Systemy operacyjne obsługiwane przez produkty Intel® NUC

Dokumentacja

Kompatybilność

000005628

12-05-2021

 

Uwaga

W Intel® Product Compatibility Tool wymieniono wersje systemów operacyjnych innych niż Windows, które użytkownicy komputerów Intel NUC zgłosi jako kompatybilne. Firma Intel nie zweryfikowała tych systemów operacyjnych. Zalecamy korzystanie z najnowszej wersji jądra.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie systemu Linux* na komputerach Intel NUC, sprawdź nasz artykuł z obsługą systemu Linux* na komputerach Intel® NUC lub na stronie internetowej dystrybutora oraz na forach, aby uzyskać pomoc od innych użytkowników.

 

 
Rodziny

Sku
Kliknij, aby znaleźć pliki do pobrania

Obsługiwane systemy operacyjneNotatki
NUC11PAQ
NUC11PAH
NUC11PAK

NUC11PAQi70QA, NUC11PAHi7, NUC11PAKi7

NUC11PAQi50WA, NUC11PAHi5, NUC11PAKi5

NUC11PAHi3, NUC11PAKi3

Windows® 10 (wersja 64-bitowa*

Na® SKU zainstalowano wstępnie system Windows® 10 Home (wersja 20H1 2004):

 • NUC11PAQi70QA
 • NUC11PAQi50WA

NUC11PHKi7C
NUC11PHKi7CAA

NUC11PHKi7CAA,
NUC11PHKi7C

Windows® 10 (wersja 64-bitowa*

Na® SKU zainstalowano wstępnie system Windows® 10 Home (wersja 20H1 2004):

 • NUC11PHKi7CAA
NUC11TN[x]v7
NUC11TN[x]i7

NUC11TN[x]v5
NUC11TN[x]i5

NUC11TN[x]i3
minikopuer NUC11TNKv7, NUC11TNHv70L, NUC11TNHv7,
NUC11TNKv7, NUC11TNHi70Q, NUC11TNHi70L,
NUC11TNHi7, NUC11TNKi7, NUC11TNBv7, NUC11TNBi7

minikopuer NUC11TNKv5, NUC11TNHv50L, NUC11TNHv5,
NUC11TNKv5, NUC11TNHi50W, NUC11TNHi50L,
NUC11TNHi5, NUC11TNKi5, NUC11TNBv5, NUC11TNBi5

NUC11TNHi30P, NUC11TNHi30L, NUC11TNHi3,
NUC11TNKi3, NUC11TNBi3
 • Windows® 10 (wersja 64-bitowa*
 • Windows® 10 IoT Enterprise*
 • Red Hat Linux*
 • Ubuntu 20.04 LTS*

 

Na® SKU zainstalowano wstępnie system Windows® 10 Pro (wersja 20H1 2004):

 • Minikopuer Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv7
 • Minikopuer Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv5
Rodziny

Sku
Kliknij, aby znaleźć pliki do pobrania

Obsługiwane systemy operacyjneNotatki

NUC10i7FN
NUC10i5FN
NUC10i3FN

NUC10i7FNHAA, NUC10i7FNHJA, NUC10i7FNKPA, NUC10i7FNHC
NUC10i7FNKP, NUC10i7FNH, NUC10i7FNHN,NUC10i7FNK, NUC10i7FNKN
 

NUC10i5FNHCA,NUC10i5FNHJA, NUC10i5FNKPA, NUC10i5FNHJ, NUC10i5FNKP
NUC10i5FNHF, NUC10i5FNH, NUC10i5FNHN, NUC10i5FNK, NUC10i5FNKN

NUC10i3FNHFA, NUC10i3FNHJA, NUC10i3FNHF, NUC10i3FNH, NUC10i3FNHN,
NUC10i3FNK, NUC10i3FNKN

Windows® 10 (wersja 64-bitowa*

Na® SKU zainstalowano wstępnie system Windows® 10 Home:

