Instalowanie podstawowego sterownika i Intel® PROSet za pomocą wiersza polecenia

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000005778

08-12-2020

Instalacja sterownika podstawowego
Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless instalacji Menedżera urządzeń z systemem Windows * i Intel® Advanced Network Services (Intel® ANS)

Uwaga

Pomoc techniczna dotycząca narzędzi wiersza polecenia Intel® PROSet (prosetcl. exe i Crashdmp. exe) została usunięta. Oprogramowanie Intel® PROSet dla środowiska Windows PowerShell * zastąpiło te funkcje. Wszystkie skrypty i procesy można przetwarzać w celu korzystania z oprogramowania Intel® PROSet for Windows PowerShell *. Windows * 8,1 i Windows Server * 2012 R2 to ostatnie systemy operacyjne, które obsługują narzędzia wiersza polecenia Intel PROSet.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz oprogramowanie Intel PROSet for Windows PowerShell .

Przegląd

Aplikacje wiersza polecenia znajdują się w pakietach do pobrania oprogramowania.

Narzędzie instalacyjne sterownika podstawowego SetupBD. exe, pozwala na instalację nienadzorowaną sterowników podstawowych z wiersza polecenia systemu Windows *.

Za pomocą DxSetup. exe można instalować wszystkie składniki sterowników i oprogramowania z wiersza polecenia systemu Windows *, w tym:

 • Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless dla Windows * Menedżer urządzeń
 • Intel® Advanced Network Services (Intel® ANS)

 

UwagaNie używaj SetupBD. exe do aktualizacji sterowników po zainstalowaniu Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless lub Intel® Advanced Network Services (Intel® ANS). Możesz napotkać nieoczekiwane wyniki. Usługi firmy Intel są zainstalowane. Jeśli zainstalowano Intel® PROSet, zaawansowane sieci PROSet lub Intel ANS, użyj DXSetup. exe.
Systemy Windows XP * x64 i Windows Server 2003 * x64 nie obsługują instalacji nienadzorowanego sterownika.
Możesz zainstalować Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless z DxSetup. exe lub msiexec. exe. Zalecamy DxSetup. exe. Wykryje język systemowy, wyszuka odpowiedni plik transformacji i zastosuje go do pakietu MSI. Plik transformacji dokonuje translacji instrukcji instalacji na język skojarzony z systemem operacyjnym.

Popularne pliki do pobrania dla popularnych oprogramowania i sterowników

Sterowniki i oprogramowanie systemu Windows® 10
Sterowniki i oprogramowanie systemu Windows * 7

 

Instalacja sterownika podstawowego

Opcje wiersza polecenia

Program SetupBD. exe obsługuje następujące przełączniki wiersza polecenia.

UwagaMusisz umieścić spację między przełącznikami.
OpcjaOpis
/sInstalacja dyskretna bez ponownego uruchamiania
/rWymuszaj ponowny rozruch (musi być używany z przełącznikiem/s)
/nrBrak ponownego rozruchu (musi być używany z przełącznikiem/s-przełącznik jest ignorowany, jeśli jest dołączony do przełącznika/r)

Przykłady

OpcjaOpis
SetupBDInstaluje i/lub aktualizuje sterowniki i wyświetla graficzny interfejs użytkownika
SetupBD/sInstaluje i/lub aktualizuje sterowniki w sposób cichy
SetupBD/s/rInstaluje i/lub aktualizuje sterowniki w sposób cichy i wymusza ponowny rozruch
SetupBD/s/r/nrInstaluje i/lub aktualizuje sterowniki w sposób cichy i wymusza ponowny rozruch (/nr jest ignorowany).

Inne informacje

 • W przypadku odinstalowania sterownika karty z Menedżera urządzeń z systemem Windows * musisz przeprowadzić ponowny rozruch przed użyciem programu SetupBD. exe w celu zainstalowania nowego sterownika.
 • W przypadku sterowników zainstalowanych w systemie z chipsetem Intel® 5000 z serii /s (instalacja dyskretna) Wymusza ponowne uruchomienie komputera bez przełącznika /r . Jeśli nie chcesz, aby system był ponownie uruchamiany, użyj przełącznika /Nr
 • Aby Intel® I/O Acceleration Technology działały prawidłowo, musisz ponownie uruchomić komputer po zainstalowaniu sterownika.
 • Przełączników /r i /Nr można używać tylko w przypadku cichej instalacji, przykład: z opcją /s .

