Intel® Advanced Network Services sieci VLAN

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000005677

31-03-2020

Uwaga

Systemy Windows Server 2016 * i nowsze mają wbudowane opcje wirtualnej sieci LAN (VLAN). Ten proces działa również w systemie Windows Server 2012 R2 *.

Zobacz informacje na temat sieci VLAN dla tych systemów operacyjnych:

 

Wirtualna sieć lokalna (VLAN) to logiczna Grupa hostów. Grupowanie pozwala hostom komunikować się tak, jakby znajdowały się w tej samej sieci LAN, niezależnie od fizycznej topologii sieci.

Sieci VLAN mogą grupować komputery w logiczne grupy robocze. Podłączenie klientów do serwerów rozproszonych geograficznie upraszcza administrację sieciową.

Zwykle sieci VLAN składają się z współpracowników z tego samego działu, które znajdują się w różnych miejscach. Mogą się również składać z zespołów funkcjonalnych współpracujących nad wspólnym projektem.

VLAN Capability cluster diagram

Instalatory

Sterowniki i oprogramowanie dla kart Intel® Ethernetowych

Zalety sieci VLAN

 • Poprawa wydajności sieci
 • Ogranicz burze emisji
 • Poprawianie konfiguracji sieci LAN (Dodawanie, przenoszenie i wprowadzanie zmian)
 • Minimalizuj problemy z zabezpieczeniami
 • Ułatwienia zarządzania – zadania

 

Dwa podstawowe typy sieci VLAN

 • Oznakowane sieci VLAN są oparte na specyfikacji IEEE 802.1 q. Każdy pakiet ma tag 4-bajtowy dodany do nagłówka pakietu. Przełącznik musi obsługiwać znakowanie etykiet Q w standardzie IEEE 802.1 i trzeba zapewnić właściwą konfigurację. Sprawdź w dokumentacji przełącznika, czy nie ma odpowiedniej konfiguracji przełącznika.
 • Nieoznakowane lub oparte na portach sieci VLAN są statycznie skonfigurowane na przełączniku. Są one przezroczyste dla podłączonych urządzeń.

 

Uwarunkowania związane z implementacją

 • Intel® software obsługuje maksymalnie 64 sieci VLAN na każdy port sieciowy lub zespół.
 • Aby skonfigurować członkostwo w standardzie IEEE VLAN (wiele sieci VLAN), musisz dołączyć kartę do przełącznika za pomocą funkcji IEEE 802.1 Q VLAN.
 • Sieci VLAN mogą współistnieć z zespołem (Jeśli karta obsługuje oba). Najpierw Zdefiniuj zespół, a następnie możesz skonfigurować sieć VLAN.
 • Możesz skonfigurować tylko jedną nieoznakowaną sieć VLAN na port lub zespół. Aby móc skonfigurować nieoznakowaną sieć VLAN, musisz mieć przynajmniej jedną otagowaną sieć VLAN.
 • Po utworzeniu sieci VLAN karta, skojarzona z siecią VLAN, może mieć chwilową utratę łączności.
 • Nie można usunąć sieci VLAN, jeśli jest ona powiązana z wirtualną kartą sieciową.
 • Po przypisaniu sieci VLAN do adaptera włącza opcję " priorytet & VLAN " na karcie "Właściwości zaawansowane ". Nie można jej wyłączyć, dopóki nie zostaną usunięte wszystkie sieci VLAN z karty.
 • Zmiana ustawienia na karcie Zaawansowane dla jednej sieci VLAN powoduje zmianę ustawień wszystkich sieci VLAN używających tego portu.
 • Karty i zespoły z włączoną kartą VMQ nie obsługują sieci VLAN Intel® Advanced Network Services (Intel® ANS).
 • Interfejs sieci VLAN funkcji Microsoft Hyper-V * obsługuje filtrowanie sieci VLAN za pomocą kolejki VMQ. Zobacz wirtualne karty sieciowe funkcji Microsoft Hyper-V w zespołach i sieciach VLAN w przewodniku użytkownika karty.
 • Na partycji podrzędnej i jej nadrzędności mogą znajdować się różne znaczniki VLAN. Ustawienia są oddzielne, ale mogą być różne lub identyczne. Tag VLAN w elemencie nadrzędnym i podrzędnym musi być taki sam, jeśli chcesz, aby partycje mogły komunikować się za pośrednictwem tej sieci VLAN. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wirtualne karty sieciowe funkcji Microsoft Hyper-V w zespołach i sieciach VLAN w przewodniku po użytkownikach karty.

