Systemy operacyjne obsługiwane przez produkty Intel® NUC

Dokumentacja

Kompatybilność

000005628

18-08-2022

 

Uwaga

Intel® Product Compatibility Tool wyświetla wersje systemów operacyjnych innych niż Windows, które użytkownicy komputerów Intel NUC zgłosili jako kompatybilne. Firma Intel nie zweryfikowała tych systemów operacyjnych. Zalecamy korzystanie z najnowszego jądra.

Jeśli potrzebujesz pomocy z systemem Linux* na komputerze Intel NUC, sprawdź naszą pomoc techniczną dla systemu Linux* na komputerach Intel® NUC lub stronę internetową dystrybutora, a także fora, aby uzyskać równorzędną pomoc.

 

 
RodzinySku
Kliknij, aby znaleźć pliki do pobrania
Obsługiwane systemy operacyjneNotatki

NUC12DCM[x]
NUC12EDB[x]

NUC12DCMv9
NUC12DCMv7
NUC12DCMi9
NUC12DCMi7
 • Windows* 11 (wersja 64-bitowa)
 
NUC12WS[x]v7
NUC12WS[x]i7

NUC12WS[x]v5
NUC12WS[x]i5

NUC12WS[x]i3

Minikomputer NUC12WSHi7, minikomputer NUC12WSKi7, NUC12WSHv70Z,
NUC12WSHv70L, NUC12WSHv7, NUC12WSKv70Z, NUC12WSKv7,
NUC12WSBv7, NUC12WSHi70Z, NUC12WSHi7, NUC12WSKi70Z,
NUC12WSKi7, NUC12WSBi70Z, NUC12WSBi7

Minikomputer NUC12WSHi5, minikomputer NUC12WSKi5, NUC12WSHv50Z,
NUC12WSHv50L, NUC12WSHv5, NUC12WSKv50Z,
NUC12WSKv5, NUC12WSBv5, NUC12WSHi50Z, NUC12WSHi5,
NUC12WSKi50Z, NUC12WSKi5, NUC12WSBi50Z, NUC12WSBi5

Minikomputer NUC12WSHi3, minikomputer NUC12WSKi3, NUC12WSHi30Z,
NUC12WSHi30L, NUC12WSHi3, NUC12WSKi30Z,
NUC12WSKi3, NUC12WSBi30Z, NUC12WSBi3

 • Windows* 11 (wersja 64-bitowa)
 • Windows®* 10 (wersja 64-bitowa)
 • Windows® 10 IoT Enterprise*
 • Red Hat Linux*
 • Ubuntu 20.04 LTS*

System Windows 11 Pro jest wstępnie zainstalowany na następujących kodach produktów:

 • Minikomputer Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKi7
 • Minikomputer Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKi5
 • Minikomputer Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKi3

 

System Windows 11 Home jest wstępnie zainstalowany na następujących kodach produktów:

 • Minikomputer Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHi7
 • Minikomputer Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHi5
 • Minikomputer Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHi3
Rodziny

Sku
Kliknij, aby znaleźć pliki do pobrania

Obsługiwane systemy operacyjneNotatki
NUC11BTMi[x]
NUC11DBBi[x]
NUC11BTMi7, NUC11BTMi9
NUC11DBBi7, NUC11DBBi9

Windows* 11 (wersja 64-bitowa)
Windows®* 10 (wersja 64-bitowa)

 

NUC11PAQ[x]
NUC11PAH[x]
NUC11PAK[x]
NUC11PAH[x]Z

NUC11PAQi70QA, NUC11PAHi7, NUC11PAKi7

NUC11PAQi50WA, NUC11PAHi5, NUC11PAKi5

NUC11PAHi3, NUC11PAKi3

NUC11PAHi70Z, NUC11PAHi50Z, NUC11PAHi30Z

Windows* 11 (wersja 64-bitowa)
Windows®* 10 (wersja 64-bitowa)

System Windows® 10 Home (wersja 20H1 2004) jest wstępnie zainstalowany na następujących kodach produktów:

