Często zadawane pytania dotyczące temperatury procesorów Intel®

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000005597

16-03-2020

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Co to jest maksymalna temperatura Tjunction?

Tjunction Max to maksymalna temperatura dołączania cieplnego, dzięki której procesor może korzystać z wewnętrznych mechanizmów kontroli ciepła w celu redukcji mocy i temperatury granicznej. Aktywacja systemu kontroli termicznej procesora może spowodować utratę wydajności, ponieważ procesor zwykle zmniejsza częstotliwość i moc, która zapobiega przegrzaniu. Celem konstruktora systemów lub użytkownika końcowego (AMATORSKICH) jest zaprojektowanie konfiguracji platformy, która utrzymuje procesor o maksymalnym progu Tjunction w trakcie intensywnych obciążeń roboczych w celu maksymalizacji wydajności systemu.

Korzyścią dla użytkownika jest to, że wiele narzędzi innych firm może monitorować cyfrowy czujnik termiczny (DTS) na obudowie procesora, aby zobaczyć, jak blisko zamykany system zbliża się do maksymalnej temperatury Tjunction bez jakichkolwiek badań niszczących. Zaleca się, aby użytkownicy końcowi wyszukali informacje na stronie Specyfikacja produktu (Ark.Intel.com), aby ułatwić ich korzystanie z zestawu systemowego. Pierwotni producenci projektu powinni zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieujawniania informacji (poufne) dostępną dla nich, aby uzyskać pełne szczegóły.

Co to jest maksymalna temperatura Tcase?

Tcase Max mierzy się poprzez scharakteryzowanie gniazda w gnieździe dzięki zintegrowanemu rozparze ciepła (IHS) do pracy w zmontowanym systemie. Specyfikacja ta ma na celu zapewnienie, że procesory nie przekraczają temperatury eksploatacyjnej, pod warunkiem że system jest w stanie zapewnić odpowiednie chłodzenie, aby utrzymać najwyższą część IHS w tej temperaturze. Są one przede wszystkim przeznaczone dla producentów systemów w ocenie konstrukcji systemu.

Czy mój procesor może zostać zniszczony przed przegrzaniem?

Jest mało prawdopodobne, aby procesory uległy uszkodzeniu przed przegrzaniem, ze względu na wprowadzone zabezpieczenia eksploatacyjne. Procesory mają dwa tryby ochrony termicznej, ograniczania i automatycznego zamykania. Gdy rdzeń przekracza ustawioną temperaturę przepustnicy, zmniejsza moc, aby utrzymać bezpieczny poziom temperatur. Temperatura przepustnicy może się różnić w zależności od ustawień procesora i systemu BIOS. Jeśli procesor nie jest w stanie utrzymać bezpiecznej temperatury pracy poprzez działanie ograniczające, zostanie automatycznie zamknięte w celu zapobieżenia trwałym szkodom.

Czy firma Intel oferuje zakresy temperatur dla każdego procesora?

Dla każdego procesora nie są dostępne zakresy temperatur, które mogą się różnić. Procesory mają wewnętrzną ochronę, aby zapobiec nadmiernym temperaturom. Zakresy robocze poniżej punktów ochrony są w wysokim stopniu uzależnione od konfiguracji systemu i obciążeń roboczych. Specyfikacje termiczne dla konkretnych procesorów można znaleźć w dokumentacji technicznej Intel® Core™ procesorach.

Jak sprawdzić ustawienia Tjunction Max lub Tcase max dla procesora?

Wykonaj następujące kroki:

  1. Odwiedź naszą stronę informacji o specyfikacji produktu.
  2. Wprowadź numer procesora Intel w polu wyszukiwania. Dopoznaj się z tematami identyfikowania mojego procesora Intel®.
  3. Otwórz stronę procesor, kliknij przycisk Specyfikacja pakietu.
  4. Wyszukaj wartość Tjunction lub Tcase.
Czy mój procesor często zbliża się lub osiąga maksymalną temperaturę?

Niekoniecznie. Wiele procesorów Intel® wykorzystuje technologię Intel® Turbo, która pozwala im pracować przy bardzo wysokim częstotliwością pracy na krótko. Gdy procesor pracuje przy maksymalnej częstotliwości taktowania lub jej bliskości, możliwe jest osiągnięcie temperatury w sposób bardzo szybki i szybkie osiąganie maksymalnej temperatury. W przypadku trwałych obciążeń roboczych, możliwe, że procesor będzie działał przy maksymalnym limicie temperatury lub w jego pobliżu. Przy maksymalnej temperaturze, podczas której obciążenie robocze nie może być przyczyną problemu. Procesory Intel stale monitorują swoją temperaturę i pozwalają na bardzo szybkie dostosowanie częstotliwości i zużycia energii, aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia.

Jak sprawdzić, czy roztwory chłodzące systemu są odpowiednie?

Ponieważ normalna praca może wynikać z maksymalnej temperatury procesora, trudno jest całkowicie wypowiedzieć samą temperaturę w przypadku wystąpienia problemów z systemem. Jeśli zakupiony system został ukończony od dostawcy, należy skontaktować się z nim, aby podjąć określone kroki w celu rozwiązywania problemów z systemem.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji w przypadku przegrzania komputera?

Należy zawsze kontaktować się z producentem systemu w przypadku wygrzania problemu.

Poniżej przedstawiono niektóre zasoby, które dotyczą przegrzania i zapobiegania przegrzaniu:

Oznaki ostrzegania o przegrzaniu

 

Tematy pokrewne
Symptomy i rozwiązywanie problemów z podgrzaniem procesorów Intel® w przedziałach
Kreator rozwiązywania problemów dotyczących podgrzania problemów w procesorach Intel w podgrzaniu.
Zarządzanie termiczne dla procesorów Intel® Xeon®owych