 

Tworzenie zespołu kart interfejsu sieciowego systemu Windows Server 2012 *

System Windows Server 2012 * dodaje obsługę tworzenia zespołu kart sieciowych, określany też mianem równoważenia obciążenia i pracy awaryjnej (LBFO). Tworzenie zespołu i sieci VLAN firmy Intel nie jest zgodne z zespołami Microsoft LBFO. Intel® PROSet blokuje Dodawanie członka zespołu LBFOów do zespołu lub sieci VLAN Intel ANS. Nie należy dodawać portu, który już wchodzi w skład zespołu Intel ANS lub sieci VLAN, do zespołu LBFO. Dodanie portu może spowodować niestabilność systemu.

 

Obsługiwane karty sieciowe

Intel® Ethernet adapterów obsługuje Konfigurowanie sieci VLAN w dowolnej wersji systemu Windows, gdzie dla tej karty dostępna jest pełna obsługa oprogramowania.

W oparciu o system operacyjny Sprawdź, czy karta sieciowa ma pełną obsługę.

Karty Intel® PRO/100 i PRO/1000, które są podłączone do gniazd PCI * lub PCI-X *, nie obsługują technologii Intel ANS sieci VLAN w żadnej wersji systemu Windows * po systemie Windows Vista * i systemie Windows Server 2008 *. Po tych wersjach dostępny jest tylko sterownik skrzynki odbiorczej systemu Windows firmy Microsoft.

 

Instalacja obsługi technologii Intel ANS w zakresie konfiguracji sieci VLAN w systemie Windows *

Aby włączyć konfigurację sieci VLAN na urządzeniach Intel® Ethernet, musisz zainstalować Intel® PROSet i Intel ANS. Nie można skonfigurować sieci VLAN, jeśli zainstalowane są tylko sterowniki podstawowe. Instalacja programów Intel PROSet i Intel ANS jest włączana domyślnie podczas instalowania połączenia sieciowe Intel®go oprogramowania.

Za pomocą Kreatora instalacji wybierz zarówno Intel® PROSet programu Windows * Device Manager , jak i Zaawansowane usługi sieciowe na ekranie Opcje Instalatora.

Konfigurowanie sieci VLAN przy użyciu programu PowerShell

Film: tworzenie sieci VLAN w systemie Windows® 10 przy użyciu środowiska PowerShell *

Konfigurowanie sieci VLAN używanych przez Intel® PROSet dla Windows * Menedżer urządzeń


Setup options screen with both Intel® PROSet for Windows* Device Manager and Advanced Network Services selected

Konfigurowanie sieci VLAN

 1. Przejdź do Menedżera urządzeń systemu Windows.
 2. Otwórz okno Właściwości portu, dla którego chcesz skonfigurować sieć VLAN.
 3. Przejdź do karty VLAN .
 4. Kliknij przycisk Nowy .
 5. Wpisz numer IDENTYFIKACYJNy sieci VLAN w polu Identyfikator sieci VLAN . Identyfikatory skonfigurowane na porcie muszą być również skonfigurowane na przełączniku.
 6. Akceptowanie nazwy sieci VLAN wprowadzonej domyślnie lub wpisanie nowej nazwy.
 7. Kliknij przycisk OK.

Windows device manager VLAN properties screen highlighting the "new" button