 • NUC11PAQi70QA
 • NUC11PAQi50WA

NUC11PHKi7C
NUC11PHKi7CAA

NUC11PHKi7CAA,
NUC11PHKi7C

Windows* 11 (wersja 64-bitowa)
Windows®* 10 (wersja 64-bitowa)

System Windows® 10 Home (wersja 20H1 2004) jest wstępnie zainstalowany na następujących kodach produktów:

 • NUC11PHKi7CAA
NUC11TN[x]v7
NUC11TN[x]i7

NUC11TN[x]v5
NUC11TN[x]i5

NUC11TN[x]i3
Minikomputer NUC11TNKv7, NUC11TNHv70L, NUC11TNHv7,
NUC11TNKv7, NUC11TNHi70Q, NUC11TNHi70L,
NUC11TNHi7, NUC11TNKi7, NUC11TNBv7, NUC11TNBi7 

Minikomputer NUC11TNKv5, NUC11TNHv50L, NUC11TNHv5,
NUC11TNKv5, NUC11TNHi50W, NUC11TNHi50L,
NUC11TNHi5, NUC11TNKi5, NUC11TNBv5, NUC11TNBi5

NUC11TNHi30P, NUC11TNHi30L, NUC11TNHi3,
NUC11TNKi3, NUC11TNBi3
 • Windows* 11 (wersja 64-bitowa)
 • Windows®* 10 (wersja 64-bitowa)
 • Windows® 10 IoT Enterprise*
 • Red Hat Linux*
 • Ubuntu 20.04 LTS*

 

System Windows® 10 Pro (wersja 20H1 2004) jest wstępnie zainstalowany na następujących kodach produktów:

 • Minikomputer Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv7
 • Minikomputer Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv5
Rodziny

Sku
Kliknij, aby znaleźć pliki do pobrania

Obsługiwane systemy operacyjneNotatki

NUC10i7FN
NUC10i5FN
NUC10i3FN

NUC10i7FNHAA, NUC10i7FNHJA, NUC10i7FNKPA, NUC10i7FNHC
NUC10i7FNKP, NUC10i7FNH, NUC10i7FNHN, NUC10i7FNK, NUC10i7FNKN
 

NUC10i5FNHCA, NUC10i5FNHJA, NUC10i5FNKPA, NUC10i5FNHJ, NUC10i5FNKP
NUC10i5FNHF, NUC10i5FNH, NUC10i5FNHN, NUC10i5FNK, NUC10i5FNKN

NUC10i3FNHFA, NUC10i3FNHJA, NUC10i3FNHF, NUC10i3FNH, NUC10i3FNHN,
NUC10i3FNK, NUC10i3FNKN

Windows* 11 (wersja 64-bitowa)
Windows®* 10 (wersja 64-bitowa)

System Windows® 10 Home jest wstępnie zainstalowany na następujących kodach produktów:

 • NUC10i7FNHAA
 • NUC10i7FNHJA
 • NUC10i7FNKPA
 • NUC10i5FNHCA
 • NUC10i5FNHJA
 • NUC10i5FNKPA
 • NUC10i3FNHFA
 • NUC10i3FNHJA
RodzinySku
Kliknij, aby znaleźć pliki do pobrania
Obsługiwane systemy operacyjne
NUC9xQNNUC9VXQNX
NUC9V7QNX
NUC9i9QNX
NUC9i7QNX
NUC9i5QNX
 • Windows* 11 (wersja 64-bitowa)
 • Windows® 10 (wersja 64-bitowa)
 • Windows® Server 2019

Obsługa serwerowych systemów operacyjnych jest ograniczona:

 • Bluetooth, technologia Wireless, RAID i Thunderbolt™ nie są obsługiwane w serwerowych systemach operacyjnych.