 • NUC10i7FNHAA
 • NUC10i7FNHJA
 • NUC10i7FNKPA
 • NUC10i5FNHCA
 • NUC10i5FNHJA
 • NUC10i5FNKPA
 • NUC10i3FNHFA
 • NUC10i3FNHJA
RodzinySku
Kliknij, aby znaleźć pliki do pobrania
Obsługiwane systemy operacyjne
NUC9xQNNUC9VXQNX
NUC9V7QNX
NUC9i9QNX
NUC9i7QNX
NUC9i5QNX
 • Windows® 10 (wersja 64-bitowa)
 • Windows® Server 2019

Obsługa serwerowych systemach operacyjnych jest ograniczona:

 • Bluetooth, sieć bezprzewodowa, Thunderbolt™ RAID i inne urządzenia nie są obsługiwane w serwerowych systemach operacyjnych.

Rodziny

Sku
Kliknij, aby znaleźć pliki do pobrania
Obsługiwane systemy operacyjneNotatki

NUC8v7PN
NUC8v5PN
NUC8i3PN

NUC8v7PNH, NUC8v7PNK, NUC8v7PNB

NUC8v5PNH, NUC8v5PNK, NUC8v5PNB

NUC8i3PNH, NUC8i3PNK, NUC8i3PNB

 • Windows® 10 (wersja 64-bitowa)
 • Windows® 10 IoT Enterprise*
 • Ubuntu 18.04 LTS*
 

NUC8i7IN
NUC8i5IN

NUC8i7INHJA, NUC8i7IN PROCESORA, NUC8i7INHX, NUC8i7INHZ
NUC8i7IN LUTER

NUC8i5INHJA, NUC8i5INŃSKA , NUC8i5INHX, NUC8i5IN LUTER

Windows® 10 (wersja 64-bitowa)

Na® SKU zainstalowano wstępnie system Windows® 10 Home:

 • NUC8i7INHJA
 • NUC8i7INFCA
 • NUC8i5INHJA
 • NUC8i5IN TEŻ

NUC8i7HN
NUC8i7HV


NUC8i7HVK, NUC8i7HVKVA, NUC8i7HVKVAW

NUC8i7HNKQC, NUC8i7HNK

 • Windows® 10 (wersja 64-bitowa)
 • Windows® Server 2016

System Windows® 10 Home zainstalowano wstępnie na:

 • NUC8i7HVKVA
 • NUC8i7HVKVAW
 • NUC8i7HNKQC

Obsługa serwerowych systemach operacyjnych jest ograniczona:

 • Bluetooth, szeregowe układy we/wy, podczerwień, kontroler złącza USB typu C z funkcją Power Delivery Thunderbolt™ nie są obsługiwane w serwerowych systemach operacyjnych.
 • Należy korzystać z systemu Windows® 10 wersji 1709 (RS3) lub wyższej, by karta graficzna Radeon* działała prawidłowo.

NUC8i7BE
NUC8i5BE
NUC8i3BE

NUC8i7BEH, NUC8i7BEK, NUC8i7BEKQA, NUC8i7BEHGA

NUC8i5BEH, NUC8i5BEK, NUC8i5BEKPA, NUC8i5BEHFA

NUC8i3BEH, NUC8i3BEK, NUC8i3BEHFA

Windows 10 (wersja 64-bitowa)

System Windows® 10 Home zainstalowano wstępnie na:

 • NUC8i7BEKQA
 • NUC8i7BEHGA
 • NUC8i5BEKPA
 • NUC8i5BEHFA
 • NUC8i3BEHFA
NUC7i7DNNUC7i7DNKE, NUC7i7DNHE, NUC7i7DNBE 
NUC8i3CYNUC8i3CYSM, NUC8i3CYSNWindows® 10 Home, wersja 64-bitowa (wstępnie zainstalowana) 
RodzinySku
Kliknij, aby znaleźć pliki do pobrania
Obsługiwane systemy operacyjneNotatki