 

Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless dla Menedżera urządzeń systemu Windows i zaawansowanej instalacji usług sieciowych

Zobacz, jak zainstalować Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless dla Menedżera urządzeń systemu Windows z wiersza polecenia.

 

UwagaMożesz zainstalować Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless z DxSetup. exe lub msiexec. exe. Zalecamy DxSetup. exe. Wykryje język systemowy, wyszuka odpowiedni plik transformacji i zastosuje go do pakietu MSI. Plik transformacji dokonuje translacji instrukcji instalacji na język skojarzony z systemem operacyjnym.

Korzystanie z narzędzia DxSetup. exe

DxSetup. exe to narzędzie instalacyjne służące do instalowania Oprogramowanie Intel® PROSet/Wirelessów. Wykryje język systemowy, wyszukuje odpowiedni plik transformacji w tym samym folderze i uruchamia PROSETDX. msi w języku określonym przez system operacyjny. Plik transformacji dokonuje translacji instrukcji instalacji na język skojarzony z systemem operacyjnym.

DxSetup. exe pobiera także opcje instalacji z wiersza polecenia i stosuje je w instalacji wiersza polecenia PROSETDX. msi.

 

Przełączniki wiersza polecenia DxSetup. exe

PrzełącznikOpis
/q [r | n]

Opcje instalacji dyskretnej

r -zmniejszona instalacja GUI
n instalacja dyskretna

/l [i | w | e | a]Opcja pliku dziennika

komunikaty stanu są rejestrowane
w zarejestrowanie niekrytycznych ostrzeżeń
komunikaty o błędach dziennika ( e )
Rejestrowanie od początku wszystkich akcji

Właściwości publiczne DxSetup. exe

WłaściwośćDefinicji
Bd

0: odznacz/nie wykonuj SetupBD.

1: wykonaj SetupBD, aby zainstalować sterowniki (ustawienie domyślne)

UwagaJeśli sterowniki podstawowe zostały już zainstalowane przed uruchomieniem programu DxSetup. exe, ustaw tylko dysk BD na 0
Odp

0: Wyłącz opcję/Ukryj ANS

1: wybór opcji ANS (ustawienie domyślne)

DMIX

0: Wyłącz opcję/Ukryj funkcję Intel PROSet

1: wybierz funkcję Intel PROSet (ustawienie domyślne)

Fcoe

0: Usuń zaznaczenie/nie instaluj funkcji mostkowania centrów przetwarzania danych (DCB)/Fibre Channel over Ethernet (ustawienie domyślne)

1: Wybieranie instalacji mostkowania centrów przetwarzania danych (DCB)/technologia Fibre Channel over Ethernet (FCoE)

Snmp

0: Usuń zaznaczenie/nie instaluj agenta SNMP (ustawienie domyślne)

1: Wybieranie/Instalowanie agenta SNMP

UwagaJeśli zostanie określona ścieżka pliku dziennika, musi istnieć ścieżka. Jeśli nie zostanie określona pełna ścieżka, dziennik instalacji zostanie utworzony w bieżącym katalogu.
Właściwość ANS należy ustawić na wartość ANS = 1, jeśli ustawiona jest DMIX = 1. Jeśli DMIX = 0 i ANS = 1, ANS = 1 jest ignorowana i instalowany będzie tylko sterownik podstawowy.
Właściwości publiczne uwzględniają wielkość liter. Wszystkie znaki są pisane wielkimi literami bez odstępu między znakami.
Przykład: DxSetup. exe/Qn ANS = 1
Dowolny odstęp w ANS = 1 oznacza, że ustawienie jest nieprawidłowe, a ANS = 1 nie jest prawidłowym ustawieniem.
Właściwość FCoE jest ignorowana, jeśli nie są zainstalowane żadne karty obsługujące funkcję FCoE.

Przykłady wiersza polecenia

Możesz zmienić ścieżki dla różnych systemów operacyjnych i układów dysków CD oraz zastosować przykłady wiersza polecenia.

W poniższej sekcji są uruchamiane standardowe instalacje programu DxSetup. exe z dysku CD lub katalogu pobierania:

DxSetup. exe/Qn/Liew install. log
UwagaDomyślnie wybierane są zarówno BD, ANS, jak i DMIX.

Jak zainstalować komponenty, ale usunąć zaznaczenie opcji ANS. Ustaw jako ANS = 0 w wierszu polecenia:

DxSetup. exe/Qn ANS = 0/Liew install. log

 

Opcje wiersza polecenia msiexec. exe

Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje na temat opcji wiersza polecenia narzędzia Msiexec. exe, zobacz bibliotekę Microsoft Developer Network * (MSDN).