Rodziny

Sku
Kliknij, aby znaleźć pliki do pobrania
Obsługiwane systemy operacyjneNotatki

NUC8v7PN
NUC8v5PN
NUC8i3PN

NUC8v7PNH,NUC8v7PNK,NUC8v7PNB

NUC8v5PNH,NUC8v5PNK,NUC8v5PNB

NUC8i3PNH, NUC8i3PNK, NUC8i3PNB

 • Windows* 11 (wersja 64-bitowa)
 • Windows® 10 (wersja 64-bitowa)
 • Windows® 10 IoT Enterprise*
 • Ubuntu 18.04 LTS*
 

NUC8i7IN
NUC8i5IN

NUC8i7INHJA, NUC8i7INHPA, NUC8i7INHX, NUC8i7INHZ
NUC8i7INHP

NUC8i5INHJA, NUC8i5INHPA, NUC8i5INHX, NUC8i5INHP

Windows® 10 (wersja 64-bitowa)

System Windows® 10 Home jest wstępnie zainstalowany na następujących kodach produktów:

 • NUC8i7INHJA
 • NUC8i7INHPA
 • NUC8i5INHJA
 • NUC8i5INHPA

NUC8i7HN
NUC8i7HV


NUC8i7HVK, NUC8i7HVKVA, NUC8i7HVKVAW

NUC8i7HNKQC, NUC8i7HNK

 • Windows* 11 (wersja 64-bitowa)
 • Windows® 10 (wersja 64-bitowa)
 • Windows® Server 2016

System Windows® 10 Home zainstalowano wstępnie na:

 • NUC8i7HVKVA
 • NUC8i7HVKVAW
 • NUC8i7HNKQC

Obsługa serwerowych systemów operacyjnych jest ograniczona:

 • Bluetooth, szeregowe wejścia/wyjścia, podczerwień, kontroler dostarczania zasilania typu C oraz Thunderbolt™ nie są obsługiwane w serwerowych systemach operacyjnych.
 • Aby karta graficzna Radeon* działała prawidłowo, musisz korzystać z systemu Windows® 10 wersji 1709 (RS3) lub wyższej.

NUC8i7BE
NUC8i5BE
NUC8i3BE

NUC8i7BEH, NUC8i7BEK, NUC8i7BEKQA, NUC8i7BEHGA

NUC8i5BEH, NUC8i5BEK, NUC8i5BEKPA, NUC8i5BEHFA

NUC8i3BEH, NUC8i3BEK, NUC8i3BEHFA

Windows* 11 (wersja 64-bitowa)
Windows 10 (wersja 64-bitowa)

System Windows® 10 Home zainstalowano wstępnie na:

 • NUC8i7BEKQA
 • NUC8i7BEHGA
 • NUC8i5BEKPA
 • NUC8i5BEHFA
 • NUC8i3BEHFA
NUC7i7DNNUC7i7DNKE, NUC7i7DNHE, NUC7i7DNBE
 • Windows* 11 (wersja 64-bitowa)
 • Windows® 10 (wersja 64-bitowa)
 • Windows 10® IoT Enterprise
 • Certyfikowany przez Canonical na systemie Ubuntu 16.04 LTS.
 
NUC8i3CYNUC8i3CYSM, NUC8i3CYSNWindows® 10 Home ( wersja 64-bitowa) (wstępnie zainstalowana) 
RodzinySku
Kliknij, aby znaleźć pliki do pobrania
Obsługiwane systemy operacyjneNotatki


NUC7i5DN
NUC7i3DN

NUC7i5DNKE, NUC7i5DNHE,NUC7i5DNBE,NUC7i5DNKPC
NUC7i5DNKPU

NUC7i3DNKE, NUC7i3DNHE, NUC7i3DNBE, NUC7i3DNKTC
NUC7i3DNHNC

 • Windows* 11 (wersja 64-bitowa)
 • Windows® 10 (wersja 64-bitowa)
 • Windows 10® IoT Enterprise
 • Certyfikowany przez Canonical na systemie Ubuntu 16.04 LTS.

