Instalacja sterownika podstawowego i Intel® PROSet za pomocą wiersza poleceń

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000005778

07-06-2022

Instalacja sterownika podstawowego
Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless do instalacji menedżera urządzeń i Intel® Advanced Network Services Windows (Intel® ANS)

Uwaga

Obsługa narzędzi intel® PROSet command-line (prosetcl.exe i crashdmp.exe) została usunięta. Oprogramowanie Intel® PROSet dla Windows PowerShell* zastąpiło tę funkcjonalność. Wszystkie skrypty i procesy należy przemieniać w celu korzystania z oprogramowania Intel®® PROSet for Windows PowerShell*. Windows* 8.1 i Windows Server* 2012 R2 to ostatnie systemy operacyjne obsługujące narzędzia wiersza poleceń Intel PROSet.

W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z Intel PROSet oprogramowania Windows PowerShell.

Przegląd

Aplikacje wiersza poleceń znajdują się w pakietach oprogramowania do pobrania.

SetupBD.exe, podstawowe narzędzie instalacyjne sterownika, umożliwia nieuprawnioną instalację sterowników podstawowych z wiersza poleceń systemu Windows*.

Za pomocą DxSetup.exe możesz zainstalować wszystkie komponenty sterowników i oprogramowania z wiersza poleceń systemu Windows*, w tym:

 • Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless dla Menedżera urządzeń Windows*
 • Intel® Advanced Network Services (Intel® ANS)

 

UwagaNie używaj SetupBD.exe do aktualizacji sterowników po zainstalowaniu Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless lub Intel® Advanced Network Services (Intel® ANS). Możesz doświadczyć nieoczekiwanych wyników. Intel Services są zainstalowane. W przypadku instalacji Intel® PROSet, Advanced Network PROSet lub Intel ANS użyj DXSetup.exe.
System Windows XP* x64 i Windows Server 2003* x64 nie obsługują instalacji nienadzorowanych sterowników.
Możesz zainstalować Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless z DxSetup.exe lub msiexec.exe. Zalecamy DxSetup.exe. Wykrywa język systemu, wyszuka odpowiedni plik zmiany i stosuje go do pakietu MSI. Plik przekształcania tłumaczy instrukcje instalacyjne na język związany z Twoim systemem operacyjnym.

Popularne oprogramowanie i sterowniki do pobrania

Sterowniki i oprogramowanie dla systemu Windows® 10
Sterowniki i oprogramowanie dla systemu Windows* 7

 

Instalacja sterownika podstawowego

Opcje wiersza poleceń

SetupBD.exe obsługuje następujące przełączniki wiersza poleceń.

UwagaMusisz uwzględnić przestrzeń między przełącznikami.
OpcjaOpis
/sInstalacja dyskretna bez ponownego uruchamiania
/rWymusić ponowne uruchomienie (należy użyć z przełącznikiem /s)
/nrBrak ponownego uruchamiania (należy go używać z przełącznikiem /s — przełącznik jest nieuwzględniany, jeśli jest dołączony do przełącznika /r)

Przykłady

OpcjaOpis
KonfiguracjaBDInstaluje i/lub aktualizuje sterowniki i wyświetla graficzny interfejs użytkownika
SetupBD/sInstaluje i/lub aktualizuje sterowniki po cichu.
SetupBD/s/rInstaluje i/lub aktualizuje sterowniki po cichu i wymusza ponowne uruchomienie
SetupBD/s/r/nrInstaluje i/lub aktualizuje sterowniki po cichu i wymusza ponowne uruchomienie (/nr jest zmywany.)

Inne informacje

 • Jeśli odinstalujesz sterownik karty sieciowej z Menedżera urządzeń Windows*, musisz ponownie uruchomić komputer, zanim użyjesz SetupBD.exe, aby zainstalować nowy sterownik.
 • W przypadku sterowników zainstalowanych na systemie z chipsetem Intel® z serii 5000 przełącznik /s (instalacja dyskretna) wymusza ponowne uruchomienie bez przełącznika /r . Jeśli nie chcesz, aby system się ponownie uruchamiał, użyj przełącznika /nr .
 • Aby Intel® I/O Acceleration Technology prawidłowo działać, musisz ponownie uruchomić komputer po instalacji sterownika.
 • Przełączniki /r i /nr można używać jedynie w przypadku dyskretnej instalacji, na przykład: z opcją /s.

