Doradztwo techniczne w zakresie serwerowych płyt® Intel® Intel®, akceleratorów Intel® oraz Intel RAID/produktów pamięci masowej

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000005748

15-01-2021

UwagaJeśli nie widzisz swojego poradnika technicznego wymienionego poniżej, skontaktuj się z Obsługą klienta Intel w zakresie serwerów.

2021

TA-1161: oprogramowanie sprzętowe BMC w wersji 2.48.ce3e3bd2 wdraża nowe zasady złożoności hasła

2020

TA-1157: Aktualizacja oprogramowania FW kontrolera zarządzania płyty podstawowej dla modelu Intel® Server Board M10JNP2SB może nie powiodć się w przypadku korzystania z metody w pasmowej, z wersji 1.03 i wcześniejszych.
TA-1155: Poradnik interfejsu kontrolera klawiatury (BMC) baseboard Management Controller Style (KCS)
TA-1153: inicjalyzacja niektórych Intel® RAID Modules RMSP3AD160F i RMSP3CD080F może zostać zatrzymana podczas pracy systemu POST.
TA-1152: rodzina kontrolerów Intel® RAID Intel® Tri-Mode z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 5.050.00-1367 lub 5.050.01-1367 może spowodować problemy z integralnością danych na wirtualnych dyskach RAID skonfigurowanych przy użyciu RAID-5 lub RAID-6 w trybie zapisie przez modyfikację

2019

TA-1146: Intel® OFU i Syscfg Utilities zgłaszają komunikat błędu podczas uruchamiania na systemie operacyjnym Linux z ustawieniem jądra iomem=strict
TA-1145: Intel® ME awarii aktualizacji jest zgłaszana na Intel® Server Board S2600BP podczas korzystania z programu Intel® OFU w celu aktualizacji SFUP między R0013/14/15/16
TA-1144: rodzina serwerowych® Intel® S7200APR ma próbki inżynieryjne na kartach sieciowych
TA-1143: połączenie ipmi tys. z zdalnego systemu wymaga dodatkowych parametrów, aby połączyć się z systemami serwerowymi firmy Intel®
TA-1140: Intel® Optane™ DC trwała przedstawia nieprawidłowe monitorowanie zasilania pamięci z rodzinami produktów Intel® Server Board S2600WF/S2600BP


2018

TA-1135: niewłaściwy numer wersji wydrukowany na etykiecie opakowania dla AXXFULLRAIL, AXXSHRTRAIL oraz AXXCMA2.
TA-1134: nie można uruchomić remote keyboard video mouse (KVM) i Serial-over-LAN (SOL) z powodu wygaśnięcia certyfikatu JAVA.
TA-1132: Intel® Server Board oparty na S2600BP może nie zasilać po cyklu zasilania prądem zmiennym, jeśli jest on używany z Intel® Server Chassis H2204XXLRE lub H2312XXLR3.
TA-1131: zdarzenia dławienia systemu i dziennika zdarzeń systemu (TZW) generowane przez zasilacze 2130 W


2017

TA-1127: nie można uruchomić lub zainstalować niektórych dystrybucji Linux* z powodu problemu wykrytego w wbudowanym sterowniku technologii Intel® Quick Assist systemu operacyjnego.
TA-1125: rodzina produktów Intel® Server Board S2600WF, S2600BP i S2600ST nie udało się zainicjować sterownika wideo systemu operacyjnego dla kontrolera base management controller (BMC) AAWARII.
TA-1124: Intel® Server Board S1200SP jest wpływ Errata na rodzinę procesorów Intel® Xeon® E3 v5 i v6
TA-1123: rodzina Intel® Compute Module HNS2600TP24 wyświetla krytyczne zdarzenia bieżącego zasilania w dzienniku zdarzeń systemu.
TA-1122: Akcesoria serwerowe Intel® AXXTPM E6 i AXXTPM E7 z TPM 2.0 nie są w stanie udostępnienie, gdy funkcja TXT jest włączona
TA-1119: rodzina Intel® Server Board S7200AP wyświetla krytyczne zdarzenia bieżącego zasilania w dzienniku zdarzeń systemu (PLIKÓW PLIKÓW),
TA-1118: aktualizacja systemu BIOS wymagana Intel® Visual Compute Accelerator celu niezawodności firmy Intel
TA-1117: Możliwe problemy związane z integralnością danych w przypadku przerwy w zasilaniu

UwagaJeśli nie widzisz tutaj swojej tajpej, skontaktuj się z działem obsługi serwerów.