System Windows® 10 Home jest wstępnie zainstalowany na następujących kodach produktów:

 • NUC7i5DNKPC
 • NUC7i5DNKPU
 • NUC7i3DNKTC
 • NUC7i3DNHNC
NUC7i7BN
NUC7i5BN
NUC7i3BN

NUC7i7BNH, NUC7i7BNHX1, NUC7i7BNHXG, NUC7i7BNKQ

NUC7i5BNK, NUC7i5BNH, NUC7i5BNHX1, NUC7i5BNHXF
NUC7i5BNKP

NUC7i3BNK, NUC7i3BNH, NUC7i3BNHX1, NUC7i3BNHXF

Windows® 10 (wersja 64-bitowa)
 • Opcja rozruchu z UEFI jest wymagana do instalacji systemu Windows 10. Jest ona domyślnie ustawiona w konfiguracji systemu BIOS. Korzystanie z opcji rozruchu starszego użytkownika skutkuje wieloma błędami w Menedżerze urządzeń.
 • Thunderbolt™ jest obsługiwany wyłącznie przez wersje i5 i i7.
 • System Windows® 10 Home zainstalowano na:
  • NUC7i7BNHXG
  • NUC7i7BNKQ
  • NUC7i5BNHXF
  • NUC7i5BNKP
  • NUC7i3BNHXF
RodzinySku
Kliknij, aby znaleźć pliki do pobrania
Obsługiwane systemy operacyjneNotatki
NUC6i7KYNUC6i7KYK
 • Windows 10 (wersja 64-bitowa)
 • Windows 8.1, wersja 64-bitowa*
 • Windows 7, wersja 64-bitowa*
 • Windows Server 2012 R2* (wersja 64-bitowa)

Sterowniki firmy Intel® dla starszych systemów operacyjnych (Windows 7, Windows 8*/8.1*), które firma Microsoft wycofała z produkcji lub które nie są w pełni obsługiwane, są uwzględniane w stanie obecnym w odniesieniu do:

 • Funkcje, funkcja, debugowanie
 • Przydatność w zastosowaniach z niedawno opublikowanym produktami Intel® NUC
 • Firma Intel nie dostarcza już dla nich zaktualizowanych sterowników.
Jeśli instalujesz system Windows 7, zobacz Instalacja systemu Windows 7 na komputerach z USB 3.0 w celu uzyskania informacji o instalacji.

Obsługa serwerowych systemów operacyjnych jest ograniczona:

 • Bluetooth, technologia Wireless, RAID i Thunderbolt™ nie są obsługiwane w serwerowych systemach operacyjnych.
NUC6i5SY
NUC6i3SY
NUC6i5SYK
NUC6i5SYH
NUC6i3SYK
NUC6i3SYH
 • Windows 10 (wersja 64-bitowa)
 • Windows 8.1, wersja 64-bitowa
 • Windows 7 (wersja 64-bitowa)

Sterowniki firmy Intel® dla starszych systemów operacyjnych (Windows 7, Windows 8*/8.1*), które firma Microsoft wycofała z produkcji lub które nie są w pełni obsługiwane, są uwzględniane w stanie obecnym w odniesieniu do:

 • Funkcje, funkcja, debugowanie
 • Przydatność w zastosowaniach z niedawno opublikowanym produktami Intel® NUC
 • Firma Intel nie dostarcza już dla nich zaktualizowanych sterowników.
Obsługa systemu Windows 7 jest ograniczona:
RodzinySku
Kliknij, aby znaleźć pliki do pobrania
Obsługiwane systemy operacyjneNotatki
NUC5i7RY
NUC5i5RY
NUC5i3RY
NUC5i7RYH
NUC5i5RYH
NUC5i5RYHS
NUC5i5RYK
NUC5i3RYH
NUC5i3RYK
NUC5i3RYHS
NUC5i3RYHSN
 • Windows 10® (wersja 32-bitowa* i 64-bitowa)
 • Windows 8.1, wersja 32-bitowa* i 64-bitowa
 • Windows 7 (wersja 32-bitowa* i 64-bitowa)

Sterowniki firmy Intel® dla starszych systemów operacyjnych (Windows 7, Windows 8*/8.1*), które firma Microsoft wycofała z produkcji lub które nie są w pełni obsługiwane, są uwzględniane w stanie obecnym w odniesieniu do:

