Opis Intel® Graphics Driver numer wersji

Dokumentacja

Zidentyfikuj produkt

000005654

06-10-2020

100 & nowsze sterowniki

Schemat wersji Intel® Graphics Driver używany w Centrum pobierania zmieni się w wersji aktualizacji systemu Windows® 10 kwietnia 2018, aby zapewnić lepsze skalowanie i obsługę naszego procesu budowania sterownika, a jednocześnie zgadza się z konwencją nazewnictwa sterowników używaną w systemie Windows *.

100 and Newer Drivers

Aby sprawdzić, czy zainstalowane są najnowsze sterowniki, należy zawsze porównać ostatnie cztery cyfry (numer kompilacji) sterownika zainstalowanego na komputerze z najnowszymi czterema cyframi najnowszego sterownika dostępnego do pobrania.

Następujące tabele powinny zawierać szczegółowe informacje na temat każdego z identyfikatorów, które czynią bieżący schemat sterownika:

IdentyfikatorSystem operacyjny (wersja WDDM)
27,9Windows® 10 maja 2020 Update-WDDM 2,7
dniaWindows® 10 maja 2019 Update-WDDM 2,6
dwudziestWindows® 10 października 2018 Update-WDDM 2,5
24Windows® 10 kwietnia 2018 – WDDM 2,4
23Aktualizacja systemu Windows® 10 spadające do twórców – WDDM 2,3
20Aktualizacja systemu Windows® 10 twórców — WDDM 2,2
43Aktualizacja systemu Windows® 10 dzień – WDDM 2,1
20000Windows® 10-WDDM 2,0
0,10Windows 8,1 *-WDDM 1,3
artWindows 8 *-WDDM 1,2
8Windows 7 * – WDDM 1,1

 

IdentyfikatorWersja programu DirectX *
2000012.1
art12
1,1811.1
17,511.0
art10. x
ust9.x
trzynast8.x
art7.x
jedenast6.x

 

Numer kompilacjiZgodność z platformąObsługa systemu operacyjnego
100. xxxxprocesory z generacji jedenastu

Tylko system Windows® 10 64

procesory dziesiątej generacji
procesory dziewiątej generacji
procesory ósmej generacji
procesory siódmej generacji
procesory szóstej generacji
Whiskey Lake
Amber Lake
Apollo Lake
Gemini Lake
Comet Lake
Notatki
 • Wersja systemu Linux * będzie spełniać następującą 6000,0001.
 • Aby uzyskać najnowsze dane o zgodności platformy i systemu operacyjnego, sprawdź plik Readme. txt sterownika.

   

   

  15,65 & starsze sterowniki

  Centrum pobierania obsługuje również sterowniki graficzne, które wykorzystują schemat nazewnictwa w celu zdefiniowania wersji sterowników, które mogą nie pasować do Konwencji w sprawie własnych sterowników systemu operacyjnego w sposób szczegółowy w poprzednich tabelach. Schemat ten jest następujący:

  15.65 and Older Drivers


  Punkt odniesienia sterownika: Odróżnia różne uniwersalne pakiety sterowników i są często przypisywane w oparciu o obsługiwane platformy i systemy operacyjne.

  Poprawka wydania: Używane wewnętrznie w cyklu opracowywania sterowników.

  Numer kompilacji: Ostatnie cztery cyfry wskazują rzeczywisty numer sterownika.

  W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe informacje na temat platformy i systemu operacyjnego Compatiblity dla tych sterowników.

  Punkt odniesienia sterownikaZgodność z platformąSystem operacyjny

  Obsługa 32-bitowa

  System operacyjny

  Obsługa 64-bitowa

  15,65

  15,60

  procesory ósmej generacjiN/aSystem Windows 10
  procesory siódmej generacji
  procesory szóstej generacji
  Apollo Lake platforma
  Gemini Lake platforma

  15,46

  15,47

   

  procesory ósmej generacjiN/aSystem Windows 10
  procesory siódmej generacji
  procesory szóstej generacji
  Apollo Lake platforma
  15,45procesory szóstej generacjiWindows 7 *Windows 8,1 *
  Windows 7 *
  15,40procesory piątej generacji

  Windows 8,1 *

  Windows 7 *

  Windows® 10
  Windows 8,1 *
  Windows 7 *
  procesory czwartej generacjiWindows® 10Windows® 10

  Braswell platforma

  Windows® 10
  Windows 8,1 *
  Windows 7 *
  Windows® 10
  Windows 8,1 *
  Windows 7 *
  Cherry Trail platforma
  15,36procesory czwartej generacjiWindows 8,1 *
  Windows 7 *
  Windows 8,1 *
  Windows 7 *
  15,33Procesory trzeciej generacjiWindows® 10
  Windows 8,1 *
  Windows 7 *
  Windows® 10
  Windows 8,1 *
  Windows 7 *
  Bay Trail platforma

   

  Temat pokrewny
  Jak zidentyfikować Intel® Graphics Driver wersję