Systemy operacyjne obsługiwane przez produkty Intel® NUC

Dokumentacja

Kompatybilność

000005628

05-11-2020

 

Uwaga

Intel® Product Compatibility Tool wyświetla wersje systemu operacyjnego innych niż Windows, które są zgłaszane jako zgodne z użytkownikami Intel NUC. Firmy Intel nie sprawdziły tych systemów operacyjnych. Zalecamy korzystanie z najnowszego jądra.

Jeśli potrzebujesz pomocy z systemem Linux * na komputerze Intel NUC, sprawdź, czy nasze wsparcie techniczne z systemu Linux * dla firmy intel® NUC artykułem lub witrynie sieci Web dystrybutora oraz fora dla pomocy równorzędnej.

 

 
Rodziny

Sku
Kliknij, aby znaleźć pliki do pobrania

Obsługiwane systemy operacyjneNotatki

NUC10i7FN
NUC10i5FN
NUC10i3FN

NUC10i7FNHAA, NUC10i7FNHJA, NUC10i7FNKPA, NUC10i7FNHC
NUC10i7FNKP, NUC10i7FNH, NUC10i7FNK, – nuc10i5fnhca
 

NUC10i5FNHJA, NUC10i5FNKPA, NUC10i5FNHJ, NUC10i5FNKP
NUC10i5FNHF, NUC10i5FNH, NUC10i5FNK

NUC10i3FNHFA, NUC10i3FNHJA, NUC10i3FNHF, NUC10i3FNH
NUC10i3FNK

Windows® 10, 64-bitowy *

System Windows® 10 Home jest wstępnie zainstalowany na tych procesorach:

 • NUC10i7FNHAA
 • NUC10i7FNHJA
 • NUC10i7FNKPA
 • – Nuc10i5fnhca
 • NUC10i5FNHJA
 • NUC10i5FNKPA
 • NUC10i3FNHFA
 • NUC10i3FNHJA
RodzinySku
Kliknij, aby znaleźć pliki do pobrania
Obsługiwane systemy operacyjne
NUC9xQNNUC9VXQNX:
NUC9V7QNX:
NUC9i9QNX
NUC9i7QNX
NUC9i5QNX
 • Windows® 10, 64-bitowy
 • System Windows® Server 2019

Rodziny

Sku
Kliknij, aby znaleźć pliki do pobrania
Obsługiwane systemy operacyjneNotatki

NUC8v7PN
NUC8v5PN
NUC8i3PN

NUC8v7PNH, NUC8v7PNK, NUC8v7PNB

NUC8v5PNH, NUC8v5PNK, NUC8v5PNB

NUC8i3PNH, NUC8i3PNK, NUC8i3PNB

 

 • Windows® 10, 64-bitowy
 • Windows® 10 IoT Enterprise *
 • Windows® Server 2019 *
 • Ubuntu 18,04 LTS *
 

NUC8i7IN
NUC8i5IN

NUC8i7INHJA, NUC8i7INHPA, NUC8i7INHX, NUC8i7INHZ
NUC8i7INHP

NUC8i5INHJA, NUC8i5INHPA, NUC8i5INHX, NUC8i5INHP

Windows® 10, 64-bitowy

System Windows® 10 Home jest wstępnie zainstalowany na tych procesorach:

 • NUC8i7INHJA
 • NUC8i7INHPA
 • NUC8i5INHJA
 • NUC8i5INHPA

NUC8i7HN
NUC8i7HV


NUC8i7HVK, NUC8i7HVKVA, NUC8i7HVKVAW

NUC8i7HNKQC, NUC8i7HNK

 • Windows® 10, 64-bitowy
 • System Windows® Server 2016

System Windows® 10 Home jest wstępnie zainstalowany na:

 • NUC8i7HVKVA
 • NUC8i7HVKVAW
 • NUC8i7HNKQC

Obsługa systemu operacyjnego serwerowego jest ograniczona:

 • System operacyjny serwer nie obsługuje urządzeń Bluetooth, Serial IO, podczerwieni, urządzeń podłączanych prądem kontrolnym, podczerwień i Thunderbolt™.
 • Aby grafiki Radeon * działały prawidłowo, musisz użyć systemu Windows® 10 w wersji 1709 (RS3) lub nowszej.

