Przegrzanie objawów i rozwiązywanie problemów związanych z procesorami pudełkowanymi Intel®

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000005791

19-01-2023

Ostrożność
Te wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów są przeznaczone dla własnych systemów komputerowych z procesorami pudełkowanymi Intel®. Jeśli Twój komputer to system OEM producenta komputera, np. Acer, ASUS, Dell, Hewlett-Packard lub Lenovo, zalecamy skontaktowanie się z producentem w przypadku problemów z przegrzewaniem.

Intel Boxed Processors

Objawy przegrzania

 • System uruchamia się, ale wyłącza się automatycznie po krótkim czasie.
 • Zgłoszona częstotliwość pracy procesora jest mniejsza niż oczekiwana.
 • Dowody na dławienie procesora.
 • Ogólne powolne działanie systemu.
 • Hałas generowany przez wentylator procesora/systemu jest nadmierny.

Uzyskaj pomoc — użyj kreatora do rozwiązywania problemów

Skorzystaj z Kreatora rozwiązywania problemów związanych z przegrzaniem procesorów pudełkowanych Intel®®

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Kliknij lub odpowiedni temat, by uzyskać szczegółowe informacje:

W przypadku nowej kompilacji systemu lub istniejącego systemu, który został zmodyfikowany:

Sprawdź instalację rozwiązania termicznego
 • Upewnij się, że używane rozwiązanie termiczne procesora jest kompatybilne i poprawne dla konkretnego procesora. Jeśli korzystasz z rozwiązania chłodzenia innych firm, upewnij się, że zostało ono zweryfikowane do działania na podstawie specyfikacji termicznej procesora. Zapoznaj się ze stroną ze specyfikacjami produktu.
 • Upewnij się, że usunięto jakąkolwiek warstwę zabezpieczającą nad materiałem interfejsu termicznego radiatora procesora (TIM).
 • Sprawdź prawidłową instalację rozwiązania termicznego procesora.  Upewnij się, że wszystkie zwarcie jest zamocowane w zwarcie. Upewnij się, że rozwiązanie termiczne nie wpada na żadne inne komponenty płyty głównej. W przypadku standardowego radiatora wentylatora zapoznaj się z artykułem Resetowanie kodów styków pchnięcia radiatora procesora Intel® w pudełku.
 • W przypadku innych rozwiązań termicznych, takich jak rozwiązania chłodzenia cieczą, zapoznaj się z instrukcjami producenta dotyczącymi instalacji. Należy pamiętać, że w przypadku chłodzenia cieczą należy upewnić się, że kabel i wentylatory chłodzące są podłączone do odpowiednich złączy płyty głównej.
 • Upewnij się, że procesor nakłada odpowiednią ilość materiału termoprzewodzącego (TIM).
Sprawdź działanie i status wentylatora
 • Sprawdź prawidłową instalację połączenia zasilania wentylatora rozwiązania termicznego.
 • Sprawdź, czy wirnik wentylatora procesora nie jest zablokowany i nic nie stoi na przeszkodzie.
 • Sprawdź, czy wlot wentylatora nie jest zabezpieczony przez inne komponenty lub okablowanie, aby zapobiec odpowiedniemu zabezpieczeniu powietrza.
 • Więcej informacji na temat problemów z wentylatorem można znaleźć w części Rozwiązywanie problemów wentylatora z procesorami pudełkowanymi Intel®®.
Sprawdź wentylację
 • Sprawdzić, czy przepływ wewnętrzny obudowy jest właściwy.
 • Sprawdź, czy okablowanie systemu lub inne komponenty nie zakłócają przepływu powietrza w systemie.
 • Sprawdzić, czy ogólny przepływ powietrza i jego kierunek są poprawne. Jeśli korzystasz z wielu wentylatorów systemu, sprawdź, czy ogólny brak zgodności systemu z układem wydechowym jest zrównoważony.
 • W przypadku zalecanej konfiguracji systemu (wentylatory wydmuchiwane na zewnątrz) zapewnij odpowiednie wentylacje wlotowe.
 • W przypadku konfiguracji systemu podciśnienia (wentylatory dmuchające do wewnątrz) zapewnij odpowiednie wentylację gniazdka.
Wczytaj domyślną bios lub zaktualizuj BIOS.
 • Spróbuj załadować domyślne ustawienie BIOS w swoim systemie.
 • Spróbuj też zaktualizować system BIOS.
 • Uwaga: przed zresetowaniem systemu BIOS warto zanotować aktualne ustawienia systemu BIOS.

W przypadku istniejącego systemu bez wprowadzonych zmian:

Sprawdź, czy wentylatory nie mają pyłu
 • Sprawdź, czy we wszystkich wentylatorach, głównie na wentylatorze radiatora procesora, występuje nadmierne nagromadzenie pyłu.  Jeśli tak, wyczyść go.
 • Sprawdź, czy wentylacja i wentylacja wydechowa są z dala od pyłu i kłałów.
Sprawdź działanie wentylatora
Chyłka jakichkolwiek ostatnich zmian

Sprawdź, czy wokół systemu coś się zmieniło. Zgłoś się w związku z ostatnimi zmianami, które mogły być przyczyną przegrzewania.

Sprawdź materiały interfejsu termicznego
 • Sprawdzaj w poszukiwaniu uskoków mechanicznego przechowywania radiatora procesora.
 • Sprawdź, czy nie ma uszkodzonych komponentów w przypadku wstrząsu lub spadku lub podobnej przyczyny.
 • Sprawdź stan pogorszenia interfejsu termicznego radiatora procesora (TIM).
 • W przypadku chłodzenia cieczą procesora sprawdź, czy nie udało się przesiąkać, widoczne przecieki lub utratę płynu.
 • Uwaga: procedura kontroli i możliwości konserwacji różnią się w zależności od producenta.
Wczytaj domyślną bios lub zaktualizuj BIOS.
 • Spróbuj załadować domyślne ustawienie BIOS w swoim systemie.
 • Spróbuj też zaktualizować system BIOS.
 • Uwaga: przed zresetowaniem systemu BIOS warto zanotować aktualne ustawienia systemu BIOS.

 

Jeśli przestrzegasz wszystkich porad dotyczących przegrzewania, którym można zapobiec, a Twój system ma odpowiednie rozwiązanie termiczne, ale system nadal się przegrzewa, skontaktuj się ze sprzedawcą płyty głównej na wypadek domyślnego ustawienia podkręcania w BIOS-ie.

Uwaga
 • Procesory Intel® mają wbudowaną ochronę termiczną. Jeśli procesor się za gorąco, wbudowana ochrona wyłącza procesor. Jeśli Twój komputer nie jest podkręcany i działa zgodnie ze specyfikacjami projektu, wbudowana ochrona może zapobiec uszkodzeniom systemu.
 • Jeśli korzystasz z oprogramowania innej firmy do pomiaru temperatury lub odczytów systemu BIOS, skontaktuj się z dostawcą oprogramowania, aby upewnić się, że oprogramowanie zostało zatwierdzone do współpracy z Twoim procesorem.

 

Powiązane tematy
Często zadawane pytania dotyczące temperatury procesora Intel®
Czy to złe, jeśli mój procesor Intel® często podchodzę do temperatury maksymalnej lub ją osiąga?
Często zadawane pytania dotyczące gwarancji na procesory Intel®