Informacje o gwarancji na produkty Intel® NUC

Dokumentacja

Gwarancja i numer RMA

000005679

29-12-2022

Możesz sprawdzić zakres gwarancji i złożyć zgłoszenie gwarancyjne w Centrum obsługi gwarancyjnej online.

Szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji znajdziesz poniżej:

Uwaga
 • Przejrzyj uważnie wszystkie poniższe sekcje, zanim przejdziesz do przetwarzania gwarancji.
 • Pamiętaj o utworzeniu kopii zapasowych wszystkich danych przed rozpoczęciem działania.

Kliknij lub odpowiedni temat, by uzyskać szczegółowe informacje:

Gwarancje ograniczone

Firma Intel oferuje ograniczoną trzyletnią gwarancję na produkty Intel® NUC zakupione u autoryzowanych dystrybutorów Intel®. Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie elementy sprzętowe zawarte w pudełku.

Międzynarodowa gwarancja: przetłumaczona na 39 języków

Trzyletnia międzynarodowa ikona
Rozmiar: 5,6 MB
Data: lipiec 2022 r.

 

Gwarancje obowiązujące w danym kraju:

Trzyletnia dla Australii (angielski) ikona
Rozmiar: 69 KB
Data: wrzesień 2020 r.

Gwarancja na NUC L10 dla Chin Ikona PDF
Rozmiar: 686 KB
Data: styczeń 2018 r.

Gwarancja na NUC L6 dla Chin Ikona PDF
Rozmiar: 683 KB
Data: styczeń 2018 r.

Kupon na NUC 3R dla Chin Ikona PDF
Rozmiar: 508 KB
Data: styczeń 2018 r.

Uwaga: do obsługi plików PDF wymagany jest program Adobe Acrobat Reader*

Istotne kwestie dotyczące gwarancji na wentylatory systemu

Producenci obudów mogą projektować obudowy do płyt głównych Intel® NUC, które zawierają pasywne rozwiązania chłodzenia. Aby pomieścić te niestandardowe rodzaje obudowy niektórzy producenci obudów lub integratorzy usuwają wentylator, lub w inny sposób osadzają produkt. W takich przypadkach do obowiązków producenta obudowy i integratora należy zapewnienie odpowiedniego poziomu chłodzenia w zmienionym systemie, tak, aby spełniał on limity środowiskowe, określone w dokumentacji technicznej produktów Intel®. Niewystarczająca wydajność chłodzenia płyty głównej Intel® NUC w niestandardowych obudowach spowoduje utratę gwarancji na produkt Intel®.

Nie zaleca się stosowania pasywnych rozwiązań chłodzenia w przypadku niektórych produktów NUC, a producenci obudów i integratorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za ryzyko związane z wprowadzaniem takich modyfikacji.

Produkty, w przypadku których nie zaleca się stosowania pasywnych rozwiązań chłodzenia, zostały wymienione poniżej (ta list może nie być kompleta i podlega zmianom):

 • Zestaw Intel® NUC 9 Extreme, wcześniej znany jako Ghost Canyon
 • Zestaw Intel® NUC 9 Pro, wcześniej znany jako Quartz Canyon
 • Wszelkie produkty NUC z procesorem gniazdowym
Zanim zwrócisz wadliwe produkty

Upewnij się, że znasz numer aktywacji systemu operacyjnego Windows* (jeśli dotyczy).

Jeśli masz włączony klucz funkcji BitLocker w instalacji systemu Windows, upewnij się, że znasz ten klucz przed wyjęciem dysku twardego. Więcej informacji na temat klucza odzyskiwania funkcji BitLocker można znaleźć na stronie Intel® NUC: klucz odzyskiwania funkcji BitLocker jest wymagany podczas uruchamiania.

W tabeli opisano które elementy należy zwracać, a które zachowywać.