NUC8i7BE
NUC8i5BE
NUC8i3BE

Nuc8i7beh –, NUC8i7BEK, NUC8i7BEKQA, NUC8i7BEHGA

NUC8i5BEH, NUC8i5BEK, NUC8i5BEKPA, NUC8i5BEHFA

NUC8i3BEH, NUC8i3BEK, NUC8i3BEHFA

Windows 10, 64-bitowy

System Windows® 10 Home jest wstępnie zainstalowany na:

 • NUC8i7BEKQA
 • NUC8i7BEHGA
 • NUC8i5BEKPA
 • NUC8i5BEHFA
 • NUC8i3BEHFA
NUC7i7DNNUC7i7DNKE, nuc7i7dnhe –, NUC7i7DNBE
 • Windows® 10, 64-bitowy
 • Windows Server 2016
 • Windows 10® IoT Enterprise
 • Certyfikat w postaci kanonicznej w sprawie Ubuntu 16,04 LTS.
 
NUC8i3CYNUC8i3CYSM, NUC8i3CYSNWindows® 10 Home, 64-bitowy (wstępnie zainstalowany) 
RodzinySku
Kliknij, aby znaleźć pliki do pobrania
Obsługiwane systemy operacyjneNotatki


NUC7i5DN
NUC7i3DN

NUC7i5DNKE, NUC7i5DNHE, NUC7i5DNBE, NUC7i5DNKPC
NUC7i5DNKPU

NUC7i3DNKE, NUC7i3DNHE, NUC7i3DNBE, NUC7i3DNKTC
NUC7i3DNHNC

 • Windows® 10, 64-bitowy
 • Windows Server 2016
 • Windows 10® IoT Enterprise
 • Certyfikat w postaci kanonicznej w sprawie Ubuntu 16,04 LTS.

System Windows® 10 Home jest wstępnie zainstalowany na tych procesorach:

 • NUC7i5DNKPC
 • NUC7i5DNKPU
 • NUC7i3DNKTC
 • NUC7i3DNHNC
NUC7i7BN
NUC7i5BN
NUC7i3BN

NUC7i7BNH, NUC7i7BNHX1, NUC7i7BNHXG, NUC7i7BNKQ

NUC7i5BNK, NUC7i5BNH, NUC7i5BNHX1, NUC7i5BNHXF
NUC7i5BNKP

NUC7i3BNK, NUC7i3BNH, NUC7i3BNHX1, NUC7i3BNHXF

Windows® 10, 64-bitowy
 • Do zainstalowania systemu Windows 10 jest wymagany rozruch w trybie UEFI. jest on domyślnie ustawiany w konfiguracji systemu BIOS. Użycie starszych wyników rozruchu w Menedżerze urządzeń powoduje wielokrotne błędy.
 • Thunderbolt™ jest obsługiwana wyłącznie wyłącznie w wersjach i5 i i7.
 • System Windows® 10 Home jest zainstalowany na:
  • NUC7i7BNHXG
  • NUC7i7BNKQ
  • NUC7i5BNHXF
  • NUC7i5BNKP
  • NUC7i3BNHXF
RodzinySku
Kliknij, aby znaleźć pliki do pobrania
Obsługiwane systemy operacyjneNotatki
NUC6i7KYNUC6i7KYK
 • Windows 10, 64-bitowy
 • Windows 8,1, 64-bit *
 • Windows 7, 64-bit *
 • Windows Server 2012 R2 *, 64-bit

Sterowniki Intel® ze starszymi systemami operacyjnymi (Windows 7, Windows 8 */8.1 *), które nie są w stanie kontynuować lub nie są w pełni wspierane przez firmę Microsoft w odniesieniu do:

 • Funkcje, funkcje, debugowanie
 • Użyteczność w przypadku ostatnio wydanych produktów Intel® NUC
 • Firmy Intel nie udostępniają już zaktualizowanych sterowników.
Jeśli instalujesz system Windows 7, zobacz Instalacja systemu Windows 7 na komputerach z portem USB 3,0 do informacji o instalacji.