Notatki
 • Nie wszystkie opcje wiersza polecenia firma Microsoft oferuje testowi msiexec. exe lub niezbędną do obsługi Intel® PROSet instalacji.
 • Msiexec określa także poziom błędu przy zwrocie, który odpowiada kodom błędów systemu: Biblioteka MSDN Library.
 • Intel® PROSet można zainstalować za pomocą DxSetup. exe lub msiexec. exe. Firma Intel zaleca korzystanie z DxSetup. exe. Program DxSetup. exe wykrywa język systemu, wyszukuje odpowiedni plik transformacji i stosuje go w pakiecie MSI. Plik transformacji dokonuje translacji instrukcji instalacji na język skojarzony z systemem operacyjnym.

Przełączniki wiersza polecenia

Dopoznaj się, jak zainstalować Intel® PROSet za pomocą wiersza polecenia PROSETDX. msi i pliku Msiexec. exe.

Usługa Instalator Windows jest instalowana domyślnie w systemach Windows 2000 *, Windows XP * 32-bit i Windows XP 64-bit. plik msiexec. exe znajduje się w folderze system32. Gdy plik system32 nie znajduje się w bieżącej ścieżce, należy określić pełną ścieżkę pliku Msiexec. exe w wierszu polecenia. Na przykład:

C:\WINNT\System32\msiexec.exe/i PROSETDX. msi/Qn/Liew install. log

 

Najczęściej używane opcje wiersza polecenia msiexec. exe

PrzełącznikOpis
/i

Zainstalować

/xOdinstalować
/q [r | n]

Opcje instalacji dyskretnej.

r -zmniejszona instalacja GUI
n instalacja dyskretna

/l [i | w | e | a]

Opcja pliku dziennika. komunikaty stanu są rejestrowane.

w dzienniku nie ma krytycznych ostrzeżeń.
e log komunikaty o błędach.
Rejestrowanie od początku wszystkich akcji.

PrzekształcaWłaściwość używana do zastosowania transformacji pliku. mst w pakietie MSI. Poniższy przykład stosuje przekształcenie języka chińskiego w pakiet MSI, dzięki czemu Instalator wyświetla ciągi chińskie podczas instalacji:
Transformacje = 2052. mst

 

Niecicha składnia wiersza polecenia instalacji/uaktualniania

W poniższej sekcji są uruchamiane typowe instalacje PROSETDX. msi.

/i /qn /liew install.log

Składnia wiersza polecenia w cichym odinstalowaniu

Poniższy proces Odinstalowuje wszystkie komponenty Intel PROSet. Możesz go użyć, gdy ścieżka do pliku PROSETDX. msi jest dostępna.

/x /qn /liew uninstall.log

Poniższy proces Odinstalowuje wszystkie komponenty Intel PROSet. Można go użyć w przypadku, gdy ścieżka do pliku PROSETDX. msi jest niedostępna, ale ProductCode pakietu MSI jest znany.

/x /qn /liew uninstall.log

Opcje wiersza polecenia obsługiwane przez PROSETDX. msi

PROSETDX. msi udostępnia publiczne właściwości, których można użyć do zmiany Intel® PROSet instalacji z wiersza polecenia. Możesz wyłączyć i ukryć niektóre funkcje w pliku PROSETDX. msi lub wymusić wybranie lub wyświetlenie niektórych funkcji. Ta opcja wiersza polecenia zapewnia elastyczność w zakresie instalacji różnych komponentów/funkcji w Intel® PROSet.

Właściwości publiczne dostarczone przez PROSETDX. msi:

WłaściwośćDefinicji
Bd

0: odznacz/nie wykonuj SetupBD.

1: wykonaj SetupBD, aby zainstalować sterowniki.

UwagaUstawienie domyślne to 1, które jest zawsze instalowane domyślnie w tej wersji. Dysk BD można ustawić tylko na 0, jeśli sterowniki podstawowe zostały zainstalowane przed uruchomieniem PROSETDX. msi.
Odp0: Wyłącz opcję nie zaznaczaj/Ukryj ANS.

1: wybór opcji ANS.

UwagaUstawienie domyślne to 1, które jest zawsze instalowane domyślnie w tej wersji.
DMIX

0: odznacz/Ukryj funkcję Intel PROSet.

1: wybierz funkcję Intel PROSet.

UwagaUstawienie domyślne to 1, które jest zawsze instalowane domyślnie w tej wersji.
Fcoe

0: Usuń zaznaczenie/nie instaluj funkcji mostkowania centrów przetwarzania danych (DCB)/Fibre Channel over Ethernet (FCoE).