Produkt Co zwrócić Co zachować
Minikomputery Intel® NUC

(Te produkty mają zainstalowaną pamięć, dysk i system operacyjny. Poszczególne komponenty nie są wymieniane oddzielnie).
 • Zwróć tylko minikomputer Intel® NUC ze wszystkimi wstępnie zainstalowanymi komponentami (pamięć i dysk).
 • Jeśli moduł pamięci został zmodernizowany, wymień go na oryginalny moduł przed zwróceniem produktu.
 • Jeśli zainstalowano niestandardową pokrywę obudowy, zamontuj z powrotem oryginalną pokrywę przed zwróceniem produktu.
 • Zachowaj wszystkie samodzielnie zamontowane komponenty (zmodernizowane moduły pamięci i dodatkowe dyski twarde).
 • Zachowaj akcesoria dodatkowe zawarte w pudełku (uchwyt VESA i śruby montażowe, zasilacz, przewód i mocowania wtyczek zasilających).
 • Jeśli to możliwe, utwórz kopię zapasową swoich danych osobistych z minikomputera Intel® NUC na innym nośniku pamięci masowej. Firma Intel korzysta z oprogramowania do niszczenia danych, aby usunąć wszelkie dane z urządzenia pamięci masowej zwracanego minikomputera Intel® NUC. Dokumenty i pliki przechowywane na zwróconym urządzeniu zostaną utracone.
Zestawy Intel® NUC

(Te produkty nie są wysyłane z zainstalowaną pamięcią, dyskami lub systemem operacyjnym).
 • Zwróć tylko zestaw Intel® NUC.
 • Jeśli zestaw Intel® NUC posiadał wcześniej zainstalowany moduł bezprzewodowy lub moduł pamięci Intel® Optane™, nie usuwaj tych elementów przed zwróceniem jednostki.
 • Jeśli zainstalowano niestandardową pokrywę obudowy, zamontuj z powrotem oryginalną pokrywę przed zwróceniem produktu.
 • Zachowaj wszystkie samodzielnie zainstalowane komponenty (moduły pamięci, dyski twarde, karty bezprzewodowe).
 • Zachowaj akcesoria dodatkowe zawarte w pudełku (uchwyt VESA i śruby montażowe, zasilacz, przewód i mocowania wtyczek zasilających).

Zestawy Intel® NUC zawierające element obliczeniowy Intel®

(Firma Intel wysłała ten zestaw bez pamięci lub dysku. Klient (lub sprzedawca) zainstalował pamięć, dysk i system operacyjny).

 • Element obliczeniowy Intel® NUC należy pozostawić w obudowie.
 • Należy usunąć i zachować moduł pamięci i dysk. Te komponenty należy zainstalować w jednostce zamiennej. Firma Intel nie ponosi odpowiedzialności za zwrot tych komponentów, jeśli wysłane zostaną przez klienta wraz z produktem w ramach wymiany gwarancyjnej.
 • Usuń i zachowaj wszelkie karty graficzne lub urządzenia PCIe z płyty głównej, jeśli zainstalowano je samodzielnie (lub w miejscu kupna). Te komponenty należy zainstalować w jednostce zamiennej. Firma Intel nie ponosi odpowiedzialności za zwrot tych komponentów, jeśli wysłane zostaną przez klienta wraz z produktem w ramach wymiany gwarancyjnej.
 • Nie należy wysyłać przewodu zasilającego ani innych części z pudełka. Firma Intel nie może zwrócić tych przedmiotów, jeśli wysłano je wraz z produktem Intel® NUC.
 • Należy utworzyć kopie zapasowe wszystkich aplikacji i danych, w stosownych przypadkach. Firma Intel nie odpowiada za utratę danych podczas procesu gwarancyjnego.
Płyty główne Intel® NUC Zwróć tylko płytę główną Intel® NUC. Zachowaj wszystkie samodzielnie zainstalowane komponenty (moduły pamięci, dyski twarde, karty bezprzewodowe).
Przestroga
Firma Intel nie jest w stanie śledzić ani zwracać komponentów zainstalowanych przez użytkownika, w tym przedmiotów umieszczonych w pudełku podczas zwrotu. Usuń wszystkie moduły pamięci i dyski z urządzenia Intel® NUC przed wysyłaniem go do naszego centrum gwarancji, z wyjątkiem wymienionych powyżej elementów. W stosownych przypadkach należy utworzyć kopię zapasową wszystkich aplikacji i danych. Firma Intel nie odpowiada za utratę danych zaistniałą w wyniku procesu gwarancyjnego.

Zestawy Intel® NUC wysyłane w ramach wymiany gwarancyjnej nie posiadają naklejki licencyjnej systemu Microsoft Windows*. Jeśli Twój zestaw Intel® NUC ma naklejkę licencyjną systemu Windows, zalecamy ostrożne odklejenie jej od obudowy. Możesz także wykonać jej zdjęcie do wykorzystania w przyszłości, przez przesłaniem produktu do firmy Intel w celu wymiany gwarancyjnej. Naklejki systemu Microsoft Windows nie są dostępne jako części zamienne.

Ogólne wytyczne
 • Należy utworzyć kopie zapasowe wszystkich aplikacji i danych, w stosownych przypadkach. Firma Intel nie odpowiada za utratę danych podczas procesu gwarancyjnego.
 • Aby uzyskać wskazówki dotyczące części i akcesoriów, które należy zachować, zapoznaj się z instrukcjami przesłanymi w wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Firma Intel nie zatrzymuje żadnych części ani akcesoriów i nie może ich zwrócić.
 • Zapisz numer sprawy RMA na zewnątrz pudełka i włóż do środka kopię wiadomości e-mail z potwierdzeniem.
 • Jednostki na wymianę mogą nie być wysyłane w oryginalnym opakowaniu detalicznym.
Wytyczne dotyczące pakowania

Jeśli masz oryginalne pudełko, w którym zakupiono produkt u sprzedawcy detalicznego, możesz użyć go do zwrócenia produktu:

 • Jeśli oryginalne pudełko nie jest dostępne, owiń produkt z każdej strony w folię bąbelkową lub inny materiał amortyzujący, aby przedmioty w środku były ściśle dopasowanie i nie mogły się przesuwać.
 • Spakuj pudełko detaliczne do solidnego pudła zewnętrznego, z co najmniej 5 cm foli bąbelkowej, luźnego wypełnienia piankowego lub podobnego materiału amortyzującego, aby przedmioty w środku były ściśle dopasowanie i nie mogły się przesuwać.
 • Pudło zewnętrzne o odpowiedniej wielkości możesz nabyć na własny koszt w lokalnym punkcie wysyłki lub na poczcie.
Uwaga Zamiennik NUC może zostać dostarczony nie w oryginalnym pudełku detalicznym, ale w szarym pudełku. Jeśli chcesz zachować oryginalne pudełko detaliczne, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Jeśli nie masz oryginalnego pudełka detalicznego lub chcesz je zachować:

 • Zapakuj produkt w solidne pudło z wystarczającą ilością dodatkowego materiału pakowego, aby zapobiec przesuwaniu się produktu w trakcie transportu.
 • Pudło do przesyłki o odpowiedniej wielkości możesz nabyć na własny koszt w lokalnym punkcie wysyłki lub na poczcie.

Jeśli zwracasz więcej niż jeden produkt, zabezpiecz każdy z nich odpowiednią ilością folii bąbelkowej, luźnym wypełnieniem piankowym lub innym materialnym amortyzującym, aby zapobiec przesuwaniu się produktów w trakcie transportu.

Podobny temat
Sprawdź warunki gwarancji i złóż wniosek o pomoc techniczną w ramach gwarancji
Informacje potrzebne do identyfikacji komputera Intel® NUC podczas zgłaszania wniosku o pomoc techniczną w ramach gwarancji