 • Funkcje, funkcja, debugowanie
 • Przydatność w zastosowaniach z niedawno opublikowanym produktami Intel® NUC
 • Firma Intel nie dostarcza już dla nich zaktualizowanych sterowników.
NUC5i5MYNUC5i5MYHE
NUC5i5MYBE
 • Windows 10® (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
 • Windows 8.1*, wersja 32-bitowa i 64-bitowa
 • Windows 7* (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
 • Windows* Embedded 8.1 Industry*
 • Windows* Embedded Standard 7
 • Windows Server 2012 R2* (wersja 64-bitowa)
 • Windows Server 2008 R2* (wersja 64-bitowa)

Sterowniki firmy Intel® dla starszych systemów operacyjnych (Windows 7, Windows 8*/8.1*), które firma Microsoft wycofała z produkcji lub które nie są w pełni obsługiwane, są uwzględniane w stanie obecnym w odniesieniu do:

 • Funkcje, funkcja, debugowanie
 • Przydatność w zastosowaniach z niedawno opublikowanym produktami Intel® NUC
 • Firma Intel nie dostarcza już dla nich zaktualizowanych sterowników.

Obsługa 32-bitowego systemu operacyjnego jest ograniczona:

 • Grafika: brak sterowników dla 32-bitowego systemu Windows 10.
 • Szeregowy układ wejścia/wyjścia: brak sterowników dla 32-bitowego systemu Windows 10 lub Windows 8.1.
 • Funkcja Smart Connect: brak sterowników dla 32-bitowego systemu Windows 8.1 lub Windows 10.
Obsługa serwerowych systemów operacyjnych jest ograniczona:
 • Karta graficzna, moduł Trusted Platform Module, Technologia pamięci Intel® Rapid, Intel® Rapid Start Technology i Intel® Smart Connect Technology nie są obsługiwane w serwerowych systemach operacyjnych.
NUC5i3MY
NUC5i3MYHE
NUC5i3MYBE
 • Windows 10® (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
 • Windows 8.1*, wersja 32-bitowa i 64-bitowa
 • Windows 7* (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
 • Windows* Embedded 8.1 Industry*
 • Windows* Embedded Standard 7

Sterowniki firmy Intel® dla starszych systemów operacyjnych (Windows 7, Windows 8*/8.1*), które firma Microsoft wycofała z produkcji lub które nie są w pełni obsługiwane, są uwzględniane w stanie obecnym w odniesieniu do:

 • Funkcje, funkcja, debugowanie
 • Przydatność w zastosowaniach z niedawno opublikowanym produktami Intel® NUC
 • Firma Intel nie dostarcza już dla nich zaktualizowanych sterowników.

Obsługa 32-bitowego systemu operacyjnego jest ograniczona:

 • Grafika: brak sterowników dla 32-bitowego systemu Windows 10.
 • Szeregowy układ wejścia/wyjścia: brak sterowników dla 32-bitowego systemu Windows 10 lub Windows 8.1.
 • Funkcja Smart Connect: brak sterowników dla 32-bitowego systemu Windows 8.1 lub Windows 10.
RodzinySku
Kliknij, aby znaleźć pliki do pobrania
Obsługiwane systemy operacyjneNotatki
NUC11ATNUC11ATKPE
 • Windows® 10 (wersja 64-bitowa)
 • Windows® 10 (wersja 64-bitowa)
 • Linux
 
NUC7PJYBNUC7PJYH
NUC7PJYHN
NUC7PJYB
NUC7PJYBN
 • Opcja rozruchu z UEFI jest wymagana do instalacji systemu Windows 10. Jest ona domyślnie ustawiona w konfiguracji systemu BIOS. Korzystanie z opcji rozruchu starszego użytkownika skutkuje wieloma błędami w Menedżerze urządzeń.
NUC5PPYNUC5PPYH
 • Windows 10 (wersja 64-bitowa)
 • Windows 8.1, wersja 64-bitowa
 • Windows 7 (wersja 64-bitowa)

Sterowniki firmy Intel® dla starszych systemów operacyjnych (Windows 7, Windows 8*/8.1*), które firma Microsoft wycofała z produkcji lub które nie są w pełni obsługiwane, są uwzględniane w stanie obecnym w odniesieniu do:

