Dyskretna instalacja sterownika sieci WiFi® Intel® Intel® PROSet/Wireless Software dla systemu Microsoft Windows 7* i Microsoft Windows 8.1*

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000005730

16-07-2021

Omówienie dyskretnej instalacji

Metoda dyskretnej instalacji jest stosowana przez administratorów IT, aby zapobiegać interwencji użytkownika podczas instalacji sterowników i oprogramowania systemowych dla odpowiednich kart sieci® Intel®. Poniżej opisano proces dyskretnej instalacji dla Intel® PROSet/Wireless Software i/lub sterowników wyłącznie dla sieci Wi-Fi.

Instrukcje dotyczące metody dyskretnej instalacji w systemie Windows® 10 można znaleźć tutaj

Uwaga

Informacje te są przeznaczone dla administratorów IT, sprzedawców i integratorów o zaawansowanym poziomie wiedzy w zakresie technologii informacyjnych. Informacje te nie są przeznaczone do użytku przez użytkowników końcowych.

Zainstaluj Intel® PROSet/bezprzewodową sieć Wi-Fi i sterownik Wi-Fi.

Wymagane pliki:
Pobierz pakiet Intel® PROSet/Wireless WiFi (w tym sterowniki) z pakietu Intel® PROSet/Wireless Software i sterownika dla administratorów IT. Pakiet oprogramowania PROSet/Wireless ma następujący format nazwy pliku:

WiFi_Ver_PROSetBitness.zip

Wer:wersja pakietu
Bitness:bitność systemu operacyjnego

Na przykład pakiet oprogramowania PROSet/Wireless 21.40.5 ma następujący kryptonim pliku:

WiFi_21.40.5_PROSet64.zip

 

Instrukcje i szczegóły instalacji:
Oprogramowanie można zainstalować przy użyciu jednej z następujących metod:

Korzystanie z WirelessSetup.exe z plikiem setup.xml

WirelessSetup.exe znajduje się przed . Pliki MSI, odczytuje plik konfiguracji (setup.xml) i uruchamia plik . MSI z wybranymi parametrami linii poleceń.

Aby zainstalować:

  1. Pobierz i rozpakować wyżej wymieniony plik zip.
  2. Modyfikuj/dostosuj setup.xml w razie potrzeby.
  3. Uruchom WirelessSetup.exe z wybranymi opcjami wiersza poleceń.

 

Obsługiwana opcja wiersza poleceń dla WirelessSetup.exe

OpcjaParametryOpis
-? Wyświetla informacje i pomoc dla WirelessSetup.exe.
-c lub -config< nazwa konfiguracji w setup.xml>Działa z tą konfiguracją zamiast domyślnej konfiguracji w setup.xml.
Więcej informacji znajdziesz w tagu konfiguracji poniżej.
-quiet, -q, -silent, lub -s Działa w trybie dyskretnym bez interfejsu użytkownika instalatora.
-pasywny Uruchamia interfejs użytkownika instalatora w trybie podstawowym, z jedynie pasku postępów
-norestart Wsłuchuje się w proces ponownego uruchamiania podczas instalacji.
-forcerestart Wymusza ponowne uruchomienie pod koniec instalacji
-log lub -l< i nazwę pliku dziennika>Rejestruje instalki
-odinstaluj Odinstalowuje instalację(-y)

 

Dostosowywanie pliku setup.xml

Default Configuratioin

Tag konfiguracji

Domyślna konfiguracja jest odczytywana, jeśli nie ustawisz konfiguracji w wierszu poleceń.
Możesz dodać dodatkowe konfiguracje, definiując więcej znaczników konfiguracyjnych w Setup.xml.
Przykład:
Id="MyConfig">

Basic
25Zapisz Setup.xml i uruchom WirelessSetup.exe -c MyConfig, aby zainstalować przy powyższej konfiguracji.

Tag SetupF niegotowe
Opisy elementów:

  • Istnieje tag UIMode dla ustawienia poziomu interfejsu użytkownika. Przykłady: Full, Silent, Basic.
  • Aby ustawić tryb ponownego uruchamiania, istnieje tag RebootMode. Przykłady: Wsłuchaj, Wymusz.
  • Istnieje tag Min Informacji o poziomie, który ustawia minimalny poziom sprawdzania baterii. Jeśli ustawimy wartość 0, sprawdzenie nie zostanie wykonane.
  • Tag SelectableFeatures istnieje w oknie dialogowym konfiguracji niestandardowej interfejsu użytkownika, w celu umożliwienia wyboru funkcji i opcji wyświetlania.
  • Istnieje tag Package Żeby ustawić niestandardowe właściwości MSI dla określonego pakietu MSI. Ustawienia it dla przedsiębiorstw i producenta oryginalnego sprzętu (OEM) są ustawione tutaj.

Tag SelectableFeatures

Możesz ukrywać funkcję przed interfejsem użytkownika instalatora lub zainstalować funkcję domyślnie.
Oto przykład, zestaw narzędzi administratora jest zawsze zainstalowany (zainstalowany domyślnie, niewidoczny w interfejsie użytkownika instalatora):

Display="no" Selected="yes" />

FunkcjiTytuł
WIFI_DriverSterownik łącza Wi-Fi® Intel®
WIFI_SoftwareOprogramowanie Intel® PROSet/bezprzewodowej sieci Wi-Fi
WIFI_MWT_SoftwareTechnologia Intel® My WiFi
WIFI_UIIntel® PROSet/Wireless Software połączeń Wi-Fi
WIFI_PROSetIntel® PROSet/Wireless Software Enterprise Software
WIFI_Admin_ToolkitZestaw narzędzi administratora

Intel® PROSet/Wireless Enterprise Software

 

Przy użyciu pakietu Microsoft Windows* Installer (. MSI) (zalecane tylko w przypadku, gdy w środowisku przedsiębiorstwa istnieje surowe warunki korzystania z plików MSI dla zasad grupowych/katalogu aktywnego).

Pliki MSI można znaleźć w katalogu danych w wyżej wymienionym pliku zip.
Poniżej podano pliki MSI zawarte w pakiecie oprogramowania PROSet/Wireless i należy je zainstalować w następującej kolejności:

  • Driver.msi: zawiera sterownik Wi-Fi.
  • PROSetEnterprmf.msi (wersja 17.1 lub późniejsza): zawiera kod Intel® PROSet/Wireless Enterprise Software wersji 17.1 i późniejszej wyłącznie dla systemu Windows 7/8.1.

Możesz również zobaczyć, jak zainstalować wiele msI z instalacjami wielopakietowymi Instalatora Windows, za pomocą opcji msiexec i ponownego uruchomienia.

 

Podobne tematy
Instalacja bezprzewodowego® Intel® Bluetooth®.
Intel® PROSet/Wireless Software administratorów IT
Intel® PROSet/Wireless Software Bluetooth®: pliki zip IT