Obsługa systemu operacyjnego serwerowego jest ograniczona:

 • Urządzenia Bluetooth, bezprzewodowe, RAID i Thunderbolt™ nie są obsługiwane w systemie operacyjnym serwera.
NUC6i5SY
NUC6i3SY
NUC6i5SYK
NUC6i5SYH
NUC6i3SYK
NUC6i3SYH
 • Windows 10, 64-bitowy
 • Windows 8,1, 64-bit
 • Windows 7, 64-bitowy

Sterowniki Intel® ze starszymi systemami operacyjnymi (Windows 7, Windows 8 */8.1 *), które nie są w stanie kontynuować lub nie są w pełni wspierane przez firmę Microsoft w odniesieniu do:

 • Funkcje, funkcje, debugowanie
 • Użyteczność w przypadku ostatnio wydanych produktów Intel® NUC
 • Firmy Intel nie udostępniają już zaktualizowanych sterowników.
Obsługa systemu Windows 7 jest ograniczona:
RodzinySku
Kliknij, aby znaleźć pliki do pobrania
Obsługiwane systemy operacyjneNotatki
NUC5i7RY
NUC5i5RY
NUC5i3RY
NUC5i7RYH
NUC5i5RYH
NUC5i5RYHS
NUC5i5RYK
NUC5i3RYH
NUC5i3RYK
NUC5i3RYHS
NUC5i3RYHSN
 • Systemy Windows 10®, 32-bitowe * i 64-bitowe
 • Windows 8,1, 32-bit * i 64-bit
 • Windows 7, 32-bit * i 64-bit

Sterowniki Intel® ze starszymi systemami operacyjnymi (Windows 7, Windows 8 */8.1 *), które nie są w stanie kontynuować lub nie są w pełni wspierane przez firmę Microsoft w odniesieniu do:

 • Funkcje, funkcje, debugowanie
 • Użyteczność w przypadku ostatnio wydanych produktów Intel® NUC
 • Firmy Intel nie udostępniają już zaktualizowanych sterowników.
NUC5i5MYNUC5i5MYHE
NUC5i5MYBE
 • Windows 10®, 32-bitowy i 64-bitowy
 • Windows 8,1 *, 32-bit i 64-bit
 • Windows 7 *, 32-bitowa i 64-bitowa
 • System Windows Embedded 8,1 Industry *
 • System Windows Embedded Standard 7 *
 • Windows Server 2012 R2 *, 64-bit
 • Windows Server 2008 R2 *, 64-bit

Sterowniki Intel® ze starszymi systemami operacyjnymi (Windows 7, Windows 8 */8.1 *), które nie są w stanie kontynuować lub nie są w pełni wspierane przez firmę Microsoft w odniesieniu do:

 • Funkcje, funkcje, debugowanie
 • Użyteczność w przypadku ostatnio wydanych produktów Intel® NUC
 • Firmy Intel nie udostępniają już zaktualizowanych sterowników.

Obsługa 32-bitowej wersji systemu operacyjnego jest ograniczona:

 • Grafika: Brak dostępnych sterowników Windows 10 32-bitowych
 • Serial IO: Brak dostępnych sterowników Windows 8,1 lub Windows 10 32-bitowych
 • Inteligentne połączenie: Sterowniki Windows 8,1 i Windows 10 32-bitowe są niedostępne
Obsługa systemu operacyjnego serwerowego jest ograniczona:
 • Grafika, Moduł Trusted Platform Module, Technologia pamięci Intel® Rapid, Intel® Rapid Start Technology i Intel® Smart Connect Technology nie są obsługiwane w usłudze OSs na serwerze.
NUC5i3MY
NUC5i3MYHE
NUC5i3MYBE
 • Windows 10®, 32-bitowy i 64-bitowy
 • Windows 8,1 *, 32-bit i 64-bit
 • Windows 7 *, 32-bitowa i 64-bitowa
 • System Windows Embedded 8,1 Industry *
 • System Windows Embedded Standard 7 *

Sterowniki Intel® ze starszymi systemami operacyjnymi (Windows 7, Windows 8 */8.1 *), które nie są w stanie kontynuować lub nie są w pełni wspierane przez firmę Microsoft w odniesieniu do:

 • Funkcje, funkcje, debugowanie
 • Użyteczność w przypadku ostatnio wydanych produktów Intel® NUC
 • Firmy Intel nie udostępniają już zaktualizowanych sterowników.