 

Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless do menedżera urządzeń Windows i zaawansowanej instalacji usług sieciowych

Sprawdź, jak zainstalować Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless w menedżerze urządzeń Windows z wiersza poleceń.

 

UwagaMożesz zainstalować Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless z DxSetup.exe lub msiexec.exe. Zalecamy DxSetup.exe. Wykrywa język systemu, wyszuka odpowiedni plik zmiany i stosuje go do pakietu MSI. Plik przekształcania tłumaczy instrukcje instalacyjne na język związany z Twoim systemem operacyjnym.

Korzystanie z narzędzia DxSetup.exe

DxSetup.exe to narzędzie do instalacji Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless. Wykrywa język systemu, wyszuka odpowiedni plik transform w tym samym folderze i uruchamia PROSETDX.msi w języku specyficznym dla systemu operacyjnego. Plik przekształcania tłumaczy instrukcje instalacyjne na język związany z Twoim systemem operacyjnym.

DxSetup.exe pobiera również opcje instalacji z wiersza poleceń i stosuje je do instalacji wiersza poleceń PROSETDX.msi.

 

Przełączniki wiersza poleceń DxSetup.exe

PrzełącznikOpis
/q[r|n]

opcje instalacji dyskretnej

r Zmniejszona instalacja GUI
n Instalacja dyskretna

/l[i|w|e|a]opcja pliku dziennika

i loguj komunikaty o statusie
w dzienniku ostrzeżenia bez krytycznych skutków
komunikat o błędzie dziennika e
a zaloguj się na początku wszystkich działań

Właściwości publiczne DxSetup.exe

WłaściwośćDefinicji
BD

0: nie zaznaczaj/nie uruchamiaj SetupBD.

1: wykonać setupbd, aby zainstalować sterowniki (ustawienie domyślne)

UwagaUstawienie BD na 0 tylko wtedy, gdy sterowniki podstawowe zostały już zainstalowane przed uruchomieniem DxSetup.exe.
ODP

0: usuń zaznaczenie / ukryj ANS

1: wybierz ANS (ustawienie domyślne)

DMIX

0: funkcja usuwania zaznaczenia / ukrywania Intel PROSet

1: wybierz funkcję Intel PROSet (ustawienie domyślne)

Fcoe

0: nie instaluj funkcji mostkowania centrów przetwarzania danych (DCB) / Fibre Channel over Ethernet (FCoE) (ustawienie domyślne)

1: wybierz zainstaluj funkcję mostkowania centrów przetwarzania danych (DCB) / Fibre Channel over Ethernet (FCoE)

SNMP

0: nie instaluj /nie instaluj agenta SNMP (ustawienie domyślne)

1: wybierz / zainstaluj agenta SNMP.

UwagaJeśli podasz ścieżkę dla pliku dziennika, ścieżka musi istnieć. Jeśli nie podasz pełnej ścieżki, dziennik instalacji zostanie utworzony w bieżącym katalogu.
Właściwości ANS można ustawić jedynie na ANS=1, jeśli ustawiona jest funkcja DMIX=1. Jeśli DMIX=0 i ANS=1, ANS=1 jest nieprzenośny i zainstalowany będzie tylko sterownik podstawowy.
Właściwości publiczne są uwzględniane wielkość liter. Wszystkie znaki są wielkie, bez białych znaków.
Przykład: DxSetup.exe /qn ANS=1
Dowolna biała przestrzeń w ANS=1 sprawia, że to ustawienie jest nieprawidłowe, a ans=1 nie jest poprawnym ustawieniem.
Właściwość FCoE jest nieuwzględniana, jeśli nie są zainstalowane karty obsługujące tę funkcję.

Przykłady wiersza poleceń

Możesz zmienić ścieżki dla różnych systemów operacyjnych i układów płyt CD i zastosować przykłady wiersza poleceń.

Poniższa instrukcja uruchamia typową instalację pliku DxSetup.exe z płyty CD lub katalogu pobierania:

DxSetup.exe /qn /liew install.log
UwagaBD, ANS i DMIX są wybrane domyślnie.

Jak zainstalować komponenty, ale nie zaznaczać ANS. Ustaw ANS=0 w wierszu poleceń:

DxSetup.exe /qn ANS=0 /liew install.log

 

Opcje wiersza poleceń Msiexec.exe

Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje na temat opcji wiersza poleceń msiexec.exe, zapoznaj się z biblioteką Microsoft Developer Network* (MSDN).

