Obsługiwane systemy operacyjne Windows dla produktów bezprzewodowych Intel®

Dokumentacja

Kompatybilność

000005602

20-10-2020

W poniższej tabeli przedstawiono systemy operacyjne Windows, które obsługuje każdy produkt. Jeśli nie zaznaczono inaczej, oznacza to, że produkt obsługuje zarówno 32, jak i 64-bitowe wersje systemu operacyjnego.

Użyj asystenta pomocy technicznej &Amp; sterownika firmy® Intel , aby automatycznie ustalić bieżący Adapter i system operacyjny, a następnie zainstalować na komputerze bieżącą wersję.

Możesz także ręcznie pobrać sterownik sieci bezprzewodowej z Centrum pobierania.
 

UwagaWiększość kart bezprzewodowych Intel® obsługuje systemy operacyjne Linux *. Dowiedz się więcej o obsłudze systemu Linux dla karty bezprzewodowej Intel®.

 

ProduktuWindows XP *Windows Vista *Windows 7 *Windows 8 *Windows 8,1 *Windows® 10
AX210 Intel® Wi-Fi 6E-----64-tylko bitowe
Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) Desktop Kit-----64-tylko bitowe
Karta Intel® Wi-Fi 6 AX201-----64-tylko bitowe
Karta Intel® Wi-Fi 6 AX200-----64-tylko bitowe
Intel® Wireless-AC 9560-----64-tylko bitowe
Intel® Wireless-AC 9462-----64-tylko bitowe
Intel® Wireless-AC 9461-----64-tylko bitowe
Intel® Wireless-AC 9260-----64-tylko bitowe
Procesor Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265--Tak-64-tylko bitowe64-tylko bitowe
Karta Intel® Dual Band Wireless-AC 8265--Tak-64-tylko bitowe64-tylko bitowe
Karta Intel® Dual Band Wireless-AC 3168--Tak-TakTak
Karta Intel® Dual Band Wireless-AC 8260--Tak-64-tylko bitowe64-tylko bitowe
Procesor Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260--Tak-64-tylko bitowe64-tylko bitowe
Procesor Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265--Tak-TakTak
Karta Intel® Dual Band Wireless-AC 7265--TakTakTakTak
Karta Intel® Dual Band Wireless-N 7265--TakTakTakTak
Karta Intel® Wireless-N 7265--TakTakTakTak
Karta Intel® Dual Band Wireless-AC 3165--TakTakTakTak
Karta Intel® Dual Band Wireless-AC 3160--TakTakTakTak
Karta Intel® Dual Band Wireless-AC 7260--TakTakTakTak
Karta Intel® Dual Band Wireless-N 7260--TakTakTakTak
Karta Intel® Wireless-N 7260--TakTakTakTak
Karta Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 dla komputerów stacjonarnych--TakTakTakTak
Karta Intel® Centrino® Advanced-N 6235Tak-TakTakTakTak1
Karta Intel® Centrino® Wireless-N 2230Tak-TakTakTakTak1
Karta Intel® Centrino® Wireless-N 2200Tak-TakTakTakTak1
Karta Intel® Centrino® Wireless-N 135Tak-TakTakTakTak1
Karta Intel® Centrino® Wireless-N 105Tak-TakTakTakTak1
Karta Intel® Centrino® Advanced-N 6205 dla komputerów stacjonarnychTakTakTakTakTakTak1
Karta Intel® Centrino® Wireless-N 2200 dla komputerów stacjonarnychTak-TakTakTakTak1
Karta Intel® Centrino® Advanced-N 6230TakTakTakTakTakSterownik skrzynki odbiorczej
Karta Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150TakTakTakTakTakTak1
Karta Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250TakTakTakTakTakTak1
Karta Intel® Centrino® Advanced-N 6205TakTakTakTakTakTak1
Karta Intel® Centrino® Ultimate-N 6300TakTakTakTakTakTak1
Karta Intel® Centrino® Advanced-N 6200TakTakTakTakTakSterownik skrzynki odbiorczej
Karta Intel® Centrino® Wireless-N 1030TakTakTakTakTakSterownik skrzynki odbiorczej
Karta Intel® Centrino® Wireless-N 1000TakTakTakTakTakSterownik skrzynki odbiorczej
Łącze Intel® WiFi Link 1000TakTakTakTakTakSterownik skrzynki odbiorczej
Karta Intel® Centrino® Wireless-N 130--TakTakTakSterownik skrzynki odbiorczej
Karta Intel® Centrino® Wireless-N 100--TakTakTakSterownik skrzynki odbiorczej
Łącze Intel® WiFi/WiMAX 5150TakTakTak---
Łącze Intel® WiFi/WiMAX 5350TakTakTakSterownik skrzynki odbiorczejSterownik skrzynki odbiorczejSterownik skrzynki odbiorczej
Łącze Intel® WiFi Link 5100TakTakTakTakSterownik skrzynki odbiorczejSterownik skrzynki odbiorczej
Łącze Intel® WiFi Link 5300TakTakTakTakSterownik skrzynki odbiorczejSterownik skrzynki odbiorczej
Łącze Intel® Wireless WiFi Link 4965AGNTakTakTakSterownik skrzynki odbiorczejSterownik skrzynki odbiorczejSterownik skrzynki odbiorczej
połączenie sieciowe Intel® PRO/Wireless 3945ABGTakTakTakSterownik skrzynki odbiorczejSterownik skrzynki odbiorczejSterownik skrzynki odbiorczej
Bezprzewodowe produkty Intel® PRO/Wireless połączenie sieciowe 2915ABG32-tylko bitowe32-tylko bitowe----
Bezprzewodowe produkty Intel® PRO/Wireless połączenie sieciowe 2200BG32-tylko bitowe32-tylko bitowe----

1 produkty obsługują sterowniki systemu Windows® 10 z systemem Windows 8 * lub 8,1 *. W niektórych przypadkach sterownik jest dostępny tylko w witrynie Windows Update.

Karty bezprzewodowe Intel® nie obsługują innych systemów operacyjnych, takich jak Windows Server *, Mac OSX * i tak dalej.