Często zadawane pytania dotyczące systemu Windows Aero *

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000005696

29-10-2020

Co to jest Windows Aero *?
Jak włączyć interfejs Windows Aero?
Jak wyłączyć interfejs Windows Aero?
Dlaczego interfejs Windows Aero nie działa?


Co to jest Windows Aero?
Window Aero to nowy interfejs użytkownika wprowadzony w systemie Windows 7 * i określonej wersji systemu Windows Vista *, który umożliwia wyświetlanie przezroczystych obramowań okien, Menedżera okien pulpitu i miniatur paska zadań.
 

UwagaSystemy Windows 8 i 8,1 * nie obsługują kompozycji systemu Windows Aero, jednak niektóre inne funkcje dołączone do interfejsu Aero * są dołączone. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź często zadawane pytania dotyczące systemów Windows 8 i windows 8,1.

 

Tryb Windows AeroKompozycja pulpituPrzykład
Interfejs Windows Aero jest włączony z włączonym przezroczystością

Tak

Example of windows aero with transparency
Interfejs Windows Aero jest włączony z wyłączonym trybem przezroczystości

Tak

Example of windows aero with transparency disabled
Interfejs Windows Aero jest wyłączony

Nr

Example of windows aero disabled

 

Jak włączyć interfejs Windows Aero?

Wykonaj następujące kroki, aby włączyć interfejs Windows Aero:

 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Wybierz polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij opcję wygląd i personalizacja.
 4. Kliknij przycisk Dostosuj kolory.
 5. Kliknij Otwórz wygląd klasyczny.
 6. Ustaw schemat kolorów na interfejs Aero systemu Windows Vista.


Jak wyłączyć interfejs Windows Aero?

Wykonaj następujące kroki, aby wyłączyć interfejs Windows Aero:

 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Wybierz polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij opcję wygląd i personalizacja.
 4. Kliknij przycisk Dostosuj kolory.
 5. Kliknij Otwórz wygląd klasyczny.
 6. Wybierz schemat kolorów inny niż Windows Vista Aero (np. kompozycja podstawowa).


Dlaczego interfejs Windows Aero nie działa?
Poniżej przedstawiono rozwiązania pomocne w rozwiązywaniu typowych problemów z korzystaniem z interfejsu Windows Aero:


Sprawdź, czy Twoja wersja systemu Windows Vista obsługuje interfejs Windows Aero.
Następujące wersje systemu Windows Vista obsługują interfejs Windows Aero:

 • Windows 7 (wszystkie wersje)
 • Windows Vista Ultimate
 • System Windows Vista Home Premium
 • System Windows Vista Enterprise
 • System Windows Vista Business

Aby sprawdzić wersję systemu Windows Vista, kliknij przycisk Start , aby uzyskać Centrum powitalne. Wersja jest wyświetlana w górnej części okna.
 

Sprawdź, czy korzystasz z sterownika opartego na systemie Windows * Display Driver Model (WDDM).
Interfejs Windows Aero jest obsługiwany tylko ze sterownikiem opartym na modelu WDDM (Windows Display Driver Model). Interfejs Windows Aero nie jest obsługiwany przez sterownik oparty na systemie Windows * XP Display Driver Model (XPDM lub XDDM).

Aby sprawdzić, czy sterownik WDDM jest zainstalowany, Znajdź numer wersji sterownika graficznego i poszukaj pierwszego numeru. Jeśli pierwszy numer to "7", używany jest sterownik WDDM. Jeśli jest to "6", używany jest sterownik XPDM.

Począwszy od chipsetów Intel® 945 Express i nowszych chipsetów, firma Intel opublikowała sterowniki grafiki WDDM.

Tematy pokrewne
Jak zidentyfikować wersję sterownika
Opis numerowania wersji sterownika


Sprawdź, czy komputer spełnia minimalne wymagania sprzętowe dla interfejsu Windows Aero.
Wymagania systemowe firmy Microsoft dotyczące interfejsu Windows Aero to:

 • Procesor 1 GHz 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy
 • 1 GB pamięci systemowej
 • Kontroler grafiki z pamięcią graficzną 128 MB, sterownik WDDM i obsługuje funkcję Pixel Shader 2,0 w sprzęcie i 32 liczbę bitów na piksel

Aby sprawdzić ilość pamięci graficznej:

 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij opcję Personalizacja (lub przycisk Widok klasyczny , a następnie Personalizacja).
 4. Kliknij przycisk Ustawienia ekranu.
 5. Kliknij przycisk Zaawansowane.
 6. Kliknij kartę Sterownik akceleratora grafiki Intel® .
 7. Kliknij polecenie Właściwości grafiki.
 8. Kliknij przycisk informacje w lewym dolnym rogu okna lub we prawym górnym rogu.
  Zobacz wartość w polu Maksymalna pamięć grafiki .

