Instrukcje aktualizacji i odzyskiwania systemu BIOS dla systemu Intel® NUC z visual BIOS

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000005636

16-03-2021

Uwaga

Większość komputerów Intel NUC dostarczonych w 2019 i późniejszych wersjach korzysta z rdzenia Aptio V* BIOS, który stosuje inną metodę aktualizacji BIOS. Dla tych modeli, zobacz Instrukcje aktualizacji i odzyskiwania systemu BIOS dla produktów Intel® NUC z aptio 5 BIOS.

 

Notatki
 • Wszystkie pliki aktualizacji systemu BIOS dla komputerów Intel® NUC są dostępne w Centrum pobierania.
 • Instrukcje aktualizacji są również dostępne w Format PDF.

  Instrukcje aktualizacji systemu BIOS dla® Intel® NUC z technologią Intel® Visual BIOS (PDF)PDF icon
  Rozmiar: 443 KB
  Data: styczeń 2020 r.

  Uwaga: Pliki PDF wymagają programu Adobe Reader*

 • Nie zalecana jest wersja systemu BIOS do wcześniejszej wersji. Wcześniejsza wersja BIOS może nie obejmować obsługi napraw błędów, kluczowych aktualizacji zabezpieczeń lub obsługi aktualnie produkowanych wersji produktów.
 • Wszystkie zdjęcia użyte w przykładach w instrukcjach służą wyłącznie celom poglądowy. Upewnij się, że wybrane pliki systemu BIOS są odpowiednie dla Twojego komputera Intel® NUC.
 • Jeśli aktualizacja systemu BIOS zostanie przerwana, Twój komputer może nie działać prawidłowo. Firma Intel proponuje, aby proces ten odbywał się w środowisku o stabilnym zasilaniu (najlepiej za pomocą zasilacza UPS).
 • Jeśli używasz dysku USB do aktualizacji lub odzyskiwania systemu BIOS, sformatować go do formatu FAT32. Usb w formacie NTFS nie będzie działać.

Po każdej aktualizacji systemu BIOS firma Intel zaleca następujące kroki:

 1. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby rozpocząć konfigurację systemu BIOS.
 2. Naciśnij klawisz F9, by ustawić wartości domyślne systemu BIOS.
 3. W razie potrzeby dostosuj ustawienia systemu BIOS (opcjonalnie).
 4. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać ustawienia i zakończyć konfigurację systemu BIOS.

Kliknij lub metody, by uzyskać szczegółowe informacje:

Ekspresowa aktualizacja systemu BIOS (oparta na systemie Windows)
 1. Pobierz i zapisz plik ekspresowej aktualizacji systemu BIOS. (.msi)) do katalogu czasowego docelowego komputera. Przykład:

  Express BIOS update file

 2. Kliknij dwukrotnie na *.msi w celu uruchomienia ekspresowej aktualizacji systemu BIOS.

  Run the Express BIOS update

 3. Kliknij Uruchom ponownie i zainstaluj BIOS. na ekranie powitania.

  Click Restart and Install BIOS

 4. Po ponownym uruchomieniu zobaczysz okno statusu aktualizacji systemu BIOS. NIE należy w żadnym momencie wyłączyć zasilania komputera na tym etapie.
 5. Po zakończeniu aktualizacji systemu BIOS komputer zaczną uruchamiać system Windows.
Aktualizacja F7

Funkcja F7 BIOS Flash Update umożliwia aktualizację systemu BIOS podczas uruchamiania i przed ładowaniem systemu operacyjnego.

 1. Pobierz odzyskiwania systemu BIOS (.bio) . Przykład:

  Download the Recovery BIOS file

 2. Skopiuj plik .bio do urządzenia USB.
 3. Podłącz urządzenie USB do portu USB docelowego komputera.
 4. Wyłącz komputer docelowy.
 5. Podczas uruchamiania, gdy monit klawisza F7 jest wyświetlany na ekranie, naciśnij klawisz F7, by wejść do narzędzia BIOS Flash Update.
 6. Wybierz urządzenie USB i naciśnij klawisz Wprowadź.

  Select the USB device

 7. Wybierz opcję .bio i naciśnij klawisz Enter.

  Select the bio file

 8. Potwierdź, że chcesz zaktualizować system BIOS przez naciśnięcie klawisza Enter.
 9. Odczekaj 2-5 minut w celu ukończenia aktualizacji.

  Wait for the update to complete

 10. Odłącz urządzenie USB.
 11. Uruchom komputer ponownie.
Aktualizacja przez menu przycisku zasilania

Aktualizacja przez menu przycisku zasilania umożliwia aktualizację systemu BIOS podczas uruchamiania i przed ładowaniem systemu operacyjnego.