Notatki
 • Nie wszystkie opcje wiersza poleceń zapewniane przez firmę Microsoft na stronie msiexec.exe zostały przetestowane lub muszą być obsługiwane w Intel® PROSet instalacji.
 • Msiexec ustawia również poziom błędu przy returnie, który odpowiada kodom błędów systemu: biblioteka MSDN.
 • Intel® PROSet można zainstalować za pomocą DxSetup.exe lub msiexec.exe. Firma Intel zaleca korzystanie z DxSetup.exe. DxSetup.exe wykrywa język systemu, wyszukuje odpowiedni plik transform i stosuje go do pakietu MSI. Plik przekształcania tłumaczy instrukcje instalacyjne na język związany z Twoim systemem operacyjnym.

Przełączniki wiersza poleceń

Sprawdź, jak zainstalować Intel® PROSet za pomocą PROSETDX.msi i msiexec.exe z wiersza poleceń.

Usługa instalacyjna systemu Windows jest zainstalowana domyślnie w systemie Windows 2000*, Windows XP* 32-bitowym i Windows XP 64-bitowym. msiexec.exe znajduje się w folderze System32. Jeśli System32 nie znajduje się w bieżącej ŚCIEŻCE, pełną ścieżkę do msiexec.exe należy określić w wierszu poleceń. Na przykład:

C:\WINNT\System32\msiexec.exe /i PROSETDX.msi /qn/liew install.log

 

Najczęściej używane opcje wiersza poleceń msiexec.exe

PrzełącznikOpis
/i

Zainstalować

/xOdinstalować
/q[r|n]

opcje instalacji dyskretnej.

r Zmniejszona instalacja GUI
n Instalacja dyskretna

/l[i|w|e|a]

opcja pliku dziennika. i loguj komunikaty o statusie.

w dzienniku ostrzeżeń nieprzewidzianych o skutkach krytycznych.
komunikat o błędzie dziennika e.
a zarejestruj początek wszystkich działań.

PrzekształcaWłaściwość stosowana do zastosowania przekształca plik .mst w pakiet MSI. Poniższy przykład stosuje konwersję w języku chińskim do pakietu MSI, aby instalator wyświetlał chińskie ciągi podczas instalacji:
TRANSFORMS=2052.mst

 

Składnia wiersza poleceń dyskretnej instalacji/aktualizacji

Poniższa instrukcja uruchamia typową instalację PROSETDX.msi.

/i /qn /liew install.log

Składnia wiersza poleceń dyskretnego odinstalowywania

Poniższe elementy odinstalowuje wszystkie komponenty Intel PROSet. Można go używać, gdy dostępna jest ścieżka do PROSETDX.msi.

/x /qn /liew uninstall.log

Poniższe elementy odinstalowuje wszystkie komponenty Intel PROSet. Można go używać, gdy ścieżka do PROSETDX.msi nie jest dostępna, ale kod produktu pakietu MSI jest znany.

/x /qn /liew uninstall.log

Opcje wiersza poleceń obsługiwane przez PROSETDX.msi

PROSETDX.msi zapewnia właściwości publiczne, które mogą służyć do zmiany Intel® PROSet instalacji wyborów z wiersza poleceń. Niektóre funkcje można wyłączyć i ukryć w prosetdx.msi lub wymuszyć wybór/wyświetlenie niektórych funkcji. Ta opcja wiersza poleceń zapewnia elastyczność instalacji różnych komponentów/funkcji w Intel® PROSet.

Właściwości publiczne dostarczone przez PROSETDX.msi:

WłaściwośćDefinicji
BD

0: nie zaznaczaj/nie uruchamiaj SetupBD.

1: wykonać setupbd, aby zainstalować sterowniki.

UwagaDomyślne ustawienie to 1 i w tej wersji zawsze jest zainstalowane domyślnie. BD można ustawić tylko na 0, jeśli sterowniki podstawowe zostały zainstalowane przed uruchomieniem PROSETDX.msi.
ODP0: usuń zaznaczenie / ukryj ANS.

1: wybierz ANS.

UwagaDomyślne ustawienie to 1 i w tej wersji zawsze jest zainstalowane domyślnie.
DMIX

0: usuń zaznaczenie / ukryj Intel PROSet funkcji.

1: wybierz Intel PROSet funkcję.

