Skonfiguruj system z Intel® Matrix RAID Technology

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000005789

03-02-2020

Aby skonfigurować system z matrycą RAID, wykonaj następujące kroki:

 

Uwaga
 • Przed skonfigurowaniem matrycy RAID Utwórz nadmiarowy wolumin RAID (RAID 1, 5, 10) i zainstaluj system operacyjny na woluminie. Nowy wolumin zapewnia łatwiejszy dostęp do systemu operacyjnego i plików w przypadku awarii dysku twardego. W pozostałych pomieszczeniach można utworzyć wolumin RAID 0 lub inny nadmiarowy wolumin RAID.
 • Ta funkcja nie jest obsługiwana przez Intel® Optane™ woluminy pamięci operacyjnej.

 

Włączanie RAID w systemie BIOS

W razie potrzeby Włącz opcję RAID w systemie BIOS.

 

UwagaInstrukcje te dotyczą Płyty główne Intel® do komputerów desktop z obsługiwanym chipsetem Intel®. Zawsze wykonuj instrukcje dołączone do płyty głównej.

 

W zależności od modelu płyty głównej Intel do obsługi RAID, należy wykonać jedną z poniższych czynności.

 1. Naciśnij po naciśnięciu przycisku F2 po rozpoczęciu testu pamięci post (Power-On-Self-Test).
 2. Wybierz menu Konfiguracja , a następnie menu dyski SATA .
 3. Ustaw tryb SATA dla chipsetu RAID.
 4. Naciśnij przycisk F10 , aby zapisać ustawienia systemu BIOS i wyjść z programu instalacyjnego systemu BIOS.

Lub

 1. Naciśnij po naciśnięciu przycisku F2 po rozpoczęciu testu pamięci post (Power-On-Self-Test).
 2. Wybierz menu Zaawansowane , następnie menu Konfiguracja dysku .
 3. Ustaw opcję trybu dyskowego na rozszerzoną.
 4. Włączanie Intel® RAID technologii.
 5. Naciśnij przycisk F10 , aby zapisać ustawienia systemu BIOS i wyjść z programu instalacyjnego systemu BIOS.

Tworzenie woluminu RAID

Wykonaj następujące kroki, aby utworzyć wolumin RAID:

 1. Kiedy ekran stanu pamięci ROM w opcji Intel® RST jest wyświetlany podczas POST, naciśnij jednocześnie kombinację Ctrl i i , aby wejść do opcji interfejs użytkownika ROM.
 2. Wybierz 1: Utwórz wolumin RAID i naciśnij Enter.
 3. Użyj przycisków strzałek w górę i w dół, aby wybrać poziom RAID i naciśnij Enter.
 4. Użyj przycisków strzałek w górę i w dół, aby wybrać rozmiar paska i naciśnij Enter.
 5. Naciśnij Enter , aby wybrać dyski fizyczne.
 6. Użyj przycisków strzałek w górę lub w dół, aby przewijać listę dysków twardych i naciśnij spację , aby wybrać dysk.
 7. Naciśnij Enter.
 8. Wybierz rozmiar woluminu i naciśnij Enter. Aby pozostawić miejsce na drugi wolumin, musisz wybrać mniej niż 100 procent dostępnego miejsca na woluminie.
 9. Naciśnij Enter , aby utworzyć wolumin.
 10. Po wyświetleniu monitu naciśnij t , aby potwierdzić proces tworzenia woluminu.
 11. Wybierz 4: Zakończ i naciśnij Enter.
 12. Naciśnij przycisk t , aby potwierdzić wyjście.

 

Instalacja systemu operacyjnego na woluminie RAID przy użyciu metody instalacji F6

 

UwagaMetoda instalacji F6 nie jest wymagana dla systemu Windows Vista * lub Windows 7 *. Przejdź do kroku siódmego poniżej.

 

Wykonaj następujące kroki, aby zainstalować sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid podczas konfiguracji systemu operacyjnego:

 1. Naciśnij F6 po pojawieniu się monitu o wiadomość:

  Naciśnij F6, jeśli chcesz zainstalować sterownik SCSI lub RAID innej firmy.

  Komunikat pojawia się w trakcie fazy trybu tekstowego na początku instalacji systemu Windows XP *.

   
  UwagaNic nie dzieje się bezpośrednio po naciśnięciu F6. Instalator nadal ładuje sterowniki. Obserwuj ten monit, aby załadować wsparcie dla masowych urządzeń pamięci masowej.
 2. Naciśnij przycisk S , aby określić dodatkowe urządzenie.

