Instrukcje aktualizacji i odzyskiwania systemu BIOS dla rozwiązań Intel® NUC z systemem Visual BIOS

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000005636

18-08-2020

Uwaga

Większość Nuców firmy Intel, które zostały dostarczone w 2019, i później wykorzystują rdzeń BIOS Aptio V *, który wykorzystuje inną metodę aktualizacji systemu BIOS. W tych modelach zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi aktualizacji i odzyskiwania systemu BIOS dla rozwiązań Intel® NUC z Aptio 5 BIOS.

 

Notatki
 • Wszystkie pliki aktualizacji systemu BIOS dla rozwiązań Intel® NUC są dostępne w Centrum pobierania.
 • Instrukcje dotyczące aktualizacji są również dostępne w Formacie PDF.

  Instrukcje aktualizacji systemu BIOS dla rozwiązań Intel® NUC z Intel® Visual BIOS (PDF)PDF icon
  Rozmiar: 443 KB
  Data: styczeń 2020

  Uwaga: Pliki PDF wymagają programu Adobe Acrobat Reader*

 • Starsza wersja systemu BIOS nie jest zalecana w przypadku wcześniejszej wersji. Wcześniejsza wersja systemu BIOS może nie zawierać obsługi poprawek usterek, krytycznych aktualizacji zabezpieczeń ani obsłużyć obecnie wyprodukowanych poprawek produktów.
 • Wszystkie obrazy w przykładach używanych w instrukcjach służą tylko do celów ilustracyjnych. Wybierz odpowiednie pliki systemu BIOS dla rozwiązań Intel® NUC.
 • Jeśli proces aktualizacji systemu BIOS zostanie przerwany, komputer może nie działać prawidłowo. Firma Intel sugeruje, aby proces ten był wykonywany w środowisku o stałym zasilaniu (najlepiej z zasilaczem UPS).

W przypadku aktualizacji systemu BIOS firma Intel zaleca następujące kroki:

 1. Naciśnij F2 podczas uruchamiania, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
 2. Nacionij kombinację F9 , aby ustawić domyślne wartości systemu BIOS.
 3. Dostosuj ustawienia systemu BIOS, jeśli to konieczne (opcjonalnie).
 4. Naciśnij przycisk F10 , aby zapisać i wyjść z konfiguracji systemu BIOS.

Kliknij lub metoda, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Aktualizacja Express BIOS (oparta na systemie Windows)
 1. Pobierz i Zapisz plik ekspresowej aktualizacji systemu BIOS (. msi) do katalogu tymczasowego na komputerze docelowym. Przykład:

  Express BIOS update file

 2. Kliknij dwukrotnie *.msi do uruchomienia ekspresowej aktualizacji systemu BIOS.

  Run the Express BIOS update

 3. Kliknij Ponowne uruchamianie i Instalowanie systemu BIOS na ekranie powitalnym.

  Click Restart and Install BIOS

 4. Po ponownym uruchomieniu pojawi się okno stanu procesu aktualizacji systemu BIOS. Nie wolno w żadnym momencie wyłączać komputera na tym etapie.
 5. Po zakończeniu aktualizacji systemu BIOS komputer uruchomi system Windows.
Aktualizacja F7

Aktualizacja w formacie F7 BIOS umożliwia aktualizację systemu BIOS w trakcie procesu uruchamiania i przed załadowaniem systemu operacyjnego.

 1. Pobierz odzyskiwanie systemu BIOS (. BioPlikowe. Przykład:

  Download the Recovery BIOS file

 2. Skopiuj plik . Bio na urządzenie USB.
 3. Podłącz urządzenie USB do portu USB komputera docelowego.
 4. Zamknij komputer docelowy.
 5. Podczas uruchamiania po wyświetleniu monitu F7 naciśnij przycisk F7 , aby wejść na narzędzie BIOS Flash Update Tool.
 6. Wybierz urządzenie USB i naciśnij Wprowadź.

  Select the USB device

 7. Wybierz odpowiednie . Bio plik i naciśnij Enter.

  Select the bio file

 8. Potwierdź, że chcesz zaktualizować system BIOS, naciskając Enter.
 9. Poczekaj 2-5 minut na ukończenie aktualizacji.

  Wait for the update to complete

 10. Wyjmij urządzenie USB.
 11. Uruchom ponownie komputer.
Aktualizacja menu przycisku zasilania

Aktualizacja menu przycisku zasilania umożliwia zaktualizowanie systemu BIOS w trakcie procesu uruchamiania i przed załadowaniem systemu operacyjnego.