UwagaDomyślne ustawienie to 1 i w tej wersji zawsze jest zainstalowane domyślnie.
Fcoe

0: nie instaluj funkcji mostkowania centrów przetwarzania danych (DCB) / Fibre Channel over Ethernet (FCoE).

1: wybierz zainstaluj funkcję mostkowania centrów przetwarzania danych (DCB) / Fibre Channel over Ethernet (FCoE).

UwagaDomyślne ustawienie to 0 i nie jest zainstalowane domyślnie w tej wersji.
SNMP

0: usuń zaznaczenie / nie instaluj agenta SNMP.

1: wybierz /zainstaluj agenta SNMP.

Uwagadomyślne ustawienie to 0 i nie jest zainstalowane domyślnie w tej wersji.
UwagaJeśli podasz ścieżkę dla pliku dziennika, ścieżka musi istnieć. Jeśli nie podasz pełnej ścieżki, dziennik instalacji zostanie utworzony w bieżącym katalogu.
Właściwość ANS powinna być ustawiona tylko na ANS=1, jeśli ustawiona jest funkcja DMIX=1. Jeśli DMIX=0 i ANS=1, ANS=1 jest wysublimowany i zainstalowany jest tylko sterownik podstawowy.

Właściwości publiczne są uwzględniane wielkość liter. Wszystkie znaki są wielkie, bez białych znaków. Na przykład:

msiexec.exe /i PROSETDX.msi /qn ANS=1

Dowolna biała przestrzeń w ANS=1 sprawia, że to ustawienie jest nieprawidłowe. ans=1 nie jest poprawnym ustawieniem.

Właściwość FCoE jest nieuwzględniana, jeśli nie są zainstalowane karty obsługujące tę funkcję.

Przykłady instalacji wiersza poleceń

Załóżmy, że C:\WINNT\System32 znajduje się w folderze system32, a PROSETDX.msi znajduje się w folderze D:\Apps\PROSETDX\Win32. Ścieżki różnych systemów operacyjnych i układów płyt CD można zmienić i zastosować przykłady wiersza poleceń.

 • Jak zainstalować Intel PROSet po cichu w systemie Windows XP:

  C:\WINNT\System32\msiexec.exe /i D:\Apps\PROSETDX\Win32\PROSETDX.msi /qn /liew install.log
 • Jak zainstalować Intel PROSet po cichu na Windows Server 2003 dla systemów z procesorami Intel® Itanium®:

  C:\WINNT\System32\msiexec.exe /i D:\Apps\PROSETDX\Win64\PROSETDX.msi /qn /liew install.log
 • Jak zainstalować komponenty, ale nie zaznaczać ANS:

  Ustaw ANS=0 w wierszu poleceń, na przykład:

  C:\WINNT\System32\msiexec.exe /i D:\Apps\PROSETDX\Win32\PROSETDX.msi /qn ANS=0 /liew install.log
 • Jak zastosować plik transformacji do MSI za pomocą msiexec.exe:

  Ustaw TRANSFORMS=filename.mst w wierszu poleceń. Na przykład:

  C:\WINNT\System32\msiexec.exe /i D:\Apps\PROSETDX\Win32\PROSETDX.msi /qn TRANSFORMS=2052.mst /liew install.log
UwagaZainstaluj Intel PROSet za pomocą DxSetup.exe. DxSetup.exe wykrywa język systemu, wyszukuje odpowiedni plik transform i stosuje go do pakietu MSI.

Przykład odinstalowywania wiersza poleceń

UwagaNie używaj opcji ANS lub FCoE przy odinstalowaniu Intel® PROSet oprogramowania z wiersza poleceń.

Uzyskaj ścieżkę PROSETDX.msi w systemie lokalnym lub dowolnej innej ścieżce obrazu po zainstalowaniu Intel PROSet Oprogramowania. Użyj msiexec.exe, aby odinstalować Intel PROSet.

Załóżmy na przykład, że folder systemowy to C:\Windows\System, a PROSETDX.msi znajduje się w d:\unattaend, a następnie wiersz poleceń:

C:\Windows\System\msiexec.exe /x d:\unattend\ PROSETDX.msi /qn /liew uninst.log

Przeinstaluj lub napraw wiersza poleceń

Jeśli chcesz naprawić instalację oprogramowania Intel PROSet, odinstaluj aplikację i zainstaluj ją ponownie. W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z przykładami odinstalowywania i instalacji.