Jak wyłączyć lub włączyć ikonę Intel do zasobnika graficznego

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000005637

28-07-2020

Ikona zasobnika graficznego Intel to wygodne narzędzie do uzyskiwania Centrum sterowania grafiką Intel®ów lub Intel® Graphics Control Panel z paska zadań.

Jeśli program został zamknięty i chcesz go ponownie włączyć lub chcesz go zatrzymać, wykonaj następujące kroki.

Kliknij lub pytanie, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Wyłącz lub Włącz ikonę Intel dla zasobnika graficznego w Centrum sterowania grafiką Intel®  
  1. W menu Start systemu Windows wyszukaj centrum obsługi grafiki Intel. Kliknij dwukrotnie ikonę centrum graficznego Intel , aby otworzyć aplikację.
  2. Kliknij Preferencje w menu nawigacji po lewej stronie.
  3. Obok ustawienia zasobnika systemowego kliknij przycisk przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć ikonę na pasku zadań.
Wyłącz lub Włącz ikonę Intel dla zasobnika graficznego w Intel® Graphics Control Panel
  1. Otwórz lub Rozwiń pasek zadań, aż zostanie wyświetlona ikona Intel do zasobnika graficznego.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę i wybierz zasobnik wyjściowy.
UwagaWybranie zasobnika wyjściowego powoduje wyłączenie ikony zasobnika graficznego Intel do momentu ponownego włączenia, dzięki czemu opcja ta jest wyłączona. Można je również wyłączyć, wykonując czynności opisane w punkcie 4 w dalszej części.

Włączanie ikony zasobnika

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i wybierz rozdzielczość ekranu (Windows 7 * lub Windows 8) lub Właściwości (Windows XP *).
  2. Wybierz Ustawienia zaawansowane (Windows 7 lub Windows 8) lub Advanced (Windows XP).
  3. Przejdź do karty Intel® Graphics Control Panel.
  4. Zaznacz pole wyboru obok ikony Pokaż zasobnik.
  5. Wybierz przycisk zastosuj > OK.

Advanced Control Panel

Rysunek 1: Ikona pokazywania zasobnika widoczna w menu Ustawienia zaawansowane.

Ostrożność
Firma Intel dostarcza standardowe wersje swoich sterowników graficznych w celach ogólnych, ale producent komputera może zmienić funkcje, uwzględnić dostosowania lub dokonać innych zmian w opakowaniu oprogramowania lub oprogramowania sterownika grafiki. Aby uniknąć potencjalnych niezgodności instalacji, firma Intel zaleca, aby najpierw skontaktować się z producentem komputera i użyć oprogramowania sterownika, które zapewnia