Cechy i wymagania dotyczące Intel® Smart Connect Technology

Dokumentacja

Kompatybilność

000005632

24-08-2017

Przegląd
Program Intel® Smart Connect Technology został opracowany z myślą o krótkim czasie wznawiania pracy komputera ze stanu uśpienia/wstrzymania. Funkcja ta działa z aplikacjami, które automatycznie odbierają dane z Internetu, takie jak Outlook * i Windows * Live mail.

Korzyści
Intel® Smart Connect Technology automatycznie aktualizuje aplikacje, takie jak sieci poczty e-mail i społeczności, gdy komputer jest w stanie uśpienia. Dzięki technologii Intel Smart Connect nie trzeba czekać na aktualizację aplikacji podczas wznawiania pracy komputera.

Funkcje
Ilość czasu, o jaką funkcja czeka na wznowienie pracy komputera, może zostać ustawiona przy użyciu opcji "Zmień ustawienia" w głównym interfejsie użytkownika. Dostępna jest opcja wyboru między trzema interwałami czasu: 15 minut, 30 minut lub 60 minut. Im dłuższy interwał, tym mniejsze zużycie baterii.

Intel® Smart Connect Technology automatycznie dopasowuje częstotliwość aktualizacji w przypadku porzucania się baterii komputera lub w przypadku wzrostu temperatury systemu. Mimo wybrania 15-minutowej częstotliwości aktualizacji komputer może dłużej przechodzić między aktualizacjami, aby zaoszczędzić akumulator (jeśli jest obecny) lub utrzymać system w stanie chłodzenia.

Klikając przycisk "Dostosuj harmonogram" w głównym interfejsie użytkownika, możesz ustawić harmonogram dla technologii Intel Smart Connect, aby utrzymać system w stanie uśpienia w trybie rozszerzonego oszczędzania energii. Podczas tych dłuższych godzin nocnych Intel® Smart Connect Technology nie będzie wznawiać pracy systemu ze stanu uśpienia. Pozwala to zaoszczędzić energię baterii. System zostanie teraz wznowiony tylko przy Dawn (koniec godzin dłuższych). W związku z tym nie ma żadnych aktualizacji w godzinach dłuższych.

Jeśli komputer jest wyposażony w kartę Intel Wi-Fi i Intel® PROSet/bezprzewodowe połączenie Wi-Fi, Technologia Intel Smart Connect wyszukuje wcześniej dostęp do sieci bezprzewodowych. Komputer nie będzie aktualizowany, dopóki nie rozpozna znanej sieci Wi-Fi. Jeśli komputer przejdzie w stan uśpienia w przypadku braku połączenia z Internetem, zostanie wznowiony po następnym uruchomieniu, tylko w przypadku wykrycia znanej sieci, do której wcześniej uzyskano dostęp, i do której użytkownik połączył się automatycznie.

Komputer można również Woken zdalnie przy użyciu innej funkcji Intel® Smart Connect Technology, która określa się mianem "zdalnego wznawiania pracy". Tę funkcję można włączyć za pomocą głównego interfejsu użytkownika. Ta funkcja umożliwia zdalne wznawianie pracy systemu przy użyciu odpowiedniej aplikacji ze zdalnego urządzenia, nawet w innych podsieciach. Ta funkcja jest obsługiwana tylko na kartach Intel® Ethernetowych i bezprzewodowych kartach sieciowych oraz wymaga odpowiedniej Intel® Management Engine wbudowanej w platformę. Skontaktuj się z producentem komputera, aby sprawdzić wymagania systemowe dotyczące obsługi zdalnego wznawiania pracy.

Wymagania
Intel® Smart Connect Technology wymaga funkcji, które muszą być wbudowane w system BIOS systemu komputerowego. Dlatego technologia musi być zawarta w systemie komputerowym w czasie wytwarzania.

Jeśli system komputera został uwzględniony w technologii Intel Smart Connect, ale funkcja ta nie jest dostępna, sprawdź, czy jest ona włączona w systemie BIOS. Aby uzyskać informacje na temat sposobu uzyskiwania dostępu do systemu BIOS, skontaktuj się z producentem komputera.

Zgodności
Poniżej przedstawiono listę Płyty główne Intel® do komputerów desktop oraz zestawów i płyt głównych Intel® NUC, które obsługują Intel® Smart Connect Technology:

Płyty główne Intel® do komputerów desktopZestawy i płyty z serii Intel® NUC
DB85FLD33217CK
DH87MCD33217GK
DH87RLD34010WYB
DQ87PGD53427RKE
DZ87KLT-75KD54250WYB
DZ77RE-75KDCP847SKE
DZ77GA-70KD34010WYK
DZ77GAL-70KD54250WYK
DZ77BH-55KDC3217BY
DZ77SL-50KDC3217IYE
DZ75ML-45KDC53427HYE
DH77DFDCCP847DYE
DH77KCDN2820FYKH
DH77EB