Informacje prawne dotyczące instalacji lub modernizacji sprzętu bezprzewodowego

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000005687

16-10-2020

Instalacja lub wykorzystanie kart bezprzewodowych Intel® podlega przepisom prawnym określonym krajom. Niektóre kraje wymagają, aby karty bezprzewodowe Intel® były certyfikowane z anteną, która ma być używana razem w systemie, podczas gdy niektóre kraje wymagają, aby karta Intel® Wireless była certyfikowana na pełnym poziomie systemu. Na przykład w Stanach Zjednoczonych przepisy urzędowe regulujące wykorzystanie anten z certyfikowanymi modułami są objęte pozycjami części 15,203, 15,247 i 15,407. Można uzyskać dostęp do nich i/lub pobrać w witrynie FCC.

Karta bezprzewodowa Intel® zainstalowana w systemie sprzedawanym na rynku niekoniecznie oznacza, że ta sama karta sieciowa może być używana lub zainstalowana w innych systemach z wyżej wymienionego powodu.

Ponieważ każdy kraj może mieć inne wymogi normatywne, przed zainstalowaniem/zmianą karty bezprzewodowej Intel® w systemie należy skontaktować się z producentem systemu, aby ustalić, czy karty bezprzewodowe Intel®, które zamierzasz zainstalować, są zatwierdzone do użytku w Twoim systemie i kraju. Musisz przestrzegać wymagań producenta po zatwierdzeniu.

Jeśli producent nie ma wymaganych homologacji, Strona, która instaluje urządzenie, jest odpowiedzialna za zatwierdzenie. Instalacja kart w nieautoryzowanym systemie może być niedozwolona. Użytkownik końcowy nie ma uprawnień do instalowania kart bezprzewodowych Intel® (oprócz produktów detalicznych). Tylko producent lub jego autoryzowany przedstawiciel mogą instalować karty.

Jeśli już przeprowadzono integrację, ważne jest również zrozumienie, że może ona nie działać ze względu na problemy ze zgodnością sprzętu lub oprogramowania lub jego zależności.

Firma Intel jest dostawcą komponentów laptopów i nie produkuje ani nie sprzedaje kompletnych systemów laptopów. Producent systemu mógł zmienić funkcje, wprowadzone dostosowania lub wprowadzić inne zmiany w udostępnianych przez siebie pakietach oprogramowania lub sprzętu.

Jedyne bezprzewodowe karty sieciowe dostępne obecnie przez firmę Intel to Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 + Bluetooth® dla komputerów stacjonarnych, a także Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 Desktop Kit. Produkty detaliczne przeznaczone są do instalowania w komputerze stacjonarnym za pomocą anten w tym samym pudełku. Nie są one przeznaczone do uaktualnienia karty bezprzewodowej w laptopie PC.

Tematy pokrewne
Dlaczego laptop nie rozpoznaje nowej karty bezprzewodowej Intel®?