 1. Pobierz odzyskiwania systemu BIOS (.bio) . Przykład:

  Download the Recovery BIOS file

 2. Skopiuj plik *.bio do urządzenia USB.
 3. Podłącz urządzenie USB do portu USB komputera Intel NUC, gdy jest on wyłączony (nie w trybie uśpienia lub hibernacji).
 4. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez trzy sekundy, a następnie zwolnij przycisk zanim wyłączy się przy 4 sekundach. Pojawi się menu przycisku zasilania. (Opcje menu mogą się różnić, w zależności od modelu urządzenia Intel NUC.)

  Power Button Menu appears

 5. Naciśnij klawisz F7, aby rozpocząć aktualizację.
 6. Odczekaj 2-5 minut w celu ukończenia aktualizacji.

  Wait for the update to complete

 7. Po zakończeniu aktualizacji komputer wyłączy się lub poprosi Cię o wyłączenie.
 8. Odłącz urządzenie USB.
 9. Uruchom komputer ponownie.
Aktualizacja iFlash

Narzędzie aktualizacji iFlash systemu BIOS umożliwia aktualizację systemu BIOS z wiersza poleceń startowego urządzenia USB.

Stwórz startowe urządzenie USB.

Zapoznaj się z dowolną z następujących stron internetowych w celu porady dotyczące tworzenia startowych urządzeń USB. Firma Intel nie jest w stanie pomóc w tworzeniu urządzeń startowych.

Możesz również wyszukać w Internecie dodatkowe zasoby dotyczące tworzenia startowych urządzeń USB. Wyszukaj na stronie "Jak stworzyć startowe dyski USB".

 1. Pobierz plik aktualizacji iFlash systemu BIOS (*. BI.zip). Przykład:

  iFlash BIOS Update file

 2. Kliknij dwukrotnie na *BI.zip, by rozpakować pliki.

  Double click zip file

 3. Skopiuj IFLASH2.exe oraz plik .bio do startowego urządzenia USB.
 4. Skonfiguruj system BIOS docelowego komputera, by uruchamiał się z urządzenia USB:
  1. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
  2. Przejdź do menu startowego.
  3. Włącz rozruch z USB.
  4. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać ustawienia i zakończyć konfigurację systemu BIOS.
 5. Uruchom komputer docelowy z podłączonym urządzeniem USB.
 6. W wierszu polecenia wpisz IFLASH2 /PF XXX.bio, gdzie XXX.bio jest nazwą pliku .bio, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 7. Postępuj zgodnie z poleceniami.
Aktualizacja z powłoki UEFI.

Narzędzie aktualizacji UEFI Flash BIOS umożliwia aktualizację systemu BIOS z powłoki EFI.

Select UEFI Built in EFI Shell

 1. Pobierz plik aktualizacji UEFI Flash BIOS (*. UEFI.zip). Przykład:

  iFlash BIOS Update file

 2. Kliknij dwukrotnie na *. UEFI.zip, aby rozpakować pliki.

  Double click UEFI zip file

 3. Skopiuj UefiFlash.efi oraz plik .bio do startowego urządzenia USB.
 4. Podłącz dysk USB do portu komputera Intel NUC.
 5. Skonfiguruj system BIOS docelowego komputera tak, aby uruchamiał się do powłoki EFI:
  1. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby rozpocząć konfigurację systemu BIOS.
  2. Wybierz Zaawansowane > Uruchamianie > Bezpieczny rozruch.
  3. Wyłącz opcję bezpiecznego rozruchu, jeśli jest włączona.
  4. Wybierz Zaawansowane > Uruchamianie > Konfiguracja uruchamiania.
  5. W panelu urządzeń startowych włącz Wewnętrzną powłokę UEFI.
  6. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać ustawienia i zakończyć konfigurację systemu BIOS.
 6. Naciśnij klawisz F10 podczas uruchamiania, aby otworzyć menu startowe.
 7. Wybierz UEFI: zbudowane w powłoki EFI.
 8. Zmień bieżący katalog na pendrive USB, wpisując polecenie fsX: gdzie X to numer dysku flash USB z listy mapowania urządzeń. Przykład: jeśli Twój dysk USB to fs3, wpisz fs3: i naciśnij klawisz Enter.
 9. W wierszu poleceń wpisz UefiFlash.efi XXX.bio, gdzie XXX.bio jest nazwą pliku .bio i naciśnij klawisz Wprowadź.