Obsługa 32-bitowej wersji systemu operacyjnego jest ograniczona:

 • Grafika: Brak dostępnych sterowników Windows 10 32-bitowych
 • Serial IO: Brak dostępnych sterowników Windows 8,1 lub Windows 10 32-bitowych
 • Inteligentne połączenie: Sterowniki Windows 8,1 i Windows 10 32-bitowe są niedostępne
RodzinySku
Kliknij, aby znaleźć pliki do pobrania
Obsługiwane systemy operacyjneNotatki
NUC7PJYBNUC7PJYH
NUC7PJYB
 • Windows® 10, 64-bitowy
 • Certyfikat w postaci kanonicznej w sprawie Ubuntu 16,04 LTS.
 • Do zainstalowania systemu Windows 10 jest wymagany rozruch w trybie UEFI. jest on domyślnie ustawiany w konfiguracji systemu BIOS. Użycie starszych wyników rozruchu w Menedżerze urządzeń powoduje wielokrotne błędy.
NUC5PPYNUC5PPYH
 • Windows 10, 64-bitowy
 • Windows 8,1, 64-bit
 • Windows 7, 64-bitowy

Sterowniki Intel® ze starszymi systemami operacyjnymi (Windows 7, Windows 8 */8.1 *), które nie są w stanie kontynuować lub nie są w pełni wspierane przez firmę Microsoft w odniesieniu do:

 • Funkcje, funkcje, debugowanie
 • Użyteczność w przypadku ostatnio wydanych produktów Intel® NUC
 • Firmy Intel nie udostępniają już zaktualizowanych sterowników.
Obsługa systemu Windows 7 jest ograniczona:
NUC5PGYNUC5PGYHWindows® 10 Home, 64-bitowy (wstępnie zainstalowany) 
RodzinySku
Kliknij, aby znaleźć pliki do pobrania
Obsługiwane systemy operacyjneNotatki
NUC8CCH

NUC8CCHKR
NUC8CCHB –

 • Windows® 10, 64-bitowy
 • Windows® 10 IoT Enterprise, 64-bitowy
 • Ubuntu 18,04 LTS
 
NUC7CJYNUC7CJYH
NUC7CJYSAL
 • Do zainstalowania systemu Windows 10 jest wymagany rozruch w trybie UEFI. jest on domyślnie ustawiany w konfiguracji systemu BIOS. Użycie starszych wyników rozruchu w Menedżerze urządzeń powoduje wielokrotne błędy.
NUC6CAYNUC6CAYS
NUC6CAYH
 
DN2820FYDN2820FYKH
 • Windows® 10, 64-bitowy
 • Windows 8,1 *, 32-bit i 64-bit
 • Windows 8 *, 32-bitowy i 64-bitowy
 • Windows 7 *, 32-bitowa i 64-bitowa
 • Sterowniki Intel® ze starszymi systemami operacyjnymi (Windows 7, Windows 8 */8.1 *), które nie są w stanie kontynuować lub nie są w pełni wspierane przez firmę Microsoft w odniesieniu do:

Sterowniki Intel® ze starszymi systemami operacyjnymi (Windows 7, Windows 8 */8.1 *), które nie są w stanie kontynuować lub nie są w pełni wspierane przez firmę Microsoft w odniesieniu do:

 • Funkcje, funkcje, debugowanie
 • Użyteczność w przypadku ostatnio wydanych produktów Intel® NUC
 • Firmy Intel nie udostępniają już zaktualizowanych sterowników.
RodzinySku
Kliknij, aby znaleźć pliki do pobrania
Obsługiwane systemy operacyjneNotatki
DE3815TYDE3815TYKHE
DE3815TYBE
 • System Windows 10, tylko 64-bitowy
 • Systemy Windows 10® IoT Enterprise, tylko 64-bitowe
 • Windows 8,1 *, 32-bit i 64-bit (AS-IS)
 • Windows 8 *, 32-bitowa i 64-bitowa (AS)
 • Windows 7 *, 32-bitowa i 64-bitowa
 • System Windows Embedded 8 Standard *
 • System Windows Embedded 8,1 Industry *
 • System Windows Embedded Standard 7 *

Sterowniki Intel® ze starszymi systemami operacyjnymi (Windows 7, Windows 8 */8.1 *), które nie są w stanie kontynuować lub nie są w pełni wspierane przez firmę Microsoft w odniesieniu do:

 • Funkcje, funkcje, debugowanie
 • Użyteczność w przypadku ostatnio wydanych produktów Intel® NUC
 • Firmy Intel nie udostępniają już zaktualizowanych sterowników.