 3. Po pojawieniu się komunikatu o błędzie Włóż dysk pomocy technicznej:

  Włóż dysk z etykietą Obsługa sprzętu dostarczonego przez producenta do stacji dysków A:

  Dysk zawiera następujące pliki: IAAHCI. INF, IAAHCI.CAT, IASTOR. INF, IASTOR.CAT, IASTOR. SYS i TXTSETUP. Oem.

 4. Naciśnij Enter.

 5. Użyj przycisków ze strzałkami w górę i w dół, aby wybrać kontroler z listy dostępnych kart SCSI, które mogą zawierać:

  • Kontroler RAID Intel® 82801GR/GH SATA
  • Kontroler Intel® 82801GHM SATA RAID
  • Kontroler Intel® ESB2 SATA RAID
  • Kontroler Intel® 82801R/DO/DH SATA RAID
  • Kontroler Intel® 82801HEM SATA RAID
  • Kontroler Intel® 82801IR/IO SATA RAID
 6. Naciśnij Enter , aby potwierdzić i kontynuować.
  Sterowniki są teraz zainstalowane. Pozostaw dysk w stacji dysków, ponieważ Instalator systemu Windows skopiuje pliki z dysku do folderów instalacyjnych systemu Windows. Po zakończeniu procesu kopiowania Wyjmij dysk. Instalator systemu Windows jest gotowy do ponownego uruchomienia.

 7. Utwórz partycję i system plików w woluminie RAID, tak jak na każdym dysku fizycznym.

 

Zainstaluj sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid z systemu Windows *

Zainstaluj pakiet oprogramowania Intel Rapid Storage Technology. Za pomocą Intel® RST interfejsu użytkownika można utworzyć drugi wolumin RAID.

 1. Pobierz najnowszą wersję technologii Intel Rapid Storage.
 2. Uruchom plik wykonywalny.

 

Utwórz drugi wolumin RAID za pomocą jednej z następujących metod

Interfejs użytkownika technologii Intel Rapid Storage

Wykonaj następujące kroki, aby utworzyć drugi wolumin macierzy RAID za pomocą interfejsu użytkownika technologii Intel Rapid Storage Technology:

 1. Kliknij Start/Wszystkie programy/Intel/Technologia pamięci Intel® Rapid.
 2. Kliknij opcję Utwórz wolumin niestandardowy.
 3. Wybierz typ woluminu i kliknij przycisk dalej.
 4. Nazwij wolumin i kliknij przycisk tak: Array_xxxx (spowoduje to utworzenie drugiego woluminu w istniejącej macierzy).
 5. Kliknij przycisk Dalej.
 6. Kliknij przycisk Utwórz wolumin.
 7. Kliknij przycisk OK w przypadku przypomnienia, które ma być podzielone na partycje.

 

Opcja ROM
Wykonaj następujące kroki, aby utworzyć drugi wolumin macierzy RAID przy użyciu opcji ROM:

 1. Po wyświetleniu na ekranie status pamięci ROM podczas księgowania naciśnij jednocześnie kombinację Ctrl i i , aby wejść do opcji interfejs użytkownika ROM.
 2. Wybierz 1: Utwórz wolumin RAID i naciśnij Enter.
 3. Nazwij ten wolumin i naciśnij Enter.
 4. Użyj przycisków strzałek w górę i w dół, aby wybrać poziom RAID i naciśnij Enter.
 5. Jeśli jest to konieczne, naciśnij Enter , aby zaznaczyć tablicę. Jest to wymagane tylko wtedy, gdy dostępna jest więcej niż jedna lokalizacja do tworzenia woluminu (np. dwa dyski twarde inne niż RAID i tablica o dostępnej pojemności). Jeśli ten krok nie jest wymagany, przejdź do kroku 7.
 6. Wybierz jeden z dysków Członkowskich w macierzy RAID z dostępną pojemnością i naciśnij Wprowadź. Pozostałe dyski są wybierane automatycznie (Poniższy obraz przedstawia dyski twarde z portem 0, port 1 ma dostępną pojemność).

  hard drives on Port 0 and Port 1 have available capacity

 7. Użyj przycisków strzałek w górę i w dół, aby wybrać rozmiar paska i naciśnij Enter.
 8. Naciśnij Enter , aby utworzyć nowy wolumin RAID.