Dowiedz się więcej o wielu wyjściowych wydrukach

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000005714

19-10-2020

Co to jest wielokrotność wielostronicowa z wieloma wyjściami?

Wielokrotne wejście wielokrotne (MIMO) to technologia bezprzewodowa, która wykorzystuje wiele nadajników i odbiorników do transferowania większej ilości danych w tym samym czasie. Wszystkie produkty bezprzewodowe z obsługą technologii 802.11 n MIMO. Technologia ta pomaga zezwolić 802.11 n w osiąganie wyższej prędkości niż produkty bez 802.11 n.

Aby zaimplementować MIMO, stacja (urządzenie przenośne) lub punkt dostępu (AP) muszą obsługiwać MIMO. Aby osiągnąć optymalną wydajność i zasięg, stacja i punkt dostępu muszą obsługiwać MIMO.

Technologia MIMO wykorzystuje zjawisko naturalnej fal radiowych o nazwie "wielościeżkowe". Dzięki technologii wielościeżkowej przesyłane informacje poza ścianami, sufitami i innymi obiektami docierają do anteny odbiorczej wielokrotnie przy różnych kątach i nieco innych porach. W przeszłości wielościeżkowe procesory powodowały zakłócenia i spowalniają sygnały bezprzewodowe. Dzięki technologii wielościeżkowej Technologia MIMO wykorzystuje wiele inteligentnych nadajników i odbiorników z dodanym wymiarem przestrzennym, zwiększając wydajność i zasięg.

MIMO zwiększa siłę sygnału, dzięki czemu anteny mogą łączyć strumienie danych przychodzące z różnych ścieżek i w różnym czasie. Inteligentne anteny wykorzystują technologię różnorodności przestrzennej, która pozwala na dobre użytkowanie anten. W przypadku anten z wynumerami strumieni przestrzennych anteny mogą dodawać różnorodność odbiorników i zwiększać zakres.

Większe anteny są zwykle równe wyższym prędkościom. Karta bezprzewodowa z trzema antenami może mieć szybkość 600 MB/s. Karta z dwoma antenami ma szybkość 300 MB/s. Router potrzebuje wielu anten i musi w pełni obsługiwać wszystkie funkcje 802.11 n, aby osiągnąć najwyższą możliwą szybkość.

Starsze urządzenia bezprzewodowe korzystają z jednowyjścia (SISO) technologii Single-Input. Mogą oni jednocześnie wysyłać i odbierać tylko jeden strumień przestrzenny.
 

Tematy pokrewne
Najczęściej zadawane pytania dotyczące najlepszych 10
Karta Intel® Centrino® 802.11 n Wi-Fi jest dołączana do biznesu
Pomoc w definiowaniu standardów 802.11 n i innych standardach bezprzewodowej sieci LAN