Przed za® instalowaniem sterowników kontrolera we/wy systemu Intel NUC w wersji 0030 lub nowszej . Ta aktualizacja eliminuje wszystkie błędy, które mogą być wyświetlane w Menedżerze urządzeń na urządzeniach kontrolerów we/wy.

Zobacz Problemy z instalacją systemów Windows 8 * i Windows 8,1 * dla ograniczeń w tych systemach operacyjnych.

Tthe eMMC Embedded Storage może być używany w przypadku małych, najbardziej wykorzystanych systemów operacyjnych, takich jak zwykle w przypadku aplikacji zubożonych i uproszczonych. Przed próbą zainstalowania systemu operacyjnego na tym urządzeniu Sprawdź minimalne wymagania systemu operacyjnego.
Rodzinyntel® NUC zestawy, płyty główne i pliki do pobrania ze mini PCSystemy operacyjneNotatki
D54250WY
D34010WY
D54250WYK
D54250WYKH

D54250WYB
D34010WYK
D34010WYKH

D34010WYB
 • Windows® 10, 32-bitowy i 64-bitowy
 • Windows 8,1 *, 32-bit i 64-bit
 • Windows 8 *, 32-bitowy i 64-bitowy
 • Windows 7 *, 32-bitowa i 64-bitowa

Sterowniki Intel® ze starszymi systemami operacyjnymi (Windows 7, Windows 8 */8.1 *), które nie są w stanie kontynuować lub nie są w pełni wspierane przez firmę Microsoft w odniesieniu do:

 • Funkcje, funkcje, debugowanie
 • Użyteczność w przypadku ostatnio wydanych produktów Intel® NUC
 • Firmy Intel nie udostępniają już zaktualizowanych sterowników.

Obsługa 32-bitowej wersji systemu operacyjnego jest ograniczona:

 • Grafika: Brak dostępnych sterowników Windows 10 32-bitowych
DC53427HY
D53427RK
DC53427HYE
D53427RKE
 • Windows 8,1 *, 32-bit i 64-bit
 • Windows 8 *, 32-bitowy i 64-bitowy
 • Windows 7 *, 32-bitowa i 64-bitowa
 • Windows Server 2012 R2 *, 64-bit
 • Windows Server 2008 R2 *, 64-bit

Sterowniki Intel® ze starszymi systemami operacyjnymi (Windows 7, Windows 8 */8.1 *), które nie są w stanie kontynuować lub nie są w pełni wspierane przez firmę Microsoft w odniesieniu do:

 • Funkcje, funkcje, debugowanie
 • Użyteczność w przypadku ostatnio wydanych produktów Intel® NUC
 • Firmy Intel nie udostępniają już zaktualizowanych sterowników.
Obsługa systemu operacyjnego serwerowego jest ograniczona:
 • Grafika, Moduł Trusted Platform Module, Technologia Intel Rapid Storage, Technologia Intel Rapid Start i technologia Intel Smart Connect nie są obsługiwane w usłudze OSs na serwerze.

DCCP847DY
DCP847SK

DC3217IY
D33217GK

DC3217BY
D33217CK

DCCP847DYE
DCP847SKE

DC3217IYE
D33217GKE

DC3217BY
D33217CK

 • Windows 8,1 *, 32-bit i 64-bit
 • Windows 8 *, 32-bitowy i 64-bitowy
 • Windows 7 *, 32-bitowa i 64-bitowa
 • Windows XP Home Edition *
 • Windows XP Media Center Edition *
 • Windows XP Professional *
 • Windows XP Professional x64 Edition *

Sterowniki Intel® ze starszymi systemami operacyjnymi (Windows 7, Windows 8 */8.1 *), które nie są w stanie kontynuować lub nie są w pełni wspierane przez firmę Microsoft w odniesieniu do:

 • Funkcje, funkcje, debugowanie
 • Użyteczność w przypadku ostatnio wydanych produktów Intel® NUC
 • Firmy Intel nie udostępniają już zaktualizowanych sterowników.
Tematy pokrewne
Instalacja systemu operacyjnego dla rozwiązań Intel NUC
Rozwiązywanie problemów z systemem operacyjnym
Zgodność z® 10 S systemu Microsoft Windows
Obsługa systemu Linux * dla rozwiązań Intel® NUC