Informacje na temat Technologia odzysku Intel® Rapid

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000005652

05-12-2018

Technologia odzysku Intel® Rapid to cecha Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST). Korzysta z funkcji RAID 1 (dublowanie) w celu kopiowania danych z określonego dysku wzorcowego na wskazany dysk odzyskiwania. Dane dysku głównego można skopiować na dysk odzyskiwania w sposób ciągły lub na żądanie:

 • Ciągłość: zmiany wprowadzane do danych na dysku wzorcowym przy zadokowanym systemie są automatycznie kopiowane na dysk odzyskiwania po ponownym zadokowaniu systemu.
 • Na żądanie: dane dysku głównego zostaną przywrócone do poprzedniego stanu, kopiując dane z dysku odzyskiwania z powrotem na dysk wzorcowy.
Uwaga
 • Wolumin odzyskiwania może być jedynym woluminem w systemie. Pojemność woluminu odzyskiwania jest równa wielkości mniejszej liczby dwóch dysków twardych.
 • Ta funkcja nie jest obsługiwana w przypadku Intel® Optane™ woluminów pamięci
 
Wymagane dyski twarde
 • 2
Zalety
 • Większa kontrola nad sposobem kopiowania danych między dyskami wzorcowymi i odzyskiwaniami.
 • Szybkie aktualizacje woluminów (tylko zmiany na dysku wzorcowym od ostatniej aktualizacji są kopiowane na dysk odzyskiwania).
 • Dane dotyczące dysku twardego można przeglądać w Eksploratorze Microsoft Windows *.
Wadą
 • Pojemność woluminu nie wzrasta.
Aplikacji
 • Krytyczna Ochrona danych w systemach mobilnych.
 • Szybkie przywracanie dysku wzorcowego do stanu poprzedniego lub domyślnego.