Gdzie można znaleźć numery procesorów Intel® opakowane na gwarancję?

Dokumentacja

Zidentyfikuj produkt

000005609

10-08-2020

Często zadawane pytania dotyczące miejsca znalezienia® w opakowanym numerze na gwarancję firmy Intel

Processors

Do przetworzenia prośby o udzielenie gwarancji lub sprawdzenia stanu gwarancji procesora są potrzebne dwie liczby: numer partii (FPO) i numer seryjny (numer atpo).

Nie ma obowiązku zarejestrowania procesora Intel® opakowanego z firmą Intel.

Kliknij lub pytanie, aby uzyskać więcej informacji:

Jaki jest okres gwarancyjny dla procesorów Intel® opakowanych?

Procesory Intel® opakowane to roczna three-year lub roczna gwarancja ograniczona. Dostępna jest trzyletnia gwarancja ograniczonej w zakresie rozwiązania termicznego, które znajduje się w pudełku.

Co należy zrobić, aby przetworzyć roszczenie gwarancyjne dla procesorów Intel® opakowanych?

Potrzebujesz numeru partii (zwanego "zamówieniem" FPO ") i numeru seryjnego (znanego jako numer atpo Process test Assembly). Aby ustalić, czy dany procesor jest uprawniony do wymiany gwarancyjnej lub powrotu, należy się z oboma wymaganiami.

Gdzie mogę znaleźć numer partii (FPO) i numer seryjny (numer ATPO)?

Numer partii i numer seryjny są wymienione na opakowaniu dla procesorów Intel® opakowanych. Zobacz przykład odpowiedniej etykiety poniżej:

Boxed processor numbers

Jeśli nie mam pola, gdzie można znaleźć numer partii (FPO) i numer seryjny (numer ATPO)?

Liczby można uzyskać od oznakowań procesora.

  1. Numer partii (FPO) znajduje się również w górnej części procesora.
  2. Częściowy numer seryjny (część numer atpo) znajduje się na zewnętrznej krawędzi procesora. Częściowy numer seryjny zawiera ostatnie trzy do pięciu cyfr od pełnego numeru seryjnego procesora. Jest ona drukowana w formacie czytelnym na zewnętrznych brzegach procesora.
  3. Matryca 2D zawiera pełny numer seryjny procesora. Ta matryca musi być odczytywana za pomocą narzędzia innej firmy oraz niektórych inteligentnych aparatów telefonicznych.

Zobacz przykład poniżej w sprawie lokalizacji każdego oznaczenia.

Processor marking

Czy istnieje narzędzie, które pomaga mi w znalezieniu znaczników procesora i obsługiwanych gniazd?

Znajdź numery seryjne i partii na komputerach stacjonarnych i procesorach Intel® Server.

Jak sprawdzić status gwarancyjny procesorów Intel® opakowanych?

Skorzystaj z centrum informacji gwarancyjnej. W obszarze Typ produktu wybierz opcję procesor. Wprowadź numer partii (FPO) oraz numer seryjny lub częściowy (numer atpo) w odpowiadających im polach, aby uzyskać status gwarancji na procesor Intel® opakowany. Status gwarancyjny można sprawdzić przy użyciu numerów na opakowaniu lub oznaczeniach na procesorze.

Oto przykład:

FPO and ATPO numbers

Warranty information

Jak sprawdzić status gwarancyjny przy użyciu wymienionych numerów na opakowaniu?

Znajdź numer partii i numer seryjny wydrukowany na opakowaniu. Przejdź do centrum informacji o gwarancji i wybierz procesor dla typu produktu. Wprowadź numer partii (FPO) i pełny numer seryjny (numer ATPO) w odpowiadających im polach. Kliknij przycisk Sprawdź produkty , aby uzyskać status.

Zobacz przykład poniżej:

Box numbers

Jeśli wyniki wyszukiwania są niejednoznaczne, możesz skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Intel i wybrać procesor Intel®.

Jak sprawdzić status gwarancyjny przy użyciu oznakowań na procesorze?

Użyj numeru partii (FPO) umieszczonego u góry procesorów z częściowym numerem seryjnym (częściowym numer atpo) znajdującym się na zewnętrznej krawędzi procesora.

Przejdź do centrum informacji o gwarancji i wybierz procesor dla typu produktu. Wprowadź numer partii (FPO) w odpowiadającym mu polu. Wprowadź częściowy numer seryjny (numer ATPO) w odpowiadającym mu polu. Kliknij Sprawdź produkty , aby uzyskać status.

Zobacz przykład poniżej:

Processor numbers

Możesz także użyć numeru partii (FPO) wraz z pełnym numerem seryjnym (numer atpo) uzyskanym z matrycy 2D , korzystając z narzędzi innych firm. Matryca 2D znajduje się na zewnętrznej krawędzi procesora. Aby sprawdzić status, wprowadź liczby w odpowiadających im polach.

Uwaga
  • Jeśli liczby nie znajdują się w narzędziu centrum gwarancyjnego, dwukrotnie Sprawdź, czy nie pomylono cyfr i liter. .2 są często mylone Z innymi, a 8 's dla B. Jeśli nazwa kodu nie jest widoczna w tabeli poniżej, oznacza to, że procesor nie obsługuje sterownika Windows® 10.
  • Jeśli wyniki wyszukiwania są niejednoznaczne, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Intel i wybierz procesor Intel®.
Jak zidentyfikować procesor Intel® Chin?

Zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi sposobu identyfikowania procesora Intel w ramce w Chinach.

Tematy pokrewne
Często zadawane pytania na temat gwarancji na procesory Intel®
Jak zidentyfikować procesor Intel®?
Określenie numerów części wentylatora dostarczanych z procesorami Intel
Częściowe lub widoczne znaki numer ATPO
Skorzystaj z narzędzi i urządzeń innych firm, aby odczytać pełne numer ATPOe zlokalizowane na procesorze