 • Funkcje, funkcja, debugowanie
 • Przydatność w zastosowaniach z niedawno opublikowanym produktami Intel® NUC
 • Firma Intel nie dostarcza już dla nich zaktualizowanych sterowników.
Obsługa systemu Windows 7 jest ograniczona:
NUC5PGYNUC5PGYHWindows® 10 Home ( wersja 64-bitowa) (wstępnie zainstalowana) 
RodzinySku
Kliknij, aby znaleźć pliki do pobrania
Obsługiwane systemy operacyjneNotatki
NUC11ATNUC11ATKC2 (minikomputer)
NUC11ATKC2 (zestaw)
NUC11ATKC4
NUC11ATBC4
 • Windows® 10 (wersja 64-bitowa)
 • Windows® 11 (wersja 64-bitowa)
 • Linux
 
NUC8CCH

NUC8CCHKR
NUC8CCHKRN
NUC8CCHB
NUC8CCHBN

 • Windows® 10 (wersja 64-bitowa)
 • Windows® 10 IoT Enterprise (wersja 64-bitowa)
 • Ubuntu 18.04 LTS
 
NUC7CJYNUC7CJYH
NUC7CJYHN
NUC7CJYSAL
NUC7CJYSAMN
 • Opcja rozruchu z UEFI jest wymagana do instalacji systemu Windows 10. Jest ona domyślnie ustawiona w konfiguracji systemu BIOS. Korzystanie z opcji rozruchu starszego użytkownika skutkuje wieloma błędami w Menedżerze urządzeń.
NUC6CAYNUC6CAYS
NUC6CAYH
 
DN2820FYDN2820FYKH
 • Windows® 10 (wersja 64-bitowa)
 • Windows 8.1*, wersja 32-bitowa i 64-bitowa
 • Windows 8* (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
 • Windows 7* (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
 • Sterowniki firmy Intel® dla starszych systemów operacyjnych (Windows 7, Windows 8*/8.1*), które firma Microsoft wycofała z produkcji lub które nie są w pełni obsługiwane, są uwzględniane w stanie obecnym w odniesieniu do:

Sterowniki firmy Intel® dla starszych systemów operacyjnych (Windows 7, Windows 8*/8.1*), które firma Microsoft wycofała z produkcji lub które nie są w pełni obsługiwane, są uwzględniane w stanie obecnym w odniesieniu do:

 • Funkcje, funkcja, debugowanie
 • Przydatność w zastosowaniach z niedawno opublikowanym produktami Intel® NUC
 • Firma Intel nie dostarcza już dla nich zaktualizowanych sterowników.
RodzinySku
Kliknij, aby znaleźć pliki do pobrania
Obsługiwane systemy operacyjneNotatki
DE3815TYDE3815TYKHE
DE3815TYBE
 • Windows 10 (wyłącznie wersja 64-bitowa)
 • Windows 10® IoT Enterprise (wyłącznie wersja 64-bitowa)
 • Windows 8.1*, wersja 32-bitowa i 64-bitowa (w stanie obecnym)
 • Windows 8*, wersja 32-bitowa i 64-bitowa (w stanie obecnym)
 • Windows 7* (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
 • Windows* Embedded 8 Standard*
 • Windows* Embedded 8.1 Industry*
 • Windows* Embedded Standard 7

Sterowniki firmy Intel® dla starszych systemów operacyjnych (Windows 7, Windows 8*/8.1*), które firma Microsoft wycofała z produkcji lub które nie są w pełni obsługiwane, są uwzględniane w stanie obecnym w odniesieniu do:

 • Funkcje, funkcja, debugowanie
 • Przydatność w zastosowaniach z niedawno opublikowanym produktami Intel® NUC
 • Firma Intel nie dostarcza już dla nich zaktualizowanych sterowników.

Przed instalacją sterowników kontrolera wejścia/wyjścia procesora Intel® ten model komputera Intel NUC należy zaktualizować do wersji BIOS 0030 lub nowszej . Aktualizacja ta eliminuje wszelkie błędy, które mogą wyświetlać się w Menedżerze urządzeń na urządzeniach kontrolera wejścia/wyjścia.

