Dowiedz się więcej o Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000005649

16-10-2020


 

W systemie Windows® 10 Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless lub Intel® PROSet/Wireless WiFi to nazwa pakietu instalacyjnego, która zawiera sterowniki Wi-Fi i programowalny interfejs aplikacji (API), przeznaczony dla producentów systemów, do tworzenia aplikacji, które oddziałują z kartami Intel Wi-Fi i platformą. To oprogramowanie jest niezbędne, aby urządzenia Intel Wireless lub Wi-Fi działały prawidłowo.

Wystarczy zainstalować sterownik Wi-Fi zamiast pełnej części Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless pakietu dla systemu Windows® 10. Począwszy od wersji 20,120, pakiet instalacyjny tylko ze sterownikiem jest dostarczany w Centrum pobierania.

Producent systemu może jednak wstępnie zainstalować Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless w systemie, aby włączyć funkcje specyficzne dla producenta OEM. Należy uzyskać najnowsze Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless specyficzne dla producenta OEM od pomocy producenta komputera.

Ważne informacje

Wersje Intel® PROSet/Wireless WiFi Software i DCH zostały umieszczone w stanie końca życia (EOL), począwszy od pakietu oprogramowania w wersji 21.50. X.

 

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Oprogramowanie Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless lub Intel® PROSet/Wireless WiFi to nazwa pakietu instalacyjnego, która zawiera sterowniki Wi-Fi i niektóre inne komponenty oprogramowania dla kart bezprzewodowych Intel w systemie Windows 7/8.1 *.

Składa się on z następujących kluczowych komponentów, które mogą się różnić w zależności od posiadanej wersji systemu operacyjnego Windows:

Sterownik Wi-Fi

Pakiet Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless zawiera sterowniki Wi-Fi dla różnych kart bezprzewodowych Intel® obsługiwanych przez ten pakiet. Wersja sterownika Wi-Fi instalowana w systemie może być inna niż wersja pakietu oprogramowania Intel PROSet/Wireless Software Package, która zawiera ten sterownik.
Na przykład w przypadku oprogramowania Intel PROSet/Wireless 19.50.1 wersja sterownika Wi-Fi dla chipsetu Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 to 18.33.6.2.

Zobacz zrozumienie wersji oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless i sterownika , aby uzyskać więcej informacji.

Administrator – zestaw narzędzi1

User-added image

Domyślnie nie jest instalowana.

Administratorzy IT mogą używać tego narzędzia do tworzenia niestandardowych pakietów profilów sieciowych. Mogą eksportować pakiety do systemów klienckich z systemem Microsoft Windows *.

Narzędzie do połączeń Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi dla systemów Windows 8,1 i starszych (Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless Enterprise)1

User-added image

Nie jest instalowana domyślnie i system Windows® 10 nie obsługuje tego narzędzia.
Zapewnia zarządzanie połączeniami Wi-Fi, w tym:

  • Tworzenie i modyfikowanie profilów sieciowych
  • Podłączanie do sieci Wi-Fi
  • Sterowanie radioem Wi-Fi

To narzędzie jest przeznaczone głównie dla systemów Windows XP * i Windows 7 *. Zapewnia ona dodatkowe funkcje sieci Wi-Fi, które nie są obsługiwane w systemie operacyjnym Windows. Podczas instalowania narzędzia instalowany jest także następujący podzbiór narzędzi:

  • Narzędzie do połączeń WPS: pozwala połączyć się z punktem dostępu bezprzewodowego za pomocą Instalatora chronionego przez sieć Wi-Fi (WPS). System Windows 10 nie obsługuje tego narzędzia. System operacyjny Windows obecnie obsługuje tę funkcję.
  • Narzędzie do rozwiązywania problemów z łącznością bezprzewodową Intel®: to narzędzie pomaga rozwiązywać podstawowe problemy z połączeniami sieci bezprzewodowej. System Windows 10 nie obsługuje tego narzędzia. Nowsze wersje systemu Windows mają wbudowane funkcje diagnostyczne.
  • Podgląd zdarzeń bezprzewodowych: śledzi, wyświetla i rejestruje zdarzenia bezprzewodowe w plikach, które można wysłać do działu obsługi klienta.
  • Ręczne narzędzie diagnostyczne: umożliwia uruchomienie podstawowego zestawu diagnostyki, który weryfikuje funkcjonalność karty Wi-Fi.
  • Intel Advanced Statistics: pokazuje informacje o połączeniu Wi-Fi z punktem dostępu bezprzewodowego.
Rozszerzenia oprogramowania bezprzewodowego
UwagaCCX zostało usunięte z oprogramowania Intel® PROSet/Wireless Wi-fi 20,90 lub nowszego.

1 te funkcje nie są instalowane domyślnie. Aby je zainstalować, zobacz sposób wykonania niestandardowej instalacji Intel® PROSet oprogramowania bezprzewodowego.

 

Tematy pokrewne
Zaktualizuj sterownik karty Wi-Fi i Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless
Znalezienie pakietu "tylko sterownik Wi-Fi" dla karty sieci bezprzewodowej Intel®
Zaktualizowany proces instalacji dla Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless