Schematy – informacje o funkcjach dla Sterownik akceleratora grafiki Intel®

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000005648

16-09-2020

Zawartość

Jak korzystać z funkcji schematy
Nie mogę zmienić ustawień korekcji kolorów po zastosowaniu schematu. Co zrobić?
Tematy pokrewne

UwagaTen dokument zawiera informacje o starszych funkcjach, określanych mianem schematów wyświetlania. Nowsza wersja tej funkcji jest określana mianem profilów wyświetlacza/wideo.

Sterownik akceleratora grafiki Intel® umożliwia użytkownikowi tworzenie, zapisywanie i usuwanie dostosowanych ustawień ekranu. Te zestawy ustawień są nazywane schematami. Po wybraniu nazwanego schematu użytkownik może jednocześnie zastosować zestaw ustawień wyświetlania. Użytkownik ma możliwość konfigurowania schematu, aby automatycznie uruchamiał aplikację. Schemat można również skonfigurować w taki sposób, aby przywrócić oryginalne ustawienia ekranu po zamknięciu aplikacji.

Uwaga14.24 PV i najnowsze sterowniki pozwalają na zapisanie monitora lub pozycji wyświetlania w schemacie.

Aby użyć funkcji schematy, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz ten Właściwości sterownika Intel Graphics Media Accelerator Okno. Można to zrobić przy użyciu jednej z następujących metod:
  • Naciśnij kombinację Ctrl + Alt + F12.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy komputer stacjonarny z systemem Windows * i wybierz polecenie Właściwości grafiki.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit systemu Windows i wybierz polecenie Właściwości lub Personalizacja > Ustawienia ≫ (lub ustawienia ekranu) > Zaawansowane (lub Ustawienia zaawansowane) > Sterownik akceleratora grafiki Intel® > Właściwości grafiki.
 2. Kliknij ten Systemów TAB (rysunek 1) lub Opcje schematów przycisku (rysunek 2).
  UwagaFunkcja schematów jest niedostępna, jeśli została wyłączona przez producenta systemu lub użytkownik ma ograniczone prawa dostępu do systemu.


  Rysunek 1-karta schematów w przypadku korzystania z wersji sterowników PV 14.11 lub wcześniejszej


  Rysunek 2 – opcje schematu w przypadku korzystania z wersji sterowników PV 14.12 lub nowszego

Nie mogę zmienić ustawień korekcji kolorów po zastosowaniu schematu. Co zrobić?
Zaktualizuj Intel® Graphics Driver do najnowszej wersji.

Tematy pokrewne
Jak otworzyć okno właściwości grafiki Intel®
Jak korzystać z profili grafiki Intel