NUC7i5DN
NUC7i3DN

NUC7i5DNKE, NUC7i5DNHE, NUC7i5DNBE, NUC7i5DNKPC
NUC7i5DNKPU

NUC7i3DNKE, NUC7i3DNHE, NUC7i3DNBE, NUC7i3DNKTC
NUC7i3DNHNC

Na® SKU zainstalowano wstępnie system Windows® 10 Home:

 • NUC7i5DNKPC
 • NUC7i5DNKPU
 • NUC7i3DNKTC
 • NUC7i3DNHNC
NUC7i7BN
NUC7i5BN
NUC7i3BN

NUC7i7BNH, NUC7i7BNHX1, NUC7i7BNHXG, NUC7i7BNKQ

NUC7i5BNK, NUC7i5BNH, NUC7i5BNHX1, NUC7i5BNHXF
NUC7i5BNKP

NUC7i3BNK, NUC7i3BNH, NUC7i3BNHX1, NUC7i3BNHXF

Windows® 10 (wersja 64-bitowa)
 • Opcja rozruchu z UEFI jest wymagana do instalacji systemu Windows 10. Jest ona domyślnie ustawiona w konfiguracji systemu BIOS. Korzystanie ze starszych wyników rozruchu skutkuje wieloma błędami w Menedżerze urządzeń.
 • Thunderbolt™ jest obsługiwana wyłącznie w wersjach dla i5 i i7.
 • System Windows® 10 Home zainstalowano na:
  • NUC7i7BNHXG
  • NUC7i7BNKQ
  • NUC7i5BNHXF
  • NUC7i5BNKP
  • NUC7i3BNHXF
RodzinySku
Kliknij, aby znaleźć pliki do pobrania
Obsługiwane systemy operacyjneNotatki
NUC6i7KYNUC6i7KYK
 • Windows 10 (wersja 64-bitowa)
 • Windows 8.1 64-bitowa*
 • Windows 7 (wersja 64-bitowa*
 • Windows Server 2012 R2* (wersja 64-bitowa)

Sterowniki® Intel dla starszych systemów operacyjnych (Windows 7, Windows 8*/8.1*), które firma Microsoft wycofała z przestrzegania programu lub które nie są w pełni dostępne w zakresie:

 • Funkcje, funkcje, debugowanie
 • Trwałość dzięki niedawno opublikowanym produktom Intel® NUC
 • Firma Intel nie zapewnia już aktualizacji ich sterowników.
Jeśli instalujesz system Windows 7, zobacz Instalacja systemu Windows 7 na komputerach z USB 3.0 aby uzyskać informacje o instalacji.

Obsługa serwerowych systemach operacyjnych jest ograniczona:

 • Bluetooth, sieć bezprzewodowa, Thunderbolt™ RAID i inne urządzenia nie są obsługiwane w serwerowych systemach operacyjnych.
NUC6i5SY
NUC6i3SY
NUC6i5SYK
NUC6i5SYH
NUC6i3SYK
NUC6i3SYH
 • Windows 10 (wersja 64-bitowa)
 • Windows 8.1 (64-bitowy)
 • Windows 7 (wersja 64-bitowa)

Sterowniki® intel dla starszych systemów operacyjnych (Windows 7, Windows 8*/8.1*), które firma Microsoft wycofała z przestrzegania programu lub które nie są w pełni dostępne w zakresie:

 • Funkcje, funkcje, debugowanie
 • Trwałość dzięki niedawno opublikowanym produktom Intel® NUC
 • Firma Intel nie zapewnia już aktualizacji ich sterowników.
Obsługa systemu Windows 7 jest ograniczona:
 • Niektóre podsystemy nie posiadają sterowników dla systemu Windows 7.
 • Kiedy system Windows 7 jest wybrany w konfiguracji systemu BIOS karta SD jest wyłączona.
 • W celu uzyskać informacje na temat instalacji systemu operacyjnego zapoznaj się z tematem "Instalacja systemu Windows 7 na komputerach z USB 3.0".
RodzinySku
Kliknij, aby znaleźć pliki do pobrania
Obsługiwane systemy operacyjneNotatki
NUC5i7RY
NUC5i5RY
NUC5i3RY
NUC5i7RYH
NUC5i5RYH
NUC5i5RYHS
NUC5i5RYK
NUC5i3RYH
NUC5i3RYK
NUC5i3RYHS
NUC5i3RYHSN
 • Windows 10® (wersja 32-bitowa* i 64-bitowa)
 • Windows 8.1 32-bitowa i 64-bitowa
 • Windows 7 (wersja 32-bitowa* i 64-bitowa)