  Command prompt

 10. Naciśnij klawisz Y, aby rozpocząć aktualizację.
 11. Poczekaj na ukończenie aktualizacji systemu BIOS.

  Wait for the update to complete

 12. Po zakończeniu uruchamiania komputera komputer uruchomi się ponownie.
 13. Przywróć oryginalne ustawienia systemu BIOS:
  1. Uruchom komputer ponownie.
  2. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby rozpocząć konfigurację systemu BIOS.
  3. Wybierz Zaawansowane > Uruchamianie > Konfiguracja uruchamiania.
  4. W panelu urządzeń startowych wyłącz Wewnętrzną powłokę UEFI.
  5. Wybierz Zaawansowane > Uruchamianie > Bezpieczny rozruch.
  6. Włącz opcję bezpiecznego rozruchu, jeśli domyślnie była ona włączona.
  7. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać ustawienia i zakończyć konfigurację systemu BIOS.
Odzyskiwanie systemu BIOS za pomocą menu przycisku zasilania

W mało prawdopodobnym przypadku przerwania aktualizacji systemu BIOS może się okazać, że system BIOS jest w stanie niezdatnym do użytku. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami i/lub obejrzenie poniższego filmu.

OSTRZEŻENIE: proces ten powinien zostać wykonany przez przeszkolonego specjalistę.

 1. Pobierz odzyskiwania systemu BIOS (.bio) . Przykład:

  Download the Recovery BIOS file

 2. Skopiuj plik (*.bio) do urządzenia USB.
 3. Podłącz urządzenie do portu USB docelowego komputera, gdy jest ON WYŁĄCZONY.
 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez trzy sekundy, a następnie zwolnij przycisk. Pojawi się menu przycisku zasilania.

  Power Button Menu appears

 5. Naciśnij klawisz F4, aby rozpocząć odzyskiwanie systemu BIOS.
 6. Odczekaj 2-5 minut w celu ukończenia procesu odzyskiwania.

  Wait for the update to complete

 7. Po ukończeniu procesu odzyskiwania komputer wyłączy się lub poprosi Cię o wyłączenie.
Odzyskiwanie systemu BIOS za pomocą zworki bezpieczeństwa.

Odzyskiwanie systemu BIOS za pomocą zworki bezpieczeństwa systemu BIOS spowoduje wyczyszczenie kluczy modułu Trusted Platform Module (TPM), kluczy technologii Intel® Platform Trust (Intel® PTT) oraz kluczy systemu High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP). Klucze te nie zostaną przywrócone po odzyskaniu systemu BIOS.

W mało prawdopodobnym przypadku przerwania aktualizacji systemu BIOS może się okazać, że system BIOS jest w stanie niezdatnym do użytku. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami i/lub obejrzenie poniższego filmu.

 1. Pobierz odzyskiwania systemu BIOS (.bio) . Przykład:

  Download the Recovery BIOS file

 2. Skopiuj plik (*.bio) do urządzenia USB.
 3. Wyłącz komputer i odłącz zasilacz AC.
 4. Otwórz obudowę i usuń zworkę bezpieczeństwa systemu BIOS. (Zobacz Dane techniczne produktu w celu szczegółowych informacji, w tym lokalizacji zworki.)

  Remove the BIOS security jumper

 5. Podłącz urządzenie USB do portu USB docelowego komputera i włącz go.
 6. Odczekaj 2-5 minut w celu ukończenia procesu odzyskiwania.
 7. Po ukończeniu procesu odzyskiwania komputer wyłączy się lub poprosi Cię o wyłączenie.
 8. Usuń urządzenie USB.
 9. Wymień zworkę bezpieczeństwa systemu BIOS.
 10. Zamknij obudowę.
 11. Uruchom komputer ponownie.

W przypadku korzystania z metody odzyskiwania za pomocą zworki bezpieczeństwa jeśli przy uruchamianiu komputera Intel NUC wyświetla się komunikat "Wykryto usunięcie zworki bezpieczeństwa systemu BIOS" i wymienia kilka opcji menu, oznacza to, że plik .bio na pendrym USB nie został wykryty.

Spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Sprawdź, czy plik został pomyślnie skopiowany do pendrive'a USB.
 • Pobierz nową kopię pliku .bio i użyj jej.
 • Spróbuj użyć innego pendrive'a USB.
 • Spróbuj ponownie sformatować pendrive USB bez korzystania z opcji szybkiego formatowania. Upewnij się, że dane z pendrive'a USB należy najpierw utworzyć zapasową kopię zapasową i zapisać je.
Ekspresowa aktualizacja zdalna systemu BIOS/cicha aktualizacja

Uruchamia ekspresowej aktualizacji systemu BIOS z pliku wsadowego bez konieczności interwencji użytkownika. Jest to przydatne w przypadku zdalnych aktualizacji systemu BIOS, gdy interakcja z użytkownikiem nie jest pożądana.

 1. Pobierz plik ekspresowej aktualizacji systemu BIOS (. EB.msi) dla Twojego komputera Intel NUC. Przykład:

  Express BIOS update file

 2. Pobierz i zainstaluj jakiekolwiek narzędzie (np. Plik 7-Zip), który umożliwia rozpakowywanie plików z pliku .msi.

  Download and install any utility

 3. Rozpakować pliki do foldera.
 4. Otwórz edytor tekstu, np. Notatnik, by stworzyć plik wsadowy zawierający jedynie następujące dwie linie:

  DPInst.exe /q /f /se
  Shutdown /r /t 10 /c "Upgrading the BIOS. The computer will reboot in 10 seconds" /f /d p:0:0

  Uwagi dotyczące przełącznika wiersza poleceń

  DPInst.exe
  /qUstawia flagę quietInstall na opcję WŁ., co wsieka wyświetlanie stron kreatora, okien dialogowych użytkownika i innych komunikatów dla użytkownika, które generowane są przez DPInst i system Windows.
  /fUstawia flagę forceIfDriverIsNotBetter na wł., co konfiguruje DPInst w celu zainstalowania sterownika na urządzeniu, nawet jeśli obecnie zainstalowany sterownik jest lepszym dopasowaniem niż nowy sterownik.
  /seUstawia flagę suppressEulaPage na wł., co wstydzi DPInst w celu wsłuchiwowania się w wyświetlanie strony EULA.
  Zamknięcia
  /rUruchamia komputer ponownie po wyłączeniu.
  /t xxOkreśla czas przeoprogramowania lub opóźnienie do XXX sekund zanim komputer ponownie się uruchomi lub wyłączy. Powoduje to wyświetlenie ostrzeżenia na lokalnej konsoli. Możesz określić od 0 do 600 sekund. Jeśli nie użyjemy /t, limit czasu domyślnie wynosi 30 sekund.
  /c "comments"

  Umożliwia Ci szczegółowe komentowanie powodu wyłączenia. Najpierw należy podać powód za pomocą opcji /d. Komentarze muszą zostać załączone w cudzysłowie. Można użyć maksymalnie 511 znaków.

  You're about to be signed out

  /fWymusza zamknięcie uruchomionych aplikacji bez ostrzegania użytkowników. Uwaga: korzystanie z opcji /f może skutkować utratą niezapisanych danych.
  /d p:0:0Wyświetla powód ponownego uruchomienia lub wyłączenia systemu. Wartość "p" wskazuje, że ponowne uruchomienie lub wyłączenie jest zaplanowane.
 5. Zapisz plik wsadowy:
  • Zapisz go w tym samym folderze, co rozpakować pliki.
  • Plik musi posiadać rozszerzenie .bat.
  • Zapisz plik jako typ Wszystkie pliki (*.*).

   Save the file

  • Skopiuj folder z wszystkimi plikami do docelowego systemu Intel NUC.
  • Otwórz wiersz poleceń w trybie administratora (interfejs PowerShell nie jest obsługiwany):
   1. Kliknij przycisk Windows i wpisz wiersz poleceń.
   2. Kliknij prawym przyciskiem myszy Wiersz poleceń i wybierz Uruchom jako administrator.
  • W oknie wiersza poleceń przejdź do folderu zawierającego pliki aktualizacji systemu BIOS i plik .bat.
  • Wpisz pełną nazwę pliku .bat i naciśnij klawisz Enter, by rozpocząć proces aktualizacji.
  • System Windows uruchomi się ponownie i proces aktualizacji systemu BIOS zostanie uruchomiony.
  • Po zakończeniu aktualizacji system uruchamia system Windows.
Jeśli używasz funkcji BitLocker, by umożliwić szyfrowanie na dysku systemowym:
 • Mogą pojawić się problemy podczas aktualizacji systemu BIOS, na przykład konieczne może być wpisanie klucza odzyskiwania podczas uruchamiania.
 • Możesz zmodyfikować . Plik BAT (przykład poniżej) w celu czasowego zawieszenia funkcji BitLocker (a następnie wznowienia po ponownym uruchomieniu).

  manage-bde -protectors -disable C: -RebootCount 1
  DPInst.exe /q /f /se
  Shutdown /r /t 10 /c "Upgrading the BIOS. The computer will reboot in 10 seconds" /f /d p:0:0

 • Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak wstrzymać funkcję BitLocker za pomocą wiersza poleceń.
Podobne tematy
Jak pobrać system BIOS, sterowniki i oprogramowanie sprzętowe dla produktów z minikopuerami
Rozwiązywanie problemów z biosem