F7 Aktualizacja systemu BIOS, instrukcje dotyczące Płyty główne Intel® do komputerów desktop

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000005724

04-12-2019

Uwaga

Wszystkie aktualizacje systemu BIOS dla Płyty główne Intel® do komputerów desktop zostały usunięte z centrum pobierania w dniu 22 listopada 2019.  Następujące instrukcje dotyczące aktualizacji systemu BIOS pozostaną dostępne w celach historycznych.

 

Uwaga
 • Zaktualizuj system BIOS na komputerze tylko wtedy, gdy w nowszej wersji systemu BIOS zostanie w ten sposób osiągnięty problem. Firma Intel nie zaleca aktualizacji systemu BIOS dla komputerów, które ich nie potrzebują. Informacje o wszystkich zmianach w systemie BIOS można znaleźć w informacjach o wersji uwzględnionych na stronie pobierania systemu BIOS w centrum pobierania.
 • Starsza wersja systemu BIOS w przypadku wcześniejszej wersji nie jest zalecana i może nie być obsługiwana. Starsza wersja systemu BIOS może nie być obsługiwana przez najnowsze procesory, błędy, krytyczne aktualizacje zabezpieczeń lub obsługa najnowszych aktualnie wyprodukowanych wersji płyty głównej.
 • Przed zainicjowaniem aktualizacji systemu BIOS należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi aktualizacji i ręcznie zapisać wszystkie zmienione ustawienia systemu BIOS (z domyślnych), aby umożliwić ich przywrócenie po ukończeniu aktualizacji systemu BIOS. Aby łatwo się odwołać, możesz otworzyć i wydrukować każdy zestaw instrukcji z poniższej tabeli instrukcji online.
 • Wszystkie obrazy w tym przykładzie służą tylko do celów ilustracyjnych. Musisz wybrać prawidłowe pliki systemu BIOS dla swojej płyty głównej.
 • Jeśli proces aktualizacji systemu BIOS zostanie przerwany, komputer może nie działać prawidłowo. Firma Intel sugeruje, aby proces ten był wykonywany w środowisku o stałym zasilaniu (najlepiej z zasilaczem UPS). W przypadku problemów z systemem po zaktualizowaniu wersji systemu BIOS zobacz Rozwiązywanie problemów z systemem BIOS.

 

Aktualizacja w formacie F7 BIOS jest dostępna na Płyty główne Intel® do komputerów desktop. Aby sprawdzić, czy płyta obsługuje tę funkcję, w konfiguracji systemu BIOS Sprawdź, czy w menu zaawansowanych > rozruchu ustawienia wyświetlane jest F7, aby zaktualizować BIOS.

Ostrożność
Ten proces jest przeznaczony do wykonania przez przeszkolony technikę.
 1. Pobierz i Zapisz odzyskiwanie systemu BIOS (. BIO) do katalogu tymczasowego.

  Recovery BIOS file

 2. Skopiuj ten. Niemniej z dyskiem USB do kciuka.

 3. Podłącz dysk kciuka do portu USB komputera docelowego.

 4. Zamknij komputer docelowy.

 5. Włącz wyświetlanie monitu F7:
  • Włącz komputer.
  • Wprowadź konfigurację systemu BIOS, naciskając i naciśnij F2 podczas rozruchu.
  • Przejdź do menu opcji wyświetlania rozruchowego > rozruchu .
  • Włącz funkcję Display F7, aby zaktualizować BIOS.
  • Naciśnij przycisk F10 , aby zapisać i wyjść.

 6. Podczas uruchamiania komputera po wyświetleniu monitu F7 naciśnij przycisk F7, aby wejść na narzędzie BIOS Flash Update Tool.

 7. Wybierz stację dysków USB i naciśnij Enter.

  select USB thumb drive

 8. Wybierz opcję . Pliku biometrycznego i naciśnij Enter.

  select .BIO file

 9. Potwierdź, że chcesz zaktualizować system BIOS, naciskając Enter.

 10. Poczekaj 2 – 5 minut na zakończenie aktualizacji.

  update completing

 11. Wyjmij dysk kciuka.

 12. Uruchom ponownie komputer.