozwalają karcie na śledzenie pakietów przesyłanych w pamięci systemowej. Każdy pakiet wysyłający wymaga jednego lub kilku deskryptorów transmisji, w zależności od rozmiaru pakietu.

Jeśli zauważysz problem z transmitowaniem wydajności, możesz wybrać opcję zwiększenia liczby deskryptorów transmisji. Zwiększenie liczby deskryptorów transmisji może zwiększyć wydajność transmisji. Natomiast deskryptory transmisji zużywają pamięć systemową. Jeśli nie ma problemu z wydajnością nadawania, użyj ustawienia domyślnego.

Znakowanie pakietów usługi QoS
Lub
Priorytet & VLAN

Umożliwia wysyłanie i odbieranie ramek z tagami IEEE 802.3, które zawierają

802.1 p QoS (Quality on Service) – znaczniki dla pakietów oznaczonych priorytetem

Tagi q 802.1 dla sieci VLAN

Podczas konfigurowania sieci VLAN Intel® PROSet automatycznie włącza znakowanie 802.1 p. Nie można wyłączyć tagowania pakietów usługi QoS w sieci VLAN, ponieważ do sieci VLAN wymagane jest znakowanie.

Gdy ta funkcja jest włączona, oznakowane pakiety wykorzystuje ustawienia kolejki zdefiniowane przez definicję poziomu priorytetu systemu operacyjnego.

Gdy to ustawienie jest wyłączone, karta nie może oznakować pakietów wychodzących za pomocą tagów 802.1 p/802.1.

Skalowanie po stronie odbierającej

Włącza skalowanie po stronie odbierającej (RSS). Salda RSS odbierają ruch między wieloma procesorami CPU lub rdzeniami procesora. To ustawienie nie ma znaczenia, jeśli w systemie zainstalowano tylko jedną jednostkę obliczeniową.

Notatki
 • Musisz włączyć funkcję RSS Intel® I/O Acceleration Technology do obsługi w programie Microsoft * Windows Server * 2003.
 • Niektóre karty sieciowe skonfigurowane do korzystania z kolejek maszyn wirtualnych (VMQ) nie obsługują funkcji RSS. Dla tych kart Kolejka VMQ ma pierwszeństwo przed technologiami RSS. Funkcja RSS jest wyłączona.
 • Zmiana tego ustawienia może spowodować chwilową utratę łączności.

Notatki dotyczące tworzenia zespołu:

 • Jeśli funkcja RSS nie jest włączona dla wszystkich kart w zespole, Usługa RSS jest wyłączona dla zespołu.
 • Jeśli karta, która nie obsługuje funkcji RSS, jest dodawana do zespołu, funkcja RSS dla zespołu jest wyłączona.
 • Jeśli do zespołu dodawana jest karta innej firmy, jej ustawienia RSS muszą odpowiadać kartom Intel® w zespole.
 • Nie wszystkie karty obsługują wszystkie ustawienia kolejek danych RSS.
Kolejki skalowania po stronie odbierającej

Konfiguruje liczbę kolejek RSS:

 • Gdy jest wymagane niskie wykorzystanie procesora, używana jest jedna kolejka.
 • Dwie kolejki są wykorzystywane w przypadku, gdy wymagana jest dobra przepustowość i niski poziom wykorzystania procesora.
 • Co najmniej cztery kolejki są używane dla aplikacji, które wymagają dużej szybkości transakcji, takiej jak aplikacje oparte na serwerach internetowych. Przy takim ustawieniu wykorzystanie procesora może być wyższe.

 

Notatki
 • Nie wszystkie karty obsługują wszystkie ustawienia kolejek danych RSS.
 • Technologia RSS nie jest obsługiwana przez niektóre karty sieciowe skonfigurowane do korzystania z kolejek maszyn wirtualnych (VMQ). Dla tych kart VMQ ma pierwszeństwo przed technologiami RSS. Funkcja RSS jest wyłączona.
 • Korzystanie z co najmniej ośmiu kolejek w systemie Microsoft Windows Server * 2008 wymaga ponownego uruchomienia systemu.
 • Zmiana tego ustawienia może spowodować chwilową utratę łączności.

Opcje odciążania TCP/IP- Odciążanie sumy kontrolnej IPv4

Umożliwia karcie sprawdzanie sumy kontrolnej protokołu IP dla odebranych pakietów i obliczanie sumy kontrolnej na wysłanych pakietach. Włączenie tej funkcji może zwiększyć wydajność IP i zmniejszyć wykorzystanie procesora.

UwagaZmiana tego ustawienia może spowodować chwilową utratę łączności.

Opcje odciążania TCP/IP-TCP suma kontrolna odciążania

Umożliwia karcie sprawdzanie sumy kontrolnej TCP na Odebrane pakiety i obliczanie sumy kontrolnej na wysłanych pakietach. Włączenie tej funkcji może zwiększyć wydajność TCP i zmniejszyć wykorzystanie procesora.

Można skonfigurować oddzielnie dla protokołów IPv4 i IPv6.

UwagaZmiana tego ustawienia może spowodować chwilową utratę łączności.

Opcje odciążania TCP/IP – Suma kontrolna adresu IP z odciążeniem

Pozwala karcie na obliczanie sum kontrolnych wysłanych pakietów IP. Ta funkcja może poprawić wydajność transmisji IP i zmniejszyć wykorzystanie procesora. System operacyjny z wyłączonym odciążaniem weryfikuje sumę kontrolną protokołu IP.

Opcje odciążania TCP/IP — Odciążanie sumy kontrolnej UDP

Umożliwia karcie Weryfikowanie sum kontrolnych UDP na Odebrane pakiety i obliczanie sumy kontrolnej na wysłanych pakietach. Włączenie tej funkcji może zwiększyć wydajność UDP i zmniejszyć wykorzystanie procesora.

Można skonfigurować oddzielnie dla protokołów IPv4 i IPv6.

Poczekaj na łącze

Zdecyduj, czy sterownik czeka na automatyczną negocjację, zanim zaraportuje stan łącza.

Opcje

Off: sterownik nie czeka na automatyczną negocjację

Włączone: Sterownik oczekuje na automatyczną negocjację. Jeśli szybkość nie jest ustawiona na automatyczną negocjację, sterownik czeka na krótki czas na zakończenie połączenia, a następnie zgłosi stan łącza.

Autowykrywanie: funkcjata jest automatycznie ustawiona w zależności od typu szybkości i karty, kiedy sterownik jest zainstalowany.

 • Wyłączona w przypadku miedzianych kart Intel® PRO/1000 z szybkością automatycznego
 • Na kartach miedzianych Intel® PRO/1000 z wymuszoną szybkością i dupleksem
 • Wł. na kartach światłowodowych Intel® PRO/1000 z szybkością automatycznego
Tematy pokrewne
Informacje o dużych ramkach i dużych pakietach
Mój szperacz nie widzi ramek sieci VLAN, 802.1 q lub QoS – znaczniki