Odinstalowywanie sterownika Wi-Fi/Bluetooth® do karty Intel® Wireless

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000005756

16-10-2020

Ostrożność

Usunięcie sterownika Wi-Fi oznacza, że nie możesz korzystać z karty bezprzewodowej komputera. Zaleca się odinstalowanie sterownika wyłącznie jako ostatecznej opcji rozwiązywania problemów. Nie należy odinstalowywać sterownika, jeśli nie jest on kierowany przez agenta pomocy technicznej firmy Intel.

Jeśli Agent pomocy technicznej firmy Intel zaleca odinstalowanie sterownika, przed rozpoczęciem procesu należy pobrać najnowsze sterowniki , aby umożliwić ponowne zainstalowanie sterownika później.

UwagaOdinstalowanie sterownika Wi-Fi/Bluetooth® do karty bezprzewodowej Intel® nie odinstalowano skojarzonego z nim oprogramowania, takiego jak Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless lub Intel® Wireless Bluetooth®.

Aby odinstalować sterownik Wi-Fi/Bluetooth® dla karty sieci bezprzewodowej Intel®:

 1. Postępuj zgodnie z krokami opisanymi w poniższych artykułach, aby otworzyćMenedżer urządzeń, oraz strony właściwości karty bezprzewodowej Intel®.
 2. Na karcie Sterownik kliknij przycisk Odinstaluj.
  User-added image
 3. Zaznacz opcję Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia,   a następnie kliknij przycisk Odinstaluj (lub OK w zależności od wersji systemu Windows).
  User-added image
 4. Po odinstalowaniu bieżącego sterownika system Windows automatycznie zainstaluje ponownie starszy sterownik. Może się to okazać konieczne kilkakrotnie powtórzyć powyższe kroki, jeśli w systemie zainstalowano starszą wersję sterownika.
  UwagaW zależności od karty bezprzewodowej firmy Intel® i wersji systemu Windows może być dostępny sterownik skrzynki odbiorczej. Ten sterownik skrzynki odbiorczej jest dostarczany przez system operacyjny Windows i nie może zostać całkowicie odinstalowany. System Windows automatycznie zainstaluje ponownie ten sterownik po jego odinstalowaniu.
  Aby sprawdzić, czy odinstalowano sterownik jako sterownik skrzynki odbiorczej, należy przejrzeć Poniższy ekran. Pole wyboru "Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia" nie będzie dostępne. Jeśli zobaczysz tę opcję, kliknij przycisk Anuluj , aby przerwać dezinstalację i przejść do następnego kroku rozwiązywania problemów lub zainstalować najnowszy sterownik.
  User-added image
Tematy pokrewne
Proces instalacji Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless i sterownika Wi-Fi
Czysta instalacja sterowników bezprzewodowych
Odinstaluj Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless
Identyfikacja karty bezprzewodowej Intel® i numer wersji sterownika