 1. Pobierz odzyskiwanie systemu BIOS (. BioPlikowe. Przykład:

  Download the Recovery BIOS file

 2. Skopiuj plik *. Bio do urządzenia USB.
 3. Podłącz urządzenie USB do portu USB Intel NUC, gdy jest wyłączona (nie w trybie hibernacji lub uśpienia).
 4. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez trzy sekundy, a następnie zwolnij go przed 4-drugim zastąpieniem zamykania. Pojawi się menu przycisku zasilania. (Opcje dostępne w menu mogą się różnić w zależności od modelu Intel NUC).

  Power Button Menu appears

 5. Naciśnij przycisk F7 , aby rozpocząć aktualizację.
 6. Poczekaj 2-5 minut na ukończenie aktualizacji.

  Wait for the update to complete

 7. Komputer wyłączy się po ukończeniu aktualizacji lub wyświetli monit o wyłączenie.
 8. Wyjmij urządzenie USB.
 9. Uruchom ponownie komputer.
iFlash Update

Narzędzie iFlash systemu BIOS umożliwia aktualizację systemu BIOS z wiersza polecenia rozruchowego urządzenia USB.

Tworzenie rozruchowego urządzenia USB

Aby uzyskać porady na temat tworzenia rozruchowych urządzeń USB, zapoznaj się z dowolnymi z poniższych witryn internetowych. Firma Intel nie jest w stanie pomóc w tworzeniu urządzeń rozruchowych.

Możesz również wyszukać dodatkowe zasoby w sieci Web, aby utworzyć rozruchowe urządzenia USB. Wyszukaj "jak utworzyć rozruchowe dyski USB".

 1. Pobierz plik aktualizacji systemu BIOS iFlash (*. Analiza. zip). Przykład:

  iFlash BIOS Update file

 2. Kliknij dwukrotnie plik * BI. zip, aby wyodrębnić jego pliki.

  Double click zip file

 3. Skopiuj IFLASH2. exe i plik. Bio do rozruchowego urządzenia USB.
 4. Skonfiguruj BIOS komputera docelowego do uruchamiania z urządzenia USB:
  1. Naciśnij F2 podczas rozruchu, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
  2. Przejdź do menu Boot .
  3. Włącz rozruch z USB.
  4. Naciśnij przycisk F10 , aby zapisać i wyjść z konfiguracji systemu BIOS.
 5. Uruchom komputer docelowy z podłączonym urządzeniem USB.
 6. W wierszu polecenia wpisz IFLASH2 /PF XXX.bio, gdzie XXX. Bio oznacza nazwę pliku. bio i naciśnij Enter.
 7. Postępuj zgodnie ze wszystkimi monitami.
Aktualizacja powłoki UEFI

Narzędzie do aktualizacji UEFI Flash BIOS umożliwia zaktualizowanie systemu BIOS z poziomu powłoki EFI.

Select UEFI Built in EFI Shell

 1. Pobierz plik aktualizacji systemu BIOS dla aplikacji UEFI (*. Plik UEFI. zip). Przykład:

  iFlash BIOS Update file

 2. Dwukrotnie kliknij *. Plik UEFI. zip, aby wyodrębnić jego pliki.

  Double click UEFI zip file

 3. Skopiuj UefiFlash. EFI i plik. Bio do rozruchowego urządzenia USB.
 4. Podłącz dysk USB do portu w stacji Intel NUC.
 5. Skonfiguruj system BIOS komputera docelowego tak, aby uruchamiał się z powłoką EFI:
  1. Naciśnij F2 podczas uruchamiania, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
  2. Przejdź do zaawansowanych > rozruchu > bezpiecznego rozruchu.
  3. Wyłącz bezpieczny rozruch, jeśli jest włączony.
  4. Przejdź do konfiguracji rozruchu> Advanced > Boot .
  5. W okienku urządzenia rozruchowe Włącz wewnętrzną powłokę UEFI.
  6. Naciśnij przycisk F10 , aby zapisać zmiany i wyjść z konfiguracji systemu BIOS.
 6. Naciśnij przycisk F10 w trakcie uruchamiania, aby otworzyć menu rozruchowe.
 7. Wybierz opcję UEFI: Wbudowana powłoka EFI.
 8. Zmień bieżący katalog na dysk flash USB, wpisując polecenie fsX: gdzie X oznacza numer dysku dysku flash USB z listy mapowania urządzeń. Przykład: Jeśli dysk USB jest FS3, wpisz FS3: i naciśnij Enter.
 9. W wierszu polecenia wpisz polecenie UefiFlash.efi XXX.bio, gdzie XXX. bio to nazwa pliku. Bio, a następnie naciśnij Wprowadź.

