Instrukcje aktualizacji systemu BIOS w zakresie odzyskiwania dla Płyty główne Intel® do komputerów desktop

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000005630

10-02-2020

Uwaga

Wszystkie aktualizacje systemu BIOS dla Płyty główne Intel® do komputerów desktop zostały usunięte z centrum pobierania w dniu 22 listopada 2019.  Następujące instrukcje odzyskiwania systemu BIOS pozostaną dostępne w celach historycznych.

 

Uwaga
 • Zaktualizuj system BIOS na komputerze tylko wtedy, gdy w nowszej wersji systemu BIOS zostanie w ten sposób osiągnięty problem. Nie zaleca się aktualizacji systemu BIOS dla komputerów, które ich nie potrzebują. Zobacz wszystkie zmiany w systemie BIOS w informacjach o wersji uwzględnionych na stronie pobierania systemu BIOS w centrum pobierania.
 • Starsza wersja systemu BIOS w przypadku wcześniejszej wersji nie jest zalecana i może nie być obsługiwana. Wcześniejsza wersja systemu BIOS może nie zawierać pomocy technicznej dla najnowszych procesorów, poprawek usterek, krytycznych aktualizacji zabezpieczeń lub obsługi najnowszych obecnie wyprodukowanych płyt głównych.
 • Przed zainicjowaniem aktualizacji systemu BIOS Przeczytaj i dokładnie postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie. Możesz wydrukować instrukcje ułatwiające odwoływanie się.
 • Jeśli proces aktualizacji systemu BIOS zostanie przerwany, komputer może nie działać prawidłowo. Zalecamy przeprowadzenie procesu w środowisku o stałym zasilaniu energią (najlepiej w przypadku zasilacza awaryjnego).
 • Przed aktualizacją systemu BIOS na płycie głównej firmy Intel® należy ręcznie zarejestrować wszystkie zmienione ustawienia systemu BIOS (z domyślnych), aby mogły zostać przywrócone po ukończeniu aktualizacji systemu BIOS.
 • Wszystkie obrazy w tym przykładzie służą tylko do celów ilustracyjnych. Musisz wybrać prawidłowe pliki systemu BIOS dla swojej płyty głównej.
 • W przypadku gdy aktualizacja systemu BIOS jest mało prawdopodobna, może to spowodować pozostawienie w stanie niezdatnym do użytku systemu BIOS. Proces odzyskiwania wymaga otwarcia obudowy, aby przenieść zworkę konfiguracji systemu BIOS na płycie głównej.

 

Kliknij lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Odzyskiwanie z urządzeniem USB

Użyj tej metody, jeśli plik odzyskiwania (*. BIO) jest zbyt duży, aby zmieścić się na dyskietce lub płyta główna nie zawiera obsłudze stacji dyskietek.

 1. Pobierz i Zapisz plik odzyskiwania systemu BIOS w katalogu tymczasowym.

  screenshot of download

 2. Skopiuj plik odzyskiwania (*. BIO) do urządzenia USB.

 3. Podłącz urządzenie do portu USB komputera docelowego.

 4. Wyłącz komputer i Odłącz zasilacz prądu zmiennego.

 5. Otwórz obudowę i wyjmij zworkę konfiguracji systemu BIOS. Zobacz specyfikację produktów technicznych, aby uzyskać szczegółowe informacje, w tym lokalizację tego zworki.

  Jumper removed and jumper in place
  Obraz 1: Usunięto zworkę
  (Tryb odzyskiwania systemu BIOS)
  Obraz 2: Zworka w miejscu
  (Tryb normalny)
 6. Włącz komputer.

 7. Poczekaj 2 – 5 minut na zakończenie aktualizacji.

  Completed update

 8. Komputer wyłącza się po zakończeniu procesu odzyskiwania lub monituje o jego wyłączenie.

 9. Wyjmij urządzenie USB.

 10. Wymień zworkę konfiguracji systemu BIOS (obraz 2 powyżej).

 11. Zamknij obudowę.

 12. Uruchom ponownie komputer.

Odzyskiwanie z dyskietką

Użyj tej metody, jeśli plik odzyskiwania (*. BIO) jest wystarczająco mały, aby zmieścić się na dyskietce (mniejszej niż 1,44 MB), a płyta główna wyposażona w obsługę stacji dyskietek.

UwagaDyskietka nie musi być dyskiem rozruchowym; musi być on jednak sformatowany.
 1. Pobierz i Zapisz plik odzyskiwania systemu BIOS w katalogu tymczasowym.

  BIOS flash update download

 2. Skopiuj plik odzyskiwania (*. BIO) do sformatowanej dyskietki.

 3. Włóż dyskietkę do stacji dyskietek (stacji A) komputera docelowego.

 4. Wyłącz komputer i Odłącz zasilacz prądu zmiennego.

 5. Otwórz obudowę i wyjmij zworkę konfiguracji systemu BIOS. Zobacz specyfikację produktów technicznych, aby uzyskać szczegółowe informacje, w tym lokalizację tego zworki.

  Jumper removed and jumper in place
  Obraz 1: Usunięto zworkę
  (Tryb odzyskiwania systemu BIOS)
  Obraz 2: Zworka w miejscu
  (Tryb normalny)
 6. Włącz komputer.

 7. Poczekaj 2 – 5 minut na zakończenie aktualizacji. Gdy świeci się dioda LED dysku, komputer kopiuje kod odzyskiwania na urządzenie FLASH.

  Completed update

 8. Komputer wyłącza się po zakończeniu procesu odzyskiwania lub monituje o jego wyłączenie.

 9. Wyjmij dyskietkę ze stacji dysków A.

 10. Wymień zworkę konfiguracji systemu BIOS (obraz 2 powyżej).

 11. Zamknij obudowę.

 12. Uruchom ponownie komputer.

Odzyskiwanie z dysku CD-ROM

Użyj tej metody, jeśli plik odzyskiwania (*. BIO) jest zbyt duży, aby zmieścić się na dyskietce lub jeśli płyta główna nie zawiera obsługi stacji dyskietek.

 1. Pobierz i Zapisz plik odzyskiwania systemu BIOS w katalogu tymczasowym.

  BIOS flash update

 2. Skopiuj plik odzyskiwania (*. BIO) na dysku CD.

 3. Włóż dysk CD do stacji dysków CD-ROM komputera docelowego.

 4. Wyłącz komputer i Odłącz zasilacz prądu zmiennego.

 5. Otwórz obudowę i wyjmij zworkę o konfiguracji systemu BIOS (obraz 1 poniżej). Zobacz specyfikację produktów technicznych, aby uzyskać szczegółowe informacje, w tym lokalizację tego zworki.

  Jumper removed and Jumper in place
  Obraz 1: Usunięto zworkę
  (Tryb odzyskiwania systemu BIOS)
  Obraz 2: Zworka w miejscu
  (Tryb normalny)
 6. Włącz komputer.

 7. Poczekaj 2 – 5 minut na zakończenie aktualizacji.

  update complete

 8. Komputer wyłącza się po zakończeniu procesu odzyskiwania lub monituje o jego wyłączenie.

 9. Wymień zworkę konfiguracji systemu BIOS (obraz 2 powyżej).

 10. Zamknij obudowę.

 11. Uruchom ponownie komputer.