Aby sprawdzić model sterownika grafiki, sprawdź , czy korzystasz z sterownika opartego na modelu WDDM (Windows Display Driver Model).

Kontrolery grafiki Intel® obsługują kolory w zakresie 32-bitów na piksel. Aby sprawdzić bieżące ustawienie kolorów, zobacz temat verify Display jest ustawiony na 32-bitowe kolory.
 

Sprawdź, czy monitor jest ustawiony na 32-bitowe kolory.
Jeśli ekran jest ustawiony na 16-bitową głębię kolorów lub mniej, interfejs Windows Aero jest wyłączony.

Wykonaj następujące kroki, aby sprawdzić lub zmienić ustawienie kolorów:

 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij opcję Personalizacja (lub przycisk Widok klasyczny , a następnie Personalizacja).
 4. Kliknij przycisk Ustawienia ekranu.
 5. Ustaw kolory na najwyższe (32-bitowe).
 6. Kliknij przycisk OK.

Sprawdź, czy monitor jest ustawiony na ponad 10 Hz częstotliwości odświeżania.
Jeśli wyświetlacz jest ustawiony na wartość mniejszą niż częstotliwość odświeżania 10Hz, interfejs Windows Aero jest wyłączony.

Wykonaj te kroki, aby sprawdzić lub zmienić ustawienie częstotliwości odświeżania ekranu:

 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij opcję Personalizacja (lub przycisk Widok klasyczny , a następnie Personalizacja).
 4. Kliknij przycisk Ustawienia ekranu.
 5. Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.
 6. Kliknij przycisk monitor.
 7. Wybierz odpowiedni typ monitora.
 8. Wybierz częstotliwość odświeżania ekranu większą niż 10 Hz obsługiwana przez Monitor.
 9. Kliknij przycisk OK.


Sprawdź, czy schemat kolorów Twojego pulpitu jest ustawiony na interfejs Windows Aero.
Zobacz, jak włączyć interfejs Windows Aero?
 

Sprawdź, czy przezroczystość ramki okna jest ustawiona na włączone.
Wykonaj następujące kroki, aby sprawdzić lub zmienić przezroczystość ramki okna:

 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij opcję Personalizacja (lub przycisk wygląd i personalizacja).
 4. Kliknij kolor i wygląd okien.
 5. Sprawdź, czy pole wyboru Włącz przezroczystość jest zaznaczone.

Jeśli interfejs Windows Aero działa, ale nie ma nagłu zatrzymania, Sprawdź plan zasilania komputera.
Bieżący plan zasilania może być ustawiony tak, że system Windows automatycznie wyłączy przezroczystość. Zmień je na plan zasilania zrównoważony.

Aby sprawdzić i zmienić plan zasilania, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij opcję Opcje zasilania (lub kliknij opcję Widok klasyczny , a następnie Opcje zasilania).
 4. Wybierz opcję zrównoważony.

Interfejs Windows Aero działa, ale po uruchomieniu starszej aplikacji wyłącza działanie.
Niektóre starsze aplikacje mogą nie być zgodne z interfejsem Windows Aero. Aby przywrócić interfejs Aero, należy zamknąć program. Skontaktuj się z dostawcą aplikacji, aby sprawdzić, czy dostępna jest zaktualizowana wersja oprogramowania obsługująca interfejs Windows Aero.
 

Tematy pokrewne
Informacje firmy Microsoft: Rozwiązywanie problemów z systemem Windows Aero *
Sterowniki grafiki Intel®: często zadawane pytania dotyczące systemu Windows Vista *
Obsługa często zadawanych pytań na temat systemów Windows 8 * i Windows 8,1 *
Jak zidentyfikować wersję sterownika
Opis numerowania wersji sterownika