Nagłówek z panelu przedniego dla Płyty główne Intel® do komputerów desktop

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000005643

06-10-2017

Płyty główne Intel® do komputerów desktop użyć nagłówka z przodu w obudowie z 9-pinowej obudowy.

9-pin chassis front panel header

Przypnij przypisania

PinOpisWe/outPinOpisWe/out
DIODa aktywności dysku twardegoDioda LED zasilania
1Dioda LED dysku twardego jest ściągana do + 5 VWykonywane2Zielona dioda LED panelu przedniego (5V)Wykonywane
3Dioda LED aktywnego dysku twardegoWykonywane4Żółta dioda LED panelu przedniego (5V)Wykonywane
Przełącznik ResetPrzełącznik Wł./wył.
5Ziemi 6Wyłącznik zasilaniaCala
7Przełącznik ResetCala8Ziemi 
ZasilaniaBrak połączenia
9ZasilaniaWykonywane10Brak pinu 

Płyty główne Intel® do komputerów desktop dołączać także inny nagłówek: zasilanie/uśpienie dla panelu przedniego. Tego nagłówka należy użyć, jeśli obudowa zapewnia tylko 3-stykowe złącze z przednimi diodami LED zasilania.

alternate front panel

Przypnij przypisania

PinNazwa sygnałuOpis
1POWER_LED_MAINWykonywane Dioda LED na panelu przednim (kolor główny)
2Key (bez numeru PIN) 
3POWER_LED_ALTWykonywane Dioda LED na panelu przednim (kolor Alt)