Uaktualnienie z systemu Windows 7 * do systemu Windows 8 * lub 8,1 *

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000005650

27-01-2020

Zaleca się odinstalowanie wszystkich aplikacji bezprzewodowych przed rozpoczęciem uaktualniania do systemu Windows 8 * lub Windows 8,1 *.

 

UwagaW systemach Windows 7 z zainstalowanym Intel® PROSet/bezprzewodową należy odinstalować oprogramowanie przed uaktualnieniem systemu operacyjnego.

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Narzędzie Intel® PROSet/bezprzewodowe połączenie Wi-Fi

Instalacja systemu Windows 8 * może być zablokowana, chyba że odinstalujesz oprogramowanie Intel PROSet/Wireless WiFi przed uaktualnieniem systemu operacyjnego. Ten problem występuje tylko w przypadku uaktualniania systemu Windows 7 * do systemu Windows 8 lub 8,1 *.

Możesz dokonać uaktualnienia z systemu Windows 8 do systemu Windows 8,1 z zainstalowanym oprogramowaniem Intel PROSet/Wireless WiFi.

Instalacja tylko ze sterownikiem

Jeśli zainstalowane są tylko sterowniki bezprzewodowe Intel®, system Windows 8 lub 8,1 jest instalowany bez błędów. System Windows 8 lub 8,1 instaluje sterownik skrzynki odbiorczej tylko wtedy, gdy sterownik nie jest w aktualnej wersji.

Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless technologii Bluetooth®

Instalację systemu Windows 8 i 8,1 można zablokować, dopóki nie zostanie odinstalowany Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless (® Bluetooth) przed uaktualnieniem systemu operacyjnego.

Narzędzie do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiMAX

Odinstaluj oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless WiMAX i zaktualizuj oprogramowanie WiMAX po zainstalowaniu systemu Windows 8. System Windows 8 jest instalowany poprawnie z Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless WiMAX, ale oprogramowanie WiMAX może nie działać po uaktualnieniu systemu operacyjnego. Ten problem występuje tylko w przypadku uaktualniania z systemu Windows 7 do systemu Windows 8 lub Windows 8,1.

Możesz dokonać uaktualnienia z systemu Windows 8 do systemu Windows 8,1 z zainstalowanym Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless WiMAXem. Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless WiMAX dla systemu Windows 8 jest zgodny z systemem Windows 8,1. Najnowsza wersja oprogramowania to 7,5.

Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)

Instalacja systemu Windows 8 zostanie przeinstalowana bez błędów. Po uaktualnieniu systemu operacyjnego konieczne jest zaktualizowanie oprogramowania Intel® Wireless Display (Intel® WiDi). Jeśli dokonujesz uaktualnienia do systemu Windows 8,1, przejrzyj Intel® WiDi przejście po uaktualnieniu systemu do wersji windows 8,1.


Po uaktualnieniu do systemu Windows 8 * lub Windows 8,1 *

Uaktualnianie Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless, narzędzia połączenia Intel® WiFi lub tylko sterownika

W przypadku wszystkich kart Użyj Asystenta pomocy technicznej & sterownika firmy Intel® (Intel® DSA). Narzędzie to rozpoznaje kartę i automatycznie instaluje sterownik i oprogramowanie bezprzewodowe.

Zobacz, oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless pliki sterowników i oprogramowania do aktualizacji ręcznych.

W przypadku systemu Windows 8,1 *, oprogramowanie i sterowniki są dostępne dla następujących adapterów:

 • Karta Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
 • Karta Intel® Dual Band Wireless-N 7260
 • Karta Intel® Wireless-N 7260
 • Karta Intel® Centrino® Wireless-N 2230
 • Karta Intel® Centrino® Advanced-N 6235
 • Karta Intel® Centrino® Advanced-N 6205
 • Karta Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
Uwaga

Karty nie są obsługiwane przez system Windows 8 *:

 • Łącze Intel® WiFi Link 5100
 • Łącze Intel® WiFi Link 5300
 • Łącze Intel® WiFi/WiMAX 5150
 • Łącze Intel® WiFi/WiMAX 5350
 • Bezprzewodowe produkty Intel® PRO/Wireless połączenie sieciowe 2200BG
 • Bezprzewodowe produkty Intel® PRO/Wireless połączenie sieciowe 2915ABG
 • połączenie sieciowe Intel® PRO/Wireless 3945ABG
 • Karta Intel Wireless WiFi Link 4965AGN

Połączenie sieciowe Intel® PRO/Wireless 3945ABG i łącze Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN mają wbudowany sterownik Windows 8 *. Nie obsługujemy korzystania z systemu Windows 8 z tymi kartami. Na naszym forum społeczności możesz zadać pytania dotyczące tych kart.

Karty sieciowe Intel® Bluetooth

Po uaktualnieniu systemu do wersji Windows 8 lub 8,1 karta sieciowa Intel® Bluetooth współpracuje z sterownikiem dostarczonym przez firmę Microsoft. Nowe funkcje i profile Bluetooth firmy Intel wymagają zainstalowania oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless technologii Bluetooth®.

Intel® WiMAX adaptery

Po dokonaniu uaktualnienia do systemu Windows 8 lub 8,1 karta Intel® WiMAX współpracuje tylko z siecią Wi-Fi. Brak dostępnych sterowników systemu Windows 8 lub 8,1 w polu WiMAX. Musisz ręcznie pobrać i zainstalować najnowsze narzędzie do obsługi połączeń WiMAX (w tym sterowniki).
 

UwagaKarty Intel® WiMAX nie zostały wycofane. Zobacz dostępne opcje pomocy technicznej i łącze pobierania, aby uzyskać najnowsze narzędzie i sterowniki do obsługi połączeń w programie WiMAX.
Mój pulpit nawigacyjny Wi-Fi firmy Intel®

Po dokonaniu uaktualnienia do systemu Windows 8 zaktualizuj swoje oprogramowanie. Pobierz i Zainstaluj bieżącą wersję oprogramowania Intel my WiFi Dashboard. Pulpit nawigacyjny Intel my WiFi nie jest obsługiwany przez system Windows 8,1.

 

Tematy pokrewne
Odinstaluj Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless
Produkty bezprzewodowe Intel® i Microsoft Windows 8 * i 8,1 *