Jak sprawdzić, z jakim kontrolerem urządzenia USB jest podłączona

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000005622

08-03-2019

Ponieważ platforma może mieć kontrolery USB 2,0 i USB 3,0, warto sprawdzić, z którym kontrolerem jest podłączone urządzenie USB. Wykonaj następujące kroki:

  1. Podłącz dysk flash USB 3,0 (urządzenie pamięci masowej USB) do jednego z portów USB Intel 3,0.
  2. W Menedżerze urządzeńkliknij pozycję Widok, a następnie kliknij pozycję urządzenia według połączeń.
    Device Manager
  3. Urządzenia pamięci masowej USB można łatwo zobaczyć w widoku połączeń w kategorii kontrolera hosta USB 3,0 rozszerzalnej z procesorem Intel® .
    Devices by connection