Instrukcje aktualizacji i odzyskiwania systemu BIOS dla produktów Intel® NUC z visual BIOS.

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000005636

28-04-2022

Uwaga

Większość komputerów Intel® NUC, które zostały wysłane w 2019 r. i późniejszych, korzysta z rdzenia Aptio V* BIOS, który korzysta z innej metody aktualizacji BIOS. W przypadku tych modeli zapoznaj się z instrukcjami aktualizacji i odzyskiwania systemu BIOS dla komputerów Intel® NUC z aptio 5 BIOS.

 

Notatki
 • Wszystkie pliki aktualizacji systemu BIOS dla produktów Intel® NUC są dostępne w Centrum pobierania.
 • Instrukcje aktualizacji są również dostępne w Format PDF.

  Instrukcje aktualizacji systemu BIOS dla produktów Intel® NUC z Intel® Visual BIOS (PDF) PDF icon
  Rozmiar: 443 KB
  Data: styczeń 2020 roku

  Uwaga: Pliki PDF wymagają programu Adobe Xml Reader*

 • Obniżenie wersji systemu BIOS do wcześniejszej wersji nie jest zalecane. Wcześniejsza wersja systemu BIOS może nie uwzględniać obsługi poprawek błędów, kluczowych aktualizacji zabezpieczeń lub obecnie produkowanych modyfikacji produktów.
 • Wszystkie zdjęcia użyte w przykładach w instrukcjach służą wyłącznie celom poglądowymi. Upewnij się, że wybrane pliki systemu BIOS są odpowiednie dla Twojego komputera Intel® NUC.
 • Jeśli aktualizacja systemu BIOS zostanie przerwana, Twój komputer może nie działać prawidłowo. Firma Intel proponuje przeprowadzenie tego procesu w środowisku o stabilnym zasilaniu (najlepiej za pomocą zasilacza UPS).
 • Jeśli używasz pendrive'a USB do aktualizacji lub odzyskiwania systemu BIOS, sformatuj go w formacie FAT32. Usb w formacie NTFS nie będzie działać.

Po każdej aktualizacji systemu BIOS firma Intel zaleca wykonanie następujących czynności:

 1. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby przejść do konfiguracji systemu BIOS.
 2. Naciśnij klawisz F9 , by ustawić wartości domyślne systemu BIOS.
 3. W razie potrzeby dostosuj wszelkie ustawienia systemu BIOS (opcjonalne).
 4. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać ustawienia i zakończyć konfigurację systemu BIOS.
Jak:Rozwiązanie
Wykonuj system BIOS na komputerze Intel® NUC za pomocą narzędzia Express BIOS opartego na systemie Windows*.Jak zaktualizować system BIOS Intel® NUC za pomocą instalatora Express BIOS opartego na systemie Windows*
Wykonać aktualizację systemu BIOS przed załadowaniem systemu operacyjnego za pomocą dysku flash F7 i USB.Aktualizacja systemu BioS Intel® NUC za pomocą F7 Podczas POST (power-on Self Test)
Aby uzyskać dostęp do menu startowego, wykonaj aktualizację systemu BIOS za pomocą przycisku zasilania.Jak zaktualizować system BIOS Intel® NUC za pomocą menu przycisku zasilania?
Zaktualizuj system BIOS Intel® NUC za pomocą narzędzia iFlash firmy Intel®Jak zaktualizować system BIOS za pomocą narzędzia iFLASH dla komputerów Intel® NUC
Uaktualnij system BioS Intel® NUC z UEFI.Jak korzystać z powłoki UEFI do aktualizacji systemu BIOS Intel NUC?
Użyj przycisku zasilania, aby wyjść z nieudanej aktualizacji systemu BIOS.Jak odzyskać system BioS Intel NUC za pomocą menu przycisku zasilania?
Użyj zworki bezpieczeństwa na płycie głównej, aby odzyskać system BIOS Intel® NUC.Jak odzyskać system Intel NUC BIOS za pomocą zworki bezpieczeństwa
Uaktualnij system BIOS Intel® NUC zdalnie lub po cichuJak wykonać zdalną lub cichą aktualizację systemu BioS Intel NUC za pomocą ekspresowego systemu BIOS

 

Powiązany temat
Rozwiązywanie problemów z biosem