1: wybierz opcję Zainstaluj funkcję mostkowania centrów przetwarzania danych (DCB)/protokół Fibre Channel over Ethernet (FCoE).

UwagaUstawienie domyślne to 0, które nie jest instalowane domyślnie w tej wersji.
Snmp

0: Usuń zaznaczenie/nie instaluj agenta SNMP.

1: Wybierz/Zainstaluj agenta SNMP.

Uwagaustawienie domyślne to 0, które nie jest instalowane domyślnie w tej wersji.
UwagaJeśli zostanie określona ścieżka pliku dziennika, musi istnieć ścieżka. Jeśli nie zostanie określona pełna ścieżka, dziennik instalacji zostanie utworzony w bieżącym katalogu.
Właściwość ANS powinna być ustawiona na wartość ANS = 1, jeśli DMIX = 1 jest ustawiona. Jeśli DMIX = 0 i ANS = 1, ANS = 1 jest ignorowany, a instalowany jest tylko sterownik podstawowy.

Właściwości publiczne uwzględniają wielkość liter. Wszystkie znaki są pisane wielkimi literami bez odstępu między znakami. Na przykład:

msiexec.exe /i PROSETDX.msi /qn ANS=1

Dowolne światło w polu ANS = 1 sprawia, że ustawienie jest nieprawidłowe. ANS = 1 nie jest prawidłowym ustawieniem.

Właściwość FCoE jest ignorowana, jeśli nie są zainstalowane żadne karty obsługujące funkcję FCoE.

Przykłady instalacji z wiersza polecenia

Załóżmy, że folder C:\WINNT\System32 znajduje się w folderze system32, a plik PROSETDX. msi znajduje się w folderze D:\Apps\PROSETDX\Win32 Możesz zmienić ścieżki dla różnych systemów operacyjnych i układów dysków CD oraz zastosować przykłady wiersza polecenia.

 • Jak zainstalować Intel PROSet w cichym systemie Windows XP:

  C:\WINNT\System32\msiexec.exe /i D:\Apps\PROSETDX\Win32\PROSETDX.msi /qn /liew install.log
 • Jak zainstalować Intel PROSet w cichym systemie Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Intel® Itanium®:

  C:\WINNT\System32\msiexec.exe /i D:\Apps\PROSETDX\Win64\PROSETDX.msi /qn /liew install.log
 • Jak zainstalować komponenty, ale usunąć zaznaczenie opcji ANS:

  Ustaw ANS = 0 w wierszu polecenia, na przykład:

  C:\WINNT\System32\msiexec.exe /i D:\Apps\PROSETDX\Win32\PROSETDX.msi /qn ANS=0 /liew install.log
 • Jak zastosować plik transformacji do pliku MSI za pomocą narzędzia Msiexec. exe:

  Ustaw transformacje = nazwapliku. mst w wierszu polecenia. Na przykład:

  C:\WINNT\System32\msiexec.exe /i D:\Apps\PROSETDX\Win32\PROSETDX.msi /qn TRANSFORMS=2052.mst /liew install.log
UwagaUżyj DxSetup. exe, aby zainstalować Intel PROSet. Program DxSetup. exe wykrywa język systemu, wyszukuje odpowiedni plik transformacji i stosuje go w pakiecie MSI.

Przykład odinstalowania wiersza polecenia

UwagaNie używaj opcji ANS ani FCoE w przypadku odinstalowywania oprogramowania Intel® PROSet z wiersza polecenia.

Podczas instalowania oprogramowania Intel PROSet należy uzyskać ścieżkę PROSETDX. msi w systemie lokalnym lub inną ścieżkę obrazu. Użyj pliku Msiexec. exe do odinstalowania PROSet Intel.

Załóżmy na przykład, że folder systemowy to C:\Windows\System, a PROSETDX. msi znajduje się w d:\Unattend, a następnie w wierszu polecenia znajduje się polecenie:

C:\Windows\System\msiexec.exe /x d:\unattend\ PROSETDX.msi /qn /liew uninst.log

Ponowne instalowanie lub naprawa wiersza polecenia

Jeśli musisz naprawić instalację oprogramowania Intel PROSet, Odinstaluj aplikację i zainstaluj ją ponownie. Więcej informacji można znaleźć w dostarczonych przykładach dotyczących dezinstalacji i instalacji.

 

Temat pokrewny
Sterowniki i oprogramowanie dla kart Intel® Ethernetowych