Cicha instalacja sterownika Intel® WiFi Driver i Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless dla systemu Microsoft Windows 7 * i Microsoft Windows 8,1 *

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000005730

10-11-2020

Omówienie instalacji dyskretnej

Metoda instalacji cichej jest używana przez administratorów IT w celu ochrony przed interwencją użytkownika podczas instalowania sterowników i oprogramowania systemowego dla odpowiednich kart sieciowych Intel®. Poniżej opisano proces cichej instalacji dla Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless i/lub sterowników tylko dla sieci Wi-Fi.

Instructutions do wykonywania metody instalacji cichej w systemie Windows® 10 można znaleźć tutaj

Uwaga

Informacje te są przeznaczone dla administratorów IT, sprzedawców i integratorów, którzy posiadają zaawansowaną wiedzę na temat technologii informatycznych. Te informacje nie są przeznaczone dla użytkowników końcowych.

Instalacja Intel® PROSet/bezprzewodowe oprogramowanie Wi-Fi i sterownik karty WiFi

Wymagane pliki:
Pobierz pakiet Intel® PROSet/Wireless WiFi Software (łącznie ze sterownikami) z oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless i sterownika dla administratorów IT. Pakiet oprogramowania PROSet/Wireless ma następujący format nazwy pliku:

WiFi_Ver_PROSetbitów. zip

Ver: wersja pakietu
Bitowo: bitową wersję systemu operacyjnego

Na przykład 21.40.5 PROSet/The Wireless Software Package ma następującą nazwę pliku:

WiFi_21 WiFi_21.40.5_PROSet64. zip

 

Kroki instalacji i szczegóły:
Oprogramowanie można zainstalować, korzystając z jednej z następujących metod:

Korzystanie z pliku Setup. XML przy użyciu WirelessSetup. exe

WirelessSetup. exe znajduje się przed nazwą. Pliki MSI, odczytuje plik konfiguracyjny (Setup. xml) i uruchamia program. MSI przy zaznaczonych parametrach wiersza polecenia.

Do zainstalowania:

  1. Pobierz i rozpakuj wyżej wymieniony plik zip.
  2. Zmodyfikuj/Dostosuj plik Setup. XML, odpowiednio do potrzeb.
  3. Uruchom program WirelessSetup. exe z żądanymi opcjami wiersza polecenia.

 

Obsługiwana opcja wiersza polecenia dla WirelessSetup. exe

OpcjaParametryOpis
-? Wyświetla informacje i pomoc na temat WirelessSetup. exe
-c lub-config< nazwy konfiguracji w pliku Setup. xml >Uruchamiany przy użyciu tej konfiguracji, a nie domyślnej konfiguracji w pliku Setup. XML.
Więcej szczegółów znajduje się w tagu Configuration poniżej.
-quiet,-q,-Silent lub-s Działa w trybie cichym bez interfejsu użytkownika Instalatora
-pasywny Uruchamia interfejs użytkownika Instalatora w trybie podstawowym z tylko paskiem postępu
-norestart Pomija ponowny rozruch w trakcie instalacji
-forcerestart Wymusza ponowny rozruch na zakończenie instalacji
-log lub-l< ścieżkę i nazwę pliku dziennika >Rejestruje instalacje (s)
-Uninstall Odinstalowuje instalacje (s)

 

Dostosowywanie pliku Setup. XML

Default Configuratioin

Tag konfiguracji

Konfiguracja domyślna jest odczytywana, jeśli nie ustawisz konfiguracji w wierszu polecenia.
Dodatkowe konfiguracje można dodać, definiując więcej tagów konfiguracyjnych w pliku Setup. XML.
Przykład:
< Configuration ID = "moja konfiguracja">
< SetupFlags >
< UIMode > Basic
< MinBatteryLevel > 25


< SelectableFeatures >
< SelectableFeature ID = "WIFI_Driver" Display = "No" selected = "yes"/>Zapisz plik Setup. XML i uruchom plik WirelessSetup. exe- c, a następnie zainstaluj go z powyższą konfiguracją.

Tag SetupFlags
Opisy elementów:

  • Dla ustawienia poziomu interfejsu użytkownika istnieje tag UIMODE . Przykłady: Full, silently Basic.
  • Istnieje znacznik rebootmode w celu ustawienia trybu ponownego uruchamiania. Przykłady: pomijanie, wymuszanie.
  • Istnieje tag MinBatteryLevel w celu ustawienia minimalnego poziomu sprawdzania baterii. Jeśli wartość ta jest ustawiona na 0, sprawdzanie nie jest wykonywane.
  • W oknie dialogowym Instalacja niestandardowa interfejsu użytkownika istnieje tag SelectableFeatures w celu włączenia opcji wyboru i wyświetlania funkcji.
  • Istnieje tag PackageProperties w celu ustawienia niestandardowych właściwości MSI dla określonego pakietu msi. W tym miejscu są ustawione ustawienia specyficzne dla przedsiębiorstwa i OEM (Original Equipment Manufacturer).

Tag SelectableFeatures

Możesz ukryć funkcję w interfejsie użytkownika Instalatora lub przeprowadzić instalację funkcji domyślnie.
Oto przykład, że zestaw narzędzi admin jest zawsze zainstalowany (domyślnie instalowany, ale nie jest widoczny w interfejsie użytkownika Instalatora):

< SelectableFeatures >

< SelectableFeature ID = "WIFI_Admin_Toolkit" Display = "No" selected = "yes" />

FunkcjiTytuł
WIFI_DriverSterownik łącza Intel® WiFi
WIFI_SoftwareIntel® PROSet/bezprzewodowe oprogramowanie Wi-Fi
WIFI_MWT_SoftwareTechnologia Intel® my Wi-Fi
WIFI_UIOprogramowanie Intel® PROSet/Wireless narzędzia połączenia Wi-Fi
WIFI_PROSetOprogramowanie Intel® PROSet/Wireless oprogramowanie dla przedsiębiorstw
WIFI_Admin_ToolkitAdministrator Toolkit

Intel® PROSet/Wireless Enterprise Software

 

Korzystanie z pakietu Instalatora Microsoft Windows * (. MSI) (zalecane tylko wtedy, gdy istnieje rygorystyczne upoważnienie do korzystania z plików MSI na potrzeby zasad grupy/usługi Active Directory w środowisku przedsiębiorstwa)

Pliki MSI można znaleźć w katalogu danych w wyżej wymienionym pliku zip.
Poniżej znajdują się pliki MSI zawarte w pakiecie oprogramowania PROSet/Wireless i powinny one zostać zainstalowane w następującej kolejności:

  • Driver. msi: zawiera sterownik Wi-Fi.
  • PROSetEnterprise. msi (v 17.1 lub nowsza): zawiera Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless Enterprise do v 17.1 i nowszych tylko dla systemu Windows 7/8.1

Za pomocą opcji msiexec i reboot można również dowiedzieć się, jak zainstalować wiele MSI za pomocą instalacji wielopakietowych Instalatora Windows.

 

Tematy pokrewne
Instalacja oprogramowania Intel® Wireless® Bluetooth
Łącza administratora IT Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless
Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless Bluetooth®: pliki zip