Sterowniki® intel dla starszych systemów operacyjnych (Windows 7, Windows 8*/8.1*), które firma Microsoft wycofała z przestrzegania programu lub które nie są w pełni dostępne w zakresie:

 • Funkcje, funkcje, debugowanie
 • Trwałość dzięki niedawno opublikowanym produktom Intel® NUC
 • Firma Intel nie zapewnia już aktualizacji ich sterowników.
NUC5i5MYNUC5i5MYHE
NUC5i5MYBE
 • Windows 10® (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
 • Windows 8.1* (bit 32-bitowy i 64-bitowy)
 • Windows 7* (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
 • Branża wbudowanych systemów Windows 8.1*
 • Standard windows embedded 7*
 • Windows Server 2012 R2* (wersja 64-bitowa)
 • Windows Server 2008 R2* (wersja 64-bitowa)

Sterowniki® intel dla starszych systemów operacyjnych (Windows 7, Windows 8*/8.1*), które firma Microsoft wycofała z przestrzegania programu lub które nie są w pełni dostępne w zakresie:

 • Funkcje, funkcje, debugowanie
 • Trwałość dzięki niedawno opublikowanym produktom Intel® NUC
 • Firma Intel nie zapewnia już aktualizacji ich sterowników.

Obsługa 32-bitowego systemu operacyjnego jest ograniczona:

 • Karta graficzna: brak sterowników dla 32-bitowego systemu Windows 10.
 • Szeregowe sterowniki we/wy: brak Windows 8.1 systemu Windows 10 32-bitowego.
 • Funkcja Smart Connect: brak Windows 8.1 32-bitowych sterowników dla systemu Windows 10.
Obsługa serwerowych systemach operacyjnych jest ograniczona:
 • Karta graficzna, moduł Trusted Platform Module, Intel® Rapid Storage Technology, Intel® Rapid Start Technology i Intel® Smart Connect Technology nie są obsługiwane w serwerowych systemach operacyjnych.
NUC5i3MY
NUC5i3MYHE
NUC5i3MYBE
 • Windows 10® (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
 • Windows 8.1* (bit 32-bitowy i 64-bitowy)
 • Windows 7* (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
 • Branża wbudowanych systemów Windows 8.1*
 • Standard windows embedded 7*

Sterowniki® intel dla starszych systemów operacyjnych (Windows 7, Windows 8*/8.1*), które firma Microsoft wycofała z przestrzegania programu lub które nie są w pełni dostępne w zakresie:

 • Funkcje, funkcje, debugowanie
 • Trwałość dzięki niedawno opublikowanym produktom Intel® NUC
 • Firma Intel nie zapewnia już aktualizacji ich sterowników.

Obsługa 32-bitowego systemu operacyjnego jest ograniczona:

 • Karta graficzna: brak sterowników dla 32-bitowego systemu Windows 10.
 • Szeregowe sterowniki we/wy: brak Windows 8.1 systemu Windows 10 32-bitowego.
 • Funkcja Smart Connect: brak Windows 8.1 32-bitowych sterowników dla systemu Windows 10.
RodzinySku
Kliknij, aby znaleźć pliki do pobrania
Obsługiwane systemy operacyjneNotatki
NUC7PJYBNUC7PJYH
NUC7PJYHN
NUC7PJYB
NUC7PJYBN
 • Opcja rozruchu z UEFI jest wymagana do instalacji systemu Windows 10. Jest ona domyślnie ustawiona w konfiguracji systemu BIOS. Korzystanie ze starszych wyników rozruchu skutkuje wieloma błędami w Menedżerze urządzeń.
NUC5PPYNUC5PPYH
 • Windows 10 (wersja 64-bitowa)
 • Windows 8.1 (64-bitowy)
 • Windows 7 (wersja 64-bitowa)