  Command prompt

 10. Naciśnij przycisk t , aby rozpocząć aktualizację.
 11. Poczekaj na zakończenie aktualizacji systemu BIOS.

  Wait for the update to complete

 12. Komputer zostanie uruchomiony ponownie po zakończeniu.
 13. Ustaw oryginalne ustawienia systemu BIOS:
  1. Uruchom ponownie komputer.
  2. Naciśnij F2 podczas uruchamiania, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
  3. Przejdź do konfiguracji rozruchu > Advanced > Boot .
  4. W okienku urządzenia rozruchowe Wyłącz wewnętrzną powłokę UEFI.
  5. Przejdź do zaawansowanych > rozruchu > bezpiecznego rozruchu.
  6. Włącz bezpieczny rozruch, jeśli był pierwotnie włączony.
  7. Naciśnij przycisk F10 , aby zapisać zmiany i wyjść z konfiguracji systemu BIOS.
Polecenie odzyskiwanie systemu BIOS według przycisku zasilania

W przypadku gdy aktualizacja systemu BIOS jest mało prawdopodobna, może to spowodować pozostawienie w stanie niezdatnym do użytku systemu BIOS. Postępuj zgodnie z instrukcjami i/lub Obejrzyj film poniżej.

Ostrzeżenie: ten proces jest przeznaczony do wykonania przez przeszkolonego technika.

 1. Pobierz odzyskiwanie systemu BIOS (. BioPlikowe. Przykład:

  Download the Recovery BIOS file

 2. Skopiuj plik odzyskiwania (*. Bio) do urządzenia USB.
 3. Podłącz urządzenie do portu USB komputera docelowego, kiedy jest wyłączona.
 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania w dół przez 3 sekundy, a następnie zwolnij go. Pojawi się menu przycisku zasilania.

  Power Button Menu appears

 5. Naciśnij przycisk F4 , aby uruchomić odzyskiwanie systemu BIOS.
 6. Poczekaj 2-5 minut na zakończenie procesu odzyskiwania.

  Wait for the update to complete

 7. Komputer wyłączy się po zakończeniu procesu odzyskiwania lub monituje o jego wyłączenie.
Odzyskiwanie systemu BIOS przez zworkę zabezpieczeń

Odzyskiwanie systemu BIOS za pomocą zworki zabezpieczeń systemu BIOS spowoduje usunięcie kluczy modułu TPM, kluczy Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) i kluczy funkcji HDCP (Digital Content Protection) o wysokiej przepustowości. Te klucze nie zostaną przywrócone po odzyskaniu systemu BIOS.

W przypadku gdy aktualizacja systemu BIOS jest mało prawdopodobna, może to spowodować pozostawienie w stanie niezdatnym do użytku systemu BIOS. Postępuj zgodnie z instrukcjami i/lub Obejrzyj film poniżej.

 1. Pobierz odzyskiwanie systemu BIOS (. BioPlikowe. Przykład:

  Download the Recovery BIOS file

 2. Skopiuj plik odzyskiwania (*. Bio) do urządzenia USB.
 3. Wyłącz komputer i Odłącz zasilacz prądu zmiennego.
 4. Otwórz obudowę i wyjmij zworkę zabezpieczeń systemu BIOS. (Zobacz Opis Specyfikacja produktów technicznych Aby uzyskać szczegółowe informacje, w tym lokalizację tego zworki).

  Remove the BIOS security jumper

 5. Podłącz urządzenie USB do portu USB komputera docelowego i włącz je.
 6. Poczekaj 2-5 minut na zakończenie procesu odzyskiwania.
 7. Komputer wyłączy się po zakończeniu procesu odzyskiwania lub monituje o jego wyłączenie.
 8. Wyjmij urządzenie USB.
 9. Wymień zworkę zabezpieczeń systemu BIOS.
 10. Zamknij obudowę.
 11. Uruchom ponownie komputer.

W przypadku użycia metody zworki o zabezpieczeniach, jeśli firma Intel NUC rozpoczyna pracę z komunikatem "wykryto zworkę zabezpieczeń systemu BIOS" i wyświetli kilka opcji menu, oznacza to, że nie wykryto pliku. Bio na dysku flash USB.

Spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Sprawdź, czy plik został pomyślnie skopiowany na dysk flash USB.
 • Pobierz i użyj nowej kopii pliku. Bio.
 • Wypróbuj inne urządzenie flash USB.
 • Spróbuj ponownie sformatować dysk flash USB bez korzystania z opcji szybkiego formatowania. Najpierw należy wykonać kopię zapasową i zapisać dane z dysku flash USB.
Zdalna aktualizacja systemu BIOS Express/cicha

Uruchamia aktualizację Express BIOS z pliku wsadowego bez potrzeby interwencji użytkownika. Jest to przydatne przy zdalnych aktualizacjach systemu BIOS, gdy interakcja użytkownika nie jest pożądana.

