Gdzie mogę znaleźć numery pudełkowanych procesorów Intel® w celu uzyskania gwarancji?

Dokumentacja

Zidentyfikuj produkt

000005609

23-01-2023

Informacje na temat numerów procesorów pudełkowanych Intel® w celu uzyskania gwarancji

Processors

Aby przetworzyć zgłoszenie gwarancyjne lub sprawdzić status gwarancji procesora, potrzebne będą dwa numery:

  1. Numer partii (FPO)
  2. Numer seryjny (ATPO) lub częściowy numer serii (częściowy ATPO).

SKRÓT FPO oznacza — Zamówienie gotowych procesów, a ATPO oznacza kolejność procesów testowych montażowych.

Kliknij lub odpowiedni temat, by uzyskać szczegółowe informacje:

Gdzie znaleźć numery gwarancyjne?

FPO i ATPO są wymienione w pudełku pudełkowanego procesora Intel® do komputerów stacjonarnych
UwagaTa metoda dotyczy wyłącznie uniwersalnego procesora pudełkowanego Intel®.

Te dwa numery są podane na pudełku dostarczonym z procesorem pudełkowanym Intel®.

Numer partii (FPO) jest wymieniony jako numer partii, a pełny numer serii (ATPO) jest wymieniony jako S/N:

Boxed processor numbers

FPO i ATPO są również częścią oznaczeń procesora
UwagaTa metoda odnosi się do uniwersalnego i chińskiego procesora pudełkowanego Intel®

W przypadku procesorów Intel® Core™, Pentium® lub Celeron® wykonaj poniższe czynności.

  1. Numer partii (FPO) znajduje się na górnej części procesora.
  2. Częściowy numer serii (częściowy ATPO) znajduje się na zewnętrznej krawędzi procesora. Częściowy numer serii zawiera ostatnie trzy do pięciu cyfr pełnego numeru serii procesora. Jest on wydrukowany w formacie czytelnym dla człowieka na zewnętrznych krawędziach procesora.
  3. Macierz 2D zawiera pełny numer serii (częściowy ATPO). Tę macierz czytać można za pomocą aplikacji do odczytu kodu QR, które można zainstalować na większości smartfonów lub za pomocą narzędzia innej firmy.

W przypadku procesorów Intel® Xeon® zapoznaj się z Intel Xeon oznaczeniami procesora.

Uwaga

Począwszy od I kwartału 2022 r., procesory Intel® Core™ dwunastej generacji do komputerów stacjonarnych i późniejsze generacje procesorów do komputerów stacjonarnych będą zawierały drugą macierz 2D oraz nowy znak towarowy Intel (Intel trademark) w górnej części procesora. Druga macierz 2D będzie miała ten sam pełny numer seryjny (ATPO) co pierwszy macierz 2D, który znajduje się na zewnętrznej krawędzi procesora.

Aby sprawdzić status gwarancji, zapoznaj się z artykułem Jak sprawdzić status gwarancji pudełkowanego procesora Intel®®

 

Powiązane tematy
Jak zidentyfikować swój procesor pudełkowany Intel w Chinach
Trzyletnia ograniczona gwarancja na procesory pudełkowanye Intel®
Przewodnik gwarancyjny dla procesorów Intel®
Znajdź częściowy numer serii (częściowy ATPO)
Użyj narzędzi innych firm, aby wyodrębnić pełny numer seryjny ATPO z zestawienia 2D