Sterowniki® intel dla starszych systemów operacyjnych (Windows 7, Windows 8*/8.1*), które firma Microsoft wycofała z przestrzegania programu lub które nie są w pełni dostępne w zakresie:

 • Funkcje, funkcje, debugowanie
 • Trwałość dzięki niedawno opublikowanym produktom Intel® NUC
 • Firma Intel nie zapewnia już aktualizacji ich sterowników.
Obsługa systemu Windows 7 jest ograniczona:
 • Niektóre podsystemy nie posiadają sterowników dla systemu Windows 7.
 • Kiedy system Windows 7 jest wybrany w konfiguracji systemu BIOS karta SD jest wyłączona.
 • W celu uzyskać informacje na temat instalacji systemu operacyjnego zapoznaj się z tematem "Instalacja systemu Windows 7 na komputerach z USB 3.0".
NUC5PGYNUC5PGYHWindows® 10 Home, wersja 64-bitowa (wstępnie zainstalowana) 
RodzinySku
Kliknij, aby znaleźć pliki do pobrania
Obsługiwane systemy operacyjneNotatki
NUC8CCH

NUC8CCHKR
NUC8CCHKRN
NUC8CCHB
NUC8CCHBN

 • Windows® 10 (wersja 64-bitowa)
 • Windows® 10 IoT Enterprise (wersja 64-bitowa)
 • Ubuntu 18.04 LTS
 
NUC7CJYNUC7CJYH
NUC7CJYHN
NUC7CJYSAL
NUC7CJYSAMN
 • Opcja rozruchu z UEFI jest wymagana do instalacji systemu Windows 10. Jest ona domyślnie ustawiona w konfiguracji systemu BIOS. Korzystanie ze starszych wyników rozruchu skutkuje wieloma błędami w Menedżerze urządzeń.
NUC6CAYNUC6CAYS
NUC6CAYH
 
DN2820FYDN2820FYKH
 • Windows® 10 (wersja 64-bitowa)
 • Windows 8.1* (bit 32-bitowy i 64-bitowy)
 • Windows 8* (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
 • Windows 7* (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
 • Sterowniki® intel dla starszych systemów operacyjnych (Windows 7, Windows 8*/8.1*), które firma Microsoft wycofała z przestrzegania programu lub które nie są w pełni dostępne w zakresie:

Sterowniki® intel dla starszych systemów operacyjnych (Windows 7, Windows 8*/8.1*), które firma Microsoft wycofała z przestrzegania programu lub które nie są w pełni dostępne w zakresie:

 • Funkcje, funkcje, debugowanie
 • Trwałość dzięki niedawno opublikowanym produktom Intel® NUC
 • Firma Intel nie zapewnia już aktualizacji ich sterowników.
RodzinySku
Kliknij, aby znaleźć pliki do pobrania
Obsługiwane systemy operacyjneNotatki
DE3815TYDE3815TYKHE
DE3815TYBE
 • Windows 10 (wyłącznie wersja 64-bitowa)
 • Windows 10® IoT Enterprise (wyłącznie wersja 64-bitowa)
 • Windows 8.1* (32-bitowy i 64-bitowy)
 • Windows 8* (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
 • Windows 7* (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
 • Standard Windows Embedded 8*
 • Branża wbudowanych systemów Windows 8.1*
 • Standard windows embedded 7*

Sterowniki® intel dla starszych systemów operacyjnych (Windows 7, Windows 8*/8.1*), które firma Microsoft wycofała z przestrzegania programu lub które nie są w pełni dostępne w zakresie:

 • Funkcje, funkcje, debugowanie
 • Trwałość dzięki niedawno opublikowanym produktom Intel® NUC
 • Firma Intel nie zapewnia już aktualizacji ich sterowników.

Przed instalacją sterowników kontrolera we/wy procesora Intel® zaktualizuj ten model komputera Intel NUC do systemu BIOS w wersji 0030 lub nowszej. Aktualizacja ta eliminuje wszelkie błędy, które mogą wyświetlać się w Menedżerze urządzeń na urządzeniach kontrolera we/wy.

Zobacz Problemy z instalacją systemu Windows 8* i Windows 8.1* w celu ograniczenia tych systemów operacyjnych.

Tthe Wbudowana pamięć masowa eMMC mogą być wykorzystywane w małych systemach operacyjnych wykorzystywanych zazwyczaj w cienkich klientach i lekkich, wbudowanych aplikacjach. Przed próbą zainstalowania systemu operacyjnego na tym urządzeniu należy sprawdzić minimalne wymagania swojego systemu operacyjnego.
RodzinyZestawy® NUC, płyty i mini komputery do pobraniaSystemy operacyjneNotatki
D54250WY
D34010WY
D54250WYK
D54250WYKH

D54250WYB
D34010WYK
D34010WYKH

D34010WYB
 • Windows® 10 (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
 • Windows 8.1* (bit 32-bitowy i 64-bitowy)
 • Windows 8* (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
 • Windows 7* (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)

Sterowniki® intel dla starszych systemów operacyjnych (Windows 7, Windows 8*/8.1*), które firma Microsoft wycofała z przestrzegania programu lub które nie są w pełni dostępne w zakresie:

 • Funkcje, funkcje, debugowanie
 • Trwałość dzięki niedawno opublikowanym produktom Intel® NUC
 • Firma Intel nie zapewnia już aktualizacji ich sterowników.

Obsługa 32-bitowego systemu operacyjnego jest ograniczona:

 • Karta graficzna: brak sterowników dla 32-bitowego systemu Windows 10.
DC53427HY
D53427RK
DC53427HYE
D53427RKE
 • Windows 8.1* (bit 32-bitowy i 64-bitowy)
 • Windows 8* (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
 • Windows 7* (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
 • Windows Server 2012 R2* (wersja 64-bitowa)
 • Windows Server 2008 R2* (wersja 64-bitowa)

Sterowniki® intel dla starszych systemów operacyjnych (Windows 7, Windows 8*/8.1*), które firma Microsoft wycofała z przestrzegania programu lub które nie są w pełni dostępne w zakresie:

 • Funkcje, funkcje, debugowanie
 • Trwałość dzięki niedawno opublikowanym produktom Intel® NUC
 • Firma Intel nie zapewnia już aktualizacji ich sterowników.
Obsługa serwerowych systemach operacyjnych jest ograniczona:
 • Karta graficzna, moduł Trusted Platform Module, Intel Rapid Storage Technology, Intel Rapid Start Technology i Intel Smart Connect Technology nie są obsługiwane w serwerowych systemach operacyjnych.

DCCP847DY
DCP847SK

DC3217IY
D33217GK

DC3217BY
D33217CK

DCCP847DYE
DCP847SKE

DC3217IYE
D33217GKE

DC3217BY
D33217CK

 • Windows 8.1* (bit 32-bitowy i 64-bitowy)
 • Windows 8* (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
 • Windows 7* (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
 • Windows XP Home Edition*
 • Windows XP Media Center Edition*
 • Windows XP Professional*
 • Windows XP Professional x64 Edition*

Sterowniki® intel dla starszych systemów operacyjnych (Windows 7, Windows 8*/8.1*), które firma Microsoft wycofała z przestrzegania programu lub które nie są w pełni dostępne w zakresie:

 • Funkcje, funkcje, debugowanie
 • Trwałość dzięki niedawno opublikowanym produktom Intel® NUC
 • Firma Intel nie zapewnia już aktualizacji ich sterowników.
Podobne tematy
Instalacja systemu operacyjnego na urządzeniach Intel NUC
Rozwiązywanie problemów dotyczących systemu operacyjnego
Zgodność systemu Microsoft Windows® 10 S
Obsługa systemu Linux* na komputerach Intel® NUC