Błąd w Menedżerze urządzeń Intel® TXEI dla produktów Intel® NUC

Dokumentacja

Komunikaty o błędach

000005666

13-11-2019

Co widzisz?

Błąd w Menedżerze urządzeń (kod 37 lub kod 28) na Intel® Trusted Execution Engine Interface (Intel® TXEI).

Dlaczego go widzisz?

Struktura sterowników trybu jądra firmy Microsoft (KMDF *) nie jest zainstalowana.

Jak rozwiązać ten problem.

Sterownik Intel® TXEI jest wymagany do bezpiecznych funkcji zabezpieczeń dotyczących rozruchu i platformy. KMDF musi być zainstalowana przed sterownikiem Intel TXEI.

Aby rozwiązać ten problem:

  1. Zainstaluj aktualizację architektury trybu jądra (KMDF) w wersji 1,11 dla systemu Windows 7 *.
  2. Zainstaluj sterownik Intel TXEI z Centrum pobierania.

 

Uwaga

Problem i rozwiązanie w tym artykule dotyczą tylko produktów Intel® NUC, w których zainstalowano system Windows 7 * i korzystania z aparat zaufanego wykonywania Intel®.

Jeśli masz inny komputer i/lub system operacyjny, spróbuj zainstalować ponownie sterownik Intel® Trusted Execution Engine Interface (Intel® TXEI):

  1. W Menedżerze urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie.
  2. Wybierz opcję Odinstaluj.
  3. Uruchom ponownie komputer. System Windows podejmie próbę ponownego zainstalowania sterownika.
Jeśli wykonanie tych czynności nie rozwiązało problemu, skontaktuj się z producentem komputera, aby uzyskać pomoc.