 1. Pobierz plik aktualizacji Express BIOS (. Plik EB. msi) dla Twojej firmy Intel NUC. Przykład:

  Express BIOS update file

 2. Pobierz i Zainstaluj dowolne narzędzie (np. 7-zip), która umożliwia wyodrębnienie plików z pliku. msi.

  Download and install any utility

 3. Wyodrębnij pliki do folderu.
 4. Otwórz Edytor tekstów, np. Notatnika, aby utworzyć plik wsadowy zawierający tylko dwa następujące wiersze:

  DPInst.exe /q /f /se
  Shutdown /r /t 10 /c "Upgrading the BIOS. The computer will reboot in 10 seconds" /f /d p:0:0

  Uwagi o przełączniku wiersza polecenia

  Narzędzie DPInst. exe
  /qUstawia flagę quietInstall na Wł., która wyłącza wyświetlanie stron kreatora, okien dialogowych użytkownika i innych komunikatów użytkownika, które narzędzie DPInst i Windows generuje.
  /fUstawia flagę forceIfDriverIsNotBetter na wartość ON, która pozwala skonfigurować narzędzie DPInst w celu zainstalowania sterownika urządzenia, nawet jeśli sterownik aktualnie zainstalowany na urządzeniu jest lepszy od nowego sterownika.
  /seUstawia flagę suppressEulaPage na wartość ON, która pozwala skonfigurować narzędzie DPInst w celu pomijania wyświetlania strony umowy EULA.
  Zamknięcia
  /rPonowne uruchomienie komputera po jego wyłączeniu.
  /t xxUstawia okres limitu czasu lub opóźnienie na XXX sekund przed ponownym uruchomieniem lub zamknięciem. Powoduje to wyświetlenie ostrzeżenia na konsoli lokalnej. Możesz określić 0-600 s. Jeśli nie jest używany parametr/t, limit czasu jest domyślnie określony przez 30 sekund.
  /c "comments"

  Umożliwia uzyskanie szczegółowych informacji na temat przyczyny zamknięcia systemu. Najpierw musisz podać przyczynę za pomocą opcji/d. Komentarze należy ująć w cudzysłów. Możesz użyć maksymalnie 511 znaków.

  You're about to be signed out

  /fWymusza zamknięcie uruchomionych aplikacji bez ostrzeżeń o użytkownikach. Uwaga: użycie opcji/f może spowodować utratę niezapisanych danych.
  /d p:0:0Wyświetla listę przyczyn ponownego uruchomienia lub zamknięcia systemu. Wartość p oznacza, że ponowne uruchomienie lub zamknięcie jest zaplanowane.
 5. Zapisz plik wsadowy:
  • Zapisz je w tym samym folderze, co wyodrębnione pliki.
  • Plik musi mieć rozszerzenie nazwy . *.
  • Zapisz plik jako typ Wszystkie pliki (*. *).

   Save the file

  • Skopiuj folder ze wszystkimi plikami do docelowego urządzenia Intel NUC.
  • Otwórz wiersz polecenia w trybie administratora (program PowerShell nie jest obsługiwany):
   1. Kliknij przycisk systemu Windows i wpisz wiersz polecenia.
   2. Kliknij prawym przyciskiem myszy w wierszu polecenia i wybierz polecenie Uruchom jako administrator.
  • W oknie polecenia przejdź do folderu zawierającego pliki aktualizacji systemu BIOS oraz plik... *.
  • Wpisz pełną nazwę pliku. * i naciśnij Enter , aby uruchomić proces aktualizacji.
  • System Windows zostanie uruchomiony ponownie i rozpocznie się proces aktualizacji systemu BIOS.
  • Po ukończeniu aktualizacji system uruchamia system Windows.
Jeśli korzystasz z funkcji BitLocker, aby włączyć szyfrowanie na dysku systemowym:
 • Podczas uruchamiania aktualizacji systemu BIOS mogą wystąpić problemy, takie jak konieczność wprowadzania klucza odzyskiwania.
 • Możesz zmodyfikować ten. (Plik. * poniżej), aby tymczasowo wstrzymać funkcję BitLocker (a następnie wznowić działanie po jednym ponownym uruchomieniu).

  manage-bde -protectors -disable C: -RebootCount 1
  DPInst.exe /q /f /se
  Shutdown /r /t 10 /c "Upgrading the BIOS. The computer will reboot in 10 seconds" /f /d p:0:0

 • Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak wstrzymać funkcję BitLocker przy użyciu wiersza polecenia.
Tematy pokrewne
Jak pobrać system BIOS, Sterowniki i oprogramowanie sprzętowe do produktów mini PC
Rozwiązywanie problemów z systemem BIOS