Zobacz Problemy z instalacją systemu Windows 8* i Windows 8.1* ograniczeniach w przypadku tych systemów operacyjnych.

Tthe Wbudowana pamięć masowa eMMC może być stosowany w przypadku małych systemów operacyjnych, zwykle używanych w cienkich klientach i lekkich, wbudowanych aplikacjach. Zanim spróbujesz zainstalować system operacyjny na tym urządzeniu, sprawdź minimalne wymagania systemu operacyjnego.
RodzinyZestawy, płyty główne i minikomputery Intel® NUC — pliki do pobraniaSystemy operacyjneNotatki
D54250WY
D34010WY
D54250WYK
D54250WYKH

D54250WYB
D34010WYK
D34010WYKH

D34010WYB
 • Windows® 10 (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
 • Windows 8.1*, wersja 32-bitowa i 64-bitowa
 • Windows 8* (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
 • Windows 7* (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)

Sterowniki firmy Intel® dla starszych systemów operacyjnych (Windows 7, Windows 8*/8.1*), które firma Microsoft wycofała z produkcji lub które nie są w pełni obsługiwane, są uwzględniane w stanie obecnym w odniesieniu do:

 • Funkcje, funkcja, debugowanie
 • Przydatność w zastosowaniach z niedawno opublikowanym produktami Intel® NUC
 • Firma Intel nie dostarcza już dla nich zaktualizowanych sterowników.

Obsługa 32-bitowego systemu operacyjnego jest ograniczona:

 • Grafika: brak sterowników dla 32-bitowego systemu Windows 10.
DC53427HY
D53427RK
DC53427HYE
D53427RKE
 • Windows 8.1*, wersja 32-bitowa i 64-bitowa
 • Windows 8* (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
 • Windows 7* (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
 • Windows Server 2012 R2* (wersja 64-bitowa)
 • Windows Server 2008 R2* (wersja 64-bitowa)

Sterowniki firmy Intel® dla starszych systemów operacyjnych (Windows 7, Windows 8*/8.1*), które firma Microsoft wycofała z produkcji lub które nie są w pełni obsługiwane, są uwzględniane w stanie obecnym w odniesieniu do:

 • Funkcje, funkcja, debugowanie
 • Przydatność w zastosowaniach z niedawno opublikowanym produktami Intel® NUC
 • Firma Intel nie dostarcza już dla nich zaktualizowanych sterowników.
Obsługa serwerowych systemów operacyjnych jest ograniczona:
 • Karta graficzna, moduł Trusted Platform Module, Technologia pamięci Intel Rapid, Intel Rapid Start Technology i Intel Smart Connect Technology nie są obsługiwane w serwerowych systemach operacyjnych.

DCCP847DY
DCP847SK

DC3217IY
D33217GK

DC3217BY
D33217CK

DCCP847DYE
DCP847SKE

DC3217IYE
D33217GKE

DC3217BY
D33217CK

 • Windows 8.1*, wersja 32-bitowa i 64-bitowa
 • Windows 8* (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
 • Windows 7* (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
 • Windows XP Home Edition*
 • Windows XP Media Center Edition*
 • Windows XP Professional*
 • Windows XP Professional x64 Edition*

Sterowniki firmy Intel® dla starszych systemów operacyjnych (Windows 7, Windows 8*/8.1*), które firma Microsoft wycofała z produkcji lub które nie są w pełni obsługiwane, są uwzględniane w stanie obecnym w odniesieniu do:

 • Funkcje, funkcja, debugowanie
 • Przydatność w zastosowaniach z niedawno opublikowanym produktami Intel® NUC
 • Firma Intel nie dostarcza już dla nich zaktualizowanych sterowników.
Powiązane tematy
Instalacja systemu operacyjnego na komputerach Intel® NUC
Rozwiązywanie problemów dotyczących systemu operacyjnego

Informacje dotyczące aktualizacji do systemu Windows 11* na moim komputerze Intel® NUC

Zgodność systemu Microsoft Windows® 10 S
Obsługa systemu